Lydingsweek

Die laaste sewe dae in die lewe van Jesus

 

Voorlaaste optrede in Juda

   Neem die maand Abib waar!

                   Op, na Jerusalem!

                   Die Neerdaling het begin!

                   Aankoms               8 Vrydag

“Waar Lasarus gebly het”Jh12:1     9 Sabbat                “Ses dae voor”

“Die volgende dag”Jh12:12          10 Sondag         5          

“Die volgende dag”Mk11:12          11 Maandag         4        

“Oor twee dae gekruisig”Mt26:2    12 Dinsdag           3        

“Oor twee dae Fees”Mk14:1         13 Woensdag       2        

Voorbereiding van PasgaJh19:14  14 Donderdag         “Voor die Fees”

        Die dag het beginLk22:7                                 Jh13:1  

        Toe die uur gekom hetLk22:14 

        Gedurende die maaltyd       

        Dit was nag        Jh13:30

        Oor DonkerspruitJh18:1  

        Plek van die wynpersMk14:32

        Verraai

        Annas

        Kajafas

        Deur sy eie verloën

        Pilatus

        Herodus

        Van Pontius na Pilatus

        Oorgelewer                 6 uur Jh19:14

        Weggelei

        Gekruisig                   die derde uur - 9 vm

        Duisternis                  sesde uur

        Gestorwe                     negende uur

        Teruggegaan

 Groot dagJh19:31                15 Nisan    Vrydag     “Fees”

        Die Jode                    Voorbereiding

        Josef                         Hierna

        Die Vroue                   het gevolg 

        Neergelê                      “namiddag”

        Teruggegaan

“Sabbats”Mt28:1         16 Nisan    Eerste Gerf Beweeg

        Met seël én wag  “oggend ná al hulle voorbereidings”      

        “Nieteenstaande* laat Sabbatmiddag….      

…. OPSTANDING!

 

 

 

 

         Eerste Dag 17 Nisan

        “Toe die Sabbat verby was …     gaan koopMk16:1.

        “Nog vroeë donkerte …Maria sien   die klipJ20:1

        Petrus en Johannes

Diep nag …                          speseryeL24:1-10

        Petrus verwonderd

 

Voor dagbreekMk16:2

        Vlug van die graf af weg”Mk16:8

                maar Maria, het bly staanJ20:11[1]

                        sien sy JesusJ20:14    

vir die tuinier aan (sonop**)J20:15

“Hy het vroeg op die Eerste Dag eerste aan Maria Magdalena

verskynMk16:9 

 

“Verduidelik[2] die engel aan die (ander) vroue….Mt28:1-5

“Gaan hulle … met groot blydskap”Mt28:8 

Kom Jesus hulle teëMt28:8 

 

                               

En die dissipels?Mk16:10

En die wag?Mt28:11-15  

 

Sondagnamiddag en aandMk16:12-14

 

 

 

        * “Voorbereidings ten spyte … Sabbats …”Mt27:62-28:4         

**Sonop

 [1] Jh20:11-18 pas presies tussen Mk16:8 en 9 in.

[2] Die Opstanding, Mt28:1, gebeur eerste, maar word laaste, “vertel” of “verduidelik”.