Versoening op die Sabbat

 

Ons is besig om soos die geleentheid hom voordoen al die Sabbats-geskiedenisse van die Ou-Testament een vir een na te gaan. Ons het al gekyk na die Genesis 1 dae, en kortliks na die struktuur van hoofstukke 2 en 3 wat daarop gebou staan. Aldrie hoofstukke pas so presies op mekaar soos die blokke van Partenon-pilare – ’n lemmetjie sal jy nie tussenin kry nie!

 

Die dae van Genesis 1 – skeppingsdae 1 tot 6 – vorm die fondament onder hoofstukke 2 en 3: 

 

Fondament:-

Genesis 1, Dae:-

|.………1…|2……….…|3……………|4……………|5…………|…….…6…|
1…….8a…|8b……12|13…..…18|19…….22|23…..25|26……2:1

en teksplase … “Dit was aand en dit was mτre die ...”
Sewende Dag: 2:2-3 / 4a

 

[ Dae 3 en 4, hemel en see, bied nie ’n vaste fondament nie en verskyn daarom nouliks weer in die volgende twee ‘lae’ van die skeppingsgeskiedenis, hoofstukke 2 en 3. ]

 

Mure:-

Genesis 2,

..…………………………….……………|19b….….|19a…….…|19c….25|

……………..|8………14|……………………………………………|15……18|

|4b………6|…………………………………………………………..|7……….7|

|…….1……|…….2…….|……3…..|…….4…….|.……5…….|……6……|

1…….8a…|8b…….12|13…..18|19…….22|23…….25|26……2:1

 

Koepel:-

Genesis 3,

………………………….Sewende Dag……………………….|3: 8-24|

………………….…………………………………………………………| 3: 1-7  |

.…………………………………………….|19b……….|19a……|19c….25|

……………..|8………14|……………………………………………|15……18|

|4b………6|…………………………………………………………..|7……….7|

1…….8a…|8b…….12|13…..18|19…….22|23……25|26……2:1

Nou is ons instaat om die dae kronologies te gaan lees soos hulle in aldrie hoofstukke voorkom. Lees:

 

Eerste Dag:…….1:1-8a; 2:4b-6.

Tweede Dag:….1:8b-12; 2:8-14. (19b)

Derde Dag:…….1:13-18. (19a)

Vierde Dag:…….1:19-22.

Vyfde Dag:……..1:23-25.

Sesde Dag:......1:26-2:1; 2:15-18, 19c-25;  3:1-7.

Sewende Dag:..2:2-4b…………………………………..3:8-24.

 

[ Vanweλ die Tweede Gebod word van die Tweede Dag geen verdere melding gemaak nie. Vgl. Ro1:23-25. ]

 

Die Sewende Dag staan dus gebou, kronologies retrospektief, met regter voet vorentoe op die Sesde Dag, en linker voet met hak op die Tweede Dag en toon op die Eerste Dag: soos die vegter sal gaan staan, gereed vir geveg. Volgens aldrie hoofstukke is die geskiedenis van die skeppingsdae een van stryd, veral van die Sesde Dag; want lewe word uit stryd gebore!  Dit het ons ook alreeds gesien. (‘Dae van Genesis 1’; ook uit ‘Die Sewende Dag is die Sabbat van die Here’. “En kyk, daar staan ’n Man teenoor hom met ontblote swaard in sy hand; en Josua het na Hom gegaan en Hom gevra: Behoort U by ons, of by ons vyande? En Hy het geantwoord: Nee; maar Ek is die Leλrowerste van Jawe die HERE!”)

 

Die Sabbat, het Calvyn gesκ, is gemaak sodat σns sal ophou werk sodat Gσd, νn ons kan werk. Dit is so ja; maar Moses het gesκ die Sabbat is gemaak sodat ons sal gaan stilstaan, en sal sien, hoe die HERE vνr ons, werk. Ex14:13-14. (Dit was die Sabbat, verseker! Ons sal nog daarby kom as die Here wil.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genesis 2, Teks en Dae:-
|4b………6|………………………………………………………..|7……….7|
|…………….|8………14|………………………………………..|15……18|
|.……………………………….…………|19b………|19a
……|19c….25|
|…….1……|…….2…….|……..……|…….4……|……5…..|……6
…….|

Genesis 3:- Sesde Dag: ………………………………….|….1-7….|

                  Sewende Dag.……………………………|..8-24..|

 

 

Genesis 2, 3 – Piramiede:-

………………………….Sewende Dag………………………….|3: 8-24|

………………….…………………………………………………………| 3: 1-7  |

.…………………………………………….|19b……….|19a……|19c….25|

……………..|8………14|……………………………………………|15……18|

|4b………6|…………………………………………………………..|7……….7|

|…….1……|…….2…….|…………..|…….4…….|……5…….|……6……|

 

 

 

                Genesis 3

 

 

7

 

 

 

2

Genesis 2

6

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

6

 

                 Genesis 1