Sabbat of Sondag?

 

Bespreking (afronding onvoltooid)

 

 

GE:    

N.a.v. Ras7:  

Kletskerk Israeliete, kom ons bespreek gou hierdie hierdie topic.

GE:  

Ek sou baie graag wou gesels, maar ek’s g’n ‘Israeliet. Sien ek’s ‘n Christen ––– een van ‘daai’ sondaars ––– verloste sondaar daar Jesus net sondaars verlos.

 

N.a.v. Ras7:   

1Co 16:2 Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie.”

GE:    

Paulus gee mos sy rede, self, hoekom, ‘op die Eerste Dag’. En ek kan gladnie sien waar hy die mening toegedaan was dis omdat Christene op die Eerste Dag vir aanbidding van die Here die dag sou waargeneem het nie. Dis ‘n ‘long shot in the dark’ wat jy vat, meen ekke.

 

N.a.v. Ras7:  

Act 20:7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek,

GE:    

Toe kom ons slim vertalers en woordeboek– en bybelskeppers soos Stephan Joubert et al, en met die slapste slap riem, vang hulle die onkundiges, wel wetende daar sal nooit ‘n haan na kraai nie.   Wel, net moontlik het slim sy baas gevang, die keer, glo ek. Ek sou graag van die gesig– en naamlose vertalers wil verneem, hoe hulle “Toe die dissipels vergader het” in Grieks vir ons ouens gaan vertaal, en dan verduidelik, asseblief.

 

N.a.v. Ras7:  

Dis intresant dat Christus by baie geleenthede deur die PRIESTERDOM veroordeel is omdat Hy werk op die Sabbat. 

GE:  

Baie interessant! Deur nogal die PRIESTERDOM! Lui ou spul! Huigelaars!. Onthou Dawid en die huigelpriester op die Sabbatdag en die Toonbrood van die Sabbatdag? Had hy al te heilige moraliteite en sedes, min wetende dis die koning–priester Dawid wat self die tempelwette gemaak het, wat vir die Stryders iets te ete vra. Dis die koning priester wat verbied het self, onder andere, dat ongelowiges en afgodedienaars in die heiligdom mag inkom, en dat geen wapens van bloedvergieting daarin ingebring of versteek mag word nie, want die Here is self in sy Heilige Teenwoordigheid die Hoogste Priester van die Tempel van God –– SY WERKPLEK!

Ras7 is van dieselfde mening as daardie Abimeleg, wat reken God se rus is soos syne ––– om niks te doen nie; plaas van opperste van die werke van God.

 

N.a.v. Ras7:  

Dis vir my baie intersant dat in die volgende tekste niks genoem word oor die Sabbat nie....

GE:  

Rom 13:9 “Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.....” 

 

Hoe verwag Ras7 om seker die mees ‘positiewe’ gebod, onder die ‘normale’ negatiewe gebooie, of beter, ‘VERbooies’ te wil laat tel?

 

Eerste Verbod: Jy mag nie ander gode....

Tweede Verbod: Jy mag nie gelykenisse maak nie ....

Derde Verbod: Jy mag nie my Naam ydelik gebruik nie ....

die res alles VERBIED, soos Paulus hierbo aangee.

 

Net twee positiewe, GEbooie:

Eer jou vader en jou moeder (die Christen se gelowige voorgeslag tot waar dié begin het by die Jode en die Sabbat van die HERE jou God, en verder terug, by die skepping— “volgens die Skrifte”, altans; 

en,

“Onthou die sabbat sodat”, of, dan, sal jy, nie moet jy nie, dan sal jy, dit heilig –––– as jy dit onthou en reg onthou soos toe God

1) geskep het; soos toe God

2) Verlos het; en soos telkens soos God toe

3) weer verlos het; om ten laaste

4) ewige verlossing te verwerf het in oorwinning oor die sonde, die dood en die graf, in opstanding uit die dode van Christus Jesus, soos die Skrif sê:– “In Sabbats volheid ....” Mt28:1.

 

En as julle my nie wil glo nie, hoor hoe Ras7 dit self stel:

Al die wette wat WEL opgenoem word is almal wette waarby die oortreding `n nadelige gevolg vir jou naaste sal inhou. “

Paulus praat van ‘watter ANDER GEbod ookal, word vervul in die een gebod dat mens jou medemens soos jouself sal liefhe. Sluit hy die vader en moeder gebod en die Sabbatsgebod uit wat dit aanbetref? Hy sluit hulle juis in en verwys by implikasie juis na hulle. 

 

N.a.v. Ras7:  

Gal 5:14 Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

GE:  

Nee nee! Ras7 sê dan die hele wet behalwe al hierdie nadelige wette?   Die Woord is egter: “Die HELE Wet”.

 

Wat is “Die Hele Wet”? Die 10 gebooie? die OT? Die sakramente? Die NT? Die hele Skrif? Ja, die HELE SKrif omdat ons glo die Skrifte is God se Woord. Nog is dit nie ‘die HELE WET VAN GOD nie, want “In die begin was die Woord ––– sprekende van Christus ––– en die Woord – of WET VAN GOD – was, God; en die Woord ––– sprekende van Christus ––– was (toe al) by God”. Daar het God se Wet begin, en omdat “Hy in die begin was, en God was”, is die HELE WET VAN GOD Christus Jesus soos God die Vader, sonder begin of einde.

 

En ons praat so ligtelik – so lukraak – van die Wet as maar tydelik en nutteloos vir onsself; nie van toepassing op ons nie; trouens, benede ons as Christenmense; asof net sosiale voorkeure en afkeure nog moraliteite en sedes bepaal. ‘Holier than thou’ geslag van Abimelegs!

 

N.a.v. Ras7:  

Al die wette wat WEL opgenoem word is almal wette waarby die oortreding `n nadelige gevolg vir jou naaste sal inhou.

GE:   

Die wette wat wel opgeneem word’ .... asof jou lesers, Ras7, nie self kan lees nie; jou sommer net sal glo en jou nie al te gou gaan agterkom vir wat jy nou eintlik is nie. Daar was miljoene soos jy, voor jou; die eenvoudigste gloër weet lankal van hierdie truuk. Om maar een beswaar te noem: God se Skrif–Woord is nie verdeelbaar nie. Want:– God se Lewende Woord, is onverdeelbaar. Soos Hy gister was, is Hy vandag, en more ook.

 

Sê ek nou Christene moet nog die offerwette en goeters onderhou? Absoluut, ja! Glo in Christus is hoe die Christen ieder en elke ‘seremoniële’ en ‘morele’ wet van die hele Skrif, steeds glo, en steeds doen. In Christus Jesus is daar nie een wet van God ooit, nié ‘opgeneem’ of nié meer ‘geldig’ nie. Daar is geen vergifnis sonder bloedvergieting en die opeis van die lewe van die sterflike nie, NET SOOS daar geen vergifnis sonder die ‘offer’ van ‘aanbieding’ van die Onvernietigbare LEWE van die Versoener is nie. ALBEI is in Christus Jesus ‘opgeneem’ en na ons toe aangegee, met al hul implikasies en opeisinge: dit is, die opeising van die hele lewe vir God. Dit is waarvandaan die ‘wet’, kom, “Dat daar vir die Volk van God, steeds die onderhouding van die Sabbatdag geldig bly / oorbly”.

 

N.a.v. Ras7:  

Ek glo dit is wel uiters belangrik dat `n sewende dag gehou word in God se rus. Maar die `wet` wat sê dit MOET `die of daai` dag wees is irrelifant, dis Joodse wette

GE:    

Daar is baie verduidelikings van of vir ‘wettiesheid’, en ek gee nie om wat die geleerdes sê, ‘wettiesheid’ is nie. Vir my’s dit voor die hand liggend: Jy maak jou eie wette, en verplaas God se wette met joune. Want joune pas jou, en God se wette pas jou nie. Dís ‘wetties’.

 

Jy praat van ‘n sewende dag, maar bedoel die hele Eerste Dag—  geen ‘sewende dag’ behalwe Sondag; dis jou rêrige toegehoude wetttiese wet.

 

Ek vertel almal die Christelike Kerk verloor sy Christelikheid nêrens so vinnig en so gou as wanneer dit by die liefste Sondag kom nie. Die Christen–base, die Dominees en Professore, is tien maal erger as die ou Joodse base die Fariseërs, priesters en wetsgeleerdes. Die Joodse Fariseërs was amateurs teen hulle Christelike geslag van vandag. Jesus het die destydse godsdienstiges ‘owerspelige geslag’ genoem.  Want aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Ons eet hulle vrugte, elke Sondag wat ons kerk toe gaan. Ons glo en doen mee aan hulle werke elke slag wat ons ons Bybels lees op plekke soos Kol2:16–17; Mt28:1; Jh19:42, Hd20:7, ens. ens.

 

N.a.v. Ras7,  

Maar die `wet` wat sê dit MOET `die of daai` dag wees is irrelifant, dis Joodse wette

GE:  

Weer ‘n keer weet ek nie waar jy die wet gesien het: “wat sê dit MOET `die of daai` dag wees”, of , “wat sê dit MOET `die of daai` dag wees is irrelifant” (sic) nie.  Lees jy dit in die Vulgaat? Want daarso sê dit gladnie eers, ‘die Sewende Dag’ nie; daarso sê dit ook nie, “Die Sewende Dag Sabbat van die HERE jou God” nie. Nou maar hoekom lees jy nie jou Protestante–Bybel nie? Omdat dié baie vinnig besig is om heeltemal te verdwyn!

 

Dit is nie “Joodse wet” nie; die Sabbat – “die Sewende Dag ....” is, “Sabbat van die HERE jou God”. Is Hy jou God ook? Dan’s daar hoop vir jou en vir my! Goddank. Want Hy sê, “_MY_ Sabbat, is (my) teken tussen _My_ en julle dat EK–IS (‘Jawe’) julle God is wat julle heilig”: ‘afsonder as My eie’.

CDJIV:  

Wat van Woensdag?

 

GE: 

CDJIV, antwoord self: “Better a witty fool than a foolish wit..” Wilhelm Skudspies”. 

 

GE:  

N.a.v. Ras7:  

Ek glo dit is wel uiters belangrik dat `n sewende dag gehou word in God se rus.

GE,   

Eerste: ‘uiters belangrik’ – sonder om dit met soveel woorde te sê – dat dit nié “Die Sewende Dag”, moet, sal of kan, wees nie, maar Sondag, sál wees. Dis wat jy eintlik wil sê, as jy eerlik wil wees: ‘Ek glo dit is wel uiters belangrik dat SONdag gehou word in God se rus’, in plaas van ‘Saterdag’.

 

Dan: “`n sewende dag gehou word in God se rus.” Dit verstaan ek gladnie. Bedoel jy nou “God se rus” is “‘n sewende dag”? Bedoel jy ‘God se rus’ is wanneer óns, ‘n dag waarneem? Bedoel jy wanneer óns, Sóndag heilig, dan het ons God se rus ingegaan? Bedoel jy Sondag, is ‘God se rus’?  Want géén dag, Sabbat of Sondag of te nie, is ‘God se rus’ nie. NIKS wat ons mag doen of nie doen nie, is ‘God se rus’, of dat ons ‘God se rus ingegaan het’ nie. Dit is uiters belangrik dat ons dit sal besef. ‘God se rus’, is Christus Jesus, en Hy, in opstanding uit die dode; NIKS anders nie. DAAROM, “het God aldus aangaande die Sewende Dag so, gespreek: En God (vergeet van ons) het op die Sewende Dag van AL, SY, WERKE, gerus.

 

Hoe het God van al sy werek gerus?

Sodat julle kan weet wat is die UITNEMENDHEID van die grootheid van die krag van sy sterkte wat HY GEWERK het TOE: Hy Christus uit die dood opgewek het en aan die regterhand van God in hemelse heerlikheid verhef het.

 

Hier is die Bybelse definisie van God se rus van die Sewende Dag, God se opperste WERK toe Hy Christus (“op die Sabbat”, Mt28:1) uit die dood opgewek het en “AL die WERKE van GOD, KLAAR gemaak het”. Dit was waarvan God in die ou tyd tot ons deur die profete gespreek het, en wat Hy vandag steeds deur die Seun tot ons spreek. God se Woord keer nie leeg tot Hom terug nie. God se Woord sal sy vrug dra in die lewens van verloste sondaars. Dan kry ons die Sabbatdag verskyn uit die hand van God toeberei vir sy Volk.

 

N.a.v. Ras7:   

Let baie duidelik op na die volgende..... Col 2:16 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie,

GE:    

Let tog duidelik op na Kol2:12–19 – die hele perikoop. Of net dit wat jy aangehaal het; dis oorgenoeg. Wat verstaan jy anders as wat jy gelees het, Ras7?  Ek weet wat jy eintlik bedoel. Om dit ondubbelsinnig uit te gedruk het, sou jy baie makliker die NAB kon aanhaal. Want die sê onbeskroomd: “Laat niemand julle voorskrywe om die Sabbatdag te hou nie!

 

Jag, hoe onbevreesd! hoe ‘n uitdagend uittartende, oneerbiedige, ‘vertaling’. Verfoeilik! Net, om te ontsnap aan die ware betekenis van die teks soos wat jy dit hier aangehaal het, wat Paulus se kondonering van die Christene se waarneming van die Sabbatdag in ondubbelsinnige bevestiging verklaar!

 

 

N.a.v. Shilo:  

Ek persoonlik hou Saterdag as Sabbat. Ek gee nie om wat mense dink nie.

GE:  

Bemoedigend om te hoor! God se rykste seën met jou standpuntinname.   Maar sekerlik tog, onderhou jy nie ‘Saterdag’ nie, maar, ‘Die Sewende Dag”, as Sabbatdag? Wees maar versigtig wat jy sê, mense heg baie gou hulle eie konnotasies aan dinge wat mens in alle onskuld sê.

 

 

N.a.v. Oppiweb:   

Ek persoonlik hou by wat die Woord sê...Ses dae moet jy arbei en op die sewende dag moet jy rus... daar staan nie op watter dag ons moet begin tel nie. Daar word geen name vir die dae genoem nie...mens moet nie by die Woord dinge byvoeg wat daar nie staan nie!

GE:  

Mens moet ook nie van die Woord dinge wegneem soos eie mening mag voorskryf nie.

Ja, “daar staan nie op watter dag ons moet begin tel nie”; dis nie die bedoeling om daaroor in te lig nie; Die veronderstelling is die hoorder van die Woord is vertroud met die Woord van God. God bemoei hom nie met hulle wat nie sy Volk IS nie.

 

En nee, “Daar word geen name vir die dae genoem nie” is maar net jou onwilligheid om te erken die dae se name word inderdaad juis aangewend om die dae mee aan te toon! Want AL die dae se ‘name’ is met die getal of nommer van elkeen vereenselwig. Die naam van die Sabbatdag, by voorbeeld – hier duidelik “genoem” –, is, “Die Sewende Dag”. (Dis hoekom ek altyd watter dag van die (skeppings)week ookal, met hoofletters skryf, “die Eerste Dag”, ens.), want dit, was (en in die Bybel) is, steeds, die ‘name’ van elk van die dae van die skeppings–ordelike sogenaamde ‘Week’ van sewe dae duurte en siklus. Wat die hele wêreld behalwe die Kerk sonder probleme mee vertroud is. 

 

Maar kyk hoe vrypostig pronk die vertalers met hulle eie name vir die Bybel–dae, hulle sal bv. skrywe in Mk16:9, “Sondagoggend”.

 

Sê nou sulke ‘name’ was aangewend waar jy ‘name’ graag sou wou sien voordat jy sou glo, dan het jy seker geglo, want dis mos wat die ménse sê. Mense sou jy verstaan het; maar die Skrifte wil jy nie verstaan nie; dis jou moeilikheid.

 

N.a.v. Oppiweb:  

In elk geval is die wedergebore kind van God veronderstel om in Sy rus in te gaan...dit maak al sewe dae die sabbat!

GE:  

So, as elke “wedergebore kind van God” elke dag as ‘sabbat’ waarneem, dan het hulle ‘in sy rus ingegaaan’? Watse werkegodsdiens is dit?   Maar intussen –– weet ons almal –– hou jy eintlik nét Sondag en vertel jouself jy hou God se Sabbatdag— terwyl nie die Eerste Dag nie, en nóg minder “al sewe dae”, God se Sabbatdag is, maar die Sewende Dag. Watse werkegodsdiens is DIT??  

 

N.a.v. oppiekoppie:   

So by the way, godsdienstigheid is een van die grootste euwels in Sy oog!

GE:  

Kom ek gee jou een van die beste voorbeelde van daardie ‘godsdienstigheid’ wat ek in ‘n lang tyd raakgeloop het, wat ek dink jy in gedagte gehad het, oppiekoppie, ek haal aan: “In elk geval is die wedergebore kind van God veronderstel om in Sy rus in te gaan...dit maak al sewe dae die sabbat! Ook noem God nie in die Hebreers brief enige name nie....slegs “sewende dag”.”   

 

Kat: 

God se tyd is mos nie my tyd nie. Vir God kan ‘n 1000 jaar soos ‘n dag wees, soos ek dit ervaar en anders om.  Maak dit regtig saak Sondag of Saterdag?

 

Wat meer saak maak in die lewe is die gesindheid waarmee ek kies om te leef, nie op watter dag ek kies om net te rus nie.  Al wat ek regtig ken is die oomblik waarin ek nou leef. 

 

GE:  

Kat, jou briefie is nog een van daai ‘godsdienstigheite’. Soos, “God se tyd is mos nie my tyd nie. Vir God kan ‘n 1000 jaar soos ‘n dag wees, soos ek dit ervaar en anders om.  Maar al daaraan gedink dat as God met sy Volk praat in ‘n taal wat die domste onder hulle kan verstaan en Hy hulle dan boonop verantwoordelik hou oor hulle sy woorde tot hulle gehoorsaam of nie, dat Hy op daardie geleentheid met hulle sou gepraat het soos jy hier beweer God tot ons sou spreek? Asof wanneer Hy sê, “Vandag”, hy duisend jaar later bedoel? Nie een van ons gaan so lank lewe nie! 

 

N.a.v. Kat:  

Maak dit regtig saak Sondag of Saterdag?

GE:  

Gaan lees jou Bybel en jy sal uitvind.  Gaan kyk en luister na die lewe en lering van Christus Jesus, want dit was toeka al geprofeteer: “Niemand van hulle sal die een die ander leer nie; niemand van hulle sal die een die ander van die Here vertel nie, want die Here self sal hulle leer.” Laat Jesus Christus jou leer. Moenie om jy kyk, en moenie op ander se verskonings en redenasies wil staatmaak om nie te doen wat God jou Self deur Christus Jesus leer nie, sy Enigste Wet ‘Vandag as jy Sy Stem hoor’.

 

DieAnderEk:  

Nee, dit maak nie saak nie. Dis die gedagte wat tel, naamlik om tyd af te staan aan God en jou naaste. Die Bybel sê nie Saterdag of Sondag nie, maar Sabbatsdag, gelykstaande aan die sewende dag. Dit hang dus af op watter dag jy begin tel. Die Israeliete het ‘n spesifieke dag gekies sodat almal op dieselfde dag sal sabbat hou. Ek dink mens moet kies wat prakties vir jou werk, net soos wat dit prakties vir die Israeliete gewerk het.  Daar is tog baie reëls en voorskrifte uit die Ou Testament wat ons nie vandag op die letter meer gehoorsaam nie, omdat die samelewing, leefstyl, ens. verander het. En ons glo tog ook dat ons nou bevry is van die letter van die wet, vgl. ook Jesus se antwoord aan die man wat vir hom gevra het wat is die belangrikste gebod. Dus is ek van mening dat om te veel waarde te heg aan voorskrifte sal veroorsaak dat jy die punt mis. 

 

Kat:  

Dis my punt in die lewe. Baie mense mis die punt van geloof omdat hulle letters probeer reg of verkeerd bewys volgens mense se interpretasies en oortuigings.

 

N.a.v. GE:  

“Kat, jou briefie is nog een van daai ‘godsdienstigheite’;”

Kat:    

Ek het nie godsdienstigheite nie. Net soos ek dit verstaan Jesus dit vir my gee oor beginsels wat vir my werk.  

 

Jesus stel vir my die voorbeeld hoe ek moet leef. Elke een kies vir homself wat bly werk vir sy eie geluk in die lewe. Ek bly net dankbaar ek klou nie meer aan ‘godsdienstigheite’ vas as die waarheid vir ‘n ewige lewe nie.  

 

GE:  

Kat, jy weerspreek mos jouself waar jy sê: “Jesus stel vir my die voorbeeld hoe ek moet leef. Elke een kies vir homself wat bly werk vir sy eie geluk in die lewe.” Asof wat vir my eie geluk in die lewe uitwerk dit moet wees wat Jesus vir my die voorbeeld in stel. Dis tog nie waar nie! In teendeel, wat Jesus my die voorbeeld in stel is meer dikwels as nie, die pad teen my eie keuse en eie wil in. As alles so gladweg verloop in jou lewe, is dit nie tyd dat jy ondersoek instel of die olie op die teer uitgeloop het nie? 

 

N.a.v. Ras7:   

Ek wil nie my gedagtes aan julle afsmeer nie, onthou, huidiglik hou ek self Sondag en dis vir my `n GROOT stap om teskuif, daarom wil ek verseker wees voor ek so `n stap neem. 

GE:  

Ras7, as jy die Sewende Dag Sabbat wil onderhou omrede dit in die Tien Gebooie staan, dan gaan daardie stap van jou, jou by een van ‘n hele paar gemeenskappe uitbring – dis nou kerke of aanbiddingsplekke –– vergaderings van sekere ‘gelowiges’ –– wat nie vanselfsprekend mede–Christene of hoegenaamd Christene gaan wees nie.

Gaan jy die Sabbatdag wil onderhou omdat dit die Dag van die Here is, m.a.w., Christus se oorwinningsdag, d.w.s., Christus se verlossingsdag, dan moet jy baie seker gaan maak in die Skrifte, dat dit die Sabbatdag, Sewende Dag van die week, was waarop Christus Jesus uit die dood uit opgestaan het; en jy sal nog sekerder moet maak, of sodanige bevinding, in ooreenstemming met die HELE Profetiese Woord van God is. Of jy gaan vir jouself ‘n kasteel op sand bou.

 

Die Sabbat van die HERE jou God bring jou uit op daardie uitkykpunt op die hoogste rots waar die verste horisonne onder jou voete uitstrek; die Rots is Christus, of jy gaan saam met die duiwel die duiselingwekkende dieptes van die put in neergewerp word en die berge bid om jou van sy aangesig te bedek.

 

Ja daar is christiani pistii vandag, en heeltemal te veel van die familie charismastitus catsuincus heppicleppiensis, vir wie liefde slobberbekkigheid, en liefdadigheid, biesmelk bottel en armestiendes en wedeweeskwartpennies is. In religieuse terme: ‘vrye–willers’.  

 

N.a.v. DAE (‘DieAnderEk’):  

Die Bybel sê nie Saterdag of Sondag nie, maar Sabbatsdag, gelykstaande aan die sewende dag. Dit hang dus af op watter dag jy begin tel. Die Israeliete het ‘n spesifieke dag gekies sodat almal op dieselfde dag sal sabbat hou.

GE:   

Die Bybel sê ....”, maar, “Dit hang dus af op watter dag jy begin tel.” “Dus”? dw.s., n.a.v. “Die Bybel sê ....” maar “op watter dag JY begin”?

 

Dan, “Die Israeliete het ‘n spesifieke dag gekies ....”? “Die Israeliete het ....”? Ek glo nie. Ek dink dit was die Here wat die spesifieke dag “gekies” het. Verbeel ek my, of staan dit nogal so geskrywe ––– êrens ek kan nie nou presies onthou waar nie. Maar presies, dat dit die Sewende Dag die Here se ‘uitverkore’ dag, ja, inderdaad sy “aangewese dag” was en deurgaans gebly het vir vervulling in en deur Jesus Christus? Nee ek verbeel my nie; dis oor al die bladsye van die Bybel geskrywe; mens moet net kan lees; ek bedoel, soos gewone mens, kan lees. Dit praat mos van “die Sewende Dag GEHEILG”.

 

N.a.v. DAE:   

Daar is tog baie reëls en voorskrifte uit die Ou Testament wat ons nie vandag op die letter meer gehoorsaam nie, omdat die samelewing, leefstyl, ens. verander het. En ons glo tog ook dat ons nou bevry is van die letter van die wet, vgl. ook Jesus se antwoord aan die man wat vir hom gevra het wat is die belangrikste gebod. Dus is ek van mening dat om te veel waarde te heg aan voorskrifte sal veroorsaak dat jy die punt mis. 

GE:   

Hier het ons dan ons ‘Wet’, die rigsnoer vir ons godsdienstige lewe: “die samelewing, leefstyl, ens.”, en “omdat dié verander”, moet ons gehoorsaam, en saam, verander. Dit is nie hoe die wet van God werk nie. Die Wet van God werk juis die wette van die natuur en van die menslike “samelewing (en) leefstyl” téén; dis waarom God dit in die eerste plek ingegee het.

 

Maar ja, dit is tog so dat daar baie reëls en voorskrifte uit die Ou–Testament is wat ons vandag nie op die letter meer gehoorsaam nie, omdat die “bediening” –– dalk, ‘dispensasie’; of soos die Hebreërskrywer dit stel, die “wet” en die “priesterskap” ––, “verander” het, nl., van die een met “swakhede”, na die Een “volgens die Wet van Onvernietigbare Lewe” en sonder gebrek, soos die Ou–Testament voorspel het –– en die Sabbatdag op vooruitgewys het.

Dit is waarom ons glo dat ons tans van die letter van die wet bevry is, omdat Jesus Christus die Woord van God in Lewende Persoon onder ons mense kom “tent opslaan” het en die Vervulling van die Wet van God in Lewende opgestane heerlikheid geword het! ––– Daardie heerlikheid wat die Wet voorheen nie gehad het nie, maar nou In Hom verkry het deur Sý, pure verdienste en deugsaamheid. Daardie Liefde van God tot ons het ons met ons eie oë in Hom aanskou, in sy suiwerste manifestasie as God’s Ewige Wet!

 

Ja, om te veel waarde te heg aan voorskrifte en verdraaiings van veral mense, sal veroorsaak dat jy die punt mis. Daardie ‘punt’ is egter sekerlik NIE, dat “dit (af)hang op watter dag jy begin tel” nie; of dat “Die Israeliete ‘n spesifieke dag gekies (het) sodat almal op dieselfde dag sal sabbat hou” nie.

 

N.a.v. oppiKoppie:   

Die sabbat is nie vir God nie maar vir die werkers, of die werkers nou diere of mense is, een dag uit elke sewe MOET hulle rus kry

GE:  

Watter sin dan, het Jesus se gelykenis van die bees wat in die put geval het en op die Sabbatdag uitgehaal moes word? Die Sabbatdag hou vir God betekenis in, daarin dat Hy die Sewende Dag uitverkies het om Christus uit die put uit terug te bring en in, met en deur Hóm, elke dienende skepsel van sy welbehae.   Eenvoudig, die aanmatiging die Bybel weet nie watter die Eerste Dag of watter die Sabbatdag is nie, is ongegrond en vals. Hoe het Jesus geweet: Hoekom gebeur al die gebaklei tussen Hom en die godsdiens–leiers dan gereeld op die Sabbatdag? Hoe word daar van Jesus se ‘gebruik’ / ‘gewoonte’ / ‘beginsel’ gepraat om ‘elke Sabbat’ die Jode in die sinagoges en tempel onder oë te kry? Dis tog belaglik om te wil veronderstel dit was elke keer ‘n toevalligheid dat almal so vanself dieselfde geweet het oor wanneer dit die Sabbatdag was.

 

 

DAE:  

Natuurlik was dit nie toevallig nie, omdat hulle saam besluit het, gegrond op God se opdrag, watter dag van die week die Sabbatdag sou wees. Net soos almal nie “toevallig” weet op watter dag van die jaar Kersdag val nie.  

 

GE:  

Die enkele uitspraak van Christus self, dat hy die Here van die Sabbatdag is, impliseer Hy was Maker van die Sabbatdag deur die opstanding-uit-die-dood-verlossing wat Hy “vir die mens bewerk het”, en getuig van die feit daar kan geen twyfel bestaan oor watter dag die Sabbatdag of watter dag watter ander dag van die week ookal is of was nie. Nie as mens die Bybel glo nie.

 

Die “vaste bewys” van hierdie “ding wat nie gesien kan word nie” naamlik, watter dag “die Sewende Dag Sabbat van die HERE jou God” is, is geheel en al ‘n geloofsaak, sodat die Sabbat en Sewende Dag van die week dié dag is, “Waaroor / waarvan God aldus gespreek het”, naamlik, “deur die Seun”, spesifiek, “in hierdie laaste dae”, uitsonderlik, “tot ons”, “die Sewende Dag, op hierdie manier: En God het op die Sewende Dag van AL, SY, WERKE, GERUS”. Hb4:4–5, hfst 1 bygebring. Dit beteken net een ‘ding’ ––– net een geloofsaak omtrent die Sabbatdag, “Die uitnemendheid van die grootheid van die krag van sy sterkte wat God gewerk het toe Hy Christus uit die dode opgewek het”. Christus staan dan ook op uit die dode, letterlik, “Sabbatsvolheid synde ligdag namiddag vóór, die Eerste Dag van die week”, en God het op die Sewende Dag gerus. (Mt28:1) Die vertalers sal dit vandag, en volgende jaar, en oor tien jaar en oor ‘n eeu steeds ontken, omdat hulle dit nou vir seker veertig jaar lank al, in my leeftyd, ontken het met elke keer ‘n sterker vertaling van die Bybel tot diskrediet van die Sabbatdag en onregmatige verheerliking van die Sondag.

 

DAE:   

Ek sal graag wil weet hoekom jy hierdie wet as so belangrik beskou maar nie ander nie?

 

GE:  

Ek glo nie jy verstaan my nie, DAE, want ek ken, en ek praat, en ek wil hoor, van niks anders nie as Jesus Christus die Opgestane Een, en Hom, as Gekruisigde:– Wet van God, Koning Heerser Here. Hy is my, Enigste Wet.   Die Maker van alles, Jesus Christus, die Openbaring van God in menslike vlees “het gekom”, en onvergisbaar kom verduidelik watter dag God se Sabbat en Sewende Dag van die week was, nog is, en vir altyd, sal wees.

 

Hier gebruik ons nou ‘n nog groter misterie ––– die Vleesgeworde Woord van God ––– om die misterie van God se skepping te verduidelik. Met ander woorde, als is nog groter sotterny vir die ongelowige en Godloënaar. Dis mos maar hoe die Skrifte dit ook gewaarborg het, dat die wysheid van God en die genadige kennistoebedeling van en oor God en sy werke, vir die wysheid van die wêreld en magte van die duisternis, dwaasheid is, en sal moet wees. Want die twee verkeer in dodelike konflik van die begin af, tans, en sal eers –– vir ons sterflike wurmpies –– met Christus se wederkoms afgehandel wees.

 

Maar die groot stryd is klaar in die jaar van ons Here en Meester se dood en opstanding uit die dode, in God se tyd, gewen! Nou vra maar vir my hoekom hierdie gebod / wet van die Sabbatdag, vir my so belangrik is sodat alle ander wette daarteenoor in talle opsigte, daarby afsteek. Eenvoudig: Omdat die Skrif dit so op die voorgrond stel, en die dade van God op die Sabbatdag, dienooreenkomstig. (Moes ek dit andersom gerangskik het? God se dade eerste, daarna die Skrifte? Barth het gesê, God het – met die Vleeswording van Die Woord, óns tyd, sý tyd, gemaak. Ja; en ook het God, in die Sabbatdag— “Sabbat van die HERE jou God”— SÝ tyd, óns tyd, gemaak.)

 

Dwaasheid vir die wysheid van die wêreld!  

 

Neem bv. die ‘liefdesgebod’. Dis goed en reg om in die eerste plek die liefdesgebod uit die mond van God te hoor. Maar laat ons as mense liewers self daaroor stilbly, want ons weet nie anders en kan nie anders, as om hierdie heiligdom met onrein hande te hanteer nie. Ongelowiges en afgodedienaars hang ‘die wet van liefde’ aan en maak daarvan hulle grootste en lofwaardigste leerstelling ––– maar bring in werklikheid God se egte wet van liefde in die skande en maak dit tot niet.  

Die humaniste verafgod die liefdesgebod. Maar die Sabbatsgebod is BEDOEL vir sulkes soos ek – die gewone ou. “Die Sabbat is vir die MENS gemaak”. Nou gee die Here hierdie Dag “gemaak vir die mens se beswil”, “VIR DIE VOLK VAN GOD” om te “bly geld” vir Sy aanbidding deur Sy Volk. Mk2:27, Hb4:9, Kol2:12–19.

 

Christus bewys die praktiese betrokkenheid van God by en deur hierdie gebod en dag en die mens en al sy liefdes– en sonde–probleme. Die Sabbat is aktualiteit.

 

Watter ander gebod of dag noem God kenmerkend tussen Hom en die wat syne is? Slim ouens verweer daai tekse bewys dat die Sabbat uitsluitlik aan die Jode gegee was; maar hulle vergeet dat God Homself uitsluitlik die God van Israel bewys met die Sabbatdag en Sabbatsgebod. So, mens kannie die Sabbat wil uitsonder as uitsluitlik vir die Jode en van Israel nie, want dan moet jy ook die HERE God uitsonder as uitsluitlik vir die Jode en van Israel. (Waar die ‘Israel–Visie’ weer oorboord gaan.) Watter God is dan die God van die ‘heidene’ of Christene?  As die Christendom ‘n ander God kon verwerf het, kon ‘n ander aanbiddingsdag vir die Volk van God geïnoveer word. Dit sal waar bly en die Sewende Dag die Sabbat van die HERE jou God vir solank God die onveranderlike “EK IS”, is.

 

Ja, hier het Ras7 dit reg om met ons op hierdie forum te praat as Israeliete. Want God is die God en Vader van uitsluitlik “Geestelike Israel”. God het Homself deur Jesus Christus aan die wat Hy sekerlik ken as sy eie verbind met bande van liefde. (Hosea en Paulus.)

 

As God in liefde doen, en in liefde praat, dan verstaan ek dit; so kan ek die Sabbatdag dan ook net op hierdie manier verstaan, want die Sabbatdag is ‘n liefdeswoord van God aan die mens, AS SY ENIGSTE VOLK, “volgens die Skrifte”, “gespreek”.

 

DAE:   

Correct me if I’m wrong, but...Die sewedag–storie kom van die Jode se skeppingsverhaal af. Die Jode en sommige Christene glo dus dat, net soos God op die sewende dag gerus het, ons ook op die sewende dag moet rus. Reg? Hier kom die probleme:

– Het God dan op ‘n Sondag begin skep? (Die grootste probleem is eintlik dat daar nie werklik ‘n sesdag–skepping was nie, omdat die feite ons anders vertel. Maar dit is ‘n bespreking vir ‘n ander dag.)

– Kom ons neem aan dat dit werklik ‘n opdrag van God was dat ons moet rus op die sewende dag. Hoe het die Israeliete geweet watter dag is die eerste dag (en dus, watter dag is die sabbatdag)? Was dit nie maar net ‘n geval van dat hulle eenvoudig self besluit het dat ‘n sekere dag van die week die sabbatdag sal wees nie? En is dit daarom werklik so belangrik watter dag gekies is? Dit is dus alles relatief, die een is tog so goed soos die ander?  

 

GE:  

Dit maak dit moeilik om iemand te korrigeer wat wegval met “feite” met “Reg”–merkie en al. Ek glo nie jy wil regtig anders oortuig word nie, liewe DAE. Dus wil ek nie tyd mors om jou te probeer antwoord nie. Nogtans is dit vir myself ‘n oefening in die geloof om jou wel te antwoord, en dit sal vir my genoeg wees, al sou niemand anders daarby baat vind nie.

 

DAE:  

Jy praat nonsens as jy sê jy glo nie ek wil anders oortuig word nie. Die skoen is aan die ander voet. Ek het eers in die sesdag–skepping geglo, maar omdat ek eerlik is met myself het ek my laat oortuig deur die wetenskaplike bewyse. Daar is meer as oorgenoeg bewyse daarvan. En selfs nou sal ek my sienings verander indien daar nuwe wetenskaplike bewyse op die tafel kom. Die vraag is of jy eintlik tot dieselfde toe bereid is.

 

GE:  

Ek veronderstel ons is albei Christen–gelowiges, en vind dit dus uiters moeilik om te verstaan hoe jy die skeppingsverhaal die Jode se storie kan noem. Ek het dan gedink die Heilige Gees het heilige manne gelei in hulle skrywe van die Skrifte; dis tog een van die mees basiese belydenisse van die Christen. En dis ook hoe ‘die mense’ geweet het watter dag die Eerste Dag genoem word.   

 

DAE: 

Ek dink op hierdie punt sal ons nie verder kan gesels nie. Die Bybel is vol foute, teenstrydighede, mites van ander kulture, ens. ens. ens. Dis nie te sê dat ek nie dink dat die Woord groot waarde het vir die gelowige nie. Daar is baie waarheid en wysheid te vinde in die Bybel. Maar sommige verhale, soos die skeppingsverhaal, is sekerlik nie bedoel om letterlik opgeneem te word nie. Die skrywer wil vir ons iets van God se almag daardeur vertel. Dit is hoe ek dit verstaan. Wat ek eintlik hiermee wil sê is dat die Skrif op verskillende maniere geïnterpreteer kan word. Die verantwoordelikste manier om dit te doen, is om te gaan kyk na die grondteks en die konteks waarin die teks geskrywe is. Dit is nie my spesialiteit nie, maar ek luister darem na die mense wat dit wel doen.

 

GE: 

Nee, ek’s bevrees ewolusie is nie my veld nie.  Toe ek nog jonk was het ek Darwin bestudéér. Het nou nog die laaste paragrawe van sy origins of wat was dit nou weer, op ‘n A4 met die hand afgeskrywe êrens in ‘n lêer. (Ek’s bc– before computers.) Dobzahnsky en nog ander wie se name en gedagtes ek toeka al, so vyf honderd biljoen ligjare gelede, vergeet het. Was nog maar altyd baie primitief myselwers. Baie vermiste skakels waarna ek nou nog soek, maar klaarblyklik met minder sukses as die ewolusie lucky–strikers.

 

So waar nog nie eers ‘n gewete oor hierdie dinge ontwikkel, sjoe!

 

Maar ek geniet dit soms om na hierdie supermense te luister. Hulle het in omtrent 20 jaar van ‘ewolusioniste’ uit die stof van die aarde tot kosmoloë uit die uitspansel geëwuleer. Die vorige ontwikkeling van ape tot mense was glo 20,000,000 jare lank! Ai, die tegnologie!

 

Die laaste groot man van die wat ‘skepping’ nog ‘n gedagte gegee het, was Einstein. Ek verstaan hy het heelwat werkende teorie kon uitdink. Die ou wat die afgelope paar dekades die septer swaai met die hoogs ontwikkeldste stem in die heelal, ek weet nie of hy al prakties ‘n prem vir homself sou kon ontwerp het nie. Maar hy weet om te vertel mense wat aan die hiernamaals glo is glo bang vir stilte en om die werklike lewe in die oë te kyk. 

 

DAE:   

Raai wat, ek is ook ongeleerd in die natuurwetenskappe, maar ek lees darem oor die goed, en jy hoef nie eens na biologie te kyk om te kan aflei dat die heelal nie 6000 jaar oud is nie. As jy ‘n bietjie weet van astronomie, bv. sal jy weet dat party hemelliggame miljoene ligjare van die aarde af is, m.a.w. dit het miljoene jare geneem vir die lig om ons te bereik, so mens kan maar twee en twee bymekaar tel ens. Trouens, die skepping is nog steeds aan die gang, en dis wat vir my so wonderlik is, astronome bestudeer bv. hoe sterre gevorm word, en dit gebeur nog steeds en is al lankal aan die gang, en lewe ontwikkel en verander ook die hele tyd op aarde.

 

‘n Mooi boek om te lees is Gideon Joubert se “Die Groot Gedagte”, dis ‘n boek met ‘n Christelike aanslag waarin die kosmos en die ontwikkeling daarvan in redelik maklike taal vir die leser uiteengesit word. Francis Collins se nuwerige “The Language of God” het ek ook onlangs gelees en dit gaan onder andere oor die rol wat DNA speel in die mens, ongelooflik interessant. Hy glo sterk daarin dat geloof in evolusie as wetenskaplike feit en geloof in God nie mekaar hoef te weerspreek nie. Ek stem saam met hom.

 

Maar jammer dat ek nou die onderwerp besoedel het. Die dag waarop jy besluit om die sabbat te eerbiedig is natuurlik jou keuse alleen, en is ook ‘n saak tussen jou en God. Ek dink as ons te veel worry oor sulke dinge in ander mense se lewens mis ons die punt, soos ek al voorheen gesê het.  

 

GE:  

Geagte DAE,  ek stem saam oor die 6000 jaar; dis nie eers iets om oor te lag nie. Dis om oor te huil, omdat mense dit uit die Bybel uit wil ‘bewys’. Daar is niks uit die Bybel te bewys nie; daar is alles uit die Bybel te glo.

 

Maar nou ja, die oerknal. Dink jy tyd het dieselfde as nou verloop? Dis nie hoe ek die wetenskaplikes verstaan nie. Vir my is die oerknal in ‘n seker sin met die skeppingsgedagte versoenbaar: “In die begin het God ....”: “Gespreek”: “Bang!”. Nou as God dan in die begin, kon, dan kan Hy mos alles daarna ook?

 

Maar die oerknal is so goed as om te glo ‘n krekker is moontlik. Jy’t nog met niks te doen gekry wat Goddelike Mag aanbetref nie! Wag tot jy hoor van God wat vlees geword het, die gestalte van ‘n mens aangeneem het. Nou begin jy maar eers om Goddelike Mag te onderskei. en dis ook nog nie baie goed nie.

 

Wag tot jy hoor van God wat sterf. Nou begin jy regtig van God se Krag te hoor. en dit bring jou maar weer uit op die DOODloopstraat.

Wag tot jy HOOR – hier’s die GEHEIM: Wag tot jy HOOR, “Hy het uit die dood uit opgestaan!” Kan jy dit HOOR? HOOR jy die uitnemendheid van die grootheid van die krag van sy sterkte wat God GEWERK het TOE, Hy Christus uit die dood uit opgewek het? Hoor jy DIE, MAGTIGE dreuning, HOOR jy die Almagtige GOD, SELF?

 

Wat bly nou oor te groot om in ses dae te doen vir HIERDIE GOD? Net een ding: Om op die Sabbatdag, te RUS.

Want God het aldus aangaande die Sewende Dag GESPREEK: En GOD : Het op die Sewende Dag gerus”. Dis hoekom ek nie ewolusie KAN glo nie, en nie anders KAN, as om die Sewende Dag Sabbat van die HERE jou GOD, te glo, en te eer en te onthou (na die beste van my vermoë) nie.

 

Die Sabbat is nie ‘n kwessie van MY keuse nie; “Dis die dag wat die HERE gemaak het: Laat ONS, daaroor bly wees”. DIS AL. “Here van die Sabbat” is sy Naam; die Naam van Hom. Inderdaad, Die Naam, het, die Sabbat gemaak.

 

Ek stry net hieroor; die res kom vanself. Erken mens wie die Here van die Sabbat is, ken jy die Dag van die Here – kuriakee heemera – Heer–like Dag. Ek’t niks meer as dit nodig om God te glo nie. Ek glo nie in die sabbat nie (Dan’s dit mos ‘n afgod); ek glo die Sabbat omdat ek in, God, glo en nie anders nie.

 

Ek kan nie, wil nie, en sal nie, iemand eers van God of die Godheid van Christus probeer oortuig nie. Ek wil Hom net bely en aanbid en gehoorsaam: “In die Vergadering” van die Gelowiges; in die Kerk.   Nou hoe doen jy dit, as jy in ewolusie glo, vra ek jou?   

 

Gideon Joubert het ek op my rak. Het hom gelees, maar kan niks onthou nie; die ou sê eintlik nie juis iets vir my nie. Ek’t so klein boekie van Dr Alberts. ‘n Mooi belydenis, inspirerend ja.

 

Maar:  Wat hier ter sake is,

Tjek hoe die Algemene Kerk— Protestante sogenaamd, op hierdie oomblik “tye en wet” van God (probeer) verander. Vat maar net jou Afrikaanse Vertalings ––– veral die Afrikaanse vertalings ––– sedert die 1933 vertaling; en vat die 1933 vertaling en vergelyk hom weer met die Statebybel van so laat as die 19de eeu. Vat een of twee Skrifplase, soos Kolossensiërs 2:16–17, Hd.20:7, Mt28:1, Mk15:42. Vergelyk die vertalings van oud tot nuut. EN SIEN!   Terloops, gaan kyk hoe ALMAL saamstem en saamstaan in hierdie taak uit die afgrond uit – SDA’s en CsOG almal. 

 

JakeWhite12:  

Ek stem met Shilo, Koos en GE saam : Die Sabbat is vanaf

Vrydag aand son onder tot Saterdag aand son onder. Sondag is NIE die Sabbat nie. Sondag is die eerste dag. Babilon die Moeder Hoer (nl die Rooms–Katolieke Kerk) het tye en Wet verander. Sy het ook die Sabbat verander. Vandag glo al die Dogter Hoerkerke steeds die gruwelike leuens wat hulle Moeder hulle geleer het. 

 

Niel:  

N.a.v. GE,  

“Ek glo nie in die sabbat nie (Dan’s dit mos ‘n afgod); ek glo die Sabbat omdat ek in, God, glo en nie anders nie.”

Niel: 

Amen! Ek stem saam! 

 

CDJIV:  

Exo 20:8 “..Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig..” 

 

Ilse Meyer:  

“Freedom from Human Regulations through Life with Christ

“Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration or a Sabbath day.” Col 2:16   My onderstreping en bold.

 

Dr H.L. Willmington sê dit nogal goed –

“A believer who puts himself back under legalism would be like a son admiring the photo of his father, but ignoring his father’s actual presence.” 

 

GE:  

Kol2 ––– en jy praat van wettiesheid, Ilse? N.a.v. Kol2? Paulus BELÓWE die Kerk, die “Sabbattefeesveesvierendes” ––– presies gelyk aan wat daar staan ––– MOENIE, julle, julle laat veroordeel deur gan stuk niemand op aarde van hierdie wêreld NIE! MOENIE JULLE JULLE, laat veroordeel betreffende julle ete en drinke, betreffende naamlik julle feesvierende ete en drinke van Fees, hetsy Fees van maand, OF van Sabbatte NIE ––– NOOIT NIE!

 

Maar Ilse Meyer val in by die falsetto–koor van nagraadse akademici.

 

KKKKoos:   

 Ilse, Hierdie teks verstaan jy duidelik nie. Alle heilige dae is in die OT verwys na as sabatte. Dit verwys nie na die Sabbat nie. Die wettiese sabatte het verval, maar die onderhouding van die sabat soos in die 10 geboeie nie. Die omgekeerde van die teks is dus van toepassing. Moenie toelaat dat hulle wat dit nog onderhou volgens die wettiese sy, julle veroordeel omdat julle deur die Messiah losgekoop is nie. 

Eva:  

Ek verstaan nie wat jy bedoel by wettiese sabbatte nie, KKKKoos. Is dit die Sabbatte wat in Lev 23 beskryf word wat jy bedoel?  Daardie Sabbatte is nie sommer net gegee as wetiese voorskrifte deur YHWH nie, en wat later tot niet gemaak kon word nie, maar vir ‘n baie bepaalde doel. Die opdrag daarmee saam was ook dat dit vir EWIG gehou moes word, en in al die geslagte.

 

Daar het en gaan nog baie belangrike dinge op daardie dae gebeur.

 

Die eerste twee Sabbatte is die Sabbatte van die Ongesuurde brode. Wat het daar op die Sabbatte gebeur? Hy was gekruisig, die perfekte Lam sonder sonde, wat die nuwe Adam voorgestel het. Sy bloed het Verlossing gebring, net soos die verlossing uit die mag van Egipte. Mense beweer dat Hy die eerstelingsgerf was uit die dode, maar Hy was nie die eerste wat opgewek is uit die dode nie. Daar was Thabita en Lasarus. Die eersteling gerf wat gesterf het sonder sonde, en daardeur is die mag van die sonde gebreek.

 

Dan kry ons die derde Sabbat wat vandag bekend is Hemelvaart en die uitstorting van die Heilige gees het op daardie spesifieke Sabbat plaasgevind.

 

Die vierde Sabbat van die Fees van die Trompette: Op daardie dag is die Messiach gebore. Lees hier vir die bewys wat ‘n baie insiggewende artikel is oor Openbaring.

 

Dan bly daar nog die vyfde Sabbat, die Versoendag oor, en die sesde Sabbat van die Huttefees en die laaste, die sewende, Sabbat is bekend as die Dag van YHWH.

 

Die Versoendag is ‘n moontlike dag waarop die Messiach dan sal terugkeer om Hom te versoen met Sy bruid. Dan moet die huweliksfees plaasvind – Huttefees. Dan die finale oordeelsdag op die groot en deurlugtige dag van YHWH. Die laaste Sabbat.

 

Zec 14:16 En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leërskare, en om die huttefees te vier.

Eze 46:3 Ook moet die volk van die land aanbid voor die ingang van dié poort, op die sabbatte en op die nuwemane, voor die aangesig van die HERE.

 

Daar staan nie net Sabbat nie maar Sabbatte, en dat die Huttefees tot in Ewigheid gehou sal word.

 

Laat ons ons gereedhou op daardie dae soos die wyse vyf maagde met ons lampies gevul, wagtende op die Bruidegom.

 

Dat daar GROOT GEBEURTENISSE plaasgevind het op daardie Fees Sabbatte, en nog gaan plaasvind, dit is waarom ons nie kan beweer dat dit afgeskaf is nie.

Dit is EWIGE INSETTINGE en ek kan nie opspoor waar Yahshua gesê het dat dit nie meer van toepassing is nie.

 

GE:  

Kom ek gee jou, Ilse ––– UIT DIE SKRIF ––– van hoe REG, ek Kolossensiers 2:16 hierbo ‘VERTAAL’ het:

Toets: Sit my vertaling bo, naas hierdie een (van vele ––– so klein as moontlik: ‘vertaling’):  

Moenie julle laat voorskrywe om die Sabbatdag te hou nie!

Laat dit nie ook jou siel tot God roep nie? As daar ooit ‘n geknoei met die Skrif was wat my laat huil, in en uit my hart uit, oor my eie medemens die Afrikaner, dan’s dit die ene.

 

Verwys boek 6 / 1, ‘The Lord’s Day in the Covenant of Grace’.

 

N.a.v. KKKKoos:  

Alle heilige dae is in die OT verwys na as sabatte. Dit verwys nie na die Sabbat nie. Die wettiese sabatte het verval, maar die onderhouding van die sabat soos in die 10 geboeie nie. Die omgekeerde van die teks is dus van toepassing. Moenie toelaat dat hulle wat dit nog onderhou volgens die wettiese sy, julle veroordeel omdat julle deur die Messiah losgekoop is nie.

GE:  

Verkeerd! En reg! Daar was baie ‘heilige samekoms–dae’ los, en naas ‘sabbatte’, wat NIE, ook, ‘sabbate’ genoem word nie. Maar dis sekerlik so dat party van hulle wat nie die Sewende Dag van die week was nie, ‘sabbatte’ genoem was.   Nogtans, maak dit GEEN verskil aan die Evangelie–feit, hulle is die klomp sonder onderskeiding, ‘aan die kruis genael’ en ‘tot niet gemaak’, en dat ons van almal, ‘vrygemaak’ is. Want ons almal is niks anders ooit as OORTREDERS van die wet nie. Dis hoekom alle wet aan die kruis genael en uit die weg geruim moes word, sodat die pad berei kon word vir die Bevryder.

 

KKKKoos: 

Ek stem saam. Wat ek probeer sê is dat die konteks van die brief in Kol; 2 handel juis oor die wat reeds losgekoop is. Vry van die wet. En dat hulle hulle nie moet laat mislei deur ander wat nog nie losgekoop is nie. Dit sluit egter nie die ware sabbat in nie. Dit moet nogsteeds onderhou word. Ek dink ons stem oor die punt saam. 

 

Ilse Meyer:  

Deur die Jode ja. Hierdie Sabbat het vir die moderne Jood nie verander nie omrede die Raadsplan met die nasie Israel nog nie afgehandel is nie.

Gelukkig vir die Jood (met Sabbat en al) en die ware Christus gelowiges hoef ons (the two witnesses) volgens wêreldse standaard, te MOET NIKS. Prys die Here!   

 

KKKKoos: 

..... Ilse, jy tas na my mening in die donker. Wat jy hierbo skryf is nie korrek nie. 

1. Deur die jode : Wie is die jode na wie jy verwys. Regoor die wêreld is die jode een nasie bekend as jode. Dit bots met jou tweede stelling. Ook was Abraham , Isak en jakob jode? Nee hulle was Hebreërs.

2. Nasie Israel : Jakob het Israel geword met die belofte dat uit hom baie NASIES sou voortvloei. Probeer jy ‘n verwantskap stel tussen die een nasie (jode) en die baie nasies(israel)

3. Wat is ‘n ware Christus gelowige en hoe weet jy jy is een as jy nie die gebooie wil onderhou nie?

4. Wie is die twee getuies na jou mening. Dit blyk uit jou plasing dat dit die jode en die ware Christen gelowiges moet wees.

5. Te MOET NIKS : Ek laaik jou geloof oor die honderd. Waar sluit mens aan?

 

HOEKOM HET DIE APOSTELS NOG DIE SABBAT ONDERHOU NA DIE HEMELVAART AS HULLE DAN GEWEET HET HULLE MOET NIKS, WANT YAHSHUA HET HULLE SELF ONDERRIG??

 

Ilse Meyer:  

N.a.v. KKKKoos: 

“Deur die jode : Wie is die jode na wie jy verwys.” 

Ilse Meyer:  

Jode in Israel die grondgebied. Die wat die Torah onderhou.

Ex 31:13 “Say to the Israelites, (Jode) “You must observe my Sabbaths. This will be a sign between me and you (Jode) for the generations to come, so that you (Jode) may know that I am the Lord, who makes you (Jode) holy.

Isaiah 66:23 “From one New Moon to another and from one Sabbath to another, all mankind (Jew and Gentile) will come and bow down before me”.  God praat met die Jode en sê in daardie tyd met die nuwe hemel en die nuwe aarde sal elke (all nations) knie buig vir die God van Israel.

 

Mt. 21:43 “Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you (Jode) and given to a people (Gentile gelowiges, of wedergeborenes) who will produce its fruit”

 

N.a.v. KKKKoos: 

Regoor die wêreld is die jode een nasie bekend as Jode.

Ilse Meyer:

Hierdie Jode keer terug Israel toe.

 

N.a.v. KKKKoos:

Dit bots met jou tweede stelling.

Ilse Meyer:

Hoekom sê jy so?

N.a.v. KKKKoos:

Ook was Abraham , Isak en jakob jode? Nee hulle was Hebreërs.

Ilse Meyer:

Waar is die land van die Hebreërs. Die grondgebied op die wêreldkaart bekend as Israel.

 

N.a.v. KKKKoos:

2. Nasie Israel : Jakob het Israel geword met die belofte dat uit hom baie NASIES sou voortvloei. Probeer jy ‘n verwantskap stel tussen die een nasie (jode) en die baie nasies(israel)

Ilse Meyer: 

Daar is net die twee getuies. Daar is Jode (met die plat hoedjies GE) en daar is die “kerk” of die “bruid”.  (Terloops dis ook een van die redes hoekom ek nie aan die wegraping glo nie.)

N.a.v. KKKKoos: 

3. Wat is ‘n ware Christus gelowige en hoe weet jy jy is een as jy nie die gebooie wil onderhou nie?

Ilse Meyer:

Ek skuld niemand niks behalwe om hom “lief” te hê nie. Friend or Foe.

N.a.v. KKKKoos: 

4. Wie is die twee getuies na jou mening. Dit blyk uit jou plasing dat dit die jode en die ware Christen gelowiges moet wees.

Ilse Meyer:   

Ja. (Die ware Christen gelowiges sal saam met die Jode (insluitend die 144 000 Joodse manne) gedurende die tribulasie afgesonder word, of saam staan, hoe ookal dit die politiek van die dag behaag.

 

N.a.v. KKKKoos:  

5. Te MOET NIKS : Ek laaik jou geloof oor die honderd. Waar sluit mens aan?

Ilse Meyer:

Beweeg uit die wêreld standaard van MOET kerk/Sabbat.

 

N.a.v. KKKKoos:

HOEKOM HET DIE APOSTELS NOG DIE SABBAT ONDERHOU NA DIE HEMELVAART AS HULLE DAN GEWEET HET HULLE MOET NIKS, WANT YAHSHUA HET HULLE SELF ONDERRIG??

Ilse Meyer: 

Gaan kerk toe oor jy WIL omdat jy ‘n geestelike leier wil hê wat jou kan bystaan in die dinge van die Gees sowel as die nagmaal te WIL onderhou. Dit is die mees logiese ding om te doen.

 

Eva:  

Ebersohn en KKKKoos,  Julle praat vir my in sirkels. Vry van die wet maar nogtans moet die ware Sabbat nogsteeds onderhou word.   Ek dink ons moet eers ooreenkom wat bedoel julle met die wet en wat beteken die Tien Gebooie. Jakes praat ook van die loskoop van die wet.   As julle bedoel dat die wet en die Gebooie een ding is, kan ons nie die Sabbat uitsonder nie, want dan het die Sabbat ook verval.

 

Yahshua sê dat Hy nie gekom het om die wet (nomos) OF die profete te ontbind nie maar te vervul Mat 5:17. Die wet dui op die offerwette wat die volk moes hou vir die vergewing van hulle sondes, wat ‘n voorskou was dat die Messiach Sy eie bloed sou gee, om hulle los te koop van hierdie wet, en Hy self vergifnis vir die sonde sou bewerkstellig, deur die nuwe Adam te word, die eersteling “Mens” wat sou sterf sonder sonde, wat die eerste Adam nie kon bereik nie, en daardeur is die dood oorwin.

 

G3551 nomos    (to parcel out, especially food or grazing to animals); law (through the idea of prescriptive usage), generally (regulation), specifically (of Moses [including the volume]; also of the Gospel), or figuratively (a principle): – law.

 

In vers 18 sê Hy dat die wet (nomos) nooit verby sal gaan voordat alles vervul is nie. Menende dat die oomblik as Sy bloed gestort word, is alles vervul, en dan is hulle losgekoop van daardie wet. 

 

Dan in vers 19 sê Hy dat elkeen wat die minste van die Gebooie (entol?) breek of mense so leer, sal die minste genoem word.

 

G1785 entol? en–tol–ay’    From G1781; injunction, that is, an authoritative prescription: – commandment, precept.

Daar is dus ‘n duidelike verskil tussen die wet en die Gebooie, nl NOMOS en ENTOL?

 

Gen 26:5 omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het.

In hierdie versie maak YHWH ook ‘n duidelike onderskeid tussen gebooie, wette, insettinge en verordeninge.

Joh 1:17 Want die wet (nomos) is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Yahshua Messiach gekom.

Joh 1:45 (1:46) Filippus het Natánael gekry en vir hom gesê: Ons het Hom gevind van wie Moses in die wet (nomos) en ook die profete geskrywe het: Yahshua, die seun van Josef van Násaret.

Joh 7:19 Het Moses julle nie die wet (nomos) gegee nie? En niemand van julle hou die wet (nomos) nie. Waarom wil julle My om die lewe bring?

 

Dan skryf Paulus:  Rom 6:14 Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet (nomos) nie, maar onder die genade. (Dieselfde wat Johannes sê Joh 1:17)

Gal 3:13 Messiach het ons losgekoop van die vloek van die wet (nomos) deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

Hier praat Yahshua, Johannes en Paulus van dieselfde wet nl die nomos.

 

Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie (ENTOL?).

Elke keer as Yahshua van die wet gepraat het, het hy van nomos gepraat, maar as Hy van die Gebooie gepraat het, het hy dit entol? genoem.

 

 

Verder sê Paulus:  1Co 7:19 Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie (entol?) van Elohim.

1Ti 6:14 dat jy die gebod (entol?) onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Meester Yahshua Messiach.

 

Dus is daar by Paulus ook geen twyfel dat die seremoniële wette bedoel word, en nie die Tien Gebooie nie, daarom skryf hy spesifiek dat die skuldbrief met die insettinge teen die kruis vasgenael is. Daar staan egter niks maar niks dat die entol? of nomos teen die kruis vasgenael is nie.

 

Col 2:

14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,

Dit is die rede waarom baie mense Paulus verwerp omdat hulle nie verstaan dat hy van die nomos praat en nie die entol? nie.  Ons is dus nie losgekoop van die onderhouding van die Tien Gebooie, die Gebooie van die Liefde nie, maar wel van die seremoniële wette soos duidelik bewys is hierbo.   

 

KKKKoos:   

Eva, dit is presies soos ek dit verstaan en probeer deurgee. Snaaks hoe mens mekaar kan misverstaan. met die lees van jou plasing het ek begin vermoed dat jy een van die groepe is wat nog die sermoniële wette wil onderhou.

 

GE:  

N.a.v. jou laaste paragraaf, Eva, Paulus praat gladnie van die ‘nomos’ in Kolossensiërs nie. Jy praat dus onsin. 

 

N.a.v. KKKKoos:  

Vry van die wet. En dat hulle hulle nie moet laat mislei deur ander wat nog nie losgekoop is nie. Dit sluit egter nie die ware sabbat in nie. Dit moet nogsteeds onderhou word. Ek dink ons stem oor die punt saam.

GE:

Daar bestaan ‘n betekenisvolle nuanse van verskil tussen jou siening en myne, KKKKoos.  Ek sê, spesifiek n.a.v. Kol2: Vry van die WET WAT aan die kruis genael is: Vry van Christus Jesus as my OORDEEL, want in HOM het ek, alle oordele van God oor die sonde, ondergaan en deurloop: “medegekruisig in Hom”. Dit is die ganse Verlossing, om slaaf van Christus te geword het.  

En dat hulle hulle nie moet laat “OORDEEL / VEROORDEEL / VERDOEM NIE”. “Mislei”, is nie naby in die woord, ‘krinoo’, “om te oordeel / veroordeel / verdoem” nie; die onverbloemde en onbeskaamde, misleiding!  

 

N.a.v. KKKKoos: 

deur ander wat nog nie losgekoop is nie”:

GE:  

Absoluut! Hier word die magte, die kragte, die owerhede en heersers VAN DIE WÊRELD bedoel: direk, op die man af, BEDOEL. Hier word GEEN Romeine 14 ‘probleem’ veronderstel nie. Hier in Kol2 word gesê wat bedoel en veronderstel word; dit is nie die probleem van Romeine 14 van GELOWIGE EN MEDEGELOWIGE teen mekaar nie; in Kol2 is dit ONGELOOF en die seëvierende en feesvierende Gelowiges, teenoor mekaar.

 

Jy sê: “Dit sluit egter nie die ware sabbat in nie.”

Ek sê: Dit – Kolossensiërs – praat van, en bedoel niks anders as ‘die ware’ Sabbatdag nie ––– die ware Jakob van die aardse bestaan en lewe van die Gelowiges “Die Liggaam van Dié van Christus Se Eie”. (17)

 

Dan, soos jy sê: Hierdie Sabbatdag van –– ek kwoteer Paulus: “Maand of Sabbattefees”, en Hebreërs: “moet nog steeds onderhou word”. Ek dink ons stem oor die punt saam BEHALWE dat hier (soos Ilse tereg gesê het) van geen ‘moet’ sprake is nie; want ‘moet’ is ‘wet’ en wettiesheid, en daar sal geween wees en ‘n gekners van die tande. (Ek lei af ek en Ilse Meyer stem hieroor nogal saam.)

 

Nee! Hier, in Kol2 word van VRYHEID EN VRYGEMAAKTES EN VRYHEIDSDAG, ‘geskrywe’. Hier is alleen in die feit hierdie status quo en lewendigheid staan geskrywe in die Skrifte, sprake van ‘Wet’ en ‘Die Wet’. Maar eerstens en van wesenlike belang is dat die bedoeling hier, die Goddelike Wet in die Persoon van die Gekruisigde en Opgestane Lewende WOORD van God, Jesus Christus, is. 

 

Jy –– lyk dit my –– veronderstel steeds ‘net, seremoniële sabbatte’.  Ek nie. Ek neem in Kol2:14-15 die Enkel Ware Wet van God Sy Ewige Lewende Woord Christus Jesus, gekruisig en weer opgestaan waar; sowel as in verse 16-19, die enkel en enigste ewige “Sabbat van die Here jou God Sewende Dag” van God se herhaaldelike skeppende en velossende Spreke.

 

Maar Ilse Meyer, hoe jy Openbaring en Kolossensiërs by mekaar uitbring, sal net jy weet hoe.  Ek kon nog nooit profetiese uitleg bemeester nie, wat allegoriese Skrif–assosiasies begryp. Praat seblief in menslike taal dat mense soos ek ook kan verstaan?

 

N.a.v. Ilse Meyer: 

(Die Sabbat moet nog onderhou word) Deur die Jode ja.”

GE: 

Ek vermoed met die klem op “moet”.  Ja, laat hulle maar aangaan. Nóg die Wet, nóg die Sabbat het hulle ooit gebaat. As hulle onder die letter van die Wet wil bly dien, laat hulle maar. “Maar ek en my huis, ons sal (onder) die HERE, dien”— dit is, as “vrygekooptes van die Lam”. (Daar maak ek ook ‘n assosiasie tussen Skrifte eeue, millennia, uitmekaar. Wat nou? Ja, want Johannes begaan dieselfde sonde: hy praat glad van “die Lied van Moses en van die Lam”.)  Dis net mooi dieselfde Lied, wat die Sabbatslied was, en sekerlik hoekom Johannes “op die Dag van die Here”, na die Skrifte van duisende jare her verwys!   Wat ‘n slag vir die Sabbatdag van die HERE jou God geslaan!

 

Ironies dus, dat “.... Hierdie Sabbat vir die moderne Jood nie verander (het) nie omrede die Raadsplan met die nasie Israel” nog nie verander het of ooit sal verander nie.  Hierdie fondament staan vas: God ken dié wat syne is”. Daarmee volstaan ek dan ook maar wat hierdie Jode–nasie storie aanbetref.

 

Dus BAIE ONgelukkig vir die Jood (met Sabbat en al) hoef ons die ware Christus gelowiges VOLGENSE WÊRELDSE STANDAARD, te MOET NIKS. Prys die Here! Presies, maar net maar, wat Paulus in Kolossensiers 2:16–17 onbevreesd en manmoedig en versekerd in Christus Jesus van sy saak, die Gemeente VAN CHRISTUS SE LIGGAAM, vermaan. Paulus vermaan nie Jode nie, maar heiden-gelowiges.  

 

Ilse Meyer: 

Presies! Ons is nie Jode nie. Hoekom kwel jul oor die hoe, wanneer en waarom?

 

KKKKoos: 

Ilse, jy tas na my mening in die donker. Wat jy hierbo skryf is nie korrek nie ...... 

 

GE:  

Juis KKKKoos!  Ek reken Ilse se fout lê veral by die “wanneer”; waaroor óns, ons weliswaar NIE hoef te bekommer nie omdat God dit aan Jesus Christus oorgelaat het om ons verstande in daardie opsig te verlig.   Ek vertel maar net wat Paulus in Kolossensiërs 2 van praat en waaroor – die ‘wanneer’ en ‘waarom’ – die CHRISTELIKE, GELOWIGE, Liggaam van Christus, die ‘Kerk’, hulle NIE gekwel het nie, maar wat hulle gefeesvier het— die Sabbat van die HERE jou God, wat die Gemeente saam met sy Geloofs- ontstaan en -bestaan ontvang, in, met, en deur, die opstandingsdag van Jesus Christus uit die dode, “Dag van die Here”, “die Sabbat van die HERE jou God”— die God van oudsher af die Ewige.   Nie verniet nie dat die profete HIERDIE Dag van God na verwys as deur God gemaak en opgeëis ‘n teken tussen HOM en húlle wat wanneer ookal SY “VOLK” deur Christus Jesus gereken word.  Nog belangriker, nie verniet nie dat die profete die Sabbatdag van God aantoon as deur God geskep en voorbestem tot teken tussen HOM en die Woord van Sy Belofte wat in die eind- en volheid van die tyd juis ook hierdie teken van God se trou kom bewaarheid het.  

 

N.a.v. KKKKoos:   

Wat is ‘n ware Christus gelowige en hoe weet jy jy is een...

GE:  

Presies sou ek sê wat die wêreld en die filosofie gevra het volgens die Kolossensiërsbrief (en net dalk nog altyd vra; soos in hierdie gesprek duidelik blyk).

 

Volgens die strekking van die Kolossensiërsbrief van Paulus dan,

Gevra: ‘Wat is ‘n ware Christus gelowige en hoe weet ons (of die ‘wêreld’) hulle is Christene?’

Paulus en die ‘wêreld’ se antwoord: Gaan soek hulle waar en wanneer hulle, hulle ‘Christus’ en sy triomf oor die dood, vier.

 

Bevind: Dis daarso en op daardie dag wat ons hulle gaan verras met hulle dagvaardiging om voor die wet te verskyn vir hierdie juiste Sabbattefeesvieringe van hulle: Wanneer en Waar? TERWYL man, op heterdaad sowaar daar waar hulle hulle Sabbattefeesvieringe hou!

 

Ons gryp hulle net daarso! sê die ‘wêreld’;

Laat júlle, julle deur niemand (van die ‘wêreld’) oordeel of veroordeel of verdoem of mismoedig nie!”, sê Paulus. Kol2:16. “Laat júlle, julle deur niemand (van die ‘wêreld’) oordeel of veroordeel of verdoem of mismoedig nieop grond daarvan – verseker Paulus “die Liggaam van Christus se Eie” – op grond daarvan dat Christus “getriomfeer” het en julle, “saam met Hom” en “in Hom”, getriomfeer het. Verse 12-15. Nou is al wat vir julle oorbly, om fees te vier – in “julle ete en drinke” van Christus en Christus-Fees— én om te “groei met die groei van God” en “julle nié van julle Prys” – Christus Jesus – te “laat berowe nie”. Verse 16-19.

 

Paulus troos die Volk van feesvierende Sabbatariërs: Christus het klaar oor die wêreld met sy wetspapiere en al geseëvier en het klaar van hulle ‘n openlik bespotting gemaak: “MOENIE JULLE JULLE laat oordeel deur iemand betreffende julle ete en drinke van Christusfees nie!

 

N.a.v. Ilse Meyer: 

Ek skuld niemand niks behalwe om hom “lief” te hê nie. Friend or Foe.

GE:  

Ja. Die betoning van daardie liefde sal “by die huisgenote van God begin”— met en deur Gemeentelike Sabbattefeesviering van plegtige aanbidding van die Drie-Enige God van die Christene.  Ek het nog nie juis kon bemerk waar liefde rêrig verder as dit gekom het nie. En nog nooit waar die liefde anders as op hierdie Gemeentelike Sabbattefees deur plegtige aanbidding van die God en Vader van ons Here Jesus Christus gegrond, hoegenaamd, van die grond af gekom het nie.

 

Die Kerk is trouens geen liefdadigheidsorganisasie nie; dis die Plek van Aanbidding van die enigste ware God in die eerste en laaste plek. Dis hoekom God die Sabbat deur Christus Jesus “gemaak” het; die Sabbat is die plek in tyd van die Aanbidding van die enigste ware God. Die Sabbat is nie vir menslike gewin “gemaak” nie, maar, “vir die Mens” eerstens vir Die Mens, die Seun van die Mens; en daarna “vir die mens” naamlik: dié ‘mens’ deur die Weldoener en Verlosser van sondaars verlos en bevoorreg in genade en geloof. 

 

Humanisme en humanitarisme is nie die Geloof nie, en nóg die Geloof, nóg die liefde, is humanisme of humanitarisme. Geloof – én die liefde – is aanbidding; en die Sabbat is nes die Genade en die Geloof en die liefde, God se gawe vir sy Eie aanbidding. 

 

 

 

CDJIV:  

N.a.v. Eva:  

“Exo 31:16 En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond”

CDJIV,  

D.w.s. hierdie verbond gaan selfs nog onderhou word in die hemel self, nadat al die slegte mense weg is. Hoe werk dit?

ewige = olam

In the ancient Hebrew words that are used to described distance and direction are also used to describe time. The Hebrew word for east is qedem and literally means “the direction of the rising sun”. We use north as our major orientation such as in maps which are always oriented to the north. While we use the north as our major direction the Hebrews used the east and all directions are oriented to this direction. For example one of the words for south is teyman from the root yaman meaning “to the right”. The word qedem is also the word for the past. In the ancient Hebrew mind the past is in front of you while the future is behind you, the opposite way we think of the past and future. The Hebrew word olam means in the far distance. When looking off in the far distance it is difficult to make out any details and what is beyond that horizon cannot be seen. This concept is the olam. The word olam is also used for time for the distant past or the distant future as a time that is difficult to know or perceive. This word is frequently translated as eternity or forever but in the English language it is misunderstood to mean a continual span of time that never ends. In the Hebrew mind it is simply what is at or beyond the horizon, a very distant time. A common phrase in the Hebrew is “l’olam va’ed” and is usually translated as “forever and ever” but in the Hebrew it means “to the distant horizon and again” meaning “a very distant time and even further” and is used to express the idea of a very ancient or future time.

 

Forever and Everlasting are the most common English words used in most bibles today in an attempt to define the meaning of the Hebrew olam. As previously stated, these words incorrectly emphasize a time based definition which makes no common sense if you genuinely look at some of the old testament scriptures. If you will look in Exodus, Dueteronomy and Leviticus (all verses are in tab 3) you will find many scriptures where this time based definition does not make sense. The Levitical Priesthood does not exist today so how can it be everlasting? The Altar, the tabernacle, the court of the tabernacle does not exist today so how can it be everlasting? The lamps were to burn forever and the lavers were supposed to be used forever as an ordinance or statute, but where are they today? How can you argue that these things lasted forever!

In Exodus 19:9 (KJV) “And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord” In Exodus 32 and 33 you can read about where the people broke 2 if not 3 commandments by making a calf and worshiping a calf. The people did not believe Moses or God forever which the above verse states. The word forever just makes no sense and is the wrong English word.

In Exodus 21:6 (KJV) and Levitucus 25:46 (KJV) its hard to believe that slavery will last forever! But if you believe this word is the correct word then you are a believer in slavery forever for certain people.

 

In 1Ch 15:2 (KJV) “Then David said, None ought to carry the ark of God but the levites for them hath the Lord chosen to carry the ark of God, and to minister unto him forever.” On the earth today you will not find the Kingdom of David, the ark or the levitical priesthood. So, I can’t see how one can argue these things are everlasting or last forever when we can’t see them today! I believe the words forever and everlasting are the wrong english words to describe the hebrew olam. 

 

GE:   

Ek is nie seker van die ‘hemel’ nie. Maar dis vir my goed om ‘olam’ se betekenis van nader te kon sien; nogal soos ‘eis’ met Akkusatief in die NT.  

Dankie.   

 

Daan Van der Merwe:  

Dit is my beskeie mening dat hierdie Saterdag/Sondagdebat die spreekwoordelike berg van ‘n molshoop is.  Ten eerste was die dae se name toe Exodus geskryf is, beslis nie dieselfde as vandag nie.

 

Wat meer is, God se gebod is dat ons ses dae moet werk (hoeveel deelnemers werk in elk geval van Maandag tot Saterdag?) en een dag as die sabbat vier en daardie dag moet ons helig. (aan God opdra).

 

Ek verstaan dat op ‘n stadium (nog voor die hervorming) het die Katolieke besluit om die Sabbat op Sondae te vier omdat dit die dag was van Christus se opstanding. Ek dink dis fine.

Al wat my bietjie pla is dat ek net vyf dae werk en een dag gras sny, swembad skoonmaak, rugby kyk, vleis braai en whisky drink.

 

Ek weier om te glo dat as ek op Sondag kerk toe gaan, God aanbid, na Sy Woord luister en tot sy lof sing, Hy vir my kwaad is omdat ek dit nie eerder op ‘n Saterdag doen nie.  God is ‘n Almagtige Opperwese. Nie ‘n bekrompe, kleingeestige, spiteful dwis nie.

 

GE: 

Daan van der Merwe, joune is nie die beskeie mening an ‘n beskeie man nie, maar die voorbeeld van arrogasie (wolf) onder die dekmantel van nederigheid volgens die spreekwoordelike skaapsklere.

 

Jy “weier om te glo”, net omdat die Skrifte duidelik is dat die Kerk nie op Sondae moet aanbid nie, maar op Sabbatdae? Wie’s kleingeestig?

 

Ook mag ek nie weier om te glo nie – of die Kerk verdoem my –, dat as ek op Saterdag kerk toe gaan, God aanbid, na Sy Woord luister en tot sy lof sing, dat Hy vir my kwaad sal wees omdat ek dit nie eerder op Sondag doen nie; want dan’s ek ook ‘n ‘bekrompe, kleingeestige, spiteful dwis’. Wys jou hoe lekker mens kan aangaan om te veroordeel onder voorwendsel sonder om te veroordeel.  

 

Ilse Meyer:  

N.a.v. Eva: 

“.... en nie allerhande verskoninkies uitdink om Sy opdrag te omseil nie. Jy sal dit uit volle oorgawe en liefde vir Hom doen.”

Ilse Meyer:  

Uit volle oorgawe en liefde vir Hom en Sy volk die Jode!  Sabbat raak ‘n geskenk vir die Kerk/Bruid. ‘n Blaaskans, ‘n reg sonder oordeel vir die gelowige om op daardie dag te mag sê “Mnr, Mev, jammer, nie vandag nie”.

 

N.a.v. Eva:  

“Die tweede gebod omvat die naasteliefde.”

Ilse Meyer:  

Moenie vergeet van die liefde vir die vyand ook nie.

 

N.a.v. Eva: 

“Daar is dus ‘n verskil tussen die wette en die Gebooie.

Ilse Meye: , 

Die gebod oor egskeiding. Het Jesus die gebod verander van die oorspronklike klip weergawe.? 

 

Eva:  

Dit was nie die Gebooie wat teen die kruis vasgenael was nie, en dus is die Gebooie vandag nog net so bindend soos die dag wat God dit met sy eie vinger in die tafels van klip verewig het.

Exo 31:17 Tussen My en die kinders van Israel (JODE) is dit vir ewig ‘n teken; want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en Hom verkwik.   VIR EWIG ‘N TEKEN!!!!”  

 

Ilse Meyer:  

O ja!  Vir die wêreld om hul oë en hart op Israel gevestig te hou ten spyte van die feit dat hul nog nie die Heilige Gees aangeneem het nie. 

 

GE: 

Dit was nie die Gebooie wat teen die kruis vasgenael was nie”? 

Alle Gebooie van God was dit; elke Gebod van God “wat met sy insettinge ons vyandig was”; die hele Wet van God, “die skuldbrief téén ons”— as die ewige Wets–Woord van God waarvan ons oortreders is en waaronder ons verdoemd gaan. “Die siel wat sondig (“sonde is die oortreding van die Wet”) moet sterwe!  Dit sluit die Sabbatsgebod by uitnemendheid, in.

 

Ilse Meyer:  

N.a.v. Eva:  

“Dit gaan oor Goddelike opdragte wat nagekom moes word, en nie dat dit nie meer hoef gedoen te word nie, soos dit vandag algemeen aanvaar word nie.” 

Ilse Meyer,   Gal: 2:15 “We who are Jew by birth and not “Gentile sinners’ know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. So we, too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by observing the law because by observing the law no one will be justified”

20 “I have been crucified with Chrsit and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteosness could be gained through the law, Christ died for nothing!”

 

Gal 3:8 “The Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith, and announced the gospel in advance to Abraham”

 

Die Vader se opdrag is baie duidelik en ondubbelsinnig vasgepen op die Tafels van klip, en met Sy eie vinger beskryf:

Exo 20:10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.

 

Lev 23:3 Ses dae lank kan werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit ‘n dag van volkome rus, ‘n heilige vierdag; géén werk mag julle doen nie dit is ‘n sabbat van die HERE in al julle woonplekke.

Deu 5:14 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God;

Exo 31:16 En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond. 

 

N.a.v. Eva: 

“Vir die Jode”  Aan diegene wat so redeneer, wil ek dan net die vraag vra: Hoekom aanbid julle dan die Jood se God, en hoekom lees julle dan die Jood se Bybel, want volgense julle redenasie was die Messiach ook ‘n Jood. Hoekom dan, is die Jood se Sabbat vir julle onaanvaarbaar, maar die Jood se God, Bybel en Geloof is aanvaarbaar?   Dubbel standaarde!?

Ilse Meyer:  

Nee nie dubbel standaarde nie.  Die Joodse Sabbat is allermins onaanvaarbaar – dit is TEKEN vir my en jou, die NIE–JOOD!

N.a.v. Eva:  

“As jy eerder Paulus se woord bo die van Yahshua wat God in die vlees was, so woord glo, dan is ek bevrees dat die gesegde op jou van toepassing is, dat DIE EEN WIE JY GEHOORSAAM IS DIE EEN WIE JY AANBID.”  

Ilse Meyer:  

So wat jy eintlik vir my sê is al die boeke en profete wat nie self deur God gespreek ? is nie, kan ek maar ignoreer?

 

KKKKoos: 

N.a.v. Ilse Meyer:

“Ek persoonlik identifiseer nie met die Seventh Day Adventists nie.”

KKKKoos:  

Die stuk wat ek geplaas het is defnitief ook nie sewende dag adventiste nie.

 

N.a.v. Ilse Meyer:

“Daar is wel van hul legalism of leerstellings wat vir my interresant is, soos om dalk nie vark of prawns te eet nie.”

KKKKoos:  

Ek weet nie of dit die leerstelling van SDA is nie. Elk geval ‘lekker bespreking vir ‘n ander dag

 

N.a.v. Ilse Meyer:

“Ek het respek en sal die Sabbat heilig ag, slegs oor God wat ek lief het, hierdie dag aan die Jode toevertrou het.”

KKKKoos: 

Jy verstaan nog nie die begrip van die jode nie. Israel is twaalf stamme wat verdeel is in twee. die twee stammeryk wat Juda was is later errs jode genoem. Foutiewelik, maar kom ons volstaan eers daarmee. Wat het van die ander 10 stamme geword?  

 

Ilse Meyer:  

Persoonlik, soos menigte medemens, glo ek Paulus op die Sabbat gepreek het juis oor die Jode op hierdie dag ‘n samekoms gehad het. Ek het van die Skrif verwysing gegee hoekom ek glo die Sabbat nie aan die Kerk/Bruid voorgeskryf is nie.

 

KKKKoos: 

Nou verstaan ek jou glad nie. paulus sê dan self hy is ‘n “jood” gebore uit die stam van Benjamin. Sien as jy eers begrippe deurmekaar gaan maak gaan jy jou vasloop in die verklaring.

Terloops waar kom die woord kerk in die Bybel voor? 

 

N.a.v. Eva:  

“Ek verstaan nie wat jy bedoel by wettiese sabbatte nie. Is dit die Sabbatte wat in Lev 23 beskryf word wat jy bedoel?”

KKKKoos,  

Eva, Ek het dit so genoem omdat die bespreking gaan oor die Saterdag/Sondag sabbat. Jy moet dalk net weer my plasing aan die begin gaan lees dan sal jy sien dat ek nie die feeste en sabbatte geringskat nie. maar net vir verdere verduideliking.

 

Ons het gelees in Ex. 12:2 dat Yahweh vir die volk gesê het dat dit vir hulle die eerste van die maande moet wees. ‘n Nuwe era is ingelui waarop Yahweh met die volk op ‘n kalenderaftelling begin werk. Dit is benewens die siklus van sewe dae, waarvan hulle vir ses dae moes werk, en op die sewende dag moes rus. Die feit dat hierdie kalender op ‘n maandelikse siklus werk, wat van jaar tot jaar herhaal sou word, sou egter nie die gewone opeenvolging van dae beïnvloed nie, so die sewende dag van elke week het die Sabbat gebly, ongeag van wat die datum van die dag sou wees. Dan moet ons ook onthou dat die dagtelling begin het by die aand (die vorige aand), net soos wat ons in die skeppingsverhaal gelees het, naamlik: & “dit was aand en dit was môre, die eerste dag”. Vergelyk ook Lev. 23:32 en Dan. 8:14. Die tiende van die maand het begin teen sononder op die negende van die maand. En nou die feeste:

 

Die eerste feesdag is die Pasga, wat ons reeds behandel het. Dit vind plaas op die veertiende van die eerste maand, teen die aand. Dit wil sê al die voorbereidings moet op die veertiende afgehandel word, sodat wanneer die aand (die vyftiende) aanbreek, dat dit nie meer nodig sou wees om iets te doen nie, want dit was ook terselfdertyd die eerste dag van Ongesuurde Brode, en dit was ‘n dag, soos ‘n Sabbat, waarop daar geen beroepswerk gedoen mag word nie (Lev. 23:6–7). Vir sewe dae lank moes die Fees van die Ongesuurde Brode gevier word, dit wil sê van die vyftiende tot die een–en–twintigste van die eerste maand. En beide op die eerste– en sewende dae van die Ongesuurde Brode, mag geen beroepswerk gedoen word nie, want dit was heilige vierdae. In dié tydperk (tussen die 15 de en 21 ste) mag hulle geen suurdeeg gebruik het nie, en moes hulle ongesuurde brode eet.

 

Vanaf die Pasga, tot by die Sabbat wat net daarop volg, lui die volgende gebeurtenis in, naamlik die Beweegoffer van die eerstelinggerf. Wanneer die volk in hulle land die eerstelinggerwe gaan afoes, dan moet hulle dit na die priester bring, sodat hy dit voor die aangesig van Yahweh moet beweeg, sodat hulle welgevallig kan wees voor Yahweh. Dié beweegoffer moes op die dag na die Sabbat voor Yahweh beweeg word (Lev. 23:10–11). Van daardie dag na die Sabbat af, moet hulle dan vyftig dae aantel, tot die dag na die sewende Sabbat, en dan was dit die Oesfees (die insameling van die oes). Dit was weereens ‘n heilige vierdag, waarop geen beroepswerk gedoen mag word nie (Lev. 23:15–22). Hierdie fees was vroeg in die derde maand gevier, afhangende van die datum waarop die Sabbatte geval het.

 

Daar is ook ‘n meningsverskil met my oor die bogenoemde uiteensetting van die Beweegoffer en die Oesfees. Die gedagte van die dag na die Sabbat, kan ook dui op die dag na die vyftiende, wat soos ‘n Sabbat gereken word, omdat dit ‘n heilige vierdag was. Dan moes die Beweegoffer op die sestiende van die eerste maand gebring word, wat elke jaar op dieselfde datum sou val, en dan moet daar vyftig dae van die sestiende af getel word, om die Oesfees te hou op die sesde van die derde maand. Die probleem wat ek daarmee het, is dat die eerste Sabbat wel verklaar kan word as die eerste dag van Ongesuurde Brode, maar hoe verklaar ons die sewende Sabbat? Lees Lev. 23:16. Dit moet dus die weeklikse Sabbatte wees, wat hier ter sprake is. Dit wil sê van die dag na die eerste weeklikse Sabbat af toe die Beweegoffer gebring is, tot op die dag na die sewende weeklikse Sabbat, waarop die Oesfees gehou moes word.

 

Hier het ons nou eers ‘n onderbreking: Ons het nou gepraat van die Sabbatte! Tussen die Pasga en die Oesfees was daar sewe Sabbatte, en dit het bekend gestaan as Die Sabbatte. Vorentoe sal dié inligting handig te pas kom, wanneer ons gaan kyk na die Opstandingsdag van Yahshua. Hy het op die Eerste van die Sabbatte opgestaan, dit wil sê op die eerste Sabbat na die Pasga, in die ry van sewe Sabbatte. Vorentoe sal ons in diepte hierop ingaan. Dit was net nodig om vireers die aandag op die Sabbatte te vestig.  

 

GE:  

Nounounet het jy nog beweer die Opstanding was op die Sabbat van die Sewende Dag van die week! “op Saterdag, net voor sononder, het Hy opgestaan.  Met die Sabbat in Mark. 16:1 word die eerste dag van Ongesuurde Brode bedoel, terwyl die Sabbat in vers 2 dui op die weeklikse Sabbat.  

 

KKKKoos:  

Na die Oesfees sou ‘n paar maande verloop, voordat die volgende fees sou aanbreek. Eers weer op die eerste van die sewende maand, sou die volgende fees plaasvind. Dit was die Fees van die Basuine (Lev. 23:24–25). Dit was ook ‘n heilige vierdag waarop geen beroepswerk gedoen mag word nie. Op die tiende dag van die sewende maand was dit Versoendag, en anders as op die ander feesdae, mag daar op die Versoendag geen werk gedoen word nie. Dit was ‘n dag van volkome rus (Lev. 23:32). Op die ander feesdae mag hulle net geen beroepswerk gedoen het nie, wat veronderstel dat hulle wel sekere noodsaaklike take sou kon verrig. Maar soos op die weeklikse Sabbat, moes hierdie Versoendag ‘n dag van volkome rus wees (Ex. 31:15).Die laaste fees van die jaar was die Loofhuttefees, wat geduur het vanaf die vyftiende van die sewende maand tot op die een–en–twintigste van die sewende maand, ook vir sewe dae, soos die Fees van Ongesuurde Brode. Ook was die eerste dag van die Loofhuttefees ‘n heilige vierdag, waarop geen beroepswerk gedoen mag word nie, maar anders as op die Fees van die Ongesuurde Brode, was nie die sewende dag nie, maar die agtste dag, dit wil sê op die twee–en–twintigste van die sewende maand, ‘n heilige vierdag, waarop daar geen beroepswerk gedoen mag word nie (Lev. 23:34–36). Gedurende dié sewe dae moes die Israeliete in hutte gewoon het, en hulle moes voor die aangesig van Yahweh vrolik wees, wat ‘n herdenking was dat Israel in hutte gewoon het, toe Yahweh hulle uit Egipteland uitgelei het (Lev. 23:41–43). Dit was die feesdae van Yahweh. Die lesers moet maar self die hele Lev. 23 lees, want ek het nie uitgewei oor al die verskillende offers wat die volk met elkeen van die feeste moes gebring het nie. Ons het net op die datums van die feeste klem gelê. Lees ook Deut. 16.

 

Dan is daar ook nog die Sabbatsjare en die Jubeljare. Daarvan lees ons in Lev. 25. Elke sewende jaar is ‘n Sabbatsjaar. Dan mag daar niks in die land gesaai of afgeoes word nie. Ook mag die wingerdstokke nie gesnoei word nie. Die land moet rus in daardie jaar. Om daarvoor te vergoed, sou die sesde jaar se oes genoeg oplewer vir drie jaar (Lev. 25:20–22). Dit moes hulle dan eet, totdat hulle dan weer in die agtste jaar kon saai, en in die negende jaar daarvan eet. Dan moes hulle ook sewe jaarweke tel, om nege–en–veertig jaar vol te maak. Dan moes hulle op die tiende van die sewende maand ‘n basuingeklank deur die hele land laat gaan, en dan moes die vyftigste jaar ‘n Jubeljaar wees. In daardie vyftigste jaar moes elkeen na sy besitting teruggaan. Dit moes ook ‘n jaar van rus wees, soos ‘n Sabbatsjaar, en niemand mag mekaar verdruk nie. Ons lees ook in Deut. 15 en 16 van die feeste en Sabbatsjare. Lees ook Num. 28–29. Onder andere moet die skuldeisers dit wat hulle aan hulle naaste geleen het, kwytskeld in die sewende jaar. Die uitlander mag hy egter nogsteeds aanmaan (Deut. 15:3). Ook moes ‘n Hebreeuse slaaf vry wees om te gaan in die sewende jaar. Die lesers moet maar self die betrokke Hoofstukke gaan lees vir ‘n volledige prentjie oor die feeste en Sabbatte. Hierdie is maar ‘n kort uiteensetting daarvan.

 

In die tyd van Ester het hulle ook nog die Purimfees ingestel. Die volk was uit listigheid onderdruk toe Haman vir koning Ahasveros probeer oorhaal het om die Judeërs uit te roei (Ester 3). Deur die toedoen van Ester, wat met die koning getroud was, en Mordegai, kon hulle die koning van dié plan laat afsien. Haman is ter dood veroordeel, en ook sy seuns is doodgemaak, en op die veertiende– en vyftiende van die maand Adar (die laaste maand van die jaar) het die volk fees gevier (Ester 9:21), omdat die lot (Hebreeus is Puwr – Strong’s 6331 H) wat Haman gewerp het, teen hom gedraai het, en dat die volk so van sy verdrukking ontkom het. Puwriym (Strong’s 6332 H) is die meervoud van Puwr (in die sin van ‘n gebreekte puwr), en so is die fees dan vernoem. Op daardie fees is die Boek van Ester voorgelees, wat gevolg het op die vas van Ester op die vorige dag (13 Adar), die dag waarop Haman die uitroeiing van die volk bestem het, en wat toe nie plaasgevind het nie. Die volk was altyd baie vrolik op die Purimfees. Lees die hele boek Ester vir meer besonderhede. 

 

GE: 

N.a.v. KKKKoos: 

Tussen die Pasga en die Oesfees was daar sewe Sabbatte, en dit het bekend gestaan as Die Sabbatte.

GE:  

Hier fouteer jy, met respek, geagte KKKKoos.

Die dag net vóór dag nommer een van vyftig dae getel tot op Pinkster, was ‘n sabbat:

Jy moet begin tel

1)  Op die dag ná die sabbat”— ‘sabbat’ van die pasga; dus op die dag die tweede dag van die pasga–feestydperk —

2)  Jy moet begin tel” MET, die derde dag van die pasga–feestydperk —

3)  Jy moet begin tel NÁ” die eerste dag wat ongesuurde brood die eerste keer geëet was, en 

4)  Jy moet begin tel” WANNEER “die sabbat” of, “groot–dag–sabbat” van die Ongesuurde Brood–Fees van die pasga, Abib 15, VERBY was.

 

HIERDIE dag waarop jy begin tel— wat jy tel as ‘dag een’— en nog ses dae bygetel, en die eerste “week / sewe / sabbat” was voltooi; en so, sewe maal— tot op 49 dae; en dan nog een dag: “Die Vyftigste Dag” of ‘Shavuot’: ‘Pinkster’.

 

Tussen ‘die pasga’, Nisan 14, en “die Oesfees” of die dag van die Eerste Gerf Beweegoffer, was daar dus net Nisan 15, die dag wat Ongesuurde Brood die eerste keer geëet was, ‘n dag van heilige samekoms waarop sekulêre (‘servile’) werk verbode was (sodat jy jou aan die werke van die godsdiens kan wei) en wat “die sabbat” (Lv23:11,15) genoem was omdat dit die “groot dag” (Jh19:31) van die pasga was (sodat jy jou aan die werke van die godsdiens kan wei).

 

Van die gewone dag direk na hierdie ‘sabbat’ af, naamlik mét Abib 16, het die eerste sewe dae begin, en was daar dus sewe ‘sabbatte’ of groepe van sewe dae elk, tot die nege en veertigste dag, een dag voor “die–Vyftigste–Dag” of Pinkster.

 

Indien die eerste dag van die 49 plus een dag ‘n sabbat sou gewees het, dan moes daar agt ‘sabbatte’ tussen die Pasga en Pinkster gewees het. 

 

Hierdeur word dit uitgeskakel dat “sabbatoon” in Mt28:1b “die eerste van die sabbatte” kon gewees het.

Ilse Meyer:    

Adventists, Seventh day Adventists, benader m.i. die Skrif dieselfde.

“The Adventist family of churches are regarded today as conservative Protestants”

 

Yahweh’s Assembly in Messiah blyk deel te wees van die lys van Adventist Churches in State of Missouri  http://stason.org/TULARC/religion/Adven ... souri.html

 

N.a.v. KKKKoos:  

“Wat het van die ander 10 stamme geword?”

Ilse Meyer:  

Wat is jou mening? Ek hoor graag.

 

N.a.v. KKKKoos:   

“Nou verstaan ek jou glad nie. paulus sê dan self hy is ‘n “jood” gebore uit die stam van Benjamin. Sien as jy eers begrippe deurmekaar gaan maak gaan jy jou vasloop in die verklaring.”

Ilse Meyer:  

Ek verstaan nie presies wat jy bedoel met “vasloop” nie.

 

N.a.v. KKKKoos:  

“Terloops waar kom die woord kerk in die Bybel voor?

Ilse Meyer:  

Ons gaan nou nie tegnies hieroor raak nie.  Ek dien die Here in Engels. My Bybel is vol church.  Ek sal voortaan praat van gemeente.

 

Eva:  

Exo 31:16 En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond

D.w.s. hierdie verbond gaan selfs nog onderhou word in die hemel self, nadat al die slegte mense weg is. Hoe werk dit?

 

N.a.v. CDJIV:   

“ewige = olam ..... in the Hebrew it means “to the distant horizon and again” meaning “a very distant time and even further” and is used to express the idea of a very ancient or future time.  I believe the words forever and everlasting are the wrong english words to describe the hebrew olam.”

Eva:   

Wat ‘n pragtige manier om OLAM mee te beskryf. Waar eindig die horison? Jy kan 10 000 keer om die aarde loop en jy sal nooit die einde van die horison kry nie, net soos die versie wat sê so ver as die ooste van die weste verwyder is. As jy Oos begin loop sal nooit in OLAM by die weste uitkom nie.

 

Ons het ook ‘n OLAM lewe, wat weliswaar hier op aarde eindig, maar voortgesit word in die hiernamaals en AD OLAM sal duur, daarom is die VERBOND VIR OLAM.

Dan kry ons ook netsach wat ook vir ewig vertaal is, maar wat eindig as jy byvoorbeeld sterf, dan hou daardie ewig op.

 

DieAnderEk:  

Terwyl ek deur hierdie bespreking skim, skud ek net weer my kop van verbasing. Ek het net een vraag vir julle: Wat beteken dit as jy sê dat jy nie meer onder die wet leef nie? Want wragtie dit lyk my julle het dit tot ‘n afgod verhef. Ek dink Daan vdM het die spyker op die kop geslaan toe hy geskryf het:   “Dit is my beskeie mening dat hierdie Saterdag/Sondagdebat die spreekwoordelike berg van ‘n molshoop is.”  

 

JakeWhite12: 

N.a.v. Ilse Meyer:  

“Uit volle oorgawe en liefde vir Hom en Sy volk die Jode!   Exo 31:17 Tussen My en die kinders van Israel (JODE) is dit vir ewig ‘n teken...”

JakeWhite12:  

Vandag se “Jode” is NIE Israel nie.  Ilse, die term “Jode” is inkorrek / onvolledig. Die korrekte term is ISRAEL. God se volk is ISRAEL.  En soos ek reeds mooi aan jou verduidelik het, is die Jode (tans) NIE God se volk nie. En jy het reeds daarmee saamgestem, dan nie ?

 

N.a.v. DAE:  

“Terwyl ek deur hierdie bespreking skim, skud ek net weer my kop van verbasing. Ek het net een vraag vir julle: Wat beteken dit as jy sê dat jy nie meer onder die wet leef nie? Want wragtie dit lyk my julle het dit tot ‘n afgod verhef.”

JakeWhite12: 

Kom ek verduidelik vir jou / julle.

Ek leef nie meer onder die Wet nie, dws ek erken dat die Wet NIE my saligheid bewerkstellig, of tot my redding bydra nie. – Maar, dit beteken NIE dat ek nou die Wet kan verwerp, verdraai, afskryf of ignoreer nie.

 

Ek as Adamiet (erfsondaar) erken dat :

1) Die Wet my NIE “red” nie.

2) Die Wet my NIE regverdig nie.

3) Die Wet ‘n baken en riglyn na Christus was.

4) Dat Christus die vervulling van die Wet is.

5) Ek NIE die Wet kan onderhou nie.

6) Ek ‘n (ERF)SONDAAR is.

7) Sonde deur die Wet gedefiniëer en ge–identifiseer

(geken) word.

 

Maar...   Nou is dankbaarheid my reaksie en motivering.

Wat bedoel ek hiermee ?   OMDAT Christus aan die Vloekhout my met Sy bloed losgekoop het, PROBEER ek uit dankbaarheid (nl my motief) om na die beste van my vermoë die Wet (en insettinge) van God te gehoorsaam.  Ek weet reeds en erken) dat ek dit NIE 100% (sal) kan nakom nie, want ek is (nes enige ander Adamiet) ‘n erfsondaar.

 

Daar is egter sekere uitsonderings, naamlik sekere (ernstige) oortredings wat ek heeltemaal sal vermy...  Soos moord en roof en verál die sondes teen die liggaam (waar my God inwoon), dié probeer ek vermy, naamlik hoerery, dronkenskap, dwelmgebruik, ens.

 

Hier volg ‘n goeie riglyn wat Paulus gee :

1Kor. 6:10 : “Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.”

 

Dws mens kan NIE nou die Wet (insettinge) van God verdraai of weg gooi – en dan die verskoning gebruik dat ons nie meer onder die Wet is en dat die Wet ons nie regverdig nie.

 

Ons WEET dat ons nie meer “onder die Wet” is en ons WEET dat die Wet ons nie regverdig nie ! Maar dit beteken NIE dat ons nou die Wet kan ignoreer en verontagsaam deur bv lekker te steel, bedrieg, te hoereer, te moor, ens, ens, nie. – Nét so kan ons nie nou gaan en allerande verskonings uit dink om die Sabbat van God te ignoreer nie. Saterdag IS steeds die sewende dag !

 

Paulus verduidelik dit mooi : Rom 7: 14–17 : “Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie ; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.”

 

Rom. 7: 18–26 : “Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie ; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, die doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet : as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens ; maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens ! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood ? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here ! _So dien ek

self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde.”

 

CDJIV:  

N. a.v. JakeWhite12:  

“OMDAT Christus aan die Vloekhout my met Sy bloed losgekoop het”  

CDJIV:  

Jahweh doen dinge volgens die spreekwoordelike boek. Nét so duidelik as wat God die afmetings vir die verbondsark gegee het, en nét so duidelik as wat Noag se ark se mates was, nét so duidelik gaan Jakes vir ons verduidelik hoe presies Jesus die wêreld se sondes volgens Jahweh se wette op hom geneem het.  

 

Eva:  

Ek woon ‘n skool by en eerstens leer ek die skoolreëls, wat stipuleer dat skool bygewoon moet word van Maandag tot Vrydag van half agt tot half twee.  Ek weier om op ‘n Woensdag skool toe te gaan, want hulle sê dit is klein Saterdag. Ek gaan op ‘n Sondag skool toe, en let wel nie die Sondagskool nie, maar die gewone skool. Wat gaan ek daar aantref?  Die skool se hekke is gesluit. Geen sterfling sigbaar. Maar ek gaan sit daar en doen my huiswerk, en half twee gaan ek huistoe. Hoogs tevrede ek was mos by die skool.  

Die skoolhoof sal my nie straf nie want hy is nie so ‘n bekrompe, kleingeestige, spiteful dwis nie.  ... want hy sit met ‘n briefie wat sê DAE en Daan gaan nou liewer homeschool?

 Mt 11:28–30 “Come to me, all you who are weary and burdend, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden light.”

Die Sabbat is vervul in Christus en ons vind ons rus in Hom.  

 

CDJIV:  

Jinne. Hierdie versie bring trane in my oë. Hoekom moet n mens altyd huil met godsdiens? Dis so pateties ek dink! Vir elke flippen ding huil n mens.   

 

JakeWhite12:  

Dit is so. Die Sabbat is vervul in Christus en ons vind ons rus in Hom.  Steeds is dit geen verskoning dat ek nie moet erken dat Saterdag die sewende dag is en ook oorspronklik as die Sabbat bekend staan nie. Dit gaan dus om te ERKEN dat Saterdag die oorspronklike Sabbat is. Of (en hoe) jy dit wil eerbiedig is egter jou private saak. Ek, vir een, erken dat dit moeilik is om die Sabbat op die letter te onderhou. Ek gaan nie ‘n las op my plaas wat ek weet ek nie kan dra nie. – Nog minder gaan ek dit op iemand anders plaas.

 

Daar staan nie verniet dat die volk Israel NIE daartoe in staat was om die Wet en gebooie te onderhou nie. Dit was meestal laste wat té swaar was om te dra. Ons armsalige erfsondaars is nie daartoe in staat nie. Daarom is ons redding nou deur die geloof.

 

DieAnderEk:  

Ek neem aan jy is een van daardie wonderlike mense wat volstoom werk ses dae ‘n week (Sondag inkluis) en op Saterdag rus?  

 

Eva:  

Sarcasm is the lowest form of whit.  Wonderlik is ek nie, maar wel gehoorsaam aan my Skepper, en nie aan mense nie.  

 

GE:  

En DAE is een van daardie wonderlikeR mense wat voldaan ses dae ‘n week (Sondag inkluis) RUS en op Saterdag JOL?

Ek wil nog die ou ontmoet wat elke dag ‘Sabbat hou’, en hom in sy gesig vertel jy lieg mos vreeslik, ou?  

My briefies hierso is laer as sarkasme –– om by te kom tot by sekere ouens se vlak.  En weet gerus, ek’s ook een van daai skynheilige benepe dom–onnosele Sabbatglo–urks; dog geen SDA of COG. Want ek is ‘n Dopper–sonder–toestemming.

 

Dis hoekom meeste Afrikaners en ‘Gereformeerdes’ my so uitlag en afmaak ––– omdat ek een van hulle eie is. Eienaardigste van alles, dat ek in die verre verlede ook SDA was, en juis daarom, by die SDAe PRESIES dieselfde geneentheid bemerk as onder ‘my’ mense, eige ‘broers en susters .... in die Geloof’ in albei gevalle, bid jou aan!

 

CDJIV: 

Dit blyk asof jy my kan help.

 

KKKKoos:  

Matt. 5:17. “Moenie dink dat Ek gekom het om die Wet of die Profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.”

Die Griekse woord vir om te vervul is Apleroo@ (Strong=s 4137 G), wat letterlik beteken om in vervulling te laat gaan. Yahshua het dus gesê dat Hy die Wet en die Profete in vervulling moet laat gaan. Dit is nou die rituele Wet, want die wesenlike van die Wet is vasgestel vir altyd (Ps. 111:7 . Die feesdae was deel van die rituele Wet, en dit word deur Yahshua vervul. Ons gaan nou stilstaan by die vervulling van daardie feeste deur Yahshua:

 

Wat baie belangrik is om in gedagte te hou, is dat elkeen van daardie feeste op ‘n spesifieke tyd gehou moes word. Om dit dan in vervulling te laat gaan, sou beteken dat Yahshua dit op presies dieselfde tydstip in vervulling moet laat gaan op die Hebreeuse kalender, as wat hulle daardie feeste sou moes hou. En so lees ons dan onder andere in Joh. 8:20 dat hulle Hom nie gevange geneem het nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie! En in Joh. 13:1 lees ons dat Yahshua bewus was voor die fees van die Pasga, dat sy uur gekom het om uit hierdie wêreld oor te gaan na die Vader. Hy sou dus op die presiese tyd van die Pasga die plek moes inneem van die pasgalam (lees 1 Kor. 5:7).

 

Toe Hy dan gevange geneem en gefolter is aan die vloekpaal, was die voorbereiding vir die Pasga al aan die gang. Sy liggaam moes van die vloekpaal afgehaal word voordat die Sabbat sou aanbreek (Joh. 19:31), en dit was nie die weeklikse Sabbat wat hier ter sprake was nie, want die dag van daardie Sabbat was groot! Hulle was besig met die voorbereiding van die Pasga. Hy sou dus net voor sononder, voor die Pasga sou aanbreek, in die graf weggelê word, min of meer op presies dieselfde tyd as wat die pasgalam gewoonlik keelaf gesny sou word. Sodoende het Hy dan ons pasgalam geword, wat die Pasga eenmalig vir altyd in vervulling sou laat gaan.

 

Die volgende fees wat in vervulling gegaan het, was die fees van die Ongesuurde Brode. Yahshua het gesê dat Hyself die Brood van die Lewe is (Joh. 6:48).As iemand daarvan eet sal hy lewe tot in ewigheid, en dit is sy vlees wat Hy vir die wêreld sal gee (Joh. 6:51). As simbool daarvan het Hy dan ook tydens die “A.... Neem, eet, dit?instelling van die Avondmaal die brood gebreek en gesê:  is my liggaam.” (Mark. 14:22). Paulus het dit beskryf as die ongesuurde brood van reinheid en waarheid (1 Kor. 5:8).

 

Die volgende fees was die Beweegoffer van die eerstelinggerf. Ook dit is reeds in Yahshua vervul. Daar bestaan ‘n meningsverskil oor die presiese tyd waarop die Beweegoffer gebring moes word. Ons lees in Lev. 23:11 dat dit op die dag ná die Sabbat gehou moes word. Nou is daar twee interpretasies: Is dit die dag ná die weeklikse Sabbat, of is dit die dag ná die eerste dag van Ongesuurde Brode, wat ook as ‘n heilige vierdag (Sabbat) deurgebring moes word? (Vergelyk Lev. 23:7). Deur egter te kyk wanneer Yahshua dit in vervulling laat gaan het, behoort die probleem op te klaar:

 

1 Kor. 15:20. “Maar nou, die Messiah is opgewek uit die dode; Hy het die Eersteling geword van dié wat ontslaap het,”  Hy het die Eersteling geword toe Hy opgestaan het uit die dode. Wanneer ons die Sabbat behandel, dan sal ons sien dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte, nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was.  

 

GE:  

N.a.v. KKKKoos:
“....
dan sal ons sien dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte .... 
GE:
Gaan maak weer seker: 
Vóór die Eerste Dag ....”, ‘eis mian’, Voorsetsel en Akkusatief. Nog nooit gesien waar dié konstruksie, ‘op die’ / ‘in die’ / ‘van die’, beteken nie. Wys my as jy ‘n paar voorbeelde byderhand het.  

 

KKKKoos:  

Hy het die Eersteling geword toe Hy opgestaan het uit die dode. Wanneer ons die Sabbat behandel, dan sal ons sien dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte, nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was.  

Min of meer met die verandering van lig, toe dit begin skemer word, en die Sabbat aan die verbygaan was, het Hy opgestaan, en toe die engel die klip voor die graf weggerol het, was Hy alreeds uit die graf. Toe was dit alreeds aand op die dag ná die weeklikse Sabbat. Hy het dus begin beweeg op die dag na die weeklikse Sabbat, en so verstaan ek dan, dat die Beweegoffer op die dag ná die weeklikse Sabbat gehou moes word, en dat Yahshua dit so in vervulling laat gaan het. As Hy dit op die dag ná die heilige vierdag in vervulling moes laat gaan het, dan sou Hy nie drie dae en drie nagte in die graf gewees het nie.   Soos wat die eerstelinggerf voor Yahweh beweeg moes word, as verteenwoordigend vir die hele oes, so het Yahshua as Eersteling almal verteenwoordig wat bestem is vir die opstanding uit die dode tot die ewige lewe.

 

1 Kor. 15:22 23. “Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in die Messiah lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as Eersteling die Messiah, daarna dié wat aan die Messiah behoort by sy koms.”

 

Daar is ‘n probleem met Matt. 27:52, waar ons lees van ontslape heiliges wat opgestaan het, en oppervlakkig beskou, sou dit lyk asof hulle voor Yahshua opgestaan het uit die dode. In vers 53 lees ons egter dat hulle eers ná Yahshua se Opstanding uit die grafte uitgegaan het. Nou is dit opvallend dat net Mattheus melding maak van die ontslape heiliges. Verder maak Mattheus melding van die groot aardbewing wat daarmee saam plaasgevind het. In Matt. 28:2 maak hy weer melding van die aardbewing, tydens die Opstanding. Dit blyk dus dat die gedeelte in Matt. 27:52 (dalk selfs ook vers 51?) eers ná die Opstanding van toepassing is, en dat Mattheus, wat die verhaal etlike dekades later opgeteken het, dit nie chronologies korrek opgeteken het nie. As Paulus dus sê dat Yahshua die Eersteling is, dan kan ons dit so aanvaar, want 1 Korinthiërs is bykans tien jaar voor die Evangelie van Mattheus opgeteken, en dit word algemeen aanvaar dat die Geskrifte nader aan ‘n gebeurtenis, die akkuraatste sal wees. Yahshua was dus die Eerste om op te staan uit die dode, waarskynlik net enkele sekondes voor die ontslape heilige.

Die volgende fees is die fees van die oes, oftewel die fees van die Weke, wat op die vyftigste dag na die Beweegoffer gevier moes word (die dag na die sewende Sabbat Lev. 23:16). Dit is die dag waarop die eerstelinge van die oes ingesamel is. Dit het in vervulling gegaan op Pinksterdag (Pinkster beteken vyftig), toe die Heilige Gees uitgestort is. Yahshua het aan die dissipels gesê dat Hy die Trooster aan hulle sal stuur (Joh. 16:7), en so het hulle die eerstelinge van die Gees ontvang (Rom. 8:23). So is die fees van die Weke in Yahshua vervul.

 

Hierdie eerste vier feeste, wat ons sopas bespreek het, het reeds hulle vervulling bereik, alles in dieselfde jaar, vanaf Golgota tot op Pinksterdag. Die laaste drie feeste wag egter nog op finale vervulling, en sal ook weer op hulle spesifieke datums op die Hebreeuse kalender plaasvind, ook in een jaar. Vanaf die fees van die Weke het daar ‘n lang tyd verloop, van meer as drie maande, op die Hebreeuse kalender, voordat die Basuinefees, wat daarop gevolg het, aangebreek het. Daar word daarop aanspraak gemaak dat dit dan ook profeties heenwys op ‘n lang tydsverloop tussen die vervulling van die betrokke feeste, en dat daar dus vanaf Pinksterdag ‘n lang tyd sal verloop, voordat die laaste drie feeste weer kort na mekaar in vervulling sal gaan. En so het daardie feeste dan tot vandag toe nie in vervulling gegaan nie. Dit is egter nou nie meer ver nie. Die oes is al ryp, en ons verwag eersdaags dat die maaiers (engele Matt. 13:39) die koring en onkruid van mekaar sal kom skei.

 

Onder Bybelstudente is daar meningsverskille oor die presiese vervulling van hierdie laaste drie feeste. Die voorstaanders van ‘n geheime Wederkoms en wegraping sewe jaar (of drie en ‘n half jaar?) voor die sigbare Wederkoms, interpreteer dat die Basuinefees vervul sal word met die geheime Wederkoms, en dat die tydperk van groot verdrukking sal uitloop op die vervulling van die groot Versoendag. Daarna sal die Loofhuttefees in vervulling gaan met die aanbreek van die Duisendjarige Vrederyk tydens Yahshua se sigbare Wederkoms. Dit lyk egter nie vir my na die regte vertolking daarvan nie. Vir gelowiges, wat nie glo aan ‘n geheime Wederkoms voor ‘n latere sigbare Wederkoms nie, is hierdie vertolking onaanvaarbaar, want die hele gedagte dat “die kerk” weggeraap word, terwyl “Israel” deur ‘n groot verdrukking moet gaan, pas nêrens in, vandat ons besef dat daar nie soiets soos “die kerk” bestaan in die Skrif nie. Daar is dus niemand wat op ‘n geheime manier voor die tyd weggeraap moet word nie, en daarom lyk die vervulling van die laaste drie feeste vir ons eerder soos volg:

 

Die enigste en sigbare Wederkoms sal die Basuinefees in vervulling laat gaan, want “Yahshua sal Self van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; ....” (1 Thess. 4:16). In 1 Kor. 15:52 lees ons daarvan as die laaste basuin, en dat die basuin sal weerklink. Dit sal allermins ‘n geheime gebeurtenis wees. Basuine word geblaas om oorlog in te lui, en dit is presies wat gaan gebeur wanneer die Wederkoms plaasvind. Yahshua gaan in oorlog gewikkel wees met die magte van Satan (Open. 19). Die dag word in Joël 2:10 11 beskryf as groot en uitermate vreeslik, waarin selfs die aarde sal bewe, en die hemel sal sidder. Verder in Joël 2 sien ons dan ook dat die volk hulle bekeer, en dat Yahweh sy volk verskoon.

 

Daardie geweldige gebeure sal so ‘n ontsettende benoudheid veroorsaak, wat sal uitloop op die ware groot Versoendag nege dae later, waarin Yahshua Self die Hoëpriester sal wees (Heb. 9). Gedeeltelik is daar reeds tydens die gebeure by Golgota ‘n vervulling hiervan bewerk, want eers moes Aäron (of sy opvolgers) agter die Voorhangsel in die Allerheiligste ingaan, om vir die volk versoening te doen, maar by Golgota het Yahshua die Voorhangsel laat skeur, wat die opheffing van die Priesterskap van Aäron simboliseer (lees Matt. 27:51; Mark. 15:38; Luk. 23:45 en Heb. 10:19–21). Van toe af is Yahshua ons Hoëpriester volgens die Priesterorde van Melgisedek (Heb. 6:20), en sal Hy op die bestemde tyd vir ons die finale versoening doen voor Yahweh. Dit sal geskied op die tiende van die sewende maand op die Hebreeuse kalender, nege dae ná die Wederkoms. Alles is dus gereed, ná die oorlog teen Satan, vir Yahshua om daardie fees in vervulling te laat gaan op die bestemde tyd. Ons lees dat ons almal sal verskyn voor die Regterstoel van Yahshua (Rom. 14:10 en 2 Kor. 5:10).

 

Hoe sal die Loofhuttefees in vervulling gaan? Dit lyk vir my dat die volgende Woorde dit mooi saamvat: “Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel.” (Hand. 15:16). Die Loofhuttefees was ‘n tyd waarin die volk vrolik moes wees voor Yahweh. In hierdie vervulling van die fees, sal daar inderdaad alle rede wees om te jubel voor Yahweh. Yahshua gaan Israel herstel soos in die ou tyd (Amos 9:11). Met die aanvang van die Duisendjarige Vrederyk sal Hy daarmee begin, en dit sal waarskynlik begin tydens die datum van die Loofhuttefees op die Hebreeuse kalender, bykans ‘n week ná die groot Versoendag.

 

Die Purimfees was nie een van die feeste wat Yahweh aanvanklik ingestel het nie. Die volk het dit self ingestel (Ester 9:20–23). Die volk was vrolik omdat hulle rus van hulle vyande gekry het, en dit het hulle dan elke jaar herdenk. In ‘n sekere sin, alhoewel nie op daardie datum nie, het Yahshua dit ook by Golgota vervul, want Hy het mos vir ons die ewige rus bewerkstellig. Die volk sal egter ook eers in die Duisendjarige Vrederyk in daardie ewige rus ingaan (Heb. 4:9).

 

Hierdie is maar ‘n baie kort uiteensetting oor die vervulling van die feeste van Yahweh. Dit bly maar ‘n moeilike studieveld, veral sover dit die laaste drie feeste aangaan. Wat hiermee saam bespreek moet word, is of die betrokke feeste nog gevier moet word in ons dag. As ons oor die feeste moet besin, is daar ‘n paar dinge om in gedagte te hou. Yahshua het gekom om die Wet in vervulling te laat gaan (Matt. 5:17). Sedert Golgota vind dinge ook nie meer plaas volgens die Levitiese Priesterorde nie, maar volgens die Priesterorde van Melgisedek (Heb. 7), en waar ‘n verandering van priesterskap kom, daar kom ook ‘n verandering van Wet (Heb. 7:12). Yahshua was ons Eenmalige Offer (Heb. 10:14).

 

Die feeste was gehou met die Leviete as die middelpunt in die gebeure. By elke fees was daar offerande wat daarmee gepaard gegaan het. Nou, met die Priesterorde van Melgisedek, hoe moet ons nou daardie feeste hou? Wat is nou die voorskrifte? As ons dit nogsteeds moet hou, dan sal die Heilige Gees ons daarin moet lei. Dit sal dan spesifiek geld vir die laaste drie feeste, want die eerste vier is reeds vervul. Of anders sal ons moet wag op Yahshua om dit opnuut te kom instel ná die Wederkoms.

 

‘n Ander probleem is die datums waarop die feeste gehou moet word, en wat op elke fees moet gebeur. Gedurende die tyd van die Ou Testament, het die volk deurgaans in die Noordelike Halfrond gewoon, sodat al julle woonplekke se seisoene op dieselfde datums sou val. Ons vandag in Suid Afrika woon in die Suidelike Halfrond. Dit sal minstens die tye van die Beweegoffer, die fees van die Weke en die Loofhuttefees beïnvloed, omdat dit met die oes in verband staan. Moet ons dan die datums van daardie feeste gaan verander?

 

Sover dit die fees van die Basuine aangaan, is daar weer ‘n ander probleem. Ons lees in Num. 10:8 dat spesifiek die seuns van Aäron die basuine en trompette moet blaas. Ongeag daarvan dat die priesterskap van Aäron nie meer geld nie, hoe sal ons vandag kan vasstel wie is nog seuns van Aäron? As ons sorgvuldig moet bly by al die voorskrifte, wie gaan dan die trompette blaas? En sover dit die Versoendag aangaan, wie gaan daardie hoëpriester wees? En waar moet dit plaasvind? Ons het nie meer ‘n Tabernakel nie, en die Voorhangsel het buitendien geskeur. Dit lyk dus vir my onmoontlik om nog die feeste te onderhou, soos wat dit in die tyd van die Ou Testament gehou is. Volgens die Priesterorde van Melgisedek kan ons nie meer daardie feeste vier nie

Eva:  

Ons is dus nie losgekoop van die onderhouding van die Tien Gebooie, die Gebooie van die Liefde nie, maar wel van die seremoniële wette soos duidelik bewys is hierbo. 

 

Ilse Meyer:  

Eva, Dit is presies soos ek dit verstaan en probeer deurgee. Snaaks hoe mens mekaar kan misverstaan. met die lees van jou plasing het ek begin vermoed dat jy een van die groepe is wat nog die sermoniële wette wil onderhou. 

 

Eva:  

KKKKoos weet jy hoe bly is ek dat ons verlos is van daardie offers? Ek en my man se salaris saam sou nooit as te nimmer vandag genoeg gewees het om al daardie vleis te koop nie.   

Dan sou menigeen seker ook gereeld op ‘n dooie geitjie getrap het, net om buitekant die dorp te gaan sit omdat hy onrein is, en dan nooit gewerk het nie.

 

Al wat ons hou is die Fees Sabbatte (Lev 23), sonder die offers, vir redes wat ek reeds genoem het.   

 

Kat:   

Ek stem met jou saam.

Psalm 117 vers 1 en 2

Sy liefde vir ons is sterk

Prys die Here, alle nasies, loof Hom, alle volke, want sy liefde vir ons is sterk, aan die trou van die Here is daar geen einde nie! Prys die Here!

 

Nou, die Psalm is geskryf deur ‘n mens toe Jesus nog nie op aarde in vlees sigbaar was vir mense nie. En tog, besing die Psalmdigter al reeds hier God se liefde vir ons ALMAL.

 

God se liefde strek baie weier as die instandhouding van ‘n rusdag. As Christen gelowige kan ek hoogtens probeer om ‘n rusdag in stand te hou, uit dankbaarheid omdat God my lief het. Ek kan myself nie red nie, deur ‘n rusdag wat ek met ‘n verkeerde gesindheid in stand probeer hou omdat ek dink mense kyk vir my nie of uit gewoonte of vir enige ander rede nie.

 

Die twee mense wat op dieselfde dag gekruisig is as Jesus, een het Jesus gespot en die ander het Jesus nie veroordeel nie. Het die een wat nie veroordeel het nie, al die skoling en leeringe gehad wat ons het van Sondagskool tot EE III? Hy is nie gered op wat hy geweet het nie. Hy is gered omdat hy in Jesus geglo het en Jesus se genade was vir hom genoeg. Het Jesus nie genade gehad vir die ander een nie? Ek weet nie. Ek weet net daar is ook geskrywe, Jesus het ook baie ander dinge gedoen wat nie opgeteken is nie.

 

Johannes 21 vers

25 Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie.

So, my eie logika vertel vir my God het nie bedoel om my te belas met reëls nie.

GE:     
Jy redeneer nes die ryk jonkman. Hy het oënskynlik na Jesus toe gekom vir raad, maar met sy klaar–uitgewerkte slim antwoorde gereed. Want wat weet hy die Meester toe te snou? “Ag man, daai gebooies was waarmee ek myself my lewe lank deur, in self–gevangeskap vasgeboeie het! Ja, in die tronk mee opgesluit het.” Dis die betekenis van die juiste woord wat hy reg gehad om Jesus ‘n punt of twee mee te wys. JOU argument is in wese en feitlik woordeliks dieselfde as die verwaande ryk ventjie s’n. 

 

Maar Jesus het hom al met die aankomslag reg opgesom: “Hoekom noem jy MY, ‘goed’? Net God is Goed!  (Maar jy’s jou eie god. Niks gaan jou laat verander nie.  Gaan verkoop jou paar aardse besittinkies— laat ons sien wie regtig in jou oë goed en God is.) 

 

Hartseerste van alles is, daardie ryk jonkkêrel praat van die GROOT en LIEFDESGEBOD ‘hee Entolee’ as hy van Goddelike Gebod praat as gevangeneskap en slawerny. Want die hele gesprek tussen hom en Jesus het gegaan, oor wat hierdie Grootste en Eerste Gebod is: En Jesus het dit aan hom verduidelik as al die dinge wat Hy daar opnoem in die Skrifgedeelte, en wat alles daarop neerkom dat die Enig-Aanbiddingswaardige, as God, en goed, erken en gedien behoort te word; m.a.w., “gaan verkoop jou afgode, en kom en volg MY” .... die Ek-Is, Jawe die Magtige, God, alleen. Maar die ego – die ‘ek-is’ – van die ryk jonkman, was groter.

 

Kat:   
Lukas 19 vers 26 en 27:  Die wat dit gehoor het, sê toe: “Maar wie kan dan gered word?”  Daarop antwoord Hy: “Wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik.”
God se genade is vir my genoeg. Ek vrees nie meer mense se oordele oor my nie.

Ek kan nie vir ander mense leef nie. Al wat bly werk in my lewe en ek het ander resepte al beproef, is:
1 Johannes 4 vers 7 tot 9
Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.
 

 

GE:    

Kat, gaan jy kerk toe?

 

Kat: 

Ja.

 

GE:

Kat, volgens WIE, se Gebod?

 

Kat:

Wat volgens WIE, se Gebod: my geloof in Liefde of die feit dat ek ‘n kerk ook besoek?

 

GE: 

Dus is jou geloof in liefde jou gebod? (Of dalk jou God?)  
Maar jy weet goed dis nie wat ek vra nie. Onthou, die Skrif –– die WET –– sê, “die liefde dryf die vrees uit”. So, hoekom is jy bang om my vraag reguit te antwoord? Volgens die GEBOD van WIE, vra ek jou, gaan jy kerk toe?   Plat Afrikaans man.

 

Dus impliseer en insinueer jy, Kat, hulle wat God se ganade Sabbattefeesvierend om Christus ontwil vier en om die lewe van “die Liggaam van Christus se Eie”, ontwil, (Kol2:16)

sy HEERSKAP erkennend en eerbiedigend (Mk2:27–28),

Sy Opstanding gedenkend en toe–eienend (Ef1:19, Mt28:1) en

Sy Verlossing tot eer van Christus Jesus alleen,

in die aangesig van vervolging en veroordeling Gemeente–Vergestaltend,

erken en uitlewe,

het God se genade nie ontvang of ervaar nie, omdat hulle dit nie ken, of waardeer, of eerbiedig nie, omdat hulle nie ‘liefhet’ (soos Kat) nie? Hoe onderskei of skei jy ‘liefde’ van al hierdie dinge wat Sabbatariërs hulle bes probeer om te doen?
Maar, ons Sabbatefeesvierendes vrees ook nie meer die oordele van mense oor ons nie; EN ONS HET MET VASTE VERTROUE DIE SKRIF DAARVOOR: Onder andere: Kolossensiers 2:15–17!

N.a.v. Eva: 
Al wat ons hou is die Fees Sabbatte (Lev 23), sonder die offers, vir redes wat ek reeds genoem het.
GE:
Dit klink vir my so baie na die Galasiërs 5 truuk! Met die verskil, waar die Galasiërs hulleself vermink het met ‘n ongevraagde bloedoffer om God oor hulle afgodery mee te begogel, laat julle nou een “
EET–dag” weg. Dit behoort julle te regverdig. Dis opperste wettesisme.

“Fees”–dag, is “eet”–dag. Want om te ‘fees’ is om te ‘eet’, en om te ‘eet’, is om te ‘fees’.  Maar julle kry dit reg om “eet–dae” te vier sonder eet?! Help my tog!

 

N.a.v. Eva:
Al wat ons hou is die Fees Sabbatte (Lev 23), sonder die offers, vir redes wat ek reeds genoem het.
GE:
Lev23 het sentraal ingesluit daardie juiste ‘Fees–Sabbatte’ wat julle so skynheilig weggegooi het; heel op eie houtjie, ‘mee weggedoen het’.

 

Daar’s net een manier om “die hele Wet en die Profete” te ‘onderhou’, en dit is om Jesus Christus BO, “die hele Wet en die Profete” te hou. 

 

Ek het deur die jare geleer hoe die beste gereageer kan word op watter teen–stelling ooit gemaak mag word:
Bely! Wat jy glo, en hoekom.

Vir duidelikheid spesifiek met Eva in gedagte: Hier’s my ‘amptelikle’ belydenis oor die Sabbat, en ook my dolerende belydenis aangaande die Sabbat:

“Ek glo ...
Die Dag van die Here
die Sabbat van die Here jou God,
want God het van die Sewende Dag aldus gespreek,
en God het op die Sewende Dag van al sy werke gerus
na die werking van die uitnemende grootheid
van die krag van sy sterkte wat Hy volbring het in Christus
toe Hy Hom uit die dode opgewek het
en al sy werke wat Hy gemaak het, voltooi het
om te heers, Koning, vir ewig en ewig.

(Elke uitspraak is gebaseer op een of ander Skrif–woord.)

12, Ons bely, betreur, bestry, bestraf en verwerp die Kerk se ontkenning, miskenning en misbruik van die Bybel as
die Woord en openbaring van God se wil vir die Volk,
sy volhardende misbruik van eie profetiese amp en
onberouvolle versmading van eie wordingsgeskiedenis,
in diens en tot diens van die afgodery
van Sondagsheiliging en Sabbatsveragting.

 

 

Wat die Wet aanbetref: Hier is hierbo baie teorië rondgegooi soos ons as kinders gemaak het, elke pit met ‘n vishoek aan ‘n lyn. Daar was hoenders wat slim genoeg was vir die lokval, en g’n pit ooit opgepik, en, gesluk het nie!

Die Wet is die Wet; dit is God se Wet, van Hom af, en tot sy eer, en uitsluitlik die eer van God tot skandalon van en vir die mens. God LEWE volgens die Wet; die mens STERF, volgens die wet.

Maar die Evangelie–genade is dat God plek met mens geruil het. Nou STERF GOD na, en as, DIE WET, sodat HY In Christus en alle uitverkorenes in Christus, deur HOM AS WET ewig en lewend “na die Krag van Sy opstanding” weer, mag lewe. (Juridies)

Ek’t al duisend keer gevra (ek weet nie of op KK ook nie): Wat sien jy aan die kruis genael? Twee kliptafels van Tien Gebooie? My antwoord is, Ja, beslis! Alle ‘Wet’, alle ‘Skrif’, elke letter wat doodmaak; elke wet van bloedoffers, in een woord: Die Liefdesgebod van God Self. Kyk maar mooi, dit is Jesus Christus die Seun van God en die Mens wat daar aan die kruis vasgespyker hang –– en, die dood, daar stérwe.

Staak jou sentimente mens, Heilige Maagd aanbidders, Hy hang nie meer aan die kruis nie. Hy, Die Wet van God, het opgestaan uit die dood en dode. Hy beveel – nie vra nie – Tomas, Kom kyk, en vat aan –––– MY. Dis nie bloed nie, dis Ek, Ewige Woord van God opgestaan uit die dode volgens die Wet van Onvernietigbare Lewe “IN DIE VLEES GEKOM”.  

Hier het jy te doen met GESAG: WET! Want jy staan gekonfronteer deur: GOD!

So basta huilende, smekende, kermende Christene, en Vier Fees! “Sabbattefees”. Sing die Lied van Moses en van die Lam. Gaan leer hom uit jou kop daar in Eksodus, sodat jy hom saam met die skare op die see van glas uit jou hart kan sing. Daar is net een Volkslied van die Volk en Koninkryk van God; dis hy. Dit is die Sabbatsfeeslied van Moses, EN, van die Lam.
NS:
Daar het saam met die tyd nog vele strofes bygekom. MT28:1–8 is een. 

 

 

GE:  

N.a.v. KKKKoos:   
en sal Hy op die bestemde tyd vir ons die finale versoening doen voor Yahweh.
GE:
Dis versmading van dit wat Jesus Christus KLAARGEMAAK HET.
Dis tipiese Sewendedag-Adventisme-taal.


Dieselfde Hebreërbrief vertel jou die voorhangsel was Jesus se vlees. Jesaja 57 sê:

SY NAAM IS HEILIGE VAN HEILIGES” – “Holy of Holies” ––– ‘Allerheiligste’, die BINNESTE –– nie voor–binneste van die Tempel van God se eie Wesenlikheid nie; die BINNESTE ALLERHEILIGSTE van Drie–Enige Gemeenskap –––– OP EN IN EN MET DIE OOMBLIK dat God Jesus Christus “UIT die dode”, “IN die Heerlikheid van die Vader”, “opwek” en GEHELE VERSOENING VOLBRING HET.

Dáár is dit: Die Heiligdom van die Nuwe Testament Self: God in Christus Jesus:  In opstanding uit die dode: ‘ATONEMENT’ én, ‘RECONCILIATION’, afgehandel en volmaak: Want dit is LEWE en die EWIGE lewe!

 

N.a.v. KKKKoos:

Hy het die Eersteling geword toe Hy opgestaan het uit die dode. Wanneer ons die Sabbat behandel, dan sal ons sien dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte, nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was. 

“....eerste van van die Sabbatte ....”.

GE: 
‘Ellips’— ‘teenwoordig d.m.v. weglating’.  Al gedink aan die woord ‘dag’ (‘heemera’) vir die weggelate maar nogtans konstruktiewe bepalende woord?  Dat ‘dag’ in die Akkusatief ageer in afwesigheid, sodat die Akkusatief, ‘eerste’ (‘mian’), en die Genitief, ‘van die week’ (‘sabbatoon’), versoenbaar moet wees en wel versoen is in Ellips van ‘heemeran’, Akkusatief?
So waar’s jou “
op die eerste van die Sabbatte” nou?  

 

 

N.a.v. KKKKoos:   

“....Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte....”   

GE: 

Veronderstel, argumentshalwe, net soos jy, KKKKoos, dit verstaan, d.w.s., net soos jy, dit hierso geskrywe het, was die geval. “Yahshua (het) opgestaan ....”, en dit was (allengs KKKKoos), “op die eerste van die Sabbatte”.   Dan vra ek jou, van watter ‘sabatte’ praat Matteus in die voorgaande frase, volgens Koos, “na die sabbatte”? maar, weereens volgens Koos, “ná die eerste van (hier)die sabbatte”? Die eerste van die sabbatte kom na die sabbatte? Watse ‘logika’ is dit? En dis nie myne nie; dis KKKKoos s’n.

 

 

KKKKoos: 

Wat verstaan jy nie. Ek het reeds die sabbat behandel in my eerste plasing. Dus as jy oor die sabbat wil praat moet jy my eertse plasing as bron gebruik om te verstaan wat ek bedoel. Ek moes seker maar dit anders gefrasseer het, en gesê het “toe ek die sabbat behandel het”. So bewys my verkeerd op my eerste plasing dan sal ek moet toegee dat die verdere plasing dan ook noodwendig verkeerd moet wees. Matteus praat van die fees van die sabbatte en nie van die fees van die weke soos verkeerdelik vertaal nie. Dan is dit mos logies dat die eerste van die sabbatte terugverwys na die fees van die sewe sabbatte wat tydens pasga begin. Check bietjie jou OT. 

 

GE:

N.a.v. KKKKoos:

dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte, nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was.
GE: 
Wat glo jy, KKKKoos? Het Jesus “op die derde dag” én op die ‘weeklikse Sabbat’ opgestaan; of het Hy:  
opgestaan .... nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was”, d.w.s., op die vierde dag?   Hoe verwag jy mens moet jou verstaan KKKKoos? “Min of meer met die verandering van lig”? Soos dag by nag verskil? “Opgestaan .... nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was”? ..... 

 

Hoe wil jy hê moet mens jou verstaan as Jesus “die Eersteling geword toe Hy opgestaan het uit die dode ..... ons sien dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte,  ..... Toe was dit alreeds aand op die dag ná die weeklikse Sabbat. Hy het dus begin beweeg op die dag na die weeklikse Sabbat .... Hy (het) dit (die Beweegoffer) op die dag ná die heilige vierdag (ná die weeklikse Sabbat) in vervulling moes laat gaan .....”?! 

 

Dit help jou “Graf reeds leeg” waarneming, net mooi niks, en jy weerspreek eenvoudig jouself (“bewys” jouself, “verkeerd”) waar jy verklaar: “Nisim 17 begin met nag: Aanbreek van weeklikse sabbat. Yahshua staan op op presies dieselfde tyd as wat Hy begrawe was. M.a.w. voordat die sabbat verby was. Presies op die sekond drie dae en nagte in graf.   Net soos Armstrong nog al die tyd?

 

En Josef maak die graf toe, het jy gesê, “presies”, dieselfde tyd van die dag wat die lam geslag was.  Dus vier dae gestorwe?  

 

 

Nisim 17 eindig met dag: Einde van weeklikse sabbat ook eerste sabbat van reeks van 7 sabbatte. Graf reeds leeg.  Eerlik, is jy nie verward nie, KKKKoos?  Einde-van-weeklikse-sabbat” .... “ook” ..... “eerste sabbat van reeks van 7 sabbatte”?

 

Hoe kan mens verwarring, ‘verduidelik’?

 

1)  Twee gedeeltes van twee dae = twee dae? 

Of moet ek jou verstaan:

2)  Twee beskrywings van tyd op dieselfde dag, ‘Saterdag’?

 

Die dae volgens manier 1):

1)  Gekruisig ÉN begrawe (Woensdag) Nisan 14— dag een begrawe [“in die hart van die aarde”];

2)  Pasgasabbat (Donderdag) Nisan 15— dag twee begrawe [“in die hart van die aarde”];

3)  Gewone werksdag (Vrydag) Nisan 16— dag drie begrawe [“in die hart van die aarde”], tussen twee ‘sabbatte;

4)  Weeklikse Sabbat (Saterdag) Nisan 17— dag VIER begrawe [“in die hart van die aarde”];

5)  (Sondag) JY SÊ “alreeds aand op die dag ná die weeklikse Sabbat” , “Nisan 17”, MAAR dit is Nisan 18— dag VYF, NÓG begrawe [“in die hart van die aarde”] maar “..... op die dag ná die weeklikse Sabbat ..... begin beweeg”, of te wel, ‘opgestaan’.

 

VYF dae dood; VYF dae begrawe; begin tel op Nisan 14, hou op met tel op Nisan 18, maar noem dit sommer Nisan 17, terwyl dit Nisan 16 moes gewees het, en die derde dag, en die weeklikse Sabbatdag, moes gewees het. 

 

Die dae volgens manier 2):

1)  Gekruisig ÉN begrawe (Woensdag) Nisan 14— dag een begrawe [“in die hart van die aarde”];

2)  Pasgasabbat (Donderdag) Nisan 15— dag twee begrawe [“in die hart van die aarde”];

3)  Gewone werksdag (Vrydag) Nisan 16— dag drie begrawe [“in die hart van die aarde”], tussen twee ‘sabbatte;

4)  Weeklikse Sabbat (Saterdag) Nisan 17— dag VIER begrawe [“in die hart van die aarde”]; MAAR, JY SÊ “alreeds aand op”— BEDOELEND— “die dag” VAN “die weeklikse Sabbat”, “Nisan 17”.

Dan is dit nóg Nisan 17— dag VIER, en nóg begrawe [“in die hart van die aarde”]— naamlik:  op die dag” VAN “die weeklikse Sabbat.    

 

VIER dae dood; VIER dae begrawe; begin tel op Nisan 14, hou op met tel op Nisan 17, terwyl jy op en met Nisan 16 moes opgehou tel het, en op en met “die derde dag volgens die Skrifte” moes opgehou tel het, en “IN / OP / VAN”, die weeklikse Sabbatdag “volgens die Skrifte” moes opgehou tel het, en nié, “alreeds aand op die dag die weeklikse Sabbat nié. 

 

Boonop maak jy, in plaas van die séwende dag van elke siklus van sewe “reekse” van dae, van die eerste, ‘n ‘sabbat’.

 

“So sal elke week op die Sabbat”, is dieselfde as: “so sal elke Sewende Dag op die Sabbat”. “Soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak voor my Aangesig sal bestaan .... so sal elke week op die Sabbat ....”. Die Sabbat val op die laaste van elke ‘reeks’ van sewe dae— nié op die eerste daarvan nie. 

 

Deur Christus Jesus voor die aangesig van God die Vader, is Christus se opstandingsdag onder die aardse dae, die eersteling uit die dode.  “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.” Alvorens die opstanding van Jesus Christus, kan daar van die nuwe aarde geen sprake wees nie.  Ook na “die WET en TYE” van God die Genadige, het vir sy Christus die “meetsnoere op lieflike plekke geval”, want: “U onderhou my lot .... ja, My erfenis is mooi vir My”. God se Rusdag is die Rusdag van sy Christus: die dag van sy eie klaarmaak deur opstanding uit die dood en doderyk, en van al die werke van God die Vader van Christus.

 

KKKKoos, al sou jy jou ‘berekening’ ’n dag terugskuif of ’n dag daaruit uithaal, kry jy nog, die Opstanding op ’n vierde dag in plaas van “OP die DERDE dag volgens die Skrifte”— welke ‘derde dag’ volgens die PASGA-Skrifte “in die volheid van die tyd” volgens die Voorbeskikking van God só sou uitgeval het, dat dit op die Sewende Dag Sabbat van die HERE jou God móét uitgeval het. Jy is daarom gedwing om jou berekening van die “drie dae en drie nagte” van agter sowel as van voor in te kort, sodat jy “op die derde dag volgens die Skrifte” kan uitkom. Jy moet Woensdag laat wegval; en jy moet “die dag ná die Sabbat”, heeltemal, laat wegval.

 

Paulus bid dat “Julle mag weet wat die heerlikheid van Sy Erfenis in die heiliges – sy uitverkore verlostes – is”. Ons in Hom verheerlik “in Sabbatsheerlikheid”, kan mens ‘opse-de- sabbatoon-tei-epifooskoesei’ interpreteer, as jy alles so bymekaargebring opneem, en met geloofsoog geniet— verre Sabbatshorisonne tot aan die nuwe aarde en nuwe hemel.

 

 

N.a.v. KKKKoos:  

Min of meer met die verandering van lig, toe dit begin skemer word, en die Sabbat aan die verbygaan was, het Hy opgestaan....
GE: 

Nou, dis mos eenvoudig en onmoontlik anders, as ‘OP die Sabbat’; want, terwyl “die Sabbat aan die verbygaan was”, was hy nog nie verby nie maar was hy nog “aan die verbygaan” en dus nog self, durende.   (Die Griekse ouens praat van die Ablatief hierso in hierdie sin, en heel reg so, alhoewel dit nie verander aan die feit dat dit die Genitief n.a.v. ‘opis’ hierso is nie. Verwys A.T. Robertson; of kan jy op hom verbeter?)

 

KKKKoos: 

Wat is jou probleem hier. Is ek dom of herhaal jy net my eie gedagte met ander woorde?

GE: 

N.a.v. KKKoos:  

toe dit begin skemer word....

GE: 

Watter ‘skemer’, Koos?

 

KKKKoos: 

Weereens duidelik uit my eerste plasing. Die aandskemering


GE: 

Bedoel jy “die aandskemering” vóór, of ná, sononder? bedoel ek.

 

N.a.v. KKKKoos:  

“.... en toe die engel die klip voor die graf weggerol het, was Hy alreeds uit die graf....”.
GE: 
Ek blo ek sal jou geheim nie uitblaker nie, KKKKoos, vertel my net hoe’t jy geweet!!!? Was jy daarso? Toe dit gebeur het? Kon jy inkyk? Wie’t jou vertel miskien? Die Here self? Die Engel?

 

KKKKoos: 

So die evangelieskrywers lieg? Vir iemand wat net so min as ek daar was en aangewese moet wees op die geskrewe woord, is jy darem baie arrogant en seker van jou saak dat ek twak praat. 

GE:   

G’n mens of sterfling kon deur aanskoue ken nie; selfs geen ongevalle wese soos die engel van Mt28:1–4 nie. Sodat die Skrif nie ingegee is om die onbenullige ‘event’ van die oopmaak van ‘n LEË graf mee aan te toon nie, maar sodat die Skrif ingegee is om die BETEKENISVOLSTE EN GEBEURTENISVOLSTE oomblik in die geskiedenis van skepping en Skepper met die voordiehandliggendste en begryplikste, gebeurtenisse, aan te toon: ‘n engel soos weerlig uit die hemel; ‘n aardbewing ––– ‘n GROOT aardbewing; ‘n onbeweegbare groot klipgrafdeur opdraende weggeslinger; ‘n engel wat nie waag om in te kyk in dinge wat nie eers engele beskore is nie; en nog minder vroue wat hulleself voorgeneem het om na die graf te gaan kyk. Want binnekant, is die binnekant van die allerheiligste van die tempel van God besig om te GEBEUR. Dit is die uitnemendheid van die Grootheid van die Krag van Sy Sterkte wat God Gewerk het TOE, Hy Christus uit die dood opgewek het. Een GEBEURE, wat bo menslike beskrywing en taal en begrip of aanskoue of teenwoordigheid, verhewe is, oomblik en GEBEURE van die opstanding van Christus Jesus uit die dood en uit die ontoeganklike doderyk in die Ontoeganklike Lig van die Aangesig van die Teenwoordigheid van God in Drie–Enige Gemeenskap, WERKENDE.

Wie het geglo wat aan ons verkondig is?

 

KKKKoos: 
Ek sukkel bietjie om te verstaan wat jou punt is. Miskien moet jy dit aan ons verduidelik. Kyk egter eers weer na my eerste plasing, en bewys dit as foutief.

 

Gee Skrif vir hierdie onsamehangende poging tot ‘n verduideliking vir ons te verduidelik. As jy sukkel met afrikaans gebruik engels. Ek glo ek sal instaat wees om dit onder die knie te kry.  

GE:  

Dit is hoe ons eenvoudig weet WANNEER Jesus uit die dood uit opgewek was: “Op die Sabbatdag, namiddag, vóór die Eerste Dag van die week” Punt “In die skynende-lig-syn-van-die-Sabbat-Sabbatsvolheid”. Jy het dit net nog nie so _geléés_ nie, KKKKoos.  Daarom: nié “toe dit begin skemer word” nie, en nié “die aandskemering” nie; en nié “toe was Hy alreeds uit die graf” nie; maar “toe”, “In die skynende-lig-syn-van-die-Sabbat-Sabbatsvolheid”, VIND, die Opstanding, PLAAS! 

 

KKKKoos:  

Moet nie so seker wees van jou “PUNT” nie. Ek gaan jou stelling met apologie aan jou onkunde op die gebied herfrasseer:  “Op die (weeklikse) Sabbatdag, namiddag( wat dieselfde is as voor die skemer) voor die eerste sabbat van die fees van die 7 sabbatte.  Punt.


GE:  
N.a.v. KKKKoos:   

Kyk egter eers weer na my eerste plasing, en bewys dit as foutief.  

GE:  

Met ‘n aanhalingsteken aan die einde? 

Volgens jou was die eerste dag na die weeklikse sabbat, “die eerste van die sabbatte”.  ‘Sabbat’, van die ongesuurde brode, die tweede dag van die pasga sabbatsfees?  Nee?  Nou, dan verwar jy dit mos vir die eerste – gewone – ‘dag’ van die 7 ‘sabbatte’. (Soos ek hierbo verduidelik het.)


N.a.v. KKKKoos:   

Ook die kwessie van die vertaling: die eerste dag van die week is onder verdenking. In die Griekse Teks word Sabbaton (Strong=s 4521 G) gebruik, wat ook maar Sabbat is. Daar word aangevoer dat wanneer die term in die meervoud voorkom, dan beteken dit week, maar dit is maar ‘n afleiding. Wat wel in aanmerking geneem moet word, is dat die tydperk tussen die Pasga en die fees van die Weke sewe Sabbatte insluit, en dat daardie tydperk die Sabbatte genoem word. Hieruit leer ons dat selfs die term die fees van die Weke ook verkeerd is. Dit is die fees van die Sabbatte! En daarom word die meervoudige term gebruik in die Opstandingsverhaal. Daar moet lees: “eerste van die Sabbatte.” Dit verwys dus na die eerste weeklikse Sabbat, in die reeks van sewe Sabbatte binne daardie spesifieke tydsverloop. 


GE:   
Ek was hierbo BESIG om jou presies HIERIN te antwoord, maar KKKKoos het nie oog op wat ek geskryf het, gesit nie. 

 

KKKKoos: 

Ek het nêrens op hierdie bespreking gesê ek verskil van jou nie. Inteendeel ek het op een plek gesê dat ek met jou saamstem.  Die beste van als is dat ons saamstem oor die sewende dag sabbat, tensy jy jouself wil repudieer. 

 

GE: 

Ek kan slegs met iemand “saamstem oor die sewende dag sabbat” sou ons saamstem oor die feit en waarheid dat Jesus Christus “In die skynende-lig-syn-van-die-Sabbat-Sabbatsvolheid” Mt28:1, uit die dood, uit die dode, en uit die graf, OPGESTAAN HET. Want die opstanding van die Christus in verheerlikte liggaam en vlees is (vir my) die ENIGSTE GRONDE onder die Nuwe Testament dat “Sabbatsonderhouding steeds vir die Volk van God geld”: Hb4:9 — soos dit in beide verse 8 en 10, geskryf staan.

 

Ek het gisteraand hierdie hele braailat oorgegaan, net om tot die slotsom te moes kom daar is wel ‘n paar mense wat oor die Sewende Dag as die Bybel– en Christelike Sabbat saamstem, maar niemand onder hulleself wat saamstem in dit waaroor hulle saamstem nie.  Elkeen ––– veral ek ––– is die slimste en heiligste en al die ander weet of verstaan niks nie. Ek praat van myself, eerstens; en ek praat van ons almal. Dis Babelse verwarring BINNE die Sewende Dag–geledere. Wat ‘n vertoonvenster vir die ‘wêreld’! Niks om op trots te wees nie; alles om ons oor te skaam: ek, eerstens. 

 

Maar ek dink ons ken mekaar nog nie. Dis seker hoekom. Die een weet nog nie wat die ander regtig glo nie, en almal is oorversigtig en wantrouig.  Ek is self die heeltyd agterdogtig. Jammer mense.  Ja, laat ons ons eerder SKAAM oor al ons gewaande kennis en insig en sedigheid. Miskien gaan ons daarna iets tot ware Godsvrug baat.

 

A man convinced against his wil is of the same opinion still, het my mees geliefde oorlede oom Org altyd gesê. Hy het die Bybel kan mens maar sê heeltemal uit sy kop kon opsê. Ek kon nooit saamstem met van sy gunsteling ‘onderwerpe’ nie. Ons bly net mens, mens.

 

Daarom, ek het hierdie hele braailat oorgegaan, en wil eenheid onder ons Sabbatiere bepleit. Ek raai daarvoor aan dat ons soveel as al die onnodige frilletjies en leerstellings afsny wat nie solied in die Algemeen Gereformeerde, Protestantse Geloofsleer, ingeweef is nie.

 

Dit sal dinge soos vernamelik bespiegelings oor toekomsvoorspellings indien nie heeltemal uitskakel nie, dan minstens eenkant en op die agtergrond, of liewer diep onder die argiewe, vir eers gaan begrawe.

 

 

Om iemand wat nie die Sabbat glo nie, anders te oortuig, is soos om ‘n kind groot te maak met die bottel kasterolie byderhand; jy kan die arme kind nie met een slag die hele bottel kasterolie injaag nie! Om die kop skoon te kry is baie moeiliker as die maag. Daarom, terwyl ons almal van heilige oortuiging is ons besit die heilige waarheid, hou die mense in die geselskap en moenie hulle juis uithou met dosisse suiweringsdoepa nie, waarvan ons elkeen sy eie brousel uitgevind het maar die formule ten all koste geheim hou.  (Ek’s die eerste skuldige, weereens.)

 

Ek wil eerste wees om my neer te lê by die Apostoliese Geloofsbelydenis vir rigsnoer vir alles wat bygevoeg wil word. Bots dit met hierdie ondubbelsinnige samevatting van die Christelike Geloofsleer, moenie dit saam met of as deel van jou Sabbats–argumentasies aanbied nie.

Ek herinner eers net ––– ek gaan nie ander voorskryf wat ek nie ook op myself van toepassing gaan laat wees nie.  Ek herinner net, “op die die derde dag opgestaan”, is in die Geloofsbelydenis.  Hierdie braailat hang immers oor die vuurtjie, ‘credo’.

 

Eva: 

Ek het ‘n probleem met die Apostoliese Geloofbelydenis, in die sin van:
Ek glo wel aan my Skepper wat vlees geword het en onder ons kom woon het, Yahshua Messiach.
Ek glo nie aan ‘n “heilige” “katolieke” “kerk” nie. Dis afgodery om in iets anders te glo as my Skepper en God, en ‘n kerk kan nie “heilig” wees nie.
Ek glo nie dat Hy op die DERDE DAG opgestaan het nie, maar wel die Sewende dag.
Ek glo nie aan die heiliges (Saints) nie. St Peter en St Paul?
Ek glo nie aan die wederopstanding van die vlees nie, want geen vlees kan in die Hiernamaals ingaan nie.

 

GE: 

Eva, Die geloof is ‘n snaakse ding. Vat nou, ek glo en bely die Apostoliese Belydenis, EN
Ek gló in ons Skepper wat vlees geword het en onder ons kom woon het, Jesus Christus;
en,

Ek gló die in Christus Jesus “heilige” en “algemene” “kerk”.

Ek glo nie IN die Kerk, soos ek IN God Drie–Enig glo nie, maar ek gló die Kerk omdat die Kerk die werk en skepping van die Heilige Gees onder mense is.

Ek glo – nes jy – dat Jesus op “die derde dag volgens die (Pasga–) Skrifte opgestaan het”, 1Kor15:4b, én, “volgens die Skrifte” na die ewige wilsbeskikking van God “in die volheid van tyd”, op die Sewende Dag Sabbat van die HERE jou God.

Ek glo ook nie aan of in ‘die heiliges’ (‘saints’) nie. Ek glo reverdiges EN heiliges IN Christus Jesus— uitverkore en geregverdig en geheilig en volmaak en verheerlik, in HOM; nie in onsself nie.

Dit bely ek as ek die Belydenis in die Gemeente en Gemeenskap van Gelowiges biddend en dankbaar met die mond uitspreek en met die hart glo.

Ek glo die wederopstanding in verheerlikte liggaam van vléés, “want hierdie verganklike moet met onverganklikheid, en hierdie sterflik met onsterflikheid, beklee word” .... en “so, sal ons altyd by die Here wees” en Hy by ons. Want tot op daardie dag “is ons lewe saam met Christus verborge in God.”

As ek nou te sterwe moet kom, my Here en my God, laat dit wees met hierdie bede en belydenis in my mond en in my hart?   

 

Eva:  

Kyk net op hoe ‘n subtiele moedswillige manier word vertalings gedoen om die leser te lei in die dinkrigting van sekere dogmas, en dit is nie ‘n ou vertaling nie maar een wat gedoen was in 2001:
(ALT) Now after [the] Sabbaths, at the dawning into [the] first [day] of the week [i.e. early Sunday morning], Mary the Magdalene and the other Mary went to see the grave.
(Italics is ingevoegde woorde wat nie in die grondteks staan nie.)
Daarom stem ek met jou saam dat die meer korrekte vertalings so moes lui:
Laat na die Sabbat toe dit begin groei in die eerste dag in, ....
 

GE:
Eva, nou maak jy nes KKKKoos gemaak het; hoe kan mens julle verstaan? Want eers wys jy hoe VERKEERD die vertalings is wat sê, “after [the] Sabbaths”; maar dan verklaar jy direk daarop: “
Daarom stem ek met jou saam dat die meer korrekte vertalings so moes lui: Laat na die Sabbat ....

after the Sabbath” is verkeerd; maar “na die Sabbat” is reg????

Dit is NIE ‘after’ OF ‘na’ die Sabbat nie; dis “OP / IN / VAN Sabbatstyd”, en met die BYWOORD ‘opse’, is dit korrek: “In SabbatsVOLHEID” / “Laat OP die Sabbat .... het Maria en ....”.

toe dit begin groei in die eerste dag in ....” sal ‘IN’, dus ‘OP die eerste dag’ wees, maak wat jy wil. As jy ‘in’ ’n dag is, is ‘in’ hom; dit is, ‘op’ hom.  Buitendien is die konsep, “begin groei”, gladnie in ‘tei epi–foos–k–oes–ei’ uit te maak nie; nie naastenby nie! In Gr sou “begin groei” die ingressiewe Aoristos moes gewees het; maar ons vind die Presens Partisipium

(‘–oesei’ < ‘oesees’ < ‘oesas’ < ‘eimi’).


In ‘epi’ het ons dieselfde konsep as in ‘opse’, ‘volle’ : ‘volle LIG’ < ‘foos’— gladnie, ‘skemer’ nie. Die idee van ‘skemer’ bestaan nie hier in die GR nie; inteendeel, juis die lig–uiterste téénoorgestelde van ‘skemer’ word bedoel en gevind, naamlik, “LIG-wesend / synde”, en: “IN die LIG-wesend / synde”; en “In die ‘episenter’ van lig-wesend / synde”. Die konsep in die Gr is so eenvoudig ‘mid-namiddag’ (3 n.m.), die Sondagiete haat dit. 

 

 

GE: 

N.a.v. Eva:   

Laat na die Sabbat toe dit begin groei in die eerste dag in, .... Sou die mense dan wil volstaan by die ander Evangelies wat sê vroeg in die môre
GE: 
Eva, soos ek jou hier verstaan, praat jy asof ‘die ander Evangelies’, van dieselfde gebeurtenis en omstandigheid as Mt praat.  Ek verstaan dat nie een Evangelie van dieselfde gebeurtenis of omstandigheid as die ander praat nie. M.a.w., ek glo ons het in elke Evangelie die verhaal / verhale van verskillende BESOEKE by die graf gedurende Saterdagnag of te wel die eerste en naggedeelte van die Eerste Dag van die week, en dat by slegs die laaste van hierdie besoeke, “die engel aan die vroue VERDUIDELIK het” wat “op die Sabbat” gebeur het toe Jesus opgestaan het. 

 

Eva: 

Ag nee GE: Dit vat tog nie ‘n genie om presies te weet wat ek gesê het nie, en ek kon mos onmoontlik van ‘n ander geleentheid gepraat het as die keer wat hulle by die graf gekom het en dit LEEG GEVIND HET.

Wat ek daarmee bedoel is dat die ander drie Evangelies, dit duidelik uitstippel dat dit “vroeg in die oggend was”. Jy ken die mense dat as hulle in drie Evangelies lees dat dit “vroeg in die oggend was” sal hulle die meerderheid van opinies aanvaar – 3 teen 1.

Daarom het ek gesê al sou die mense die ander Evangelies se opinie aanvaar dat dit vroeg in die oggend was, bly die feit DAT DIE GRAF LEEG WAS. Daarom het ek bygesê dat daar nêrens in die Skrif staan dat Hy op die eerste dag opgestaan het nie, en dat ek enige teoloog daag om dit te bewys dat hy op die eerste dag opgestaan het.

 

GE:  

N.a.v. Eva:  

die Groot Sabbat van Johannes, wat op ‘n Donderdag was.”
GE: 
“Die groot dag–sabbat” van Jh19:31 verwys na dieselfde tyd en dag dat Josef onderneem het om Jesus se liggaam te begrawe. Jh19:31 is in hierdie opsig die parallel van Mk15:42, Mt27:57 en Lk23:50v.   Ek glo nie dit is moontlik dat ons hieroor KAN verskil nie.

Nou maar dan het ons hierso te doen met die AANVANG van “daardie groot dag–sabbat”; nié, met sy einde nie!   Dan word dit nodig dat jy weer na jou stelling sal moet gaan kyk; en ek is bevrees, dan sal jy tot insig moet kom dit / jy is verkeerd.

 

Eva: 

Ek gaan beslis van jou verskil oor hierdie Vrydag kruisiging

Jy maak groot gewag van die Lukas Evangelie se beskrywing wat by die graf gebeur het.  In die eerste plek was Lukas nie eers ‘n ooggetuie nie, en hy erken self dat hy ‘n storie geskryf het van “dinge wat hy gehoor het”. So was Markus ook nie ‘n Apostel nie. Daarom het Mattheus en Johannes se Evangelies groter gesag, want hulle was Apostels en dus ooggetuies.

Luk 1:1 Aangesien baie onderneem het om ‘n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is,
Luk 1:2 soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was, dit aan ons oorgelewer het,
Luk 1:3 het ek ook dit goedgedink, hooggeagte Theófilus, nadat ek van voor af alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe,

As jy meen dat dit ‘n Vrydag kruisiging was, en dat die Messiach OP die Sabbat opgestaan het soos jy by herhaling verduidelik het, kom ons by een nag en een dag uit – 24 uur. Wat nou van 3 dae en drie nagte?

Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by. Hierdie “gebod” sê vir my dieselfde as Johannes dat dit ‘n “Groot Sabbat” was, want ek glo nie daar was een in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word nie, daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”.

Johannes het spesifiek geskryf dat: Joh 19:31 En dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was—want die dag van daardie sabbat was groot—het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.

Dit was algemeen bekend in daardie dae dat as daar van een van die Fees Sabbatte gepraat word, hulle dit – ‘n groot Sabbat – genoem het, en ons weet dat dit die eerste dag van die ongesuurde Brode wees was wat op hande was. Dit is wat die “groot Sabbat” beteken.

Die gebeure soos in die verskillende Evangelies gelees kan word, verloop so: op die Woensdag middag plus minus 15:00 sterf die Messiach. Hulle lê Hom in die graf, toe begin die “groot Sabbat”, waarop almal gerus het. Die Vrydag het die vroue die kruie gaan koop en berei, toe rus hulle van vir die weeklikse Sabbat. Laat na die Sabbat, het hulle na die graf gegaan om die liggaam te gaan behandel met die kruie volgens die gebruik, en toe hulle by die graf kom WAS DIT LEEG.

Na aanleiding van die Matheus Evangelie, sou hulle in elk geval nie by die graf kon kom om die liggaam te behandel nie, want die graf was verseël en bewaak deur die Romeinse soldate.

Ek het vir julle ‘n skakel gelos waar julle kon gaan kyk wanneer die Messiach presies op dag datum en tyd gebore was, na aanleiding van die Bethlehemse ster. Daarvolgens is die Messiach gebore in die jaar 3vC. Hy was 30 toe Hy met sy lering begin het, dus was dit die jaar 27nC. Drie en ‘n half jaar verder bring ons by die jaar 31nC, die jaar waarin Hy gekruisig is. Gaan kyk maar na NASA se webblad oor die maanstande van daardie tye, en dit bevestig net hierdie jaartalle.

Op die genoemde webblad wat verduidelik wanner die Messiach gebore is, word verduidelik dat in die jaar 3vC was die dag van die Trompette ‘n Nuwe maan, en daar word breedvoerig uitgebrei wat was die stand van die ander sterre op daardie dag, dat die ster so helder was.

Verder kan jy dan gaan kyk na die jaar 31nC en dit stem presies ooreen met die maanstande dat die 14de dag, die dag van voorbereiding op ‘n Woensdag geval het in ons huidige kalender tyd, dus het die Sabbat van die ongesuurde brood, die Woensdagaand begin, toe dit volmaan was. Die Sabbat van die Ongesuurde brood is altyd op volmaan, sodat die volk kon sien om te vlug.

Volgende verduideliking. Dink net wat moes alles gebeur gedurende daardie laaste drie uur wat oorgebly het van die dag, dan sê jy daar was oorgenoeg tyd oor om die liggaam ter aarde te lê.

Mat 27:46 en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?
Mat 27:47 En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: Hy roep Elía.
Mat 27:48 Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem ‘n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op ‘n riet en laat Hom drink.
Mat 27:49 Maar die ander sê: Wag, laat ons sien of Elía kom om Hom te verlos.
Mat 27:50 Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee.

Hierdie versies sê nie dat hy OP die negende uur gesterf het nie. Omtrent die negende uur, waarna Hy nog kon lewe want die presiese tyd word nie gegee nie.

Nou moes daar eers onderhandel word met Pilatus sodat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou hang nie, en toe is die ander twee se bene gebreek.

Toe het Josef met Pilatus gaan onderhandel oor die liggaam van Yahshua. Hy het nog linne gaan koop ook. Golgotha is buitekant die stad. Dit kon dus nie gou gebeur het nie, want hulle moes heen en weer loop. Hulle moes ook nog die liggaam versorg en gewas het voordat hy in die linne toegedraai is en weggelê is.

Die Fariseërs het almal beboet wat na die Sabbat begin het, nog op straat was, en sommige was gestenig ook. So moes gesorg word dat alles afgehandel was toe die Sabbat begin het dat hulle nie meer op straat was nie, en dat almal by hulle huise is. 

So, daar moes baie dinge gebeur in ‘n kort rukkie.

 

GE: 

Eva, moenie vir my eers probeer verduidelik hoe jy uit my skrywe uit aflei: “..... hierdie Vrydag kruisiging” nie. Want dit is verre nie wat ek gesê het nie, en jy kan nêrens in enige van my skrywe ooit, wys waar ek “hierdie Vrydag kruisiging” voorstaan of bepleit nie.

Eintlik dus, behoort ek niks verder te reageer op jou antwoord nie, en jou net beleefd te vra om weer te gaan lees wat ek geskryf het, want om te verduidelik, sal ek tog net weer moet herhaal wat ek klaar gesê het.

Maar ek vertrou jou eerlike en vriendelike ontsteltenis, want ek het mos self al hierdie dinge deurgemaak.

Om misverstand te voorkom: Ek glo, volgens die Belydenis,
1) “Gekruisig EN gestorwe”: Nisan 14— wat op Donderdag geval het OMDAT:—
2) “En begrawe”: Nisan 15 “groot–dag–(pasga)sabbat”, “omdat was –terselfdertyd– die Voorbereidingsdag die een wat is (die) Voorsabbat”, Vrydag (Jh19:31, Mk15:42), en DAAROM:—
3) “En opgestaan het op die derde dag volgens die Skrifte”: “Eerste Gerf Beweeg–Offer voor die Aangesig van die HERE /JAWE”, Nisan 16, “Sabbatsvolheid van die dag” (Mt28:1).

‘n Sekere manier om die egtheid van hierdie drievoudige gevolgtrekkende waarneming en belydenis van my vir waaragtig te bevestig, moet mens gaan kyk na die Skrifture wat juis om daarvan weg te kom, deur ‘vertalers’, verkrag word.


Om maar net een gedagte te noem. Dit sou uiters dwaas gewees het as die Jode eers aan die einde van die dag agtergekom het hulle is eintlik kwaad oor die gekruisigdes wat op hulle grootste ‘nasionale dag’ – die dag toe hulle uit Egipte uit verlos was, Nisan 15 – daar bly hang het. Toe loop maak die vertalers Jh19:42 en 19:31/38 dieselfde tyd van die dag.

 

Toe die Jode Jesus gekruisig het, moes hulle mos kon dink hulle doen dit op hulle groot pasgasabbatdag, Nisan 15. Nee. Hulle het Jesus nie op die pasgasabbatdag Nisan 15 gekruisig nie; Hulle het Hom op die vorige dag en vorige datum, Nisan 14, gekruisig en gedood! En daarom in hierdie verse is daar geen implikasie dat dit die EINDE van die dag kon gewees het nie. Die liggaam word OP Nisan 15, in die nag, deur Josef verkry en afgehaal en weggeneem en berei vir begrafnis.

Duidelik daarom, breek in hierdie Skrifture, die groot dag–sabbat AAN, en wel met die AAND na sononder, soos letterlik en uitdruklik vermeld staan. 

 

Eva: 

Dit is mos presies wat ek bedoel het. Woensdagaand 18:00 het Donderdag mos al begin, nie waar nie? Dus tel ek Donderdag, Vrydag, en Saterdag. Drie dae en drie nagte. Donderdag 18:00 is die eerste en Pasga nag en dag mos al verby, Vrydag 18:00 die tweede en Saterdag 18:00 die derde nag en dag.

Daarom sien ek niks verkeerds in my stelling nie, want ons het dit vroeër bespreek dat die Sabbatte plus minus 18:00 begin.
  

 

GE: 

Eva, maar jy het dan verklaar jy glo ‘n Woensdag-Kruisiging!?

 

Laat ons ons hou by die tydsaanduidings wat ons in die Evangelies HET.   Ons het so pas verwys na Mk15:42/Mt27:57/Lk23:50/Jh19:31 as een onvergisbare aanvangsaanduiding van spesifiek die dag NA die kruisigingsdag: die kruisigingsdag wat sonder enig twyfel, Nisan 14 was, soos dwarsdeur die Skrifte wat daardie datum noem––– sonder uitsondering die dag en datum waarop die pasgalam geslag moes word.

 

Maar onthou, ons vind in hierdie Skrifture – Jh19:31 en Mk15:42/Mt27:57, die BEGIN van die dag NA kruisigingsdag, NA Nisan 14, dus die aanvang van Nisan 15.

Nisan 15 MOET daarom die dag en datum wees waarop Josef vir Jesus BEGRAWE het! Dis n.a.v. die Skrifture Mk15:42 / Mt27:57 / Lk23:50 / Jh19:31.
Nisan 14 MOET daarom die dag TEVORE gewees het; net logies, die dag toe hulle Jesus gekruisig het!
“Die aand” is die aanduider van die skeiding tussen hierdie twee dae, terwyl dit ook die aanduider van die BEGIN van Nisan 15 en dag waarop Josef Jesus begrawe het, IS. “Die aand” is NIE die aanduider van die EINDE, van Nisan 14 en dag waarop Jesus gekruisig WAS, nie.

Waarom sal ons dan nie OOK Nisan 14 – dag van kruisiging – met juis dieselfde merker / aanduider, die aand, mag onderskei nie? Ons MOET, egter deur die implikasie van die afloop daarvan VOOR “dit aand geword het”! So KRY ons dit dan ook, presies net so, in al vier die Evangelies.

Mk14:12/17; Mt26:17/20; Lk22:7/14; Jh13:1/19:14 ––– BEGIN van Nisan 14, aangedui met die aand daarvan; en dieselfde dag waarop Jesus nog gekruisig sou word en sou sterwe. “Volgens die Skrifte.” *** sien onder.

TWEE OPEENVOLGENDE DAE aangedui met die AAND, Nisan 14 en Nisan 15.
Nisan 14: Lam geslag; Nisan 15, Liggaam begrawe.

Gaan ons ‘die derde dag volgens die Skrifte (NT) ook so, aangedui vind? Baie, feitlik, dieselfde, ja! 

 

Volgens die vroegste Evangelie, Markus, eindig die dag waarop Josef die liggaam begrawe het, só, 15:46B–47.

 

Matteus gebruik Markus as basis vir sy Evangelie. Volgens Matteus, eindig die dag waarop Josef die liggaam begrawe het, só, 27:60–61.

 

Let op die verskil tussen dit wat Josef vroeër die dag gedeeltelik in die nag, en wat hy later, gedeeltelik in die daglig, gedoen het. Die teksverdeling soos in Markus help nie juis nie.

 

Lukas dan:

1)  Wat Josef in die nag gedoen het (teksverdeling soos in Markus), 50 tot 53A;

2)  Wat Josef in die dag gedoen het (teksverdeling soos in Markus), 53B.

3)  Dan gee Lukas enkele gegewens bý: verse 54 tot 56.

4)  Lukas SLUIT begrafnis–dag se verhaal AF, 54: “En daardie dag (terugskouend), WAS, Die Voorbereidingsdag, en (daardie dag op daardie oomblik was) .... ‘epefoosken Sabbaton” (Durende Imperfektum en Nom. OF Akk.) Ons kén mos hierdie woord, ‘epifooskoo’, teen hierdie tyd al.  Ons wéét mos, dit beteken presies letterlik wat dit spel: “mid-namiddag ligdag–synde die Sabbat aankomende”. (Imperfetum!)

 

Kan dit duideliker? Hoe? Dit kannie duideliker wees nie, Josef maak die graf TOE, “mid–namiddag” op Vrydag, sodat, die vroue, nadat hulle gedurende die oorblywende drie ure van die Vrydag “speserye en salf (gaan) voorberei het”,  die Sabbatdag volgens die (Vierde) Gebod, BEGIN rus het” (Aoristos), metdat, die Sabbatdag natuurlik begin het MET DIE AAND SE AANBREEK sononder. 

 

*** van bo.
Oor die einde van die kruisigingsdag, verskaf Lukas enkele besonderhede meer as wat in Markus en Matteus bevat word. Dan, in die middel van hierdie parafrasistiese en opsommende afsluiting van die dag se gebeure volgens Lukas, maak hy hierdie kategoriese verklaring: “AL die mense wat vir die spektakel (van die kruisiging) bymekaar gekom het en hierdie dinge gesien (gebeur) het, het op die bors slanend, TERUGGEGAAN”. 

 

Ek praat van ‘skeppings– ‘wets– en ‘verlossingsmotief’ van en vir Sabbats–’moontlikheid’, en nie van ‘sabbatsonderhouding’ nie, omdat ‘Sabbatsonderhouding’ die mens se werk is en gladnie aan die Sabbatdag wesenlike belang toevoeg nie. NET die werke van God Self gee bestaansreg, waarde en eer of heerlikheid aan die Sewende Dag AS juis “Die ‘Dag’ van die Here”, ‘dag’ van HIERDIE en geen ander werke VAN GOD, by uitnemendheid die WERKE VAN GOD in Christus in OPSTANDING uit die dode. 

 

Eva: 

Dit staan baie duidelik: Laat ná die Sabbat
Nou laat na die Sabbat ... toe dit begin lig word. Hoe op die aarde kon die vertalers by hierdie begrip uitkom. Sabbat eindig met sonsak, dan is dit veronderstel om donker te word, maar nee hulle sê dit word lig.
  

GE: 

Eva,  Jy het mos al voor in ons OAV gelees waar die aanspraak gemaak word vertaling was “uit die oorspronklike tale” gemaak.   Nou so skamele drie dekades na die verskyning van hierdie 1933 vertaling van ons, het ek al by die vertalers en vertalingskommissies en goete begin beswaar maak. Met briewe aan hulle, aan die media, met persoonlike gesprekvoering, met voorleggings – afgewys natuurlik, en met my boeke, op primitiewe tikmasjien met een vinger soos vandag nog getik, ongepubliseer geskenk, en gepubliseer, verkoop.

Oor hierdie saak en soortgelyke sake. Ek is nog altyd met die mooiste glimlaggies en warmste handdruk, die deur uit, begelei.

Ewentwil, daardie nota: “uit die oorspronklike tale”:
Dit is OP SY HEEL BESTE, tweedehands!
Verseker jou, nie een dag of uur was ooit bestee om ons 1933 of enige vertaling daarna, direk en alleenlik uit die oorspronklike tale te vertaal nie.
Se ek die mense lieg?
Ja, en, Nee!
Want nie een vertaler het voor sy taak plaasgeneem anders as vertroud met die reeds bestaande vartalings, die State–Bybel en die Authorised Version (KJV) nie. Hierdie, was die BYBELS WAARUIT hulle onwillekeurig, in Afrikaans ‘oorgesit’ het. Net soos Moffat met sy Bybel in Tswana, wat eers heel op die einde iemand anders se hulp ingeroep het met kennis van Grieks.
Dit kon, eenvoudig, nie anders gewees het nie. Geen vertaler is ‘n supermens nie. Dis die moeilikheid; ons almal dink hulle is taalkundige fratse.

 

En laat ons nou maar erken, daar was nog nooit weer die kaliber vertaler van ‘n Tyndale nie. Tyndale was nie net alle vertalers se leermeester nie; hy was, hulle vertaling, vry 100 persent.

Nader: Die OAV kom van die Statebybel af, en dié sê in Mt28:1, “Laat Sabbat” punt. Later voeg vertalers wat erg beswaard was ter wille van die liewe Sondag, toe in []hakies by: “Laat [na] Sabbat....” en siedaar, die presiese 1933 ‘vertaling uit die oorspronklike’! 

 

 

 

 

 

 

n.a.v. Eva:  

“.... Sabbat eindig met sonsak, dan is dit veronderstel om donker te word, maar nee hulle sê dit word lig.  

GE: 
Die woord ‘epifooskoesei’ waarvan jy praat ....
“epi”=‘in/met/neigend tot/absolute, oorteffende/mid(de)’
“foos”=‘lig/dag/skyning/helderheid’
“oesei”=Dt.Prt.Prs. ‘synde/wesende/is/teenswoordig gebeurende’, ‘in / op / wyl’.

Sit alles bymekaar en = eenvoudig, presies en letterlik: “mid–namiddag”.

Bring dit nou saam met ‘opse’, “laat” en “Sabbats” Genitief:
“IN SABBATSVOLHEID LIG MIDDE NA DIE EERSTE DAG OORGEGAAN SYNDE”— ‘skuins na middag’ (‘noon’) 12vm., = 3nm. onvergisbaar. 

Die son se sit is jou horlosie; moenie op die cuccoo kyk nie; sy wyster sit horisontaal; die son s’n, lê vertikaal: ‘bo’, is middag; ‘onder’, is middernag; wes is sononder, oos is sonop.   

 

Nou watter tyd van die dag – ligdag – moet die pasgalam geslag word?
Namiddag! “Teen / voor / na–toe die aand”.
Wanneer – presies hoe laat – sterf die Pasgalam van God?
“Die negende uur” van die twaalf lig–ure van die ligdag–––
3nm.  .... Die negende uur van hierdie 24–ure–dag, verteenwoordig die GEHEEL daarvan.

Net so, verteenwoordig “na–en–mid–dag–van–die–Sabbats(uur)” die GEHEEL daarvan. 

 

Daar het ons nou TWEE: die eerste en die laaste, van die “drie dae volgens die Skrifte” van die laaste PASGA VAN GOD IN CHRISTUS.

Ons moet nou nog net die tweede van hierdie ‘drie dae’ of te wel “drie dae en drie nagte” gaan soek. Ons het ons klaar herken: die derde uur van die namiddag! As twee van die ‘drie dae’ met die begrip en beginsel van “mid-namiddag” uitgeken en uitgewys kan (en moet) word, dan’s dit tog sekerlik ook te verwagte wat die middelste dag aanbetref ja? 

 

Eva: 

Nou verstaan ek nog minder wat jy probeer bewys. Wil jy die kalender verkeerd bewys, of wil jy bewys dat yahshua op die Sondag (1ste dag van week) opgestaan het.  Hierbo haal jy presies ‘n voorbeeld aan oor hoe mense feite maak pas.

Skuif jou hele gedagte net een dag terug na Woensdag, en dan is jy by die waarheid.
Dan gaan stel jy ondersoek in op hoeveel kere die woord sabbaton (G4521) in die Grieks voorkom en hoeveel keer dit as sabbat vertaal is in die AOV
. 

 

 

KKKKoos:  

N.a.v. GE:   

“N.a.v. KKKKoos, 7.Hand. 20:7. En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het .... REGSTELLING: En op ‘n Sabbat, toe die dissipels vergader het” .... GE:  Toe los KKKKoos sommer net die ‘die’ van “op die eerste dag”, uit???” 

KKKKoos: 

Toegegee ek het hier ‘n fout begaan. Dit verander egter nie die strekking nie. Onthou dat in die aangehaalde gedeeltes van my kom die woord dag glad nie voor in die Griekse teks nie. So kom ons stel reg.
“En op die eerste sabbat, toe die disippels........”
Verklaring: Op die eerste sabbat na dat die dae(sabatte) van die ongesuurde brode gevier was, en hulle 5 dae gereis het na Kroas. op die eerste Sabbat daarna.  

 

N.a.v. GE: 

KKKKoos:  “8.1 Kor. 16:2. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit .... REGSTELLING: Op elke Sabbat moet elkeen van julle self opsy sit ....”  GE:   Toe los KKKKoos sumier die woord, “eerste” uit!????   Wat nog?   Jy het my gedaag om jou stellings foutief te bewys. Bewys jy nou self hoe hierdie blanders van jou reg, is. 

KKKKoos: 
Gaaf. Jy is reg. Kom ons stel dit reg in konteks met die Skrifgedeelte wat handel oor die insameling vir die heiliges. Mens moet konsekwent handel as jy regstellings maak. Ek plaas dit dan ook in die meervoud soos wat dit blyk moet te wees.

“Op elke een van die sabbatte moet elkeen........”

jy kan die woord eerste ook gebruik, maar dit maak die teks onduidelik en kan daar nie bepaal word na watter eerste sabbat daar verwys word nie.

Die feit is , soos ek in my ander plasing probeer uitwys, is dat in die teksgedeeltes kom die woord dag glad nie voor nie, en dat sie woord week slegs ‘n afleiding is. Die woord sabbaton is van hebreeuse oorsprong (shabbath) en beteken lettelik Sabbat.
  

 

GE:  

Ek herhaal: 

Volgens die vroegste Evangelie, Markus, eindig die dag waarop Josef die liggaam begrawe het, só, 15:46B–47.

Matteus gebruik Markus as basis vir sy Evangelie. Volgens Matteus, eindig die dag waarop Josef die liggaam begrawe het, só, 27:60–61.

Let op die verskil tussen dit wat Josef vroeër die dag gedeeltelik in die nag, en wat hy later, gedeeltelik in die daglig, gedoen het. Die teksverdeling soos in Markus help nie juis nie.

Lukas dan:
1) Wat Josef in die nag gedoen het (teksverdeling soos in Markus), 50 tot 53A;
2) Wat Josef in die dag gedoen het (teksverdeling soos in Markus), 53B.
3) Dan gee Lukas enkele gegewens by: verse 54 tot 56.
4) Lukas SLUIT begrafnis–dag se verhaal AF, 54: “En daardie dag (terugskouend), WAS, Die Voorbereidingsdag, en (daardie dag op daardie oomblik was) .... ‘epefoosken Sabbaton” (Nom. OF Akk.) Ons kén mos hierdie woord, ‘epifooskoo’, teen hierdie tyd al!!!! Ons wéét mos, dit beteken presies letterlik wat dit spel: “na–MID–ligdag–synde die Sabbat aankomende”, Imperfetum. 

Woensdag was nie die kruisigingsdag nie, en kannie vertrekpunt–dag gemaak word nie. Daar IS eenvoudig, GEEN Skrif–aanduiding daarvoor nie. Ek het daarom hierso bo begin om te probeer aanwys waar die kruisigingsdag histories in die pasga–verloop van dae gelê het, met gebruikmaking van definitiewe aanwysinge wat in die Evangelies self, aangegee word.

 

 

N.a.v. KKKKoos:  

Toegegee ek het hier ‘n fout begaan. Dit verander egter nie die strekking nie. Onthou dat in die aangehaalde gedeeltes van my kom die woord dag glad nie voor in die Griekse teks nie. So kom ons stel reg.
“En op die eerste sabbat, toe die disippels........”
Verklaring: Op die eerste sabbat na dat die dae(sabatte) van die ongesuurde brode gevier was, en hulle 5 dae gereis het na Kroas. op die eerste Sabbat daarna.
 

GE: 
Eerstens kom die vraag by my op waarom jy die gewone ‘vertaling’ nie wil aanvaar nie? Tot watter voordeel is dit vir enigiets omtrent jou siening van ‘n Sabbats (Sewende Dag) opstanding van Jesus om hierdie Skriftuur te wil ‘korrigeer’?

Tweedens, maak jy nie ook onnodige en bespiegelende aannames omtrent die ‘Feeste’–verband waarbinne jy vers 7 as’t ware wil dwing nie? Kan die teks wat tydsaanduiding aanbetref, dan nie homself handhaaf nie? Ek verstaan dat jy juis daarom, die idee van “op die Eerste Dag van die week” wil uitskakel as selfstandige, onafhanklike gewone ‘dag–van–die–week’.

Maar nou, wat jou ‘stelling’ aanbetref: “
Die feit is .... is dat in die teksgedeeltes kom die woord dag glad nie voor nie, en dat die woord week slegs ‘n afleiding is.

Verwys tog ook terug na my vorige verweer teen hierdie menings van jou, want dit is eenvoudig sintakties en idiomaties verkeerd “
dat die woord dag glad nie voor(kom) nie, en dat die woord week slegs ‘n afleiding is. Die taalkundige BEGINSEL in die teks Hd20:7 is onontkombaar SIGBAAR, geskryf (n.a.v. Mt28:1b), waarvolgens die konsep en woord, ‘DAG’ deur Ellips, TEENWOORDIG EN AGEREND IS: dis waar beide die Akkusatief en Genitief vandaan kom.


As gevolg juis van hierdie beginsel werkende, is dit plein verkeerd wat jy sê: “
Onthou dat in die aangehaalde gedeeltes van my kom die woord dag glad nie voor in die Griekse teks nie.” Duidelik wel nie geskrewe nie; maar nog duideliker –––tot so mate duideliker dat mens geregtig is om te praat van ‘n “feit”––– uit TWEE grammatiese en sintaktiese faktore van 1) die Datief, “OP”, ‘tei’, of Akkusatief, ‘mian’; en 2) die Genitief “VAN die” ‘–oon/–oe’.

As jy letterlik wil wees, hoe vind die enkele tydsbeperkte gebeurtenis op meer as een ‘sabbat’ plaas? Hoe kon Hd20:7 se ‘vergadering’ op meer as een Sondag gewees het? –––en sulke soort van vrae kan ingeryg word teen jou ‘verklaring’ as sou die woord ––– let wel die een woord, ‘sabbatoon’ of ‘sabbatoe’, net die een woord in Afrikaans of Engels, ‘week’ moet beteken. Want in analitiese tale MOET mens gewoonlik ‘sabbatoon’ of ‘sabbatoe’ met minstens TWEE woorde weergee: “VAN die ‘sabbatte’” wat dan soos jy self gewys het uit die Hebreeus in die GRIEKS oorgeneem was, JUIS MET DIE BEDOELING om die suiwer BYBELSE en Hebreeuse begrip van ‘week’ mee aan te dui. Anders sou Grieks GEEN woord vir die sewe–dae–siklus volgens die SKEPPINGSORDE VAN DIE BYBEL, gehad het nie.

 

N.a.v. KKKKoos:  

Op elke een van die sabbatte moet elkeen....”  jy kan die woord eerste ook gebruik, maar dit maak die teks onduidelik en kan daar nie bepaal word na watter eerste sabbat daar verwys word nie.
GE: 
Dis nie bloot ‘n kwessie van ‘n keuse tussen verskillende woorde vir dieselfde woord van die Grieks ‘mian’–’eerste’ nie; dis nie net die moontlikheid oophou om enige van ‘een’ of ‘eerste’ te gebruik nie, want dit is nie die woord ‘mian’ wat dit toelaat of VEREIS dat met ‘eerste dag van die week’ vertaal MOET word nie; dit is die woord ‘katá’. Strenggesproke dan, 1Kor16:2: “ELKE (een van) (‘katá’) Eerste (‘mían’) (Dag) van die week” (‘sabbátoe’). (Dag), wat in hakies is, is NET SO SEKER binne–in die ‘teks’ as dit wat in die teks is. 

 

N.a.v. KKKKoos:  

“....Op die eerste sabbat na dat die dae(sabatte) van die ongesuurde brode gevier was, en hulle 5 dae gereis het na Kroas. op die eerste Sabbat daarna.
GE: 
Verband.
6”Na die dae van die ongesuurde brode het ons VAN Filippi UITgeseil, en BINNE VYF (5) dae by hulle in Troas, (aan)gekom waar ons SEWE (7) dae, DEUR–gebring HET.

Dit is hoogstens 12 dae, na die 21ste van Nisan, ‘n seremoniële ‘Feesdag’ soortgelyk aan die eerste dag van die ongesuurde brood–Fees, ‘n ‘groot–dag–sabbat’ (soos Jh sê, 19:31).

Nou van “op” watter ‘eerste van die ‘sabbatte’ praat jy nou hierna, KKKKoos: ASOF dit die ‘eerste’ van die (pas–AFGELOPE) fees se twee ‘sabbatte’ sou wees? Die ‘sabbatte’ van die “Fees” is mos nou verby; al wat vorentoe kon voorkom, was die ‘weeklikse’ Sabbat van die Sewende Dag?


HIERDIE ‘Sabbatdag’ (Sewende Dag) is al een wat 12 dae na die laaste ‘sabbat–van–die–Fees–van–ongesuurde–brode” KON, geval het; die ENIGSTE, moontlikheid; die ENIGSTE, “feit”.

Waarom kan jy daarom nie die ‘gewone’ vertaling met ‘week’, “Op die Eerste Dag van die week”, die dag na die weeklikse Sabbat, aanvaar nie? 

 

Ek het laas gesê:  Kan dit duideliker? Hoe? Dit kannie duideliker wees nie, Josef maak die graf TOE, namiddag op Vrydag, sodat, die vroue, nadat hulle gedurende die oorblywende drie ure van die Vrydag “speserye en salf (gaan) voorberei het”, “die Sabbatdag volgens die (Vierde) Gebod, BEGIN rus het” (Aoristos), metdat, die Sabbatdag natuurlik begin het MET DIE AAND SE AANBREEK sononder.

Ek MOET eers waarsku, dat ek met die 1933 Vertaling en/of KJV en die NA–samestelling met inagneming van die ‘variante’ met Erasmus 1522, werk.  Want gaan jy vir hierdie verwysings van my in nuwere ‘vertalings’ sogenaamd soek, sal jy hulle NIE KRY NIE. Die ‘vertalers’ (‘n belediging vir die begrip en roeping) het hulle mooi een vir een gaan verduister.

Ewentwil, volgens Lukas dan, eindig begrafnisdag se begrafnisgebeurtenisse waar Josef die graf toemaak, en die vroue “SIT en kyk”, opstaan, huistoe gaan, speserye en salf “voorberei” OM die liggaam in die graf, ter gelegenertyd te gaan salf. (Vgl. Mk16:1b, “Om wanneer hulle gaan, te salf”. 
Soos wat vroue vir hulle geliefde dode maak”: Ev. v. Pt.) En toe die Sabbat met sononder BEGIN het, “het hulle BEGIN rus.”

“MID–na–MIDDAG” (‘epefoosken’) het Josef die graf toegemaak. 3 n.m. Sononder was nog drie dag–ure weg. DAAR WAS DUS NOG BAIE TYD OOR NADAT Josef die liggaam begrawe het. Trouens, PRESIES net soveel tyd as wat daar was tussen die oomblik dat Jesus die laaste asem uitgeblaas het en die aand met sonsak sou begin het VOORDAT Josef na vore sou kom.

Tradisionele mening is nee, daar was GEEN tyd oor nie. Die NAB stel dit so: “Die Sabbat het al begin aanbreek.” SKANDE!
Maar watch hier, vir skaamteloosheid!: Jh19:42, “Daar het hulle Jesus begrawe OMDAT DIE SABBATDAG VIR DIE JODE AL AMPER AANGEBREEK HET.” Nee, verwaandheid, vreeslose minagting vir Gods Woord!

Om weg te doen met die drie ure op Vrydagnamiddae vir en van “die Jode se voorbereiding” – vir en van hulle tradisie om op hierdie tyd Vrydae gewone take te staak en spesiale take van voorbereiding vir die Sabbat te begin, maak die NAB (wag, die NAb) dit VERBY, verledetyd. Die NAb voeg by by die woorde van hierdie boek, hulle eie woord en konsep, Vrydag die Sesde Dag was gewees, en nou is dit die Sabbat en Sabbatstyd. O .... ekskusie ... “amper Sabbat”; nog nie presies heeltemal ‘Sabbatstyd’ nie. Moet hulle (die ‘vertalers’) dit toegee: hulle grammatiese eerbiedigheid, want ‘n Imperfektum is darem nog nie ‘n Aoristos nie. Maar uit vrees vir God en sy Woord toegee en te kenne gee dit was nog vroeg en “MID”–Vrydagnamiddag met nog drie ure voor sononder oor? en ons Vrydag gekruisig EN begrawe drogrede aan die kaak stel? God of nie God nie; dit sal ons nooit!

 

So kon ons darem met haak en stoot die derde AAND–aanduider van die begin van ‘n derde, dag, binne die bestek van die Lydingsverhaal of NT Pasga van God in Christus, gevind het. Dit sou natuurlik nie so negatief hoef te gewees het as dit nie was vir die verafgoding van die Sondag–opstandingtradisie nie.

Ons het hierdie aand–aanbreek van die derde dag soos in al vier Evangelies geïmpliseer, vasgestel vanuit 1) die vooruitskouende oogpunt van die dag tevore se einde; en ook vanuit 2) die onmiddellike aanbreek van die derde dag self, soos in Lukas verduidelik word met verwysing na die vroue wat op die Sabbat volgens die (Vierde) Gebod, “begin rus het”.

Nou nog ‘n derde implikasie van hierdie ‘aand–aanbreek’ van die derde dag betrokke by die Laaste Pasga ‘volgens die Skrifte’, nl., vanuit 3) ‘n terugskouende oogpunt, Mt27:61v. 

“Die engel het aan die vroue verduidelik.....”

Mt27:62–66 en 28:1–10, en veral 27:66 en 28:1, hoort bymekaar;
dit is een perikoop met inhoud wat gladnie in die ander Evangelies bevat word nie.

Die aand–begin van die Sabbat, geïmpliseer in Mt27:62 tot 28:1.....

‘Epefoosken sabbatton....’
‘MID–na–MIDdag’= 3nm. (Lk23:54–56 ) en

‘dia teen paraskeueen toon Joedaioon’=
“weens die voorbereidings(ure) van die Jode (Jh19:42B)
(3nm. tot sononder, 6nm. op Vrydae),

impliseer prospektief die aand–periode na sononder
van die begin van die Vierde Gebod Sabbatdag.

Mt27:62A :—
‘tei epaurion heeties....’
“Die volgende môre / ligdag wat....”

‘estien meta teen paraskeueen’
“is ná die Voorbereidingsdag” (Vrydag),

impliseer retrospektief een en dieselfde aand–periode na sononder
van die begin van een en dieselfde Vierde Gebod Sabbatdag.

Mk16:1 :—
‘diaghenomenoe toe sabbatoe....’
“Toe die Sabbat verby was....”

impliseer retrospektief een en dieselfde aand–periode na sononder
van die begin van een en dieselfde Vierde Gebod Sabbatdag.

In ELKE Evangelie dus, Markus, Matteus, Lukas en Johannes, doen die aanbreek van die Sabbatdag Sewende Dag van die week, hom onvergisbaar en on ontkombaar – vir die wat oë het maar nie WIL sien nie – voor.

En HIERDIE Sabbatdag, plaas homself in die oog en in die gewete van elkeen wat lees, as “die derde dag volgens die Skrifte”, en daarom as die belangrikste dag in die historiese waar–word van die Pasga van God Jawe in en deur Christus Jesus op aarde volgens sy Ewige Voorneme en Genadeverbond.  

 

 

N.a.v. Eva: 

In die eerste plek was Lukas nie eers ‘n ooggetuie nie, en hy erken self dat hy ‘n storie geskryf het van “dinge wat hy gehoor het”. So was Markus ook nie ‘n Apostel nie. Daarom het Mattheus en Johannes se Evangelies groter gesag, want hulle was Apostels en dus ooggetuies.
GE: 
Anders as jy, hierso, geagte Eva, wens ek van jou te verskil en te verklaar, ek, tref geen onderskeid vir sover dit gesaghebbendheid en geloofwaardigheid aanbetref, tussen enige Evangelies of tewens tussen enige Skrifte nie.

N.a.v. Eva: 

As jy meen dat dit ‘n Vrydag kruisiging was, en dat die Messiach OP die Sabbat opgestaan het soos jy by herhaling verduidelik het, kom ons by een nag en een dag uit – 24 uur. Wat nou van dat dit ‘n Vrydag kruisiging was?
GE: 
Ja, “
dat dit ‘n Vrydag kruisiging was”, is waarTEEN, ek vir omtrent ‘n halwe eeu nou, geagiteer het; terwyl ek geagiteer het VIR, die waarheid en historisiteit daarvan dat dit ‘n Vrydag begrafnis was.

N.a.v. Eva: 

Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by. Hierdie “gebod” sê vir my dieselfde as Johannes dat dit ‘n “Groot Sabbat” was, want ek glo nie daar was een in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word nie, daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”.
GE:  
N.a.v., “
Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by.
Net eers ‘n (onbelangrike) regstellinkie: Dit is nie Markus wat “
praat van die Sabbat volgens die gebod”; dis Lukas.
Hoeookal, Jy is reg, Johannes – niemand anders nie –, “
sê dat dit ‘n “Groot Sabbat” was”. Maar let nou mooi op, hy sê ook, “dit was ‘n groot–sabbat–dag DAARDIE” (‘ekeinoe toe sabbatoe’). En hy definieer letterlik “daardie, groot–dag–sabbat”, deur (inleidend) te geskrywe het: “Omdat dit Voorbereiding was / geword het” (‘epei paraskeu–een een”.

DIT GEE DIE REDE vir wat die Jode nou, en later ook “Josef hierna”, GAAN doen:

“Die Jode het DAAROM (‘oen’),
OMDAT dit Voorbereidingsdag (Vrydag) GEWORD HET (‘een’),
SODAT (‘hiena’) NIE mag bly nie (‘mee meinee’)
op die kruis die liggame (‘epie toe stauroe ta soomata’)
OP “daardie dag, groot–dag–sabbat”—
WANT daardie DAG (‘.... ghar .... hee hemêra ekeinoe’)
was ‘n groot–dag–sabbat (‘een .... meghalee .... toe sabbatoe’).

Dit was Nisan 15, in daardie tydsgreep van Goddelike Voorbeskikking,
BEIDE,
1) “die Voorbereiding (“van die Jode”, Jh), én,
2) “die groot–dag–sabbat”— Nisan 15 “die sabbat” van die pasga–feestyd en eerste dag waarop ongesuurdebrood (“vóór middernag”) GE–EET was.

KKKKoos het verklaar: “
Die dag van daardie Sabbat was groot (Joh. 19:31), en gevolglik nie die gewone weeklikse Sabbat nie.” Hiermee stem ek heeltemal saam!

Maar Nisan 15 kon en het in ander jare soos op enige dag van die week, ook op die Sewende Dag Sabbat geval. Waar KKKKoos dus verklaar: “
In die Nuwe Testament word die feesdae ook Sabbatte genoem. Yahshua was dus in die graf weggelê voordat die eerste dag van Ongesuurde Brode sou aanbreek”, sê ek, hokaai! Die Nuwe Testament (die Evangelies) gee GEEN inligting om hierdie voorveronderstelling te staaf nie; maar juis alles wat dit weerspreek.

En, dit wat KKKKoos en jy, Eva, hier aanvoer, is direk NIE wat die OT leer nie. Want, volgens die Skrifte – OT – MOET
dit wat van die pasgalam nie geëet was nie

(soos Jesus se liggaam in die NT as ‘wat oorgebly het’ gereken moet word),
op Nisan 15, pasga–groot–dag–sabbat, saam,
uit Egipte uit gevat geword het, sodat dit,
volgens Eks12:10B, dieselfde dag nog,
(ná sonOP en “TERWYL LIGDAG”–’epefoosken’)
verbrand, en so ‘teraardebestel’ kon word.
PRESIES soos Johannes, EN Lukas, sonder die geringste teenstrydigheid geskrywe het, en
presies soos Matteus, EN, Markus, sonder die geringste teenstrydigheid aandui en impliseer.

Verder n.a.v. Eva:   

Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by. Hierdie “gebod” sê vir my dieselfde as Johannes dat dit ‘n “Groot Sabbat” was, want ek glo nie daar was een in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word nie, daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”.

GE: 
N.a.v., 
daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”“.... in Lukas.  Hierdie ONDERSKEIDENDE woord, “gebod” in Lukas, sê, soos vir jou, ook vir my, “dieselfde as Johannes”. Dankie, Eva, ek het dit nooit só duidelik, ook uit Lukas, kon onderskei nie. Jy het vir my ‘n nuwe en verfrissende perspektief geopen. Want nes jy, glo ek ook daar was nie één in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat “volgens die Gebod” gerus moet word nie; of, dat op die pasga–”groot–dag–sabbat” van Nisan 15, gewone (sekulêre) arbeid nie verrig mag geword het nie.

Omdat daar nie ‘n Israeliet was wat ‘nie geweet het nie’, skrywe Johannes — in vóórbetragting en met die Sabbat “volgens die (Vierde) Gebod” natuurlik IN GEDAGTE — van “daardie” pas aangebroke en aanstaande “groot–dag–sabbat” van Nisan 15.

En omdat daar nie ‘n Israeliet was wat ‘nie geweet het nie’, skrywe Lukas — in nábetragting met IN GEDAGTE
“daardie” ANDER, volgens Johannes, “groot–dag–sabbat” volgens heilige Feesdae gebod van Nisan 15 — van die “aankomende Sabbat” (‘sabbatton epefoosken’), die Sabbat “volgens die (Vierde) Gebod”.

Terwyl elke Evangelie–skrywer ‘n ‘spesifieke’ ‘sabbat’ vermeld en beskrywe, impliseer en speel elkeen toe, op die ANDER ‘gebods–sabbat’ wat hy nie uitdruklik vermeld nie, maar nogtans in ag moes geneem het, want daar was niemand in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word, of dat op “daardie (pasga)–groot–dag–sabbat” van Nisan 15, gewone (sekulêre) arbeid nie verrig mag geword het nie. 

 

N.a.v. Eva:  

Johannes het spesifiek geskryf dat: Joh 19:31 En dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was—want die dag van daardie sabbat was groot—het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.
Dit was algemeen bekend in daardie dae dat as daar van een van die Fees Sabbatte gepraat word, hulle dit – ‘n groot Sabbat – genoem het, en ons weet dat dit die eerste dag van die ongesuurde Brode wees was wat op hande was. Dit is wat die “groot Sabbat” beteken.

GE: 

Nou maar Eva, is die ooreenkoms tussen ons sienings nie ook vir jou merkwaardig nie? Ek verskil gladnie met jou – hierso – nie.

O toggie! Ek sien nou raak hoe hemelsbreed ons wel verskil. Dit het alles te doen met ons verskillende verstaan van hierdie woorde: “
op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was—want die dag van daardie sabbat was groot” ––– dink ek.

Jy sê, dit was die Voorbereiding, EN, dit was die groot sabbat, twee opeenvolgende dae.

Ek sê, dit was die Voorbereiding, DIE groot sabbat, een dag (siklus) van én op, een datum, met twee dae van betekenis op dieselfde dag. Dit was Nisan 15, ‘groot–dag–sabbat’ van die Jode se pasga, óp die Sesde Dag van die week, “Die Voorbereiding(sdag)” van die Jode se Sabbat (Vrydag).

(Dis soos wanneer Kersdag, én Sondag, altwee dae van opperste belang vir Sondag–aanbidding, op een dag en datum, 25 Desember, voorkom.)

Ons weet dat dit die eerste dag van die ongesuurde Brode was”; sê jy; ek sê ook so. Ek neem aan jy reken soos ek, ook dat dit Nisan 15 was? Ja! (?) Dit was die geval want die Skrif sê baie kere hulle het op die vyftiende van die eerste maand ongesuurde brode geëet.
Dus:
1) “daardie dag”— duidelik, ‘weeksdag’;
2) “groot–dag–sabbatdag”— duidelik, van pasga–feestyd, en op, enige weeksdag;
3) Nisan 15.

Maar wat van 19:31 self?

“Die Jode dan / toe (‘oen’),
(JUIS) omdat (‘epei’) die Voorbereiding (vir die Sabbat)
BEGIN het (‘een’), (en)
SODAT (‘hiena’) die liggame
NIE moet BLY (‘mee meinee’)
op die kruis(e) nie,
WANT (‘ghar’)
DAARDIE (selfde) (‘ekeinoe’) dag (‘heemêra) was
DIE (hee) dag van DIE (‘toe’) groot sabbat (van die pasga)
het Pilatus gevra dat hulle bene gebreek moet word.”

Groot asseblief, verduidelik julle asseblief vir my en enige ander mens met gesonde verstand, hoe mens dit duideliker kan stel dat van een en dieselfde dag in historiese werklikheid, deur Johannes hier van geskryf staan?

Hoe gaan mens aan jou hemelse Regter in die dinge van die gewete, verduidelik, Here, U het ons darem erg verwar met Jh19:31? Dis mos onmoontlik dat Nisan 15, die pasgasabbat, in die jaar van u Christus se sterwe, op die Vrydag kon geval het ––– op die Jode se Voorbereiding! Dis mos onmoontlik – by voorbaat – onmoontlik! Want het ons nie IN U NAAM, anders, geleer nie, vir eeue en eeue, tot hierdie dag van U oordele, IN U NAAM, anders, verkondig nie?

En net miskien moontlik, gaan die Here met hierdie Skrif–Woord antwoord:
“En nou inderdaad reeds aand gewees
(‘kai eedee opsias ghênomênees’)
OMDAT (epei)
dit geword het / dit was (‘een’)
Voorbereiding(–tyd / –dag) (‘paraskeu–ee’)
WAT (‘ho’) IS (‘estin’)
‘Voor–Sabbat’ (prosabbatton),
TOE Josef gekom het (‘elthoon Joseef’) ....”

DRUK HIERDIE NOTAS UIT EN GEE DIT HIERDIE KOMENDE SONDAG OF SOMMER VANAAND AL VIR JULLE PREDIKANTE OM TE LEES: ONTHUL: HERDERS VAN DIE KUDDES ONTMASKER AS WOLWE IN SKAAPSKLERE!

 

Eva: 

Waar ek in liefde van jou verskil is oor die kruisigingsdag. As Messiach gesê het drie dae en drie nagte, is dit so en nie anders nie.

Jou teorie van ‘n Vrydag begrafnis maak ook nie vir my sin nie want dan kom ons net by 2 nagte en twee dae uit. (Ek verstaan dat jy eintlik van Donderdag aand praat).

Soos ek ook in ‘n vorige pos verduidelik het, het die Fariseërs ‘n skrikbewind gevoer teen die Judeërs, daarom maak ‘n begrafnis nadat die Sabbat begin het nie sin nie. As hulle iemand in die strate sou kry na sononder was daardie persoon swaar beboet, en somtyds ook gestenig. Hulle was baie streng oor hulle 39 addisionele Sabbatswette.

Juis omdat die volgelinge van Yahshua onder visier van die Fariseërs was en bekend was as opruiers, sou hulle baie meer versigtig gewees het om nie die Fariseërs se argwaan op die hals te haal nie, en sou sekerlik gesorg het dat hulle nie op straat was na die Sabbat begin het nie, want hulle het geweet die Fariseërs sal geen geleentheid laat verbygaan om hulle by te kom nie. Daarom lees ons dat hulle die vertrek se deur gesluit het uit vrees vir die Jode.

Dus is ‘n Donderdagnag begrafnis vir my heeltemal onaanvaarbaar.

Omdat daar so baie opinies is omtrent watter jaar die kruisiging in plaasgevind het, van 30 tot 34 het dit my natuurlik gedwing om self navorsing te doen.

Ek kan nie meer presies onthou hoe ek by die datum van die jaar 31 uitgekom het nie, want ek het dit baie jare terug gedoen. Ewenwel dit is toe dat ek na NASA se webblad toe is om daar na die maanstande te gaan soek, vir bevestiging of my navorsing reg is. Ja tot selfs die maan het my navorsing bevestig.

Sowat ‘n maand gelede ontdek ek toe die stuk wat Dr Martin geskryf het oor die Bethlehem Ster en Yahshua se geboorte. Toe sy navorsing dui op die jaar 3vC wat die Messiach gebore is, toe weet ek my navorsing was reg oor die jaar 31nC.

Ek gaan vir jou die jaartalle gee met die volmaan datums daarby:

Jaar 30: Volmaan op Donderdag April 6
Jaar 31: Volmaan op Woensdag 25 April
Jaar 32: Volmaan op Maandag 14 April
Jaar 33: Volmaan op Vrydag 3 April **
Jaar 34: Volmaan op Donderdag 22 April

Die jaar 30 was te vroeg vir die kruisiging so ook die jaar 34, wat heeltemal te laat was.

Nou bly daar 31, 32, en 33. Ons weet dit was nie op ‘n Maandag nie en ook nie op ‘n Vrydag nie. Dus bly net die jaar 31 oor wat die Volmaan op ‘n Woensdag aand was. My navorsing korrek bevind en dit korreleer met die navorsing van Dr Martin oor die Bethlehem ster. Een honderd persent in die kol. Dus het die Sabbat van die brode op Woensdag aand 15de begin, en die Messiach is op Abib 14 gekruisig, streng volgens die voorskrif van YHWH.

Donderdag die Groot Sabbat gerus.
Vrydag koop vroue speserye en berei dit voor.
Weeklikse Sabbat rus hulle.
Aan die einde van die Sabbat (nog steeds Sabbat) gaan hulle na graf om liggaam te behandel volgens gebruik.
Graf leeg gevind.

Dit is soos ek die gebeure kronologies lees in die verskillende Evangelies.

My navorsing is ook wetenskaplik bewys soos hierbo aangetoon.

Ons stem met meeste dinge saam, maar ek kan nie met jou Vrydag begranis saamstem nie.

Die Judeërs het nie die dag van voorbereiding as deel van die Pasga beskou nie. Dit was streng net die voorbereidings dag. Die Sabbat van die Brode was hulle eerste dag, en dit stem ook ooreen met Lev 23.

As Yahshua sê Hy het op die derde Pasgadag opgestaan, dan kan dit onmoontlik ‘n Donderdag kruisiging wees, en sou hy ook nie die voorbereidingsdag as 1ste dag gereken het nie. Hy het dan self die Wet gemaak, en sal dus sekerlik die wet toepas soos Hy dit voorgeskryf het.

Mar 15:42 En toe dit aand geword het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voorsabbat,

Luk 23:54 En dit was die dag van voorbereiding, en die sabbat wou aanbreek.

Joh 19:31 En dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was—want die dag van daardie sabbat was groot—het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.

Nee Ebersohn, ek kan regtig nie sien hoe jy kom by die voorbereiding en die Sabbat dieselfde dag kan wees nie, want die ander Evangelies sê tog duidelik dat die dag van voorbereiding ‘n VOORSABBAT is, dat die Sabbat WOU aanbreek.

Johannes sê vir my duidelik dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis mag hang nie, want die dieselfde Sabbat waarvan hy praat, is ‘n groot Sabbat.

Eerstens mag hulle nie op die Sabbat gewerk het nie. Dink net watter groot chaos was die dag van voorbereiding. Derduisende lammers moes geslag en gebraai word, nadat die owerpriesters die lammetjies as geskik verklaar het. Die vrouens moet sorg dat die suurdeeg uit die huise verwyder is. Dan het daar met die tyd saam allerhande tradisies rondom die pasga ontstaan, wat ‘n hele ritueel geword het, met kerse, weggesteekte broodjies met ‘n versie by, ens. waarvoor hulle ook moes klaarmaak. ‘n Hele dag se woel en gewerskaf.

Daarom kan die Sabbat en die Voorbereiding nie een en dieselfde dag wees nie.


GE: 

N.a.v. Eva:  

Jou teorie van ‘n Vrydag begrafnis maak ook nie vir my sin nie want dan kom ons net by 2 nagte en twee dae uit. (Ek verstaan dat jy eintlik van Donderdag aand praat).
GE:  
Hier is ‘my teorie’ oor ‘die drie dae en drie nagte’,
Mt12:40 / Jona1:17:

1) “drie dae” soos in Mk14:58/Mt26:61; Mk15:15:29/Mt27:40, en Mk8:31 en Mt27:63;
2) waarvan “die derde dag” soos in Mk9:31; Mk10:34/Mt20:19/Lk18:33; Lk13:32, 24:7,46; 1Kor15:4

Aldus dan:
1) Nisan 14, Woensdagnag en Donderdag dag:
A) Eerste NAG,
“die nag waarin Hy verraai was.....” 1Korintiërs 11:23–29,
BEGIN: Mk14:12/17, Mt26:17/20, Lk22:7/14, Jh13:1.
B) Eerste DAG, dag van kruisiging en sterwe,
BEGIN: Mk15:15b, Mt26:26c, Lk23:25c, Jh19:14.
C) Eerste DAG,
EINDIG: Mk15:39–41, Mt27:50–56, Lk23:46–49, Jh19:30.

2) Nisan 15, Donderdagnag en Vrydag dag:
A) Tweede NAG met Josef se onderneming,
BEGIN en VERLOOP:
Mk15:42–46a, Mt27:57–59, Lk23:50–53a, Jh19:31–40.
B) Tweede DAG BEGIN en VERLOOP met teraardebestelling:
Mk15:46b–47, Mt27:60–61, Lk23:53b en 55, Jh19:40–42.
C) Tweede DAG EINDIG
in Markus met 15:46 en 16:1; in Matteus met 27:60 en 62; in Johannes met 19:42 en 20:1; in Lukas met 23:54 en 56a.

3) Nisan 16, Vrydagnag en Saterdag dag —Sabbat— begin:
A) die derde ‘NAG’ van die “drie dae en drie nagte”,
begin toe “die vroue begin rus het volgens die gebod”, Lk23:56b; Markus en Matteus stil;
begin na “die voorbereiding van Jode” vir die Sabbat, Jh19:42.
B) “die derde dag” en derde van die “drie dae” as sodanig,
breek aan “die volgende môre”, Mt27:62,
en die vroue die Sabbat voortgerus het. (Lk23:56b; Markus en Johannes is stil.)
C) “op die derde dag” en derde van die “drie dae”, “in Sabbatsvolheid mid–namiddag voor die Eerste Dag van die week”, “het Christus vir ons op die derde dag opgestaan”, Mt28:1, 1Kor15:4.

Hierdie ‘die derde dag’ en die ‘weeklikse Sabbat’ IS KLAAR VERBY, in Mk16:1, “Toe die Sabbat verby was”. Mk16:1 is dus die aanvang van die Eerste Dag van die week.


N.a.v. Eva:  

Nee Ebersöhn, ek kan regtig nie sien hoe jy kom by die voorbereiding en die Sabbat dieselfde dag kan wees nie, want die ander Evangelies sê tog duidelik dat die dag van voorbereiding ‘n VOORSABBAT is, dat die Sabbat WOU aanbreek.
GE: 
“Die voorbereiding” ter sprake in Mk15:42, Mt27:57, Lk23:50v en Jh19:31v is dieselfde: die dag met die BEGIN waarvan JOSEF, BEGIN optree het en LANK nie klaar gemaak het voor die VOLGENDE namiddag nie. Dis punt 1; dis dieselfde, en VOLLE ‘Voorbereidingsdag’, “aand tot more”.

Josef het die liggaam net eenkeer verkry, versorg, en begrawe; hy het die liggaam NA sononder IN DIE NAG verkry en afgehaal en saam met Nikodemus in die NAG versorg, VOORDAT die twee Marias meegedoen het en die manne in prosessie na die graf toe, “gevolg het”.

WATTER ‘Voorbereidingsdag’ was hierdie? Dis punt 2! Markus 15:42 definieer hierdie ‘Voorbereidingsdag’ met: “WAT die VOORSABBAT IS”.

Daar is GEEN ander dag van die week of maande of jare of eeue anders as die Sesde Dag van die week, ‘Vrydag’, wat aan hierdie definisie beantwoord nie. Vrydag begrafnisdag, staan sentraal posisioneel sowel as geidentifiseerd en gedefinieerd, Mk15:42, Mt27:57, Lk23:50, Jh19:31/38; en so staan die naam van die man Josef van Arimatea. Kon jy dit weerspreek, het jy ‘n saak gehad. Gesien jy kannie, is Vrydag die dag waarop Jesus begrawe was. Wat IN ELK GEVAL die ENIGSTE moontlikheid bied wat met die OT kronologie van die pasga ooreenstem.

Ek sê nie, wat jy sê ek sê nie, dat “die voorbereiding en die Sabbat dieselfde dag” moet wees nie. Ek sê, ‘die Voorbereiding’, die “Voorsabbat” van die Sewende Dag Sabbat, en die PASGA “groot–dag–sabbat” WAS, daardie keer, dieselfde dag, Nisan 15, volgens alle OT geskrifte behalwe Eks (wat ook daarop neerkom, maar nie die datum Nisan 15 gebruik nie).
Geen geleerde sy sout werd het ooit anders gesê nie.

N.a.v. Eva:  

“.... die ander Evangelies sê tog duidelik dat die dag van voorbereiding ‘n VOORSABBAT is
GE: 
Nou maar wat sê ek anders???  Behalwe dat NET Markus dit sê. En behalwe dat NET LUKAS praat van “die Sabbat WOU aanbreek”.

Geagte Eva, kry jou feite agtermekaar! Immers soos jy dit hierso bo wel en self agtermekaar gehad het toe jy die Skrifture aangehaal het. Nou maak jy als en jouself vir geen rede nie, deurmekaar, anders as om nie bes te gee nie.

 

N.a.v. Eva:  

Johannes sê vir my duidelik dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis mag hang nie, want die dieselfde Sabbat waarvan hy praat, is ‘n groot Sabbat.
GE: 
Absoluut! Eva, luister tog na jouself? Johannes sê duidelik dat die liggame nie op die Sabbat “van daardie dag” VAN, Josef se optrede “TOE DIT AL AAND WAS” (Mk&Mt) aan die kruis mag BLY hang het nie, OMDAT –– jou eie ‘want’ –– “
dieselfde Sabbat waarvan hy praat” .... ‘‘n groot Sabbat’, was. Een wat pas BEGIN het en nog grootliks voorhande was. Die Jode is JUIS hierom verleë, en probeer dus BETYDS om Pilatus oor te haal om die liggame en kruise verwyder te kry! Ek sê weer, wat sou dit hulle gehelp het om nadat die dag al feitlik verstreke sou gewees het, Pilatus hierdie guns te gaan vra het? Niks nie!


N.a.v. Eva:  

“.... mag hulle nie op die Sabbat gewerk het nie. Dink net watter groot chaos was die dag van voorbereiding. Derduisende lammers moes geslag en gebraai word.....”
GE:  
Van watter en watse ‘sabbat’ praat jy? Op ‘sabbatte’ anders as die Sewende Dag Sabbat mag net geen sekulere werk, gedoen geword het nie. Dit beteken o.a. dat veral morele en seremoniële werk soos om te begrawe, nie net toelaatbaar was nie, maar verpligtend. En alle sabbatte, het altyd meer daarvan gehad as gewone dae. Werk bepaal nie wat ‘n sabbat sou wees en wat nie; juis die werke daaraan verbonde doen dit.

Dan spesifiek die pasga–sabbat, was uitgesonder VIR die teraardebestelling, soos ek reeds uitgewys het. Jesus MOES “volgens die Skrifte”, “vir ons sondes .... begrawe geword het”, 1Kor15:3–4, OP, “daardie dag van die sabbat”, wat “‘n groot–dag–sabbat” van die PASGA was, Jh19:31, onthou!

En juis “volgens die gebruik van die Jode om te begrawe”, Jh19:40c, het die kruise en gekruisigdes in gedrang gekom. Volgens die Wet, moes die gekruisigde “nie heelnag aan die paal bly hang nie”, Dt21:23 én Jh19:31b! “Volgens die gebruik van die Jode om te begrawe” is dit dat Josef hoegenaamd optree. Dit sê mos, hy was ywerig vir die wet dan nie? Josef weet hy moet die liggaam, letterlik, “voor die lig” van dagbreek voor “die hele nag” omgegaan het, van die kruis afhaal, sodat hy hom, letterlik, “nog dieselfde dag (ná sonóp) moet begrawe”. Dit was “volgens die Skrifte”.(*** sien uittreksel uit 1 / 2, ‘Burial’), Dis hoekom Josef “dit gewaag het om by Pilatus in te gegaan het”.

Maar tradisie verag en verwerp die beginsel van “volgens die Skrifte”, alleen.


So met stukke staak en vat, hier’s gou ‘n sosatie wat van die lat afgeval het:

N.a.v. Eva:  

“.... lees asseblief weer wat ek geskryf het: laat na die Sabbat toe die vroue by die graf kom – WAS DIT LEEG. Ek stem met jou saam dat dit nog op die Sabbat was.
GE: 
Ons praat oor Mt28:1.
NOGMAALS: Hoe kry jy dit reg?!: “....
laat NA die Sabbat ....” en “.... dit was NOG OP die Sabbat ....” is o toggie nie dieselfde nie; dis, toggietog die wederkerig uitsluitlike?!

Jy sê die vroue het “
by die graf (ge)kom”;
Ek sê hulle het nie; hulle “het vertrek OM .... na die graf te (gaan) kyk, MAAR TOE SKIELIK WAS DAAR ‘N GROOT AARDBEWING”, en dit was verby met hulle planne en die vroue het toe NIE, by die graf uitgekom nie. Ek lees NET wat daar staan; nie wat ek myself mag of nie mag verbeel nie.

Bowendien, “die vrou–E” het nie by die graf gekom of die graf gesien nie, want, geen vrou–E behalwe die twee Marias het van die graf geweet nie, en die rekord is duidelik, Maria was allenig, die eerste persoon wat “die klip van die graf weggevat .... sien”, Jh20:1. En sy was die een wat al Johannes en Petrus daarvan (van niks anders of meer nie) gaan vertel het, 20:2. En daarna opsigtelik afleibaar, ook die ander vroue, Lk24:1.

Die vroue se vertrek volgens Mt28:1, word genoem om te verduidelik presies wanneer die opstanding “Op die Sabbatdag” plaasgevind het. Dit was wat “Die engel die vroue verduidelik het”, 28:5.

 

Beste Eva,
Jy moet reg wees, ons lees beslis nie dieselfde Bybel nie.
Jy gebruik die Afrikaanse Bybels en glo hulle; ek gebruik, soos ek gesê het, die KJV wat uit Erasmus se Griekse kompilasie van 1522 kom, uiteindelik, en daarby die Nestle Aland kompilasie.
Dis hoekom jy bly praat van ‘
na die Sabbat’ as ‘nog op die Sabbat’ – wat tog opsigtelik ‘n onmoontlikheid is.
Jy was die een wat gevra–sê het hoe die vertalers die Skrif so kan verfoenkfaai (my redigering).
Toe het ek jou ingelig oor die werklike herkoms van ons 1933 se gebrou, m.v.n. die State–Bybel. 

 

Eva:

NOU TOE NOU, WIL JY NOU MEER?!!!  

 

GE:  

Hoe skynheilig kan jy wees, Eva!  JY, het geskrywe: “Daarom stem ek met jou saam dat die meer korrekte vertalings so moes lui:
Laat na die Sabbat toe dit begin groei in die eerste dag in, ....
  JY, het beweer, “na die Sabbat” is “die meer korrekte vertaling..... Dis g’n; jy bly reken die woordna” is “die meer korrekte vertaling...., terwyl jy voortgaan met dink wat hier verkeerd is, is die woord en begriplaat” — terwyllaat” al is wat reg is —, want jy laat luiters die begrip en woorddawndeurgaan asof niks daarmee verkeerd is nie. 

 

Kyk hoe bedagsaam selektief gaan jy te werk in jou wanbegrip: “(ALT) Now after [the] Sabbaths, at the dawning into [the] first [day] of the week [i.e. early Sunday morning], Mary the Magdalene and the other Mary went to see the grave.”
(Italics is ingevoegde woorde wat nie in die grondteks staan nie.)
”— seg EVA!

Net die woordeNow” en “first [day] of the week” van hierdievertaling’, verskyn in die grondteks.  Net TWEE woorde uit die AGT woorde van die eerste twee frases van Mt28:1 van hierdievertaling’, is nié, “ingevoegde woordenie!

 

Hier, gee ek nou vir jou die werklike, “ingevoegde woorde wat nie in die grondteks staan”, óf betekenis het nie, in hakies wat lyk: [....]: “Now (‘de’) [after]  [Sabbaths],  [at]  [the]  [dawning]  [into]  ..... of the week (‘sabbatoon’)  [i.e. early Sunday morning], Mary the Magdalene and the other Mary went to see the grave”. 

 

Nie eers die woorde[the] first [day]” word in Mt28:1 bevat nie. Dit word juis nié bevat nie, anders sou daar moes gestaan het: “eis miaiwat nie so is nie en wat gladnie eers móóntlik is nie.  So kan ek aangaan om op elke liewe woord aan te toon hoe hierdie sogenaamde vertalers, beunhase was. Hulle sou nie eerste semester Grieks eerstejaar kon slaag niebehalwe onder lektore net so treurig as hulleself.

 

Maar Eva hou my vir die verwaande een.  Ek is bereidwillig: kom met feite, dan maak jy my die gek.  

 

 

Hier is nog ‘n voorbeeld van seker die afgryslikste verdraaiings van die afgryslikste verdraiings van die Woord van God:
Uittreksel uit boek 1 / 2 ‘Burial’,   ‘Buried Before Sunset, or, After Sunrise?’  Appendix to Par. 5.2.1.4. P.106 .....

An unknown author quotes
““ Deut.16:6 – “But at the place which Yahweh thy Elohim
““ shall choose to place his name in, there thou shalt sacrifice
““ the passover at even [“ba ereb”],
““ at the going down of the sun,
““ at the season that thou camest forth out of Egypt.”““

He asks,
““ What does the phrase “going down of the sun” mean?

And answers,
““ The same Hebrew construction is found in Josh.8:29 –
““… “And the king of Ai he hanged on a tree until eventide [ereb]:
““ as soon as the sun was down ,
““ Joshua commanded that they should take his carcase down
““ from the tree, and cast it at the entering of the gate of the city,
““ and raise thereon a great heap of stones…”“

The author also quotes,
““ Josh.10:26,27 , “... and they were hanging upon the trees
““ until the evening [ereb]. And it came to pass
““ at the time of the going down of the sun,
““ that Joshua commanded, and they took them down off the trees,
““ and cast them into the cave wherein they had been hid,
““ and laid great stones in the cave’s mouth…”“

He then claims,
““ The underlined words in both verses
““ are the equivalent Hebrew of
““ “at the going down” in Deut.16:6.
““ Notice one verse says the sun was already down
““ and the other verse says it was going down.
““ To understand what the status of the sun really was,
““ we must look at the commandment that led Joshua to order
““ the king’s body taken down. It is found in Deut.21:22,23…
““ Deut.21:22,23 – “And if a man committed a sin worthy of death,
““ and he be put to death, and thou hang him on a tree:
““ His body shall not remain all night upon the tree,
““ but thou shalt in any wise bury him that day ;
““ (for he that is hanged is accursed of Elohim;)…”“

The author then asserts,
““… Joshua was obeying Yahweh’s commandment … –
““ The body had to be buried the same day it was hung on the tree.
““ That means it had to be buried before sunset.

We wish to differ on several aspects.
First we must stress the fact we agree with the unknown author on the Nisan 14 (end of day) slaughter of the Passover lamb, and its eating in the night of Nisan 15. But this very Passover–arrangement is in contradiction with his ideas on the meaning of the Deuteronomy instruction as well as with both the Joshua passages.

Deut.21:22,23 – “... if a man be put to death ... and thou hang him on a tree, His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day” – meaning he must be buried the current day that had begun with “night” – during which the body had been hanging on the tree. It implies the body had to be removed from the tree before sunrise with the view to its interment during the following daylight!

Thus Joseph of Arimathea removed Jesus’ body from the tree far into night and very probably only before sunrise. “Thou shalt in any wise bury him that day” – which exactly Joseph did: during daylight of “that day”, after the day on which Jesus had been crucified.


“Shemesh” in Josh.8:29 is translated “sun” in the KJV, and per se means the rising of the sun – Gn.19:23, Josh.12:1 and many other places. (It is also used for other times of sunlight, e.g. Josh.10:12.)


The words supplied in Josh.8:29, “
and as soon as … was down” – because the opposite of “ereb” – should be: “and as soon as the sun began to rise” “shemesh”. And the words supplied in 10:27, “going down”, should be, “at the time of the dawning / rising of the sun” “shemesh”.


See the close nexus between “east” – mizrach, and “morning” – shemesh, in the combination “early dawning” – mizrach shemesh. Compare the
s–h–a– in shachar, “morning” / “dawn”, and in shakam, “to awake” / “rise”, with the s–h–e– in shemesh, “sunrise”. Then also compare the
m–i–s–h– in mishchar, “morning”, and in mishap – “dawning of day”, with the –m–e–s–h in shemesh, “sunrise”. Now put the two together, and it becomes s–h–a + m–e–s–h, then becomes she–mesh.

Then just to confirm this type of combination, see Dn.6:19, shepharpara, “very early in the morning”.

Eth eber and shemesh it is clear, are the opposites of day–time and night–time, respectively “afternoon” / “towards sunset”, and, ‘afternight’ / “towards sunrise”!


Therefore in the case of Joshua 10:26,27, instead of to translate, “... and they were hanging upon the trees until the evening [ereb]”, rather translate, “... and they hanged them upon the trees while the sun was setting [ereb]. And it came to pass that at the time of the rising of the sun “shemesh”, Joshua commanded, and they took them down off the trees.”

 

“Eth ereb” indicates the time of day of the
hanging; “shemesh” the time of night of Joshua’s commanding.

We are compelled to conclude, that the phrases in the two texts, namely, “as soon as the sun was rising” “shemesh”, and, “at the time of the rising of the sun” “shemesh”, are NO equivalent Hebrew of ‘at the going down’ “eth ereb / ereb” in Deut.16:6, where it is the rendering of the word ‘bo’, and, meaningfully, is used in conjunction with the statement, “at the sea” – which is to the west of the land and just the opposite of shemesh, “sunrise” in the east!


Joshua was obeying Yahweh’s commandment. The body / bodies had to be buried the day after they were put to the tree – after the night during which they “remained on the tree”. There is absolutely no possibility or implication the bodies could have been removed from the tree “before sunset” before “all (this) night”. And that means the dead had to be buried in the daylight following the night = “that same day”.


There would have been no sense in having the bodies hung just before sunset only to remove them, again just before sunset. Therefore, instead of translating like the KJV, “And the king of Ai he hanged on a tree until eventide [ereb]”, rather translate, “And the king of Ai he hanged on a tree before sunset [ereb]: and as soon as the sun dawned, “shemesh” Joshua commanded they should take his carcase down.”


In both events stone–mounts of such hugeness were built over the graves they “remained unto this day” – an immense task scheduled certainly for daylight and impossibly for night–time.
Indeed, just so, Joseph was obeying Yahweh’s commandment. Jesus’ body had to be buried the day after they hanged Him – in fact after the night in which the body “remained on the tree”.

 

There is absolutely no possibility or implication the body of Jesus could have been removed from the tree ‘before sunset’ of the day before – not before “all night” of the day that afterwards did begin – He “shall not remain all night”, but “before the sun had risen” shall be taken “down off the tree”, and “that (same) day” be buried.


That would bring the exact and full fulfillment “according to the Scriptures the third day” of the typology of the Passover as prophesied: Deut.16:6 – “But at the place which Yahweh thy Elohim shall choose to place his name in (i.e., in Jerusalem, in Jesus Christ!), there thou shalt sacrifice the passover at even [“ba ereb”], at the going down of the sun, at the season that
thou camest forth out of Egypt
.”

That was the sacrifice of Him. Then, o sinner, they lifted Him upon the tree “before the sun did set” and before “it was evening”, “so that the Scriptures might be fulfilled”: “His body shall not remain all night (Mk.15:42, Mt.27:57) upon the tree, but thou shalt in any wise bury Him that day”. “And after this Joseph of Arimathea came” ... “he took the body down ... and the women beheld how his body was laid ... and the sun declined towards the Sabbath Day.

 


Beste Eva,   Ons lees tóg ‘dieselfde Bybel’, want ek vind ook min of meer die Skrifte waarna jy sekermaar na moet verwys, in myne.  Want die hoof–strekking van jou bevindinge, kom neer op: “
Feit is DIT (die graf) WAS LEEG”.


Ja, “
die feit bly”, volgens “die ander Evangelies se opinie ..... DAT DIE GRAF ..... vroeg in die oggend ..... LEEG WAS.” Ek’t nie fout daarmee nie; trouens, ek wil dit nes jy, Eva, so sterk moontlik benadruk!

My punt —JUIS ter ondersteuning van HIERDIE “
feit”— is egter, dis die ANDER Evangelies se opinie dat die graf vroeg in die oggend, leeg was; dis NIE die ‘opinie’ van Matteus 28:1 tot 4 nie! Van vers 5 af is dit die veronderstelling dat die graf vroeg in die oggend, leeg was, JA! Maar dis nie die mening of die idee van of in 27:62 tot en met vers 4 nie, want dis die voorveronderstelling in Mt28:1-4 dat Christus nog in die graf was toe Hy uit die dode opgewek was. 

Want Mt27:62 tot Mt28:4 (en 5a) is die engel se redigering, 5a, van gebeurtenisse van die VORIGE en 12 ure terug al afgelope, laas-Sabbat!  (Mk16:1, o.a.) Van die “oggend” (‘epaurion’) tot “MID–namiddag”, “TOE DAAR SKIELIK, NET TOE Maria Magdalena en die ander Maria vertrek het om na die graf te gaan kyk, ‘n groot aardbewing was, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal ....”.

Volgens die ‘opinie’ van die Matteus–Evangelie se skrywer – heel besonders juis in hierdie gedeelte – WORD die graf “IN / OP DIE SABBAT”, oopge–m–a–a–k; word dit, NIE, “leeg gevind” nie. “En die engel het die klip van die graf weggegooi en daarop gaan sit.

Matteus beskrywe wat gebeur het wat vir menslike begrip begrypbaar was terwyl daar BINNE–IN die graf GEBEUR HET wat nie vir menslike begrip moontlik is om te begryp nie: DIE OPSTANDING VAN ONS HERE JESUS UIT DIE DODE UIT!

Mense–oog het dit nie aanskou nie; mense–oog kon dit nie aanskou nie; mense–oog MAG dit nie aanskou het nie ––– dit wat binne in die graf, in die Allerheigliste van Goddelike Gemeenskap, “OP DIE SABBAT”, besig was om te gebeur het nie.

Dit, was wat “die engel die vroue geantwoord en VERDUIDELIK het”, 5a; dit, en verder in 5b–8. SODAT DIE GELOOF UIT DIE GEHOOR SAL WEES, EN NIE UIT SIEN NIE.


Nou word met alles wat ek so pas gesê het, WEGGEDOEN, en van ‘n LEUEN gemaak, deur ‘vertalers’ wat die Skrifte manipuleer en vermink om hulle eie ‘opinie’ weer te gee. Eva, dis hoe ek en jy, nie dieselfde Bybel, lees nie.

Was jy al hartseer oor sulke dinge? Dit het vir my so gelyk toe jy jou vrae oor die vertalers gelug het. Dis baie, hartseer.

 

 

Kameraad Eksteen: 

Gerrie, ek sal seker nooit julle Sewende Dag Adventiste vestaan nie. Soos ek al eerder gesê het, dit lyk my jy is daarop uit om die Bybel te verkrag. Lees net wat jyself skryf. Dis ń skande!

Jy skryf: “Jy behoort – as jy my hierdie vraag wil stel – sekerlik in staat te kan wees om te kan SIEN ek’t g’n ‘manuskripte gebruik’ nie. Het jy al ooit een manuskrip onder jou eie oë gehad? Hoekom, of kan jy nie, SIEN ek gebruik ons eie Ou Afrikaanse Vertaling, 1933, nie? .... Ek sal maar wag tot iemand met ‘n redelike bespreking aangaan. Sulke vrae soos joune, beantwoord ek nie weer nie.


En later skryf jy die:  “Beste Eva,  Jy moet reg wees, ons lees belsis nie dieselfde Bybel nie.  Jy gebruik die Afrikaanse Bybels en glo hulle;ek gebruik, soos ek gesê het, die KJV wat uit Erasmus se Griekse kompilasie van 1522 kom, uiteindelik, en daarby die Nestle Aland kompilasie.
Dis hoekom jy bly praat van ‘na die Sabbat’ as ‘nog op die Sabbat’ – wat tog opsigtelik ‘n onmoontlikheid is.
Jy was die een wat gevra–se het hoe die vertalers die Skrif so kan verfoenkfaai (my redigering).
Toe het ek jou ingelig oor die werklike herkoms van ons 1933 se gebrou, m.v.n. die State–Bybel.
So moet asseblief nie nou die geselskap verlaat nie?” 

 

Gerrie, dit lyk my jy praat met ń gesplete tong? 

 

GE:

Luister pel ou maat, jy’s nie my kameraad nie, nie my pel nie, nie my maat nie, en ek, IS NIE ‘n Sewende Dag Adventis nie! Ek, is ‘n Dopper–sonder–toestemming, en ek, as ‘n Dopper al is dit sonder toestemming, praat nie met ongelowiges nie, en jy Kameraad Eksteen, na my mening is en bly ‘n ongelowige.
Gesprek met jou, afgesluit. GE.

 

Kameraad Eksteen: 

Gerrie, maar wat sê jy nou daarvan dat jy ontbloot is as iemand wat spaarsaming met die waarheid omgaan?

 

GE: 

N.a.v. Eva:  

Wat ek daarmee bedoel is dat die ander drie Evangelies, dit duidelik uitstippel dat dit “vroeg in die oggend was”. Jy ken die mense dat as hulle in drie Evangelies lees dat dit “vroeg in die oggend was” sal hulle die meerderheid van opinies aanvaar – 3 teen 1.
Daarom het ek gesê al sou die mense die ander Evangelies se opinie aanvaar dat dit vroeg in die oggend was, bly die feit DAT DIE GRAF LEEG WAS.

GE: 
Jy tref onderskeid, “
3 teen 1”: die ander drie Evangelies aan die een kant “dat dit vroeg in die oggend was”; Matteus op sy eie aan die ander kant, dat dit “nog op die Sabbat was”. Jy tref onderskeid ongeag hoe jou gedagte “na die Sabbat” die ander Evangelies nie weerspreek nie, maar beaam — argumentshalwe aanvaar dieselfde gebeurtenis word veronderstel. As jy sou kon praat van “na die Sabbat” dan’s dit in hierdie verband, net so goed as om van “laat na die Sabbat” te praat, want dit laat die hele res van die volgende dag oop, waarbinne “dit vroeg in die oggend was” of dan, “na die Sabbat”.

Ek gaan van die a priori veronderstelling uit daar bestaan nie hierdie gewaande teenstrydigheid / –hede nie. Al die Evangelies is tenvolle in harmonie maak nie saak watter een met watter een nie. Ek gaan van my voorveronderstelling uit op sterkte van die OPSIGTELIK WAARNEEMBARE VERSKILLE in al die Evangelies rondom die gebeure van die Sabbatnamiddag tot die volgende Sondagmôre, sonder dat een ‘verskil’ ‘n TEENSTRYDIGHEID is. En daar is net een faktor – die faktor van ware historisiteit – wat my voorveronderstelling staande hou.

Eenvoudig gestel: Die ‘verskille’ bestaan nie in een en dieselfde gebeurtenis nie; hulle bestaan in verskillende – meer as een en anderse – gebeurtenisse.

En dit weer kom eenvoudig daarop neer dat ons nie in enige Evangelies, dieselfde gebeurtenis of verhaal daarvan, gedupliseerd of, soos die geleerdes sê, ‘parallel’ vind nie. Dit is nie ‘die Opstanding’ in al die Evangelies in hierdie gedeeltes histories aan die gebeur nie; dis enkel die ‘getuienis aangaande’, of lewende verslaggewing van of omtrent, die Opstanding, telkens by verskillende en verskeie geleenthede lewende ‘getuig’ – met elke keer aanpassings gemaak – deur
1) een oorsproklike ‘BRON’ alleen, die engel / engele – soos
2) oorspronklik verewig, óf mondelings óf geskrewe, deur
3) bekende of onbekende menslike ‘bronne’ (bv. die vroue en die aan wie hulle vertel het), uit wie se nalatenskap
4) die Evangelieskrywers / versamelaars,
A) gekies het, of / en
B) self daartoe bygedra het, en,
C) deur die Heilige Gees gelei,
D) deur die Christelike Gemeenskap van Gelowiges onder die Heilige Gees aanvaar en opgestel was as kanon van Heilige Skrif.

Al die tyd hierso gesê, met dié gebeurtenisse waarvan die Evangelies in hierdie betrokke gedeeltes melding maak, in gedagte: die ‘verskillende’, gebeurtenisse naamlik, en nie die een gebeurtenis van Jesus se opstanding wat nie met homself kan verskil nie.

Dit is nie die ‘getuies’ wat onder en met mekaar verskil nie;
dis nie die verslaggewers – die skrywers of Evangelies – wat onder of met mekaar verskil nie.
Dit was ook nie enige oer–bronne wat onder of met mekaar sou verskil of mekaar sou weerspreek nie.
Dit was die Evangelieskrywers se KEUSES van verhale / bronne, hulle keuses van die heel oorspronklike gebeurtenisse, en die verhalings daarvan, wat verkillende keuses was. Elke keuse was van ‘n volle historiese ware gebeurtenis. Die Evangelieskrywers se keuses wat ons hier besig hou, was dié van en tussen verskeie (maar van beperkte aantal) BESOEKE BY, die graf. Want uit hierdie BESOEKE van die VROUE, kom ons HELE kennis van die OPSTANDING van Jesus uit die dode.

Die Evangelieskrywers se keuses was nie een dieselfde as die ander s’n nie. Die Opstanding was die sentrale TEMA van elk en almal, maar met verskeie historiese /aardse / menslike voorvalle of gebeurtenisse as vergesellende medium vir bekendmaking deur of ‘getuienis’ van die engel (engele). Ons praat al die tyd nog net van sulke gebeurtenisse wat tussen 3 namiddag Saterdag tot op die laatse 9 uur voormiddag Sondag, plaasgevind het. Letterlik, ‘plaas’, ‘gevind het’, naamlik, die vroue se BESOEKE BY, die graf.

Geen ‘verskille’ daarom mag tussen Evangelies getref word nie; enige ‘verskille’ (nooit teenstrydighede nie) moet uiteraard getref word na aanleiding van hierdie historiese realiteit van verskillende BESOEKE van die vroue aan die graf TUSSEN die Opstanding “die Sabbat mid–namiddag” (Mt28:1) en Jesus se eerste verskyning, “vroeg op die Eerste Dag” (Mk16:9).

So, te maan met “die mense”, “
dat as hulle in drie Evangelies lees dat dit “vroeg in die oggend was” sal hulle die meerderheid van opinies aanvaar – 3 teen 1.” Hulle opinies is irrelevant; al vier Evangelies is die waaragtige Geskrewe Woord van God.

 


CliffordS: 

Sabbath is Saturday, Oldest languages in the word calls Saturday Sabbath:
Gen 2:1 Thus the heauens and the earth were finished, and all the hoste of them.
Gen 2:2 And on the seuenth day God ended his worke, which hee had made: And he rested on the seuenth day from all his worke, which he had made.
Gen 2:3 And God blessed the seuenth day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his worke, which God created and made.
Gen 2:4 These are the generations of the heauens, & of the earth, when they were created; in the day that the LORD God made the earth, and the heauens,
Gen 2:5 And euery plant of the field, before it was in the earth, and euery herbe of the field, before it grew: for the LORD God had not caused it to raine vpon the earth, and there was not a man to till the ground.

Exo 20:8 Remember the Sabbath day, to keepe it holy.
Exo 20:9 Sixe dayes shalt thou labour, and doe all thy worke:
Exo 20:10 But the seuenth day is the Sabbath of the Lord thy God: in it thou shalt not doe any worke, thou, nor thy sonne, nor thy daughter, thy man seruant, nor thy mayd seruant, nor thy cattell, nor thy stranger that is within thy gates:
Exo 20:11 For in sixe dayes the Lord made heauen and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seuenth day: wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and halowed it.

As dit goed genoeg is vir God om te rus op die sewende dag is dit goed genoeg vir my.

Geen text verse in die Bybel heilig die eerste dag van die week nie. Jesus self het geprofiteer dat 40 jaar na Sy opstanding sal hulle nog die Sabbat hou en God het self gesê dat van een sabbat tot die volgende sal ons voor Hom kom om te aanbid. So die Sabbat is in die begin, in die middel en in die hemel. So wie lieg nou vir wie hierso?

God noem altyd sondag ‘n werksdag. Sien om te beweer Jesus het dit verander maak nie sin nie. Hoekom sal Hy dit nooit se nie.

 

Sabbat en die opstanding:
Gen 1:5 And God called the light, Day, and the darknesse he called Night: and the euening and the morning were the first day.
Dit is eers nag en dan dag, dit is hoekom Sabbat Vrydag aand met sononder begin en Saterdag aand met sonsonder ophou. Die jode werk op inlusive reconing wat beteken as jy op enige tyd van ‘n dag iiets doen dan val dit op dieselfde dag se aand ook. So Vrydag van die kruisiging is vrydag Nag en dag, Sabbat Nag en dag en Sondag nag en dag.
Dan maak die 100 % sin. Die Bybel is nooit teen homself nie, hy is altyd in volle harmonie. 

 

GE:   

Dear Cliffords, first time I notice you on the Forum; welcome!

What you have stated is all true. I believe everything you have said, but do not hold anything of it for essential TRUTH about God’s Sabbath Day. In and under the New Covenant which is God’s unchanged Eternal Covenant of Grace, realised in Jesus Christ in time and human body, He alone is the LAW, and his resurrection from the dead the ONLY reason of, and for, “a keeping of the Sabbath Day for the People of God”.

Basic to this my basic approach to the ‘Sabbath issue’ in Christian Faith now reigning four millennia, God ‘rested’ on the Seventh Day (of his own creating) in and through Jesus Christ, in and through Jesus Christ in resurrection from the dead, and that THEREFORE and THEREIN – to the thrust of both Hb4:8 and 4:10 – verses 4–5 make any sense and have any value. God NEVER ‘rested’, rested He not in the exceeding greatness of his Power; rested He not in having WORKED THIS, His Power and Might through Jesus Christ “WHEN He RAISED Him from the dead”. If I may not have and celebrate the Glory of the Father wherein Christ was raised from the dead for grounds and substance, essence and content of the Sabbath Day, I find no worth or reason in the Law. No wee bit!

Edit/PS:
Watch my typo, ‘four millennia’, which, when I saw it, thought very fine. Because the Jews too, and man before the Jews, had had to do with the same problem facing Christianity with regards to the Sabbath of the LORD; man never has appreciated Christ in the Sabbath; it has been the Jews’ problem and error as much as it has been the Christians’. 

 

N.a.v. CliffordS:  

As dit goed genoeg is vir God om te rus op die sewende dag is dit goed genoeg vir my.
GE:  
“Dit is die HERE se DEUR–GAAN”, Eks12:11,27; Lv23:5; Nm28:16.
“Die HERE is KRYGSMAN, HERE SY NAAM”, Eks15:3,
“God .... in U grote hoogheid / in die GROOTSHEID VAN U UITNEMENDHEID....”, Eks15:7.
“Sing tot eer van die HERE WANT HY HET GLORIERYK OORWIN”, Eks15:3,21; Kol2:15.
“daarin dat....”:
1) “God op die Sewende Dag GERUS het”, Eks20:11b,
“daarin dat....”:
2) “die HERE .... GESEËN het”, Eks20:11c;
3) “die HERE .... GEHEILIG het”, Eks20:11c;
4) “die HERE .... VOLTOOI het”, Gn2:2a;
5) “die HERE .... OPGELEWE het”, Eks31:17c;
6) “die HERE .... DEURGEGAAN het”, Eks31:17c;

_) “die HERE .... SY BEGEERTE VERSADIG het”, Eks15:9b;
_) “die HERE .... DIE SABBAT GEGEE het”, Eks16:29;
_) “die HERE .... BROOD GEGEE het”, Eks16:29;
_) “die HERE .... UITGELEI het”, Dt5:12b;
_) “die HERE .... VOORUIT GEBAAN het”, Eks14:19b;
_) “die HERE .... AGTER BEHOED het”, Eks14:19c;

_) “die HERE .... SY REGTERHAND UITGESTREK het”, Eks15:12;
_) “die HERE .... SY SWAARD GETREK het”, Eks15:9c;
_) “die HERE .... GEVEG het”, Eks14:14;
_) “die HERE .... VERLETTER het”, Eks15:6;
_) “die HERE .... VERLOSSING BEWERK het”, Eks14:13;
_) “o HERE .... U REGTERHAND IS VERHEERLIK
_) “o HERE .... DEUR U KRAG”, Eks15:6a;

_) “die HERE .... INGEBRING het”, Eks16:17a;
_) “die HERE .... VERLOS het DIE DAG”, Eks15:29–30;
_) “die HERE .... PLEK GEMAAK het”, Eks15:17b;
_) “die HERE .... GEPLANT het”, Eks16:17a;
_) “die HERE .... VOLK VERWERF het”, Eks15:16b;
_) “die HERE .... HEILIGDOM GESTIG het”, Eks15:17d;
_) “die HERE .... ERFENIS VERWEK het”, Eks15:17b;
_) “die HERE .... VASTE WOONPLEK BEREI het”, Eks15:17b;
_) “die HERE .... LAAT WOON het”, Lv23:43;
_) “die HERE .... BEVEEL het”, Dt5:12c,15c;
_) “die HERE .... REGEER het”, Eks15:18;

“TERWYL u Volk deurtrek”, Eks15:16c
“Onthou HIERDIE DAG!”, Eks13:3, Dt16:3;
“Onthou die Sabbatdag om dit te heilig”, Eks20:8;
“Dink daaraan dat jy slaaf was .... en die HERE jou uitgelei het ....
.... DAAROM HET DIE HERE ....” Dt5:15.
“Onthou Sy wonderbare werke”, 1Chr16:12, Ps105:5,
“Onthou dat jy in Egipte ‘n slaaf en vreemdeling was”, Dt:5:15, 15:15, 16:12, 24:18,22.
“sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan”, Dt5:33;
“tot eer van die HERE”, Eks35:2c;
“Wees vrolik voor die Aangesig van die HERE jou God”, Dt16:11a.

“Hulle het God vergeet, hulle Verlosser wat in Egipte GROOT DINGE GEDOEN het.” Ps106:21.
“Ag, as hulle maar ‘n hart gehad het om My te vrees!” Dt5:a.

PS,
How sinister, dear CliffordS, that the Seventh Day Adventists JOIN FORCES with antichrist in the denial of and opposition to the above, to the advantage of Sunday worship. 

 

CliffordS: 

GE Broer,  Nou waar is die liefde dan.

Ek het vergeet alleenreg is verleen vir verlossing vir die uitverkorenis, ek weet “We Jews do not mix with the gentiles” miskien moet dit jou website se naam wees. Hoe is dit dan dat wanneer jy praat van liefde is dit net vir die susters en enige iets anders in antichrist. Lekker die eiland gevoel, dit is die selfde mentaliteit wat apartheid goed gepraat het. Maar volgens jou is dit seker ook reg, die ou slaafies darem. Darem lekker om so te kan oordeel daar uit die hoogtes uit. Nou waar die klassivikasie van ‘n Adventis as iemand wat nou saam met die anti–chris werk, seker van die kursus “Ken die leun”. Laat ek raai die volgende teks vers gaan seker oor die anti–chris: Ek sal graag wil weet wie is die anti–chris?

Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Die teks vers hier bo het seker niks te doen met Jesus nie, né.

Isa 66:23 And it shall come to passe, that from one new Moone to an other, and from one Sabbath to an other, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord.

Nou hoekoms sal ons die Sabbat in die Hemel hou? Dit is dan nie goed genoeg vir ons nou nie want ons is so hoog, né

Mat 24:20 But pray yee that your flight bee not in the winter, neither on the Sabbath day:

Hier profiteer Jesus oor die verwoesting van Jerusalem. Dit is +– 40 Jaar na Sy opstanding en hier sê Jesus duidelik dat die Sabbat nog steeds gehou sal word. Die reformasie het gevaal op dieselfde punt. Want Luter het gesê Bybel en Bybel alleen en op die punt is miljoene mense dood gemaak. Lees gerus hierdie artikels as jy iets wil leer oor die anti–chris.

2Ti 3:7 Euer learning, and neuer able to come to the knowledge of the trueth.
 

 

GE: 

CliffordS,  het jy gelees wat ek geskryf het? Ek glo nie; of jy kannie lees nie.  Julle SDAs is soos ‘n grêmmefoun wat vasgehaak het; julle het vasgehaak op die wet; daar’s so ‘n dwars–krap oor julle 78 single daar.

Maar ernstig, ‘liewe’ ‘broer’. Ja my pa en ma en ouboet en twee sussies was ook SDAs. Die mooiste mense wat nog op aardbodem spore gelos het. Ek glo hulle is nou ‘in die hemel’ soos julle mos praat. Maar ek’s seker hulle hou nie nou sabbat nie. Ek sien daarna uit en hoop en bid vir daardie dag wat ek saam met hulle OP DIE NUWE AARDE weer saam gaan Sabbathou. Hoop om jou ook daar te sien, ‘liewe’ ‘broer’.

Die SDA kerk is in kehoets met antichris, man. Vir jare nou al. Ek sal dit vir jou so, verduidelik. Jy’s Engels, lees my dus stadig.

Die SDA kerk baklei van sy bestaan af en vir oorlewing omdat die Roomse kerk die vierde gebod in die Vulgaat gaat loop verander het. Hulle is reg.

Maar hulle is VER verkeerd as hulle gedink het die RK het daar opgehou. Die RK, antichris, gaan hierdie dag nog aan met sy “verander van wet en tye”. Hierdie oomblik!

Hoe? in baie opsigte, maar die meeste met dieselfde onderwerp waarmee hulle in die Vulgaat begin het: die Sabbat!

En hoe doen hulle dit? Op dieselfde ou manier van hulle: Deur die Skrifte te verander. DAAR, WAAR DIT VIR HULLE, MEESTE SAAK MAAK.

En waar dink jy is dit? Op dieselfde gebied as vir eeue nou al: Die Sabbat.

Daarom, die antichris werk op hierdie twee gebiede, gelyktydig:
Hulle verander die Skrifte, of, “die Wet”; en hulle verander DAARMEE, die Sabbat, van die Sewende Dag, na die Sondag, “TYE”.

Ek sê, vandag!

Hoe?

Tel die Bybel op wat jy lees; kyk wanneer hy ‘vertaal’ is. Voor die 20ste eeu? Ja?

Nou gaan kyk jy na ENIGE teks en AL die tekse oor die Eerste Dag, en meeste oor die Sabbat in die NUWE–Testament.

Een vir een, woord vir woord. Hierdie ‘nuwe’ vertaling wat jy lees, vergelyk hom met die ou staatmaker, die KJV of AV. 1611, maak nie saak nie; net nie die een wat hulle die ‘New’ KJV noem nie.

Vergelyk die ou KJV met die nuwe KJV. Gaan kyk na MT28:1, om mee te begin.

Dan kom vertel jy my wat jy agtergekom het; nie wat ek jou vertel het nie.

Nou net so, gesels ek nou al vir hoe lank met julle SDAs, meeste met oorlede Prof. S Bacchiocchi. (In alle liefde man, in alle liefde.) Hy, het goed geweet waaroor ons gepraat het. (Ons het saam met die Doppers kongres gehou, weet jy?)

Gaan lees wat ek vir – nie oor nie – vir, Prof. Bacchiocchi gesê het op my webwerf.

Dan gesels ons weer. Dan sê jy vir my of jy met die ANTICHRIS SE VERTALINGS saamstem, of met hulle verskil.

Dan sal ons altwee weet of jy, CliffordS, ook ‘n lakei van die pous is, of nie. (of dalk ‘n Jesuiet, vir sover enigiemand sal weet.)

 

 

 

KKKKoos:  

Sondag is die rusdag van die kerk, en van kleins af word almal geleer dat dit is hoe ons vandag die Vierde Gebod onderhou. My Graad Een onderwyseres het selfs die bewering gemaak dat Sondag die sewende dag van die week is! En asof iemand by haar kers opgesteek het, word daar toenemend deesdae kalenders gedruk, wat inderdaad Sondag as die sewende dag aandui. In die kerke word daar egter volgehou dat Sondag die eerste dag van die week is, en die Bybels word selfs deesdae so vertaal. Waar in die ou Bybel gestaan het die eerste dag van die week, staan in die nuwe Bybel Sondagmôre (Matt. 28:1). Deur die Judees/Joodse onderhouding van die Sabbat, omdat hulle die Nuwe Testament verwerp, weet ons vandag dat Saterdag wel die sewende dag van die week is, en dat dit die dag is wat deur die Wet vereis word as die Sabbatdag. Maar nou beweer die kerke dat Yahshua op die eerste dag van die week opgestaan het, en daarom hou die Christelike kerk die Sabbat op Sondag. Daardie praktyk wil ek dan weerlê, want dit is nie wat die Skrif leer nie.

 

Wanneer het Yahshua opgestaan?

Mark. 18:1 2. “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”

 

Luk. 23:54 56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.”

 

Hieruit blyk dit duidelik dat daar van twee verskillende Sabbatte gepraat word. Die vroue het eers die speserye gekoop toe die Sabbat verby was, maar op die dag van voorbereiding het hulle die speserye gaan berei, sodat hulle op die Sabbat kon rus. Wat het hier gebeur? Onthou dat Yahshua tydens die voorbereiding op die Pasga gehang het aan die vloekpaal (vergelyk Joh. 18:39 e.v.). Die dag van daardie Sabbat was groot (Joh. 19:31), en gevolglik nie die gewone weeklikse Sabbat nie. In die Nuwe Testament word die feesdae ook Sabbatte genoem. Yahshua was dus in die graf weggelê voordat die eerste dag van Ongesuurde Brode sou aanbreek. Toe, ná daardie Sabbat, het die vroue die speserye gaan koop, dit berei, en toe gaan rus op die weeklikse Sabbat. Dit kon nie anders wees nie, want hulle kon mos nie die speserye berei voordat hulle dit gaan koop het nie. Hieruit blyk dit dan dat die eerste dag van Ongesuurde Brode op ‘n Donderdag moes val, sodat die volgende dag, wat ook die dag van voorbereiding vir die weeklikse Sabbat was, op ‘n Vrydag kon val, want Saterdag is mos die Sabbat. Dit korrespondeer dan ook met die volgende Woorde:

 

Matt. 12:40. “Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van Adam drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.”

 

Die kerke se Vrydagmiddag tot Sondagmôre teorie klop geensins met hierdie Teksgedeelte nie. In daardie tydperk kan daar nie drie dae en drie nagte ingepas word nie. Selfs al tel hulle ‘n gedeelte van ‘n dag as ‘n hele dag, dan het hulle nogsteeds net twee nagte daar tussenin. Op geen manier kan daar drie nagte wees tussen Vrydag en Sondag nie. Yahshua is op Woensdagmiddag laat, net voor sononder in die graf weggelê, en drie dae en drie nagte later, op Saterdag, net voor sononder, het Hy opgestaan.

 

GE:  

KKKKoos, ek dink jy maak klaar ‘n fout hier. Jy tref verskil tussen die ‘drie dae’ wat geïmpliseer word waar Jesus van “die derde dag” waarop Hy sou opstaan, praat, en die “drie dae en drie nagte waarvan Hy in Mt12:40 praat.  Ek kannie sien hoe dit moontlik is nie, want as Hy “op Woensdagmiddag laat, net voor sononder in die graf weggelê (was), en drie dae en drie nagte later, op Saterdag, net voor sononder, .... opgestaan (het)” dan moes Hy “op die vierde dag”, “uit die dode”, opgestaan het.  Jesus se opstanding was “uit die dode”; en alhoewel natuurlik ook ‘uit die graf’, tog nie in beginsel, of eerstens, of net, ‘uit die graf’ nie. God het Hom “uit die dóód, teruggebring”; nie ‘uit die graf’ nie. Daardie woorde of idee word gladnie in die Skrif aangetref nie. Dus, sou Jesus op Woensdag gesterf het, moes Woensdag die eerste dag wat Hy dood was, gewees het, en die Sabbat, ‘die vierde dag’ en dag waarop Hy “uit die dode opgestaan het” – ‘n konsep wat gladnie in die Bybel gevind word nie.  Die Bybel ken net een begrip, die “drie dae”, “die derde dag” waarvan Jesus uit die dode opgestaan het, en die “drie dae en drie nagte”, is in Mt12:40 eenkeer die nadere beskrywing van hierdie ‘drie dae’ as “drie dae én, drie nagte”. Daarom, ja, die Vrydag-kruisiging-idee is ‘n fiaskoo, maar ongelukkig net so, die Woensdag-kruisigings-idee.

 

KKKKoos:  

Op geen manier kan daar drie nagte wees tussen Vrydag en Sondag nie. Yahshua is op Woensdagmiddag laat, net voor sononder in die graf weggelê, en drie dae en drie nagte later, op Saterdag, net voor sononder, het Hy opgestaan.

 

 Dat die volle drie dae en drie nagte sou uitloop voor hulle sou ontdek dat Yahshua opgestaan het, word ook bevestig deur die feit dat Pilatus die graf laat verseël en bewaak het, totdat die drie dae verby was (Matt. 27:63 66). Hoe sou hulle geweet het om voorsiening te maak vir ‘n korter tydsverloop om in te pas by die kerke van vandag se teorie? Hulle sou mos kom rapporteer het indien die klip voor die bestemde tyd voor die graf weggerol sou word.  

 

GE:  

Jammer, KKKKoos; verduidelik asseblief hoe die reëling vir die verseëling betrekking het op “‘n korter tydsverloop” as “die derde dag” waarvan in Mt27:62v gelees word? Onthou, daar staan nie ‘vir drie dae’ nie; daar staan “vir die derde dag” of “tot die derde dag (omgegaan het)”: ‘hoos tritees heemêras’. Bowendien, die Jode kom eers “die volgende oggend / dag” ná die liggaam begrawe was, met hulle versoek aan Pilatus om die graf te laat verseël en die wag aan te stel. Ook waar mens lees hoedat die liggaam in die graf neergelê was, is die afwesigheid van enige mense behalwe die aanwesige twee vroue en twee mans, treffend, en sprekend van die afwesigheid van enigiemand anders.

 

Hoekom dink jy vra die Jode vir Pilatus? Nie maar net omdat hulle self as Jode onder Romeinse heerskappy geen jurisdiksie oor die dooie gehad het nie; maar omdat Pilatus klaar die liggaam aan Josef “gegee” of “afgestaan” het, en Josef dus in werklikheid die enigste een met sê oor die liggaam was. Volgens die Evangelie van Petrus het die Jode Josef gesoek om met hom af te reken omdat hy Jesus begrawe het. Alles dui daarop níémand, veral die Jode, het eers geweet dat Josef vir Jesus begrawe het nie; net die vier persone wat by name genoem word. Die Evangelies vertel duidelik hoe Josef “in die geheim uit vrees dat die Jode sou uitvind .... na Pilatus ingegaan het om die ligaam te verkry”. 

 

KKKKoos:  

Ook die kwessie van die vertaling: die eerste dag van die week is onder verdenking. In die Griekse Teks word Sabbaton (Strongs 4521 G) gebruik, wat ook maar Sabbat is. Daar word aangevoer dat wanneer die term in die meervoud voorkom, dan beteken dit week, maar dit is maar ‘n afleiding. Wat wel in aanmerking geneem moet word, is dat die tydperk tussen die Pasga en die fees van die Weke sewe Sabbatte insluit, en dat daardie tydperk die Sabbatte genoem word. Hieruit leer ons dat selfs die term die fees van die Weke ook verkeerd is. Dit is die fees van die Sabbatte! En daarom word die meervoudige term gebruik in die Opstandingsverhaal. Daar moet lees: “eerste van die Sabbatte.” Dit verwys dus na die eerste weeklikse Sabbat, in die reeks van sewe Sabbatte binne daardie spesifieke tydsverloop.     

 

GE:  

Laat my nou jou net daarop wys dat jou idee grammaties onmoontlik is, KKKKoos. As die bedoeling was om “eerste van die Sabbatte” te sê, dan moes – soos in die eerste frase – die Genitief van ‘mia’-‘eerste’ of ook nog ‘n Datief, gebruik gewees het; maar geen Akkusatief soos aangetref nie.  

 

KKKKoos:   

 Soos die terme “mens” en “Jood” het die term “week” ook nie regtig bestaansreg nie, en gebruik die kerke dit om verwarring te saai. Die Teksgedeeltes wat daardeur geraak word, tesame met die regstellings, om dit reg te verstaan, dui ek hier:

1.Matt. 28:1. En laat na die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Miriam Magdalena en die ander Miriam om na die graf te gaan kyk.

 

REGSTELLING: En laat na die Sabbat, met die verandering van lig, teen die eerste van die Sabbatte, kom Miriam Magdalena en die ander Miriam om na die graf te gaan kyk.

 

2.Mark. 16:2. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.  

 

GE:  

Geagte KKKKoos. Dit is tog nie moontlik om hierdie twee tekse saam te beoordeel nie?  Hulle praat duidelik van verskillende geleenthede? Dis die algemene fout wat mense maak; hulle sit onverwante teksplase bymekaar asof hulle van dieselfde gebeurtenis praat; wat onwaar en agtelosige foutering is!  Dis onmoontlik om van “laat na die Sabbat, met die verandering van lig, teen die eerste van die Sabbatte” en “baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop” te praat as een en dieselfde tydsgreep. 

 

Dis net so onmoontlik om “kom Miriam Magdalena en die ander Miriam om na die graf te gaan kyk” en “kom hulle by die graf” identiese handelinge van die vroue te maak, veral as die aksies van naderby beskou word. “Laat die Sabbat mid-namiddag voor die Eerste Dag van die week VERTREK Miriam Magdalena en die ander Miriam OM na die graf TE, GAAN kyk”; maar: “teen die eerste van die Sabbat KOM hulle [minstens die drie vroue in vers 1 genoem] BY die graf AAN”. 

 

KKKKoos:  

REGSTELLING: En baie vroeg op die eerste van die Sabbatte, net na die verandering van lig, kom hulle by die graf. (Met die Sabbat in Mark. 16:1 word die eerste dag van Ongesuurde Brode bedoel, terwyl die Sabbat in vers 2 dui op die weeklikse Sabbat).

 

3.Mark. 16:9. En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Miriam Magdalena, uit wie Hy sewe duiwels gedryf het.

REGSTELLING: En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste van die Sabbatte, het Hy eers verskyn aan Miriam Magdalena, uit wie Hy sewe duiwels gedryf het.

 

4.Luk. 24:1. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom ....

 

REGSTELLING: En baie vroeg met die verandering van lig, op die eerste van die Sabbatte, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom.

5.Joh. 20:1. En op die eerste dag van die week, kom Miriam Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf ....

 

REGSTELLING: En op die eerste van die Sabbatte, kom Miriam Magdalena vroeg, terwyl dit al donker geword het, by die graf ....

 

6.Joh. 20:19. En toe dit aand was op die eerste dag van die week, en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Judeërs gesluit was ....

 

REGSTELLING: En toe dit aand was op die eerste van die Sabbatte, en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Judeërs gesluit was ....

 

7.Hand. 20:7. En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het ....

 

REGSTELLING: En op ‘n Sabbat, toe die dissipels vergader het ....

 

8.1 Kor. 16:2. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit

 

REGSTELLING: Op elke Sabbat moet elkeen van julle self opsy sit

 

Enkele opmerkings is nodig. In die Evangelies het die vertalers dit laat lyk asof die graf telkens besoek was vroeg in die oggend. Dit was egter telkens vroeg in die aand gewees. Die begrip die verandering van lig beteken as dit skemer word, hetsy in die oggend of in die aand, en aangesien hulle van aand tot aand die Sabbat gehou het (Lev. 23:32), sou vroeg na die Sabbat beteken vroeg in die aand. In Joh. 20 kom die begrip duidelik tot sy reg, want hulle was vroegaand by die graf (vers 1), en Yahshua het laataand by die dissipels aangesluit (vers 19). Hy kon tog nie op die aand voordat Hy die volgende môre sou opstaan, aan hulle verskyn het nie. Hy het vroeër daardie middag opgestaan, en vroegaand was die graf reeds leeg. Dit behoort nou vir enigeen duidelik te wees dat ons niks te doen het met die kerke se eerste dag van die week nie. Ons Sabbatdag is nogsteeds die sewende dag, en ons moet dit in ere herstel, want dit is ‘n teken van die Verbond. En vir ons geld nogsteeds die Woorde van Yahweh deur sy Profete:

 

Jes. 58:13 14. As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van Yahweh hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in Yahweh, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van Yahweh het dit gespreek.

 

Eseg. 20:11 12. En Ek het hulle my insettinge gegee en my verordeninge aan hulle bekend gemaak, wat die adamiet moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Daarby het Ek ook my Sabbatte aan hulle gegee om ‘n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, Yahweh, is wat hulle heilig.

 

Laat ons dus gewaarsku wees! Die Sabbat, asook die Sabbatsjare en Jubeljare, is nogsteeds van toepassing vir ons om te onderhou. Die Sondag oftewel die eerste dag van die week is deur die Pous van Rome ingestel, en hulle roem daarop dat die Protestante nogsteeds onder die gesag van die Pous staan, as hulle die Pous se dag vereer!

GE:   

N.a.v. KKKKoos:  

Die eerste feesdag is die Pasga....” .... “.... die Pasga is....”—
GE:  
“....
die Pasga is....”—
Die ‘pasga’, is baie dinge tegelyk:
Die ‘pasga’ is, die ‘lente–fees’ of lentefees tydperk.
Die ‘pasga’ is die eerste dag van die ‘pasga–fees’.
Die ‘pasga’ is die “groot dag–sabbat” van ‘die Pasga/Pasgafees’ én, “Fees van Ongesuurde Brood”.

Oorspronklik – dit is, in Exodus – word ‘die pasga’ aan die enkele datum van “die veertiende dag van die Eerste Maand” uitgeken, presies soos Abib / Nisan 14, ‘Pasga’, in die Nuwe–Testament onvergisbaar herkenbaar aangeteken staan:

“Die eerste (pasga)dag Sonder–Suurdeeg (‘van ont–suurdeeg’)”, M14:12, Mt26:17;
“Die (pasga)dag Sonder–Suurdeeg (‘van ont–suurdeeg’)”, Lk22:7b;

“Die eerste (pasga)dag .... wanneer hulle altyd die pasga(lam) geslag het”, Mk14:12; Eks12:6;
“Die (pasga)dag .... waarop hulle die pasga(lam) moet geslag het”, Lk22:7b;

Eksodus 12:
Eksodus gebruik net die datum Abib / Nisan 14, “die veerteinde dag van die (Eerste) Maand”, 6a, vir ‘pasga’, en hy gebruik dit om die dag mee uit te ken en aan te dui waarop

1) SUURDEEG VERWYDER was, 15.
2) die pasga–lam GESLAG was, 6.
3) die pasga–lam GEBRAAI was, 9.
4) die pasga–LAM, GEËET / GEFEES was, 8.
5) Israel WEGGETREK en UITGETREK het, 12:37, 13:4.
6) ongesuurde brood GEBAK het, 39.
7) ongesuurde BROOD die eerste keer GEËET / GEFEES het, 39.
8) en vir SEWE DAE daarna, geëet / gefees het, 15–17.
9) “dit wat OORGEBLY het” van die pasga–lam uitgevat en verbrand het, 10.

Hoe op aarde was dit moontlik, want ‘pasga(dag)’, strek dan:

1) van sononder af toe Israel gedurende die nag ‘Suurdeeg–Verwyder’ het (‘bedikat gamets’), tot sonop, en

2) van sonop af die hele ligdag deur (‘behn–ha–arbajiem’, ‘tussen–die–twee–nagte’) waartydens die lam geslag was tot voor / teen sononder toe, en

3) van sononder af tot middernag, (wat die ongesuurde brood later gebak) en die lam gebraai (of later gekook) was en kort voor middernag geëet was; en

4) van middernag af toe die Israeliete die pad moes vat en met alle mag Egipte moes verlaat, sak en pak op die skouer, en “wat oorgebly het van die lam”, saam moes uitvat ––– tot sonop toe en

5) van sonop af die dag in .... tot by Sukkot waar hulle die ongesuurde deeg gebak en die brood vir die eerste keer geëet het.

TWEE VOLLE DAE!! ALLES, ‘PASGA’; ALLES, Abib 14!!

Gladnie verbasend nie dus, dat Abib 14, ‘pasga’, twee dae geword het:
1) Abib 14: Mk14:12,17,20 / Mt26:14; Lk22:7,14; Jh13:1, 19:14.
2) Abib 15: Mk15:42 / Mt 27:57; Lk23:50; Jh19:31,38.

Gaan lees nou die res van die Ou–Testament en sien, sonder uitsondering dieselfde as die Nuwe–Testament:

1) NET Nisan 14 – “die veertiende dag” – gebruik om die dag waarop die pasga–lam GESLAG was, mee uit te ken en aan te dui. Abib / Nisan 14, ‘Pasga’ —soos nou ook (NT), “Voorbereiding van die Pasga” Jh19:14—,
“Die eerste (pasga)dag .... wanneer hulle altyd die pasga(lam) geslag het”, Mk14:12; Eks12:6;
“Die (pasga)dag .... waarop hulle die pasga(lam) moet geslag het”, Lk22:7b!

2) NET Nisan 14 – “die veertiende dag” – gebruik om die dag waarop suurdeeg VERWYDER was, mee uit te ken en aan te dui. Abib / Nisan 14, ‘Pasga’ —soos nou ook (NT), “Voorbereiding van die Pasga” Jh19:14—,
“Die eerste (pasga)dag Sonder–Suurdeeg (‘van ont–suurdeeg’)”, M14:12, Mt26:17;
“Die (pasga)dag Sonder–Suurdeeg (‘van ont–suurdeeg’)”, Lk22:7b!

MAAR,
gaan lees nou die res van die Ou–Testament en sien, sonder uitsondering dieselfde as die Nuwe–Testament:

3) NET Nisan 15 – “die vyftiende dag” – en NOOIT Nisan 14 nie, gebruik om die dag waarop die pasga–Lam GEËET was, mee uit te ken en aan te dui.

4) NET Nisan 15 – “die vyftiende dag” – en NOOIT Nisan 14 nie, gebruik om die dag waarop Ongesuurde Brood GEËET was, mee uit te ken en aan te dui.

5) NET Nisan 15 – “die vyftiende dag” – en NOOIT Nisan 14 nie, gebruik om die dag waarop die pasga–lam weggevat en BEGRAWE was, mee uit te ken en aan te dui.

Abib / Nisan 15 – “die vyftiende dag” – Nuwe–Testament – “eens vir altyd”, ‘Pasga’ en Pasga–FEES–”SABBAT”— Lv23:11,15,
waarop,
“dit wat oorgebly het”, “die liggaam” – sonder een been van Gods Pasga–Lam gebreek – “weggevat” en ‘ter aarde bestel’ “MOET geword het”, “volgens die Skrifte” —die Pasga–Skrifte— en “gebruik van die Jode”. 


GE:

Beste Eva,
Die volgende dra ek met liefde en dankbaarheid aan jou, op:

N.a.v. Eva:  

Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by. Hierdie “gebod” sê vir my dieselfde as Johannes dat dit ‘n “Groot Sabbat” was, want ek glo nie daar was een in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word nie, daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”.
GE:  
N.a.v., “
Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by.”
Net eers ‘n (onbelangrike) regstellinkie: Dit is nie Markus wat “
praat van die Sabbat volgens die gebod” nie; dis Lukas.

Dan ‘n verduidelikinkie: “het gerus” – ‘heesugasan’ < ‘heesugadzoo’: ‘om stil te wees; op te hou’, bv. 1Th4:11— ‘n Christelike deug; nie op die Sabbatsrus van toepassing nie?

“volgens die Gebod” – ‘kata teen entoleen’: Inderdaad die ‘Gebod’ waaraan “geen ander gebod” gelyk is nie (Mk12:31). waaraan “al die Gebooie hang” (Mt22:40); trouens, “die eerste / grootste / belangrikste van al die Gebooie” (Mk12:29)— inteenstelling met ‘nomos’ – ‘wet’ soos vir ‘seremoniële, of dan volgens jou, “Fees–sabbatte”.

Sluit Lukas met ‘hee entolee’, “Die Groot Gebod”, nie ook die Vierde Gebod in nie? “Voeg (ek), ‘4de’, by”? Was dit nie God nie?
Hoe–ookal, Jy is reg, Johannes – niemand anders nie –, “sê dat dit ‘n “Groot Sabbat” was”, en bedoel dus – soos uit hierbo duidelik afgelei moet word – JUIS NIE die groot Sabbatsgebod uit die grootse Tien Gebooie nie, maar JUIS, ‘‘daardie dag”, sonder om ‘wet’ hoegenaamd te vermeld. Let dan mooi op, hy sê, “dit was ‘n groot–sabbat–dag DAARDIE” (‘ekeinoe toe sabbatoe’). En hy definieer letterlik “daardie, groot–dag–sabbat”, deur (inleidend) te geskrywe het: “Omdat dit Voorbereiding was / geword het” (‘epei paraskeu–een een”). Absolute teenstelling!

Merkwaardige bymekaarbring oor paaie van geregtigheid en Goddelike leiding: HIER, Eva, HIER, maak jy my oë vir die tweede keer in een debat oop vir wat ek nog nooit ‘n gedagte gegee het of kon gegee het nie! Ontdekking, avontuur, is om te kyk na alles wat almal altyd nog na kyk en gekyk het, MAAR OM TE DINK WAT NIEMAND ANDERS NOG GEDINK HET NIE! Weereens, dankie, Eva!

Want hier IN Lk23:56b, en UIT Lk23:56b, ontdek ons Vandag, wyl ons Sy Stem hoor, en Sy Woord eet en die Water van die Lewe drink ––– Christusfees vier, die volstrekte, onontkombare, lieflikheid van Die Sabbat van die HERE jou God in onlosmaaklike EENHEID verweef met die Groot Gebod van Goddelike, LIEFDE! Halleluja! 

 

KKKKoos: 

N.a.v. GE:  

“Hier is ‘my teorie’ oor ‘die drie dae en drie nagte’,
Mt12:40 / Jona1:17:....”

KKKKoos: 

Hier begin jy pragtig met jou uitleg aan Eva, maar net daarna val jy heeltemal uit die bus uit. Kom ons kyk na die teksgedeeltes.

Mat 12:40 Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.
Jon 1:17 En die HERE het ‘n groot vis beskik om Jona in te sluk; en Jona was drie dae en drie nagte in die ingewande van die vis.


In jou uitleg is dit duidelik dat dit onmoontlik is vir Yahshua om drie dae in die hart van die aarde te kon wees. Jou Vrydag begrafnis sou beteken dat Yahshua eers die Maandag opgestaan het. Waar was Hy dan so terloops vanaf Sy dood tot by sy begrafnis.

 

GE: 

Maklik gesê met niks gesê. So, hoe verwag jy moet ek kan antwoord?

N.a.v. “
Jou Vrydag begrafnis sou beteken dat Yahshua eers die Maandag opgestaan het.....”
Hoe verstaan jy dit? Ek verstaan dit so:
Donderdag gekruisig = dag 1;
Vrydag begrawe = dag 2;
Sabbat opgestaan = dag 3.

N.a.v. “
Waar was Hy dan so terloops vanaf Sy dood tot by sy begrafnis.
Pragtige vraag! Dis nou die vraag van iemand wat omgee. Die Skrifte gaan jou nie met sy antwoord teleurstel nie.


1) “almal het huistoe gegaan” Dit is nou direk nadat Jesus gesterf het. Verder gee die Evangelies eenvoudig GEEN inligting oor ENIGIETS nie.

 

Maar mens behoort jouself goed te kan VOORSTEL dat die aarbewing, die grafte wat oopgegaan het, die skielike en pynlike veranderings tussen lig en duisternis en die terugkom tot hulle sinne – ALMAL het ‘borsslanend’= RASEND teruggegaan huistoe –, die skeur van die voorhangsel (die breek van die poort–gewelf volgens oorlewering). Mens behoort jouself goed te kan VOORSTEL dat ALLES, LANK, nagevolge gehad het.  So gaan die eerste van die drie dae VERBY en

2) neem die tweede van die drie dae AANVANG ––– verwys na my plasings hierbo. Mk15:42 / Mt27:57, Lk23:50, Jh19:31,38, en gaan verby (Lk23:54–65, Jh19:42).

3) Daarna (Lk23:54–65, Jh19:42) BEGIN die derde van die drie dae metdat “die vroue BEGIN rus het”, “die volgede oggend” gekom en gegaan het (Mt27:62v) en die opstanding plaasgevind het (Mt28:1)

Vierde dag, eerste dag van VERSKYNINGS: BEGIN, “TOE DIE SABBAT VERBY WAS”.   Mk16:1 en sy middernag kom en gaan, vers 2.

Ek vra jou die eenvoudige vraag, KKKKoos: sit nou ‘‘n sabbat’ tussen kruisigingdag en opstandingssabbat, hoe kan jy NET drie dae hê?

Ek vra jou die nog eenvoudiger vraag, KKKKoos, plaas die liggaam vir die VOLLE ‘drie dae en drie nagte’ in die graf, maar laat Hom opstaan “
na die Sabbat”, en hoe kry jy NET drie dae en drie nagte?

Ek vra jou die eenvoudige vraag, KKKKoos, plaas die liggaam vir die VOLLE ‘drie dae en drie nagte’ in die graf, maar laat Hom sterwe die vorige dag drie ure voordat hy begrawe word, en hoe kry jy NET drie dae en drie nagte?


KKKKoos: 

Jou Vrydag begrafnis sou beteken dat Yahshua eers die Maandag opgestaan het. Verder wil jy dit graag uit die OT bewys. Ek haal die gedeeltes aan en dan sal ek dit bespreek. My onderstreping en notas.

Exo 12:6 En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. (Teen die aand – בין הערבים beyn haarbayim, “tussen die twee aande.” Die Hebreers het hulle dae verdeel in twee dele. Vanaf sonopkoms tot middag (+– 12 uur) en aand of namiddag(+– 6 uur nm. Hulle tweede aande was vanaf sonsondergang tot sonopkoms. Daarom is 9 uur reeds in die eerste aand)
Exo 12:14 En hierdie dag moet vir julle ‘n gedenkdag wees, en julle moet dit as ‘n fees tot eer van die HERE vier. Julle moet dit in julle geslagte as ‘n ewige insetting vier. (Watter dag? Kyk na bespreking)
Exo 12:15 Sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet; alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die sewende toe, dié siel moet uit Israel uitgeroei word. (Is dit dieselfde dag as die “hierdie dag” in die vorige vers? Dit geld ook vir eerste dag in die opvolgende verse)
Exo 12:16 En op die eerste dag moet daar ‘n heilige samekoms wees; ook op die sewende dag moet daar vir julle ‘n heilige samekoms wees. Daar mag géén werk op dié dae gedoen word nie; net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word.
Exo 12:17 Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het Ek julle leërs uit Egipteland uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as ‘n ewige insetting hou.
Exo 12:18 In die eerste maand, op die veertiende dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brode eet, tot op die een en twintigste dag van die maand, in die aand.


Tot sover Exodus. Kom ons kyk na Levitikus

Lev 23:4 Dit is die feestye van die HERE, die heilige vierdae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. (Sabbatte)
Lev 23:5 In die eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die pasga van die HERE; (Hier het ons weer die begrip teen die einde van die aand. Dit is dus namiddag of in die eerste aand. Kyk na bespreking : Hierdie is ‘n baie belangrike teksvers)
Lev 23:6 en op die vyftiende dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die HERE; sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet.
Lev 23:7 Op die eerste dag moet daar vir julle ‘n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. (Die 15de, eerste dag van fees.)
Lev 23:8 Maar julle moet sewe dae lank aan die HERE ‘n vuuroffer bring. Op die sewende dag moet daar ‘n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie.


Nog teksgedeeltes wat jy kan aanspreek.
Exo_12:2–14; Exo_12:18; Exo_13:3–10; Exo_23:15; Num_9:2–7; Num_28:16; Deu_16:1–8; Jos_5:10; 2Kron_35:18; 2Kron_35:19; Mat_26:17; Mar_14:12; Luk_22:7; 1Kol_5:7; 1Kol._5:8;

Bespreking: Uit bogenoemde word dit duidelik dat die fees van die ongesuurde brode uit 8 dae bestaan. Dag een was die voorbereidingsdag. Die daaropvolgende dag was dan heeltemal korrek ook die eerste dag van die fees van sewe dae. Nou baie belangrik. Die voorbereidingsdag (die veertiende) is volgens Lev 23:5 die PASGA genoem. Is Die Pasga van Yahweh. Profetiese heenwysing alreeds na die pasgalam Yahshua.

Verder het ek jou alreeds daarop gewys dat in die Grieks die woord dag nie voorkom waar daar van die vloekhout gepraat word nie. Dit is juis om die verskil tussen die pasga en die eerste dag (sabbat) van die ongesuurde brode uit te wys vir die wat wil ondersoek.

Nou kom ons plaas die verhaal in perspektief.

Dinsdag 18h00 aand (14de) Begin van die voorbereiding (pasga) vir die eet van die pasgalam op die eerste nag van die fees van die ongesuurde brode. Jy ken die verhaal. Yashua is ongeveer 9 uur vm aan die vloekhout vasgenael. Hy sterf ongeveer 3 uur nm. Josef lê Hom in die graf voor sononder, want dan sou die eerste dag (sabbat) van die ongesuurde brode aanbreek. Die vyftiende.

Woensdag vanaf 18h00 tot Donderdag 18h00. Eerste nag en dag in die grond.

Donderdag 18h00 tot Vrydag 18hoo. Tweede nag en dag in grond.

Vrydag 18h00 tot Saterdag 18hoo. Die weeklikse Sabbat. Derde nag en dag in grond en Yahshua het opgestaan enige tyd vanaf 15h00 en 18hoo. Sou volgens profesie op presies dieselfde tyd gewees het, as wat Hy begrawe was.

Gaan sit nou jou eie teksverse in die dae, en jy sal sien dit pas presies. Hoe duideliker wil jy dit nog hê?

Wees baie versigtig voor jy ander beskuldig van dwaalleër en anti–chris.
  

GE:  

N.a.v. KKKKoos,   Woensdag vanaf 18h00 tot Donderdag 18h00. Eerste nag en dag in die grond.
GE:
Jammer KKKKOOS, dis nie die Skrif nie!  Eerstens bloot die woorde, wat jy van figuurlike taal, “in die HART van die aarde”, in letterlike taal, “in die grond”, VERANDER. (Om dit baie vergewensgesind te stel.)

Tweedens JESUS, woorde in die mond te lê. “
Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die vis was, so, sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.”  Was Jesus drie dae en drie nagte soos JONA, in die buik van die vis? Nee. Was Jona letterlik in die vis se buik? Ja. Nou praat Jesus dan hier ‘n onwaarheid? Volstrek NIE.

Jesus se verklaring van Mt12:40 beteken TWEE, ABSOLUTE waarhede:
1) “SOOS Jona” – drie dae en drie nagte – LEWENDIG!
2) “SOOS Jona” – drie dae en drie nagte – IN DOODSBENOUINGE!

Klaar; want vergelyking en gelykenis IS ONMOONTLIK letterlike tot die laaste konsekwensie ‘GELYK’. Jesus was NIE drie dae en drie nagte soos Jona lewendig in die vis of in die hart van die aarde nie; Jona het NIE soos Jesus, die DOOD, WAARAGTIGLIK deurgaan nie.

In die grond” – KKKKoos – is VERREWEG NIE ‘letterlik’ “in die HART van die aarde nie”. (Hoort dit eintlik andersom te gesê het.)

Ons het te doen met ‘n Skrifuitleg wat, sou dit nie BEIDE as ‘letterlik’, EN, ‘figuurlik’ inaggeneem word nie, van ALLE ‘waarheid’, van ENIGE ‘letterlikheid’, en van JUIS ‘figuurlik’ of ‘geestelik’, ONTBLOOT is en dus NIKSWERD in elke opsig. 

 

Die ‘lewende / ‘lewendige’ of ‘figuurlike’ aspek en realiteit kom BINNE IN die ‘drie dae en drie nagte’, want ons het hier te make met Christus se ‘neerdaling ter helle’, wat die Gereformeerde leer nog ALTYD verstaan en verklaar het as synde Jesus se “ingang in”, “deurgaan deur / van”, en “uitgang uit” Sy SMARTE. (Klaas Schilder, by uitnemendheid!)

Hierdie waarheid verstaan die blindes nie, en hulle verkrag die brief van Petrus waar hy praat van hoe Christus in die dae van NOAG deur die Heilige Gees gepreek het, as sou dit beteken dat Jesus drie dae en drie nagte terwyl hy in die graf sou gewees het, in die hel tussen die duiwels en goddeloses die Heilige Gees se halwe werk probeer red het.

 

KKKKoos,  Vir vinnigheid, uit boek 1/2:  5.1.1.8.2.1.

Gethsemane
“Jesus knew that His hour was come … unto the end!”, John 13:1–2.
The Traditional understanding as the Wednesday crucifixion theory and theories of the same type teach that Jesus was buried for the full day of the Sabbath. As a result of this predicament the Wednesday–theories allege that Jesus rose “before sunset”, “just before sunset”. “How many seconds or how many minutes before sunset doesn’t matter”, as they say. (As long as the seconds or minutes don’t “count up” to hours!) But if Jesus rose “before sunset”, he could not have been in the grave the full and “literal” “third day”, but only for a portion of it. So they cannot protest if counted or calendar “days” aren’t full days but represented days – the whole represented by any portion – as the Traditional view sees things, and also our interpretation of a Thursday Resurrection sees things.
Both the Traditional and the Wednesday views though, maintain that Jesus was buried “before sunset”. The Traditional view ignores and denies the factor of “three days and three nights” altogether. The Wednesday theory goes to the other extreme and takes Jesus’ being buried “for three days and three nights” super–literal and insists on something different, not “three days and three nights”, but 72 hours. That would mean Jesus was buried for a portion of a fourth, or even fifth day. The basic problem with the Wednesday crucifixion theory is its method to unnaturally wrangle so–called “literalness” from every facet of Matthew 12:40, instead of to stay with an unforced, literal interpretation that also recognises the idiomatic and figurative essentials of Matthew 12:40. But the finer difficulty for the Wednesday crucifixion theory or any theory of its kind lies in the phrase, “in the heart of the earth” – which it only for the sake of literalness, interprets as being buried, and not as being dead.

Now if Jesus’ death fill the period of 72 hours, the time he was in the grave cannot be of that duration because He had been dead some measurable and definitely indicated time before He was buried and, before day ended. And if being buried fill the period of 72 hours, the state in death, extends beyond its limits. Whether being buried or being dead both conditions extend beyond just three days to occupy a fourth day, both in terms of hours and “days” as such.
Arithmetically as well as linguistically there is no possibility that the phrase, “in the heart of the earth”, could refer to Jesus’ being buried. Jonah, on the other hand, swallowed and “in the belly of the fish” one might say – figuratively, was thus buried. But Jesus does not compare being “in the belly of the fish” with his own experience. He says, “As Jonah was in the fish’s belly – three days and three nights, so the Son of man shall be” … something else! “… So the Son of man, shall be … in the heart of the earth!” – figuratively. That means, “So the Son of man shall be dead!” – literally! : “three days and three nights”.
From whichever angle one approaches the expression “in the heart of the earth” there’s no possibility that it could mean “buried”! The words, “in the heart of the earth”, aren’t Jesus’ own. He quotes Scripture – Jonah 1:17. Altogether Jesus, “as Jonah”, would experience death “according to the(se) Scriptures”: “three days and three nights” – no problems for a crucifixion on Thursday if resurrection on the Saturday!
The quintessential though is this, that Jesus, “as Jonah” would experience live “agony”, “unto death”! (Lk. 22:44, Mt.26:38) His “sorrow unto death” would not be physical pain merely, but spiritual, conscious, living suffering by the Holy Son of God for the sins and failure of the sons of man. (The disciples slept through it all.) Jesus would, “three nights”, and He would, “three days”, every second thereof bear the penalty and wages of the sins, sinfulness and weakness of man. This makes of Gethsemane–night a night as, and grosser than, the two nights entombed. Only a Thursday Crucifixion Day and a Sabbath Resurrection Day can account for these truths of “the prophet Jonah” concerning “three days and three nights”.  

 

KKKKoos, jy praat: ek moet letterlik wees, nie so aangaan om te ‘vergeestelik’ nie ....  Wat maak jy met al die woorde van Jesus waar hy sê, NOU het sy uur begin; NOU is my siel benoud tot die dood toe, ens? Jy is nie letterlik nie KKKKoos, ek is. Ek glo wat Jesus self gesê het: Dat sy doods–ERVARING al aan die tafel begin HET, en Hy die dood en doodsmarte nie net gedeeltelik nie maar JUIS TEN VOLLE BEWUS EN TEN VOLLE BELEEF! DIT, is ‘letterlik’.

‘Letterlik’ maar jy VERBEEL jou ‘n ‘
tussen die aande’ wat onmoontlik is om te bestaan!

‘Letterlik’, maar jy SKEP jou EIE ‘aande’ in ‘behn ha arbayim’ wat LETTERLIK en KORREK, beteken, “dualis van ‘nag’”: Young. D.w.s., ‘tussen die NAGTE’ wat Nisan 14 heeldag–ligdag sonder ‘n oomblik tussenin wat nie Nisan 14 dag–helfte is nie, BEGRENS.

Jy OORSKRY die grense van juis ‘letterlikheid’ en gaan UIT die ‘tussen die nagte’, UIT, in die NAG in om daarso êrens tussen twee VERBEELDE ‘aande’, ‘n DERDE ‘aand’ te vind LANK GENOEG dat al die seremonies en rituele en offery DAAR–BINNE–IN kon plaasvind.

‘Letterlik’? Vind eers uit wat ‘letterlik’ beteken.

‘Letterlik’ ‘drie dae en drie nagte’ DOOD, d.i., “BREEK hierdie Tempel AF” = maak Hom DOOD. VAN DAN AF tel drie dae EN, drie nagte. Maar jy, sê nee, wag so ses ure – ‘n halwe dag, dan moet hy eers begrawe en in die graf kom, dan kan ons begin tel. Wie’s ‘letterlik’?

Letterlik? Jy sê, drie dae en drie nagte, is ek reg? = DIE, “drie dae” van al die ander Skrifture! Maar jy verontagsaam die WERKLIHEID van daaaai 3? 6? ure VOOR die (dooie) liggaam in die graf gelê was; want tel jy DIT, dan’s dit nog ‘n dag – ‘n vierde dag – se gedeelte by.

Letterlik? Jy sê, drie dae en drie nagte (nou al VIER), maar, Hy staan op (veronderstel einde van die drie dae en drie nagte) ––– volgens jou – ‘n hele paar keer al so geplaas hier op hierdie lat – “NA die Sabbat” ––– DUS: op NOG ‘n dag later; DUS, op die VYFDE dag van KKKKoos se letterlike VERBEELDING.

Laat myne maar vir ‘vergeestelike letterlikheid’ aangaan; joune is hallusinerende letterlikheid.

 

N.a.v. KKKoos:
Joh 2:19 Jesus antwoord en sê vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig.
Joh 2:20 En die Jode sê: Ses en veertig jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en U, sal U dit in drie dae oprig?
Joh 2:21 Maar Hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek.
Baie duidelik. Vandat dit afgebreek is drie dae en nie drie dae vandat die proses van afbreking begin nie.

GE:
Beste KKKKoos,
Ek dink ek verstaan wat jy sê.
Verstaan my asseblief ook, dat ek begryp twee faktore werkende by ‘n dag se berekening in die Bybel. Ek dink ons stem saam daaroor.  


Daar is twee beskrywings vir die ‘drie dae en drie nagte’. Hierdie frasering soos jy weet kom net in Mt12:40 voor. Verstaan asb. dat ek dit letterlik opneem. Want as Jesus soos gewoonweg van die “drie dae” wou gepraat het, dan sou hy mos. Maar hy het BEDOEL om te sê wat Hy gesê HET.

Nou neem ek aan jy glo ook wat hierdie ‘algemene’ manier van praat van ‘n dag volgens Bybel–berekening aanbetref, dat net een oomblik DAARVAN, die spesifieke VOLLE DAG aandui en verteenwoordig. ‘Dit was die eerste dag van ongesuurdebrood’ – OGB se eet was maar die paar minute van eet; maar dit beteken die HELE dag van dag en nag gedeeltes.  Ek meen ons stem ook saam dit beteken die dag as geheel as beginnende met die nag gedeelte daarvan na sononder tot sonop.

Ek glo ALTWEE hierdie wyses van Jesus om die drie dae van sy sterwe, begrafnis en opstanding mee aan te dui, GELD, ALDUS.

ALDUS: die eerste van die drie dae word aangedui met die OOMBLIK van Jesus se DOOD ––– die HELE DAG, van sy van sononder af begin tot sy einde van die “mid–namiddag” nadat almal die kruisigingstoneel verlaat het.


Maar ek glo OOK hierdie HELE dag AS: eerstens, sy “nag” en tweedens, sy “dag” word letterlik deur Jesus BEDOEL in Mt12:40 (al is dit net een Skriftuur; dis “volgens die Skrifte”!).

Die Heilige Gees en ook gesonde verstand LAAT ONS NIE TOE OM HIERDIE GODDELIKE BEPALING VIR ONSSELF VAS TE STEL NIE. Die WOORD, Christus Jesus, VERKLAAR, hierdie dag, se begin, VIR ons. 

 

N.a.v. KKKKoos:
Vrydag 18h00 tot Saterdag 18hoo. Die weeklikse Sabbat. Derde nag en dag in grond en Yahshua het opgestaan enige tyd vanaf 15h00 en 18hoo. Sou volgens profesie op presies dieselfde tyd gewees het, as wat Hy begrawe was.
GE:
N.a.v. “
enige tyd vanaf 15h00 en 18hoo”.

As jy konsekwent SO, letterlik wil wees, dan’s dit NIE, “drie dae en drie nagte nie”, maar net drie nagte en twee dae en 23 ure van die derde dag. Jy sal ewig, óf te veel, óf te min dae hê.

N.a.v. “
Sou volgens profesie op presies dieselfde tyd gewees het, as wat Hy begrawe was.
Juis! Deurgaans het ek EN JY (as ek dit nie vreeslik mis het nie) van ‘epefoosken’ gepraat, en soos die Skrifte van 3nm of te wel “die negende uur” van die daglig wat Jesus gesterf het, presies 3nm “mid–namiddag” die graf toegemaak gehad het, en DIESELFDE grondwoord LETTERLIK: “mid–namiddag” “in die lig(dag) synde, na die Eerste (wat ookal) tóé .... (eis mian)” maar nou’s dit op die NIPPERTJIE klaar die Eerste (wat ookal volgens jou) HIER, en elders “NA die Sabbat” ––– uiteindelik vir die waarheid erken, die EERSTE DAG van die week.

 

N.a.v. KKKKoos:  

Baie duidelik. Vandat dit afgebreek is drie dae en nie drie dae vandat die proses van afbreking begin nie.
GE:
Interessante faset van die sterwe van Jesus wat jy hier aanraak. die ‘afbreking’ as ‘n ‘proses’. (Weer ‘n keer mos net wat ek ook gesê het.)


Ja, ons mense sien dit dalk so, asof Jesus nie die dood van die hel in sy volle velheid BELEEF het terwyl hy nog nie ‘die gees gegee’ het nie. Maar ons verstaan “ten dele en ons ken ten dele”; maar God ken alleen tenvolle en verstaan alles slegs tenvolle. Sodat, as Jesus verklaar (tydens die verraad–tafereel) “Dit is julle uur en die mag van die duisternis”; en vroeër: “Toe Hy in SWARE STRYD KOM” – onbegrensde GEWIG van SWAARTE; en vroeër: “Ek sal sekerlik NIE drink van die vrug van die wynstok VOORDAT die Koninkryk van God GEKOM HET nie.” Welke Koninkryk (“volgens die profesië”) en Jesus se LYDINGSRYK van LYDINGS–SEGE – sy STERWE as SODANIG, die Groot Oorwinning oor die mag van die duisternis en slegte mense. 

 

Dis die groot verskil tussen die Roomskatolieke ‘versoeningsleer’ en die Protestantse: Die RK voer nog steeds maar slegs ‘n bloedstryd; die Protestantisme het darem so ‘n effense gewaarwording van die geestesstryd van die versoening van God.

 

 

CliffordS: 

Die Sabbat is ‘n “High” Sabbat, met ander woorde dit is die dag wanneer een van die speciaale Sabbath dae saam op dieselfde dag val as Sabbath (7 de dag). Jou kalender sal dit vir jou wys.

Drie dae en drie nagte word bereken as jy enige deel van die dag in beslag neem dan word die hele dag en nag bereken. Die dae werk Sononder tot sononder:

Gen 1:5 And God called the light, Day, and the darknesse he called Night: and the euening and the morning were the first day.

So dit maak 100 % sin dat as Jesus op Vrydag gekruisig is wat dan een nag en een dag was, Saterdag een nag een dag, Sondag een nag een dag (Inclusive reckoning). Eva jy klink vir my baie goed ingelig hou die koers.

Jy is 2 jaar uit dit is nie 33 nie maar 31 AD.

GE, Broer ek vra weer waar is die liefde. Vat die nagmaal voggies bietjie vroeg né? Stadig broer nie te veel stress nie. Miskien kan jy vir my vertel hoekom julle wyn en gegisde brood in die nagmaal gebruik? Want dit het gedui op die liggaam van Jesus wat geen korupsie in die graf gesien het nie. Nou hoe dan die gegisde wyn en die gegisde brood? Dit is mos in direkte teestelling met die Bybel en jy Broer behoort dit mos te weet of dan nie. Net ‘n vraag. As ek jou antwoord lees lyk dit nie of jy mooi ‘n Adventis se geloof verstaan nie.

Hierdie artikel sal jy baie van hou lees punt nommer 8:

Lyk vir my na nuwe aarde?

Isa 66:22 For as the new heauens, and the new earth which I wil make, shall remaine before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remaine.
Isa 66:23 And it shall come to passe, that from one new Moone to an other, and from one Sabbath to an other, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord.

Snaaks dat jy jouself ‘n protestant noem. Haai kyk nou net hier al die manne het ook die antichrist geidentifiseer en wat het hulle gesê? Ek wonder, o ja die papacy. Oops lyk my jou kerk vader was dan ook heeltemal verkeerd.
• Martin Luther
• Philipp Melanchthon
• John Knox
• Theodore Beza
• Martin Bucer
• Heinrich Bullinger
• John Calvin
• Andreas von Carlstadt, later a Radical Reformer
• Wolfgang Fabricius Capito
• Martin Chemnitz
• Thomas Cranmer
• William Farel
• Matthias Flacius
• Caspar Hedio
• Justus Jonas
• Jan Laski
• Johannes Oecolampadius
• Peter Martyr
• Aonio Paleario
• Laurentius Petri
• Olaus Petri
• William Tyndale
• Joachim Vadian
• Pierre Viret
• Huldrych Zwingli

Die feite is dat daar van die vorige uitgawes tot nou al 1200 veranderinge was, hoofstukke word uitgelos. Sien Jesus moet minder word sodat hulle al die klippe, stoke en klonte kan probeer oplig wat hulle aanbid. Dit is hoekom dit is: “ Sy sal jou kop vermorsel” en nie Hy nie. Mooi die eerste profetiese woorde in die Woord. Jy sal onder andere ook nie Matt 18:11 kry nie:

Mat 18:11 Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is.

Bacchiocchi wat kan ek nou verder sê ek sal maar my vrede hou, hoop julle het vrugbare tyd saam gehad en die kongres baie geniet, was dit dalk in Vienna? Nou hoekom het julle dan die pous se gesag op skrif aanvaar? Wonder? WCC

Sien ons almal kom ver kort van die glorie van God en ons almal maak foute maar die liefde and Jesus dring ons saam. Ons moet ophou om mekaar so aan te val en sien wat buite besig is om te gebeur. Christen is besig om ‘n gehaate mens te word en hulle maak tans 450 christene per dag dood. Jy mag nie meer bid in die skool nie, evolusie word verkondig as waarheid en mense val links en reg weg na ander gelowe. Ons moet mekaar die liefde van Jesus wys en begin opstaan teen leuns soos evolusie. Hoekom hoor mens geen kerk van watse denominasie ookal openlik teen sulke valshede opstaan nie. As ek jou en jy my oordeel mors ons tyd wat ons kon gebruik het om op ‘n Atheist forum aan te log en hulle van Jesus en Creationism te vertel.

Ek kan nie help om die bitterheid op te tel wat jy teenoor ander mense voel nie en ons almal maak foute ons almal is sondaars en ons almal het God nodig. Hoekom moet ons aanhou vas haak oor goed waaroor ons verskil en begin konsentreer op die mense wat nog nie van Jesus gehoor het nie. Al kan ons net een mens na God lei eerder as om te baklei sal dit die moeite werd wees. EK was 35 jaar ‘n gereformeerde kerklid voordat ek ‘n Adventis geword het. Ek kan net nie verstaan dat van daardie dag af nie het alles wat ‘n kerk mens is (susters) my gevloek, geskel and sleg gesê en dan het ek niks vir hulle gesê behalwe dat ek God liefhet.

Nou vra ek jou, waar is die liefde ek probeer om dit te soek maar ek sukkel om dit te hoor deur al die skel en vloek woorde.

Groete
Clifford Samuelson
 

 

GE: 

The Dusk–Offering of Passover Theory

 

Basic Problem
The Theory relies upon extra–Biblical and post–Apostolic writings like the Mishna of 200 AD and the Menahoth and the “Boethusian” tradition of as late as the eighth century! The Protestant principle of the Scriptures only is not respected.
If not its very logic, if not its very inconsistencies, the most serious flaw in the dusk–offering of Passover theory is that it, while it over–distinguishes, fails to distinguish …
1. between the original institution of Passover and the original event of Passover,
2. between the actual events and elements of the primitive day of Fourteenth Nisan,
3. between the Old English idiomatic meaning of “evening” (“eve”) and its modern meaning,
4. between Passover and Days of Unleavened Bread as one “Feast”,
5. between the full phrase behn–ha–arbayim and its noun – the dual of ereb – arbayim. Then it fails to distinguish between the meaning of the dual, arbayim, and of the singular, ereb.

Main Reliance And Central Concepts
The dusk–offering of Passover theory mainly relies on the interpretation of Hebrew “key words” p. 2 line 6 like (ba)–eber and (beyn)–ha–arbayim for maintaining that the Passover offering was sacrificed between after sunset and darkness of night during “dusk” of the beginning of the day of the Fourteenth Abib. Several reasons and explanations are given for reaching this conclusion.
The whole issue revolves around concepts like “sunset” and “evening”.
“Dictionaries define dusk as the time after sunset and before total darkness. Never can dusk be anything after noon until sunset”. p. 17 lines 2–3
Notice the subtle but important difference for this discussion between “the time after sunset and before total darkness”, and, “the time after sunset and total darkness”. “Before total darkness” allows – for this theory – a period of time between “the time (period) after sunset”, and “total darkness”. It allows a period this theory tries to squeeze in “between the evenings”, obviously impossible because the alleged period consists of evening itself, and would be followed by night and not by “evening”. The same argument – if one may call it that – gets used over and over.
Like it distinguishes a third between two evenings within one evening, the theory also distinguishes between the law of Moses and the law of Moses! Ceremonies and offerings, it alleges, are Moses’ contribution to the Feast Days per se – which are God’s Laws and not Moses’. But the dusk–slaughter theorists seem to have forgotten Leviticus 23:37, “everything upon its day!” The Feast Days are nothing without the offerings and vice versa. Feasts, sacrifices and rituals, all, are as much laws of Moses as they are laws of God.

Inconsistency
“Until the 14th day of the first month … was in, not after, the 14th day”. (The Annual Feast Days of God, p. 12) “Notice that carefully! None were permitted to leave their houses that night. They remained in their houses until morning! They remained there all night!”, p.13. According to this theory, “morning” only starts with sunrise “until” which the Israelites had to wait before they could come out of their homes and before they could start to collect spoils from the Egyptians.
On p. 14 it is claimed the Israelites “went out of Egypt, not during the daytime the 14th, but after that day had ended – after the sun had set – the following night – on the 15th of Abib! And that night, the 15th, is to be observed!” But a few lines further: “Notice now Numbers 33:3. “And they departed … on the fifteenth day … on the morrow after the passover …There it is in plain language.”
Just as inconsistent is this theory when it comes to the “eternal” / “forever” obligation of all Old Testament Feasts. How many times in the Bible is hell described as “forever”? Yet this school vehemently denies “the pagan doctrine of … the immortality of the soul”. “Forever” does not mean “eternally”. Yet when “God’s feasts … were commanded to be kept … forever! … forever, in this case, means forever! “. The Annual Feast Days of God, p. 11
This school claims that “the weekly Sabbath and the annual Sabbaths stand or fall together. The arguments used against the annual Sabbaths will be the identical arguments used to overthrow the Sabbath – and if these arguments could hold, then they would abolish the weekly Sabbath!”, p.8. But, on p.10 it is claimed, “No other day but the seventh day of the week could have that great significance and meaning (to identify God to us, etc.)”.
It is claimed “The law of Moses contained those ritualistic or ceremonial laws which were ADDED … to the Old Testament – added until Christ”, p. 9. “The law of Moses” wasn’t part of “the Old Testament”, it is claimed. And the Feast Days were not part of “The law of Moses”. Only “those ritualistic or ceremonial laws were … the Old Testament”. But, this theory asserts, “God revealed to Moses and the Israelites He would make the Old Covenant with them”. Now it is the “Old Covenant” or “Old Testament” that gets “added”, and is it the “Old Testament” that itself contains “those ritualistic or ceremonial laws”.
What in any case were the Feast days for if not for the occasion of these “meat and drink offerings, various washings, physical ordinances. Also … the sacrifices”? How could these be separated from the Feast Days? How could these be “The law of Moses” but not the Feast Days? The Feast Days “were added” just as were the sacrifices etc. “Everything upon his day”, says Lv.23:37!

 

Dividing Moses’ Law
One of the most obvious flaws of the dusk–slaughter theory is its dividing of Moses’ law into the sacrifices and offerings on the one hand and the feasts days on the other. The theory alleges the feasts’ original observance as without any sacrifices, offerings, washings etc. Added to the feasts – as if they were not Moses’ laws, are the sacrifices and offerings – as if they were not God’s laws.
It is claimed “we find … long before any of the law of Moses had been given – prior to the time when God revealed to Moses and the Israelites He would make the Old Covenant with them … God’s annual holy days were observed”. Now that is plain nonsense and plainly untrue except perhaps for the Seventh Day Sabbath.
On page 8, “For the annual Sabbaths were not part of the law of Moses, but were observed before ritualistic ordinances contained in the law of Moses were given”. Here the theory contradicts itself immediately: “… before ritualistic ordinances contained in the law of Moses were given”, “Sacrifices were offered … In fact, sacrifices were offered on every day of the year” … quoting the book of Moses, “Num.28:3”! Remember, this school claims the sacrifices, because they are “ADDED” “rituals … mere substitutes … are not practised today”, pp. 28/29. So the “sacrifices / substitutes” had been Moses’ innovations but had been practised “long before” him. But because they were “rituals” they are no longer kept. And because the Feast Days originated long after the sacrifices or rituals, they actually were observed long before them and therefore are still obligatory!!!

Feasts and Sabbath
As seen above, according to this theory the origin of Feasts and sacrifices is obscure, and its resultant obligation for Christians confusing – the feasts still, but not the sacrifices. Not the sacrifices, because these were “rituals … mere substitutes and therefor not practised today”. Since when are “rituals”, i.e., sacrifices, “substitutes”? Surely “symbols” must be meant. Because Christ was sacrificed the Substitute of sacrifices and rituals. And He was sacrificed the Substitute for sinners. Jesus was Substitute and Sacrifice and therefore sacrifice, ended. As Jesus fulfilled sacrifice did he fulfill Feasts, and therefore Feasts, ended. They all ended being fulfilled in the sacrifice of Christ once for all. Is any “added” “law” still binding, it is still binding because of Jesus’ doing. Is any “added” “law” abrogated, it is abrogated by the sacrifice of Jesus – without difference, without exception. The only question is, is this or that, any or all “added”, “law” – being fulfilled by the death of Jesus – abrogated, or, confirmed? All sacrifice pointed to and culminated in Jesus’ Person and Work. He forever is “our” Sacrifice in the place of any. Just so all feasts pointed to and culminated in Jesus’ Person and Work. He forever is “our” Feast in the place of any. But all feasts, also, pointed to and culminated in God’s Sabbath–Rest. The Sabbath of all feasts forever “remains for God’s people a valid Institution for their keeping”, Hb.4:9 – an institution for the Feast of Christ! It is not at all difficult to grasp the significance of the Sabbath for God’s “Christian” People. Observe how Christ is the Fulfiller as well as the Fulfillment of minutely every date and day of “Yahweh’s Passover”. Observe that He is its very sacrifice, and God as it were sent the Sabbath to meet these dates and days in the turn of the Yom Yahweh in Jesus’ resurrection from the dead. Just as easy is it to grasp the end of all feast days and dates as God provided the Sabbath to meet these dates and days in the turn of the Yom Yahweh in Jesus’ resurrection from the dead.

“Feasts” and “Offers”
How can this theory distinguish between the “observance” or, the “practice”, of “Feasts” or “Days”, and the “observance” or, “practice”, of “rituals” or “sacrifices”? Observance or “practice” of the one without the other is impossible and senseless. In fact, logically the day derives from the sacrifice and not vice versa. Both “Days” and “rituals” were symbolic or prophetic signs of the Christ to come. Observance of the feasts was as much “added law” as had been the sacrifices and rituals. Both equally are “Mosaic”. Both equally are “Old Testament”. Both start the same moment in time – with the exodus, and not “long before” it. This is a crazy scheme that alleges, “that originally there were no sacrifices – no meat and drink ordinances – held on these days. See Jeremiah 7:22–23. These days were not instituted for the purpose of the sacrifices as some have wrongly supposed”, p.23. It is as good to so allege as to demand a pound of flesh but no ounce of blood. And “the Lord of Hosts, the God of Israel says, Away with your offerings and sacrifices. It wasn’t offerings and sacrifices I wanted from your fathers when I led them out of Egypt. That was not the point of my command. (The offerings and sacrifices are implied as being God’s command and not as a purpose in itself.) But what I told them was: Obey Me and I will be your God and you shall be My people; only do as I say and all will be well! But they wouldn’t listen; they kept on doing whatever they wanted to, following their stubborn, evil thoughts. They went backward instead of forward. Ever since the day your fathers left Egypt until now I have kept on sending them my prophets day after day, yet they hearkened not unto Me, nor inclined their ear, but hardened their neck.”
Israel, in the days of the exodus, missed God’s whole purpose with the sacrifices and feast days, and that was for God to speak to their hearts and for them in faith to obey. Hebrews chapters 3 and 4 show the same thing Jeremiah speaks of.. “They entered not the rest because of unbelief / because of disobedience”!
No differentiation between Days of Feast and Sacrifices of Feast is made. To suggest something like it is wrangling of God’s Word.
Jeremiah pinpoints the dating of the origin of the Feast Days, and its medium of its commission: “Ever since the day your fathers left Egypt until now I have kept on sending them my prophets day after day”. Moses was God’s prophet then, who, as God’s mouthpiece, gave every “ordinance” for the “Exodus” or “Passover”, that is, for God’s deliverance of his people from Egypt. The dating and days originate at this moment of history and the unfolding of God’s Eternal Purpose. These days from the nature of the event could not have existed ever before. “These holy days are memorials” … Good heavens! Of what? Of the exodus or Passover of course!
God, speaking here in Jeremiah of the days of the exile, says, “They have done worse than their fathers” (in the days of the exodus). He reprimands Israel, saying, “Will ye come and stand before Me in this house, which is called by my Name, and say, We are delivered to do all these abominations? Is this house, which is called by my Name, become a den of robbers – right before your eyes? Even I have seen it, says Yahweh”, verses 10–11. Just as Israel exercises its disobedience haughtily in the face of Yahweh’s House, so did the fathers exercise their disobedience haughtily in the face of “ordinances and sacrifices”. These Babylonian exiles missed the “point” just as the Egypt exiles missed the “point”. This passage has nothing whatsoever to do with an antecedent origin of Feasts to Sacrifices. (To allege so is to miss the point!) On the contrary, the whole of this passage’s content and context and the whole of its drive, presuppose Moses’ contribution in terms of “ordinances and sacrifices” as well as “Days” and “Feasts”!


Terminology
The exact terminology used to describe the “Feasts” is used to describe the “sacrifices”. “This day”, Exodus 12:14, the original day, the first of its kind, “shall be unto you for a memorial” (in the future). “This day” is the day of event, the day of exodus. It is no day from “long before”. Its keeping starts from here and now. “And ye shall keep it a Feast by an ordinance for ever”. Who speaks here? God! Through whom does God speak? Through Moses his prophet! Since when did God so speak, according to Jeremiah? Since “this day”. How shall this day be kept? “By ordinance, for ever”. “By ordinance”, that is, by “added law”. By “added law” … “for ever”!
So, both “day” and “ordinance” are “for ever”. And so both “ordinance” and “Day” are called “Feast”. Both are called “Feast”; both are called “ordinance”.
There is no reason then to be surprised to find the word “feast” as well as the words “sacrifice” and “ordinance” to be translated from the one Hebrew word, chag, meaning “ordinance”. (Or yad / minchah / choq – of the same root–meaning.) So in this very text, Ex.12:14, “The “day” must be kept a “feast” – chag. Thus in verse 24, “Ye shall observe this thing (the complete ordinance of day and sacrifice and whatever ritual) for an ordinance – choq, to thee”. (“Keep my ordinances”, Lv.18:3. They are God’s, not Moses’.) “This is the ordinance of the Passover”, Ex.12:43 – the sacrifice is called the “Passing Over” – the event – of Yahweh. Event / day / ordinance / sacrifice are viewed as one. Chag for “offering” or “sacrifice”, see, Ex.23:18, Ps.118:27, Is.29:1.
Compare the word lechem, (German, “Prost!”) for “Feast!” (English, “Drink! Drink!”), also used for food–eating, Dan.5:1.
Days of “gathering” as days of “feasting” were days of “offering”, cf. Qarab – to come near in worship to keep the Passover, Ex.12:48; “He that engaged his heart to approach unto me … and ye shall be my people, Jer.30:21–22 . They “worshipped”, or “feasted”. In Lv.16:1 qarab is used for “to offer”: “They offered before the Lord”.
The word sebech / zabach, for “feast”, but also used for “sacrifice”. The sacrifice of Yahweh’s Passover, Ex.12:27. The “sacrifice” of the “feast”, Ex.34:25. “Feast–Day” and “Feast–Offering / sacrifice” is exactly the same thing.
Not only “Days” were “forever”. Says Nmb.15:14–15, “… if a stranger … will offer an offering made by fire, of a sweet savour (ishsheh) unto the Lord – as ye do, so he shall do, one ordinance … also for the stranger, an ordinance for ever …”. The “Feast Days” are “stopped”, their “for ever” being not for so long after all, Hos.2:11, Amos 5:21. “Sacrifices” or “offerings” are “forever”, Lv.6:18,22, 7:34, 10:15. The priesthood is “forever”, Ex.27:21, 28:43. The “washing” – the “ritual”, is “forever”, Ex.30:21> Not only the “Days” or “Feasts” or “annual Sabbaths”! Therefore, must the “rituals” or “substitutes” stop, be they “sacrifice” or whatever besides the “annual Sabbaths” per se, must the “annual Sabbaths” stop, be they “long before”, or “of Moses”, or “law added” or whatever.

Extra–Biblical Legacy
Reliance on Jewish tradition is worse than reliance on Christian tradition. And where both traditions go astray there is no ignorance more catastrophic. “The high priests of the family of Boethus, who were Sadducees, had been in control of matters concerning the festivals in Jerusalem. The Boethusians always counted from the morrow after the weekly Sabbath, the day we call Saturday … This historical information has been preserved for us in the Mishna which was set in writing about A.D. 200.” (Sic.) The method of dating the First Sheaf Wave Offering is discussed often elsewhere as also in Par. 5.1.1.6.4.12 – 13. Here just the principle of accepting another authority than the Bible is taken note of. For information of eternal Christian obligation one must rely on such information, dating two centuries after the relevant times of authentic and authoritative revelation. No thank you.

NÊRENS. maar NÊRENS vind in die bestel van die Skrifte, offerandes in die NAG plaas nie. Die slag van die pasgalam in die NAG, tussen enige tyd na sononder en enige tyd daarna soos deur die ‘skemer–teorie’ veronderstel, IS A PRIORI UIT “volgens die Skrifte”.

 

 

CliffordS: 

Nou wat is jou punt (GE) of verstaan jy self nie die spam wat jy so op plak nie? Ek wonder nog wat dink jy van die volgende teks vers:

• Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Na wie word hier verwys? Nou wat dan van die volgende gedeelte, enige iets? Let op die handskrif baie belangrik.( Boek van wette)

• Col 2:14 Blotting out the handwriting of ordinances, that was against vs, which was contrary to vs, and tooke it out of the way, nayling it to his Crosse:

Die boek van wette geskryf deur die hand van ‘n man is in die kant van die ark gesit en die tien gebooie wat deur die vinger van God geskryf is, is in die ark gesit saam met die manna. Die hele temple en sy diens is ‘n afbeelding van wat in die hemel is. Nou dan beteken dit die tien gebooie is dan ook in die ark in die Hemel.

• Heb 9:8 The holy Ghost this signifying, that the way into the Holiest of all, was not yet made manifest, while as the first Tabernacle was yet standing:
• Heb 9:9 Which was a figure for the time then present, in which were offred both gifts and sacrifices, that could not make him that did the seruice perfect, as pertayning to the conscience,
• Heb 9:10 Which stood onely in meates and drinkes, and diuers washings, and carnall ordinances imposed on them vntill the time of reformation.
• Heb 9:11 But Christ being come an high Priest of good things to come, by a greater and more perfect Tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building:
• Heb 9:12 Neither by the blood of Goats and Calues: but by his owne blood hee entred in once into the Holy place, hauing obtained eternall redemption for vs.
• Heb 9:13 For if the blood of Bulls, and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the vncleane, sanctifieth to the purifying of the flesh:
• Heb 9:14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit, offered himselfe without spot to God, purge your conscience from dead workes, to serue the liuing God? • Heb 9:15 And for this cause hee is the Mediatour of the New Testament, that by meanes of death, for the redemption of the transgressions that were vnder the first Testament, they which are called, might receiue the promise of eternall inheritance.

Net so paar idee’s oor liefde:
• Exo 24:12 And the Lord sayd vnto Moses, Come vp to me into the mount, and be there, and I will giue thee Tables of stone, and a Law, and Commandements which I haue written, that thou mayest teach them.
• Exo 20:6 And shewing mercy vnto thousands of them that loue mee, and keepe my Commandements.
• Deu 5:10 And shewing mercy vnto thousands, of them that loue me, and keepe my commandements.
• Joh 14:15 If ye loue me, keepe my commandements. (The words of Jesus)
• Joh 14:21 He that hath my commandements, and keepeth them, hee it is that loueth me: and he that loueth me shall be loued of my Father, and I will loue him, and will manifest my selfe to him. (The words of Jesus)
Abraham het ook die tien gebooie gebou, voor Egipte? Oops
• Gen 26:5 Because that Abraham obeyed my voyce, and kept my charge, my Commandements, my Statutes and my Lawes.


So wat is Sonde?
• 1Jn 3:4 Whosoeuer committeth sinne, transgresseth also the lawe: for sinne is the transgression of the law.
As daar nie ‘n wet is nie word sonde nie toe gereken nie. So daar is ‘n wet. As daar nie ‘n wet is nie dan hoekom sal die Heilige Gees ons kom oortuig van ons sondes? Hoekom sal ons dan ‘n verlosser nodig he?
• Rom 5:13 For vntill the Law sinne was in the world: but sin is not imputed when there is no Law.
• Joh 16:7 Neuerthelesse; I tell you the trueth, it is expedient for you that I goe away: for if I goe not away, the Comforter will not come vnto you: but if I depart, I will send him vnto you. (The words of Jesus)
• Joh 16:8 And when he is come, he will reproue the world of sinne, and of righteousnesse, and of iudgement. (The words of Jesus)
• Joh 16:9 Of sinne, because they beleeue not on me. (The words of Jesus)

Alistair Crowley se “Book of Law” se hoof tema is “Do as thou will, will be the whole of the law”. (satan se woorde). Google dit as jy my nie glo nie. Crowly, die vader van occultisme het dit heeltemal verloor in die einde en hy het nutters opgeeindig in ‘n gestig.

Ons almal stem saam dan dat daar ‘n wet moet wees. So dan moet jy jouself af vra, Hoekom hou jy dan Sondag heilig as as jy nie reken die tien gebooie is nog staande nie? Dan hoef jy mos nie Sandag te heilig nie? Of hoe want jy is dan vry van die verdrukking van die aaklige wet? Nou hoe dan so broer. Is jy nou of is jy nou nie?

Now how do you like them apples
   

 

GE: 

Clifford Samuelson,  Nou la’k jou vertel, vriendjie, joune, is PURE E.G. White ‘spam’.   Wat ek gepos het, is MY werk, in antwoord op ‘n onderwerp waaroor jy nog enige SDA OOIT ‘n idee gehad het. Jy pas nie in die geselskap nie. 

 

CDJIV: 

Ek wil ook saamspeel.. Wat as die werklike Sabbat op n Woensdag is?

“..As we have seen, at the time of Yahshua’s crucifixion, the world was and has been under the flipped cursed calendar. But for the sake of further comparison, let us now lay out the Millennial Calendar as it would have existed at and immediately after Yahshua’s crucifixion. First though, in order to help visually understand this, you will notice that the days have been shifted so that the true sabbath, Wednesday, is at the end of the week. As we have already noted, day one of the week is Thursday, and day seven, or the sabbath, is Wednesday.

Of course in the Millennial Calendar under a Passover–first period, Passover is not only always on the 14th, but the 14th is always a seventh–day sabbath. (As noted in section 2, this is not the case when Tabernacles is first.) The events of the crucifixion, of course, will remain as they were. Another difference is that the number in the bottom left in parentheses is now the count to Pentecost based on Passover being the holy convocation, just as we saw evidenced at the entrance into the promised land. Therefore, the day after, or the 15th, is once again First Fruits and the wave sheaf offering. This would also be day one in the count to Pentecost, placing it once again on the first day of the week – Thursday. The red numbers on the right in parenthesis are the count of the forty days that Yahshua appeared to them upon His resurrection, with His culminating ascension on the fortieth day. We will be addressing some very revealing and confirming truth regarding this.

Once again, with Wednesday being the true sabbath, Thursday would be the first day of the next week, Friday the second day, and Saturday would literally be the third day of the week. This is quite interesting, for it adds new meaning to Yahshua’s oft–repeated statement that He would rise “on the third day.” Based on the Millennial Calendar, this is precisely the day of the week on which He resurrected. Therefore, He could have been speaking of this very day as well when He declared this. Let us now examine the Passover–first Millennial Calendar as it laid out at the time of Yahshua’s crucifixion and following..”

GE: 

CDJIV, praat jy en CliffordS van dieselfde ou? Die ou wat ‘nutters opgeëindig het in ‘n gestig’? 

 

CliffordS: 

Dionysius Exiguus made up or constructed the current calendar we use. He calculated Jesus to be born on 1BC because in the numerals of that time he had no concept of zero (0). There we have a one year deficit. Then Jesus was born during the time of Herod the Great and Herod died in 4 BC. So now we have to make sure we have the correct calculation taking these variables into account as well. Then strangely enough the papacy always holds the calendar as part of their Easter celebrations. Please note that when the easter and Passover fall in the same week the papacy always changes Easter to one week later. I wonder why?

The best method of making sure we place ourselves in the right concept of time is egyption calendar with the Ptolemy’s Canon or historic record. We are so blessed that there is nothing we can do to earn salvation because salvation is a gift. There is absolutely nothing we can do from our side to earn it. Praise the Almighty Lord and Savior.

 

 

KKKKoos: 

Ek is nou moeg gespeel met GE. Ek verstaan werklik nie wat hy wil sê nie. En soos KE aan hom uitgewys het wat hy op ‘n tipiese arrogante hoogmoedige metode wou omseil, praat hy met ‘n gesplete tong.

 

Eva: 

N.a.v. CliffordS:  

“Jy is 2 jaar uit dit is nie 33 nie maar 31 AD.”

Eva:
Ek haal net weer aan wat ek gesê het, want dit is nogal belangrik: Toe sy navorsing dui op die jaar 3vC wat die Messiach gebore is, toe weet ek my navorsing was reg oor die jaar 31nC.

Ek gaan vir jou die jaartalle gee met die volmaan datums daarby:
Jaar 30: Volmaan op Donderdag April 6
Jaar 31: Volmaan op Woensdag 25 April
Jaar 32: Volmaan op Maandag 14 April
Jaar 33: Volmaan op Vrydag 3 April **
Jaar 34: Volmaan op Donderdag 22 April

Die jaar 30 was te vroeg vir die kruisiging so ook die jaar 34, wat heeltemal te laat was.

Nou bly daar 31, 32, en 33. Ons weet dit was nie op ‘n Maandag nie en ook nie op ‘n Vrydag nie. Dus bly net die jaar 31 oor wat die Volmaan op ‘n Woensdag aand was. My navorsing korrek bevind en dit korreleer met die navorsing van Dr Martin oor die Bethlehem ster. Een honderd persent in die kol. Dus het die Sabbat van die brode op Woensdag aand 15de begin, en die Messiach is op Abib 14 gekruisig, streng volgens die voorskrif van YHWH.

 

N.a.v. CliffordS: 

“Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.”

Eva:
Jy haal hierdie versie aan, wat so pragtig aanpas by my stuk wat ek weer hier geplak het oor die maan. Kan jy enige ooreenkoms sien met jou versie wat jy aangehaal het? Almal reken Woensdag as die middel van die week? Daar het die versie van Daniël letterlik in vervulling gegaan wat duidelik sê gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, wat presies so gebeur het. Hy is op Woensdag gekruisig, die middel van die week, wat ook ooreenstem met die jaartal 31AD, want dit was die enigste volmaan op ‘n Woensdagaand in 13 jaar. Sefs die maan bevestig hierdie versie.

Hierdie versie sê ook so duidelik WAT HET OPGEHOU. Die slagoffer en die spysoffer. NIKS ANDERS NIE.

Vir die mense wat so aandring daarop dat die wet nou nie meer nodig is om gehou te word nie, is dit ‘n baie duidelike bewys van watter wet gepraat word. Die nomos of slagoffer en die spysoffer, en nie die entolé of gebooie nie.

Die verwoester is die een wat sê dat dit nie meer nodig is om die Gebooie – entolē te hou nie. Die verwoester sal ook tot op die einde toe bedrywig wees met hierdie valsheid, wat presies vandag nog gebeur. Waaroor gaan hierdie bespreking? Saterdag of Sondag? Dit is presies wat die verwoester is. Die verbreking van die Gebooie nl die Sabbatsgebod.

 

N.a.v. CliffordS,   “So dit maak 100 % sin dat as Jesus op Vrydag gekruisig is wat dan een nag en een dag was, Saterdag een nag een dag, Sondag een nag een dag (Inclusive reckoning).”


Dit is presies wat die RKK die mense laat glo het, van ‘n Vrydag kruisiging en ‘n Sondag opstanding, net om hulle SONDAG te regverdig, mislei hulle die mense met presies dit wat jy hierbo geskryf het. Die Messiach het ook nooit gesê om Sy opstanding te vier nie, maar wel Sy bloed wat gestort word ter vergifnis van die sonde. Dit is die moeder van die hoere – die verwoester.

 

Kat:  

Bewys liefde aan ander, al glo hulle nie soos jy nie en kyk wat gebeur in jou eie lewe.  Probeer liefde uitsny uit jou lewe teenoor ander, en kyk wat gebeur in jou eie lewe.
So, my eie logika vertel vir my God het nie bedoel om my te belas met reëls nie. Wanneer ek in Sy Liefde bly, dan werk ook my lewe uit, nie net op ‘n rusdag nie, maar ook op ‘n werksdag.

 

GE: 

N.a.v. Eva:  

Ons weet dit was nie op ‘n Maandag nie en ook nie op ‘n Vrydag nie. Dus bly net die jaar 31 oor wat die Volmaan op ‘n Woensdag aand was.
GE: 
Ons weet dit ....” “Dit ....” die kruisiging? Ja?
op Woensdag aand” in Bybel–dagrekening–terme?
Woensdag aand” = na sononder? ––– Ja?
Na sononder op die aand / in die aand / in die NAG? Ja?

Watter dag sou dit gewees het, in Bybelterme of te wel, ‘Joodse terme’?? “DIE VYFDE DAG”? ––– JA?
“Die Vyfde Dag” in Westerse terme? ‘DONDERDAG’? Ja???
Ja!
Dankie. GE.

 

GE: 

N.a.v. KKKKoos:   

Bespreking: Uit bogenoemde word dit duidelik dat die fees van die ongesuurde brode uit 8 dae bestaan. Dag een was die voorbereidingsdag. Die daaropvolgende dag was dan heeltemal korrek ook die eerste dag van die fees van sewe dae. Nou baie belangrik. Die voorbereidingsdag (die veertiende) is volgens Lev 23:5 die PASGA genoem. Is Die Pasga van Yahweh. Profetiese heenwysing alreeds na die pasgalam Yahshua.
Verder het ek jou alreeds daarop gewys dat in die Grieks die woord dag nie voorkom waar daar van die vloekhout gepraat word nie. Dit is juis om die verskil tussen die pasga en die eerste dag (sabbat) van die ongesuurde brode uit te wys vir die wat wil ondersoek.
   
GE:
Geagte KKKKoos, ek moet jou aandag tog asseblief daarop vestig hoedat ek met wat jy in die eerste paragraaf van JOU, ‘bespreking’ stateer, SAAMSTEM. En nie sommer so–so nie. JARRRE voor ek van KKKKoos geweet het. WANT: asof uit MY mond, HOOR:
1) “
die fees van die ongesuurde brode het uit 8 dae bestaan.” (Net soos die ‘pasgafees’).
2) “
Dag een was die voorbereidingsdag.” (Net soos ek met die Skrifture uit Mk14, Mt26, Lk22 en Jh19:14 hoeveel keer noual op hierdie lat gewys het.)
3) “
Die daaropvolgende dag was dan heeltemal korrek ook die eerste dag van die fees van sewe dae.” (Waarop BEIDE pasgalam EN eerste ongesuurdebrood GEËET was.
4) “
Nou baie belangrik. Die voorbereidingsdag (die veertiende) is volgens Lev 23:5 die PASGA genoem.” (Net soos ek noual hoeveel keer Jh19:14 en die ander Evangelies gebruik het om dit aan te toon, en ellelange plasings om DIESELFDE uit die OT te wys.)

Nou wat is dit dat ons nie kan saamstem nie?
Dit gaan eenvoudig nie hieroor nie; maar oor die VERDERE historiese verloop van die laaste pasga in die lewe van Christus: “VOLGENS DIE SKRIFTE” (wat BAIE meer is as net Mt12:40.).

Daardie verskil BEGIN al klaar op Nisan 14, “Voorbereiding VAN DIE PASGA”, want julle ouens net soos die eeue oue TRADISIE van antichris, DWING die begrafnis op dieselfde dag as die kruisigingsdag. En AL die res van ons verskille, spruit HIERUIR VOORT!

 

Eva: 

Gn1:14 “En God het gesê: Laat daar ligte aan die uitspansel van die hemel wees om skeiding te maak tussen die dag en die nag. Laat hulle dien as tekens sowel vir seisoene as dae én jare.”
Die maan vir maan–de en die son vir dae en jare. Dit was hulle kalender.
Wat YHWH eenkeer vas besluit het, verander nooit.
 

GE:  
“As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was (want met die oog op die volkomenheid het die volk die wet ontvang), waarom was dit nodig dat ‘n ander priester moes opstaan? Want met verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet.” Hb7:11–12.

N.a.v. Eva: 
Dit was hulle kalender....” Wie is ‘hulle’? Hulle was hulle onder “die levietiese priesteskap” ....” 
GE: 

Eva, nou loop maak jy Sabbathouers skuldig aan presies dit waaraan Sondagaanbidders hulleself verskuldig volgens Galasiers 4:10. Nuwe–Testamentiese Sabbatsgelowiges glo nie en onderhou nie die Sabbat omrede astronomiese “WAARNEMINGE” – ‘PARATEEREOO’ nie; want doen mens dit, is Paulus van mening het jy jouself van Christus vervreem. 

 

 

N.a.v. KKKKoos:  

Gaan lees weer wat ek geskryf het. jy het net die Woensdag raakgesien en opgehou lees, want jy dink jy het mos ‘n antwoord daarop.
GE:
Nee KKKKoos, ek het nie. Dis wat ek sê, ek verstaan jou nie en ook nie wat jy nou eintlik voorstaan nie.   Kan jy vir my so eenvoudig as wat ek vir jou sê wat ek glo, terugantwoord?


Donderdag nag dan dag–––kruisigingsdag Nisan14;

Vrydag nag dan dag–––begrafnisdag Nisan15;

Sabbat (Saterdag) nag dan dag–––opstandingsdag Nisan16.

Die Vyfde Dag verteenwoordig in en met die oomblik 3nm metdat Jesus sterwe; Die Sesde Dag verteenwoordig in en met die oomblik 3nm metdat Josef die graf toemaak; Die Sewende Dag verteenwoordig in en met die oomblik 3nm metdat Jesus opstaan uit die dode. GEEN Geleerdheid nodig nie; slegs maar ‘n waaragtige vertaling.

NS:
Wee diegene –– vertalers –– deur wie die struikeling kom.

 

N.a.v. KKKKoos:  

Verder sal ek jou plasing gaan toets aan die relevansie t.o.v. my plasing.”
GE:
Asseblief KKKKoos, doen dit, en sommer aan die hand van die Skrifte.
Wat wil ek?  Ek wil die Skrif hoor soos dit God se Woord is en van Die Woord van God spreek; mensetradisie en wet laat my nie net koud nie; ek verfoei dit. Dis ALLES skynheiligheid. Ek’s moeg daarvoor.


CDJIV: 

N.a.v. Eva,   “Ek bly maar liewer by die maan, want dan weet ek wat om my aangaan.”

CDJIV: 

Hierdie is vir my baie snaaks..
“..A “new moon” is the day on which the first visible crescent of the moon is observed. It occurs 29 or 30 days after the preceding visible crescent and traditionally signaled the start of a Jewish lunar month..”
Maar, wat impliseer hierdie vers?  Psa 81:3 (81:4)

“..Blaas die basuin op nuwemaan, op volmaan vir ons feesdag..”
Is hierdie n misvertaling?
 

 

GE: 

Is jy ernstig CDJIV? Dit beveel dat die basuin op nuwemaan sowel as op volmaan “vir ons feesdag” – twee verskillendes –geblaas sal word.  Ek is seker jy speel.

Eva: 

Dit is nie so snaaks nie. Daar is ‘n verskil in kalender nuwemaan en die sigbare nuwemaan. Sigbare nuwemaan kan op dieselfde en somtyds sover as 3 dae van kalendermaan verskil.

Die Israeliete het hulle maande bepaal volgens hierdie sigbare nuwemaan, want kalenders het nie bestaan nie, anders as die Jode van vandag wat hulle feeste volgens kalender nuwemaan bepaal.

Die Feestyd waarvan Dawid praat is die Trompette fees, wat altyd op ‘n Nuwe Maan val, en dit is die eerste dag van die sewende maand, wat enige tyd tussen 10 September en 10 Oktober kan wees.
Hoekom moes die trompette geblaas word? Want Hy is op daardie dag gebore, en dit was vir die mensdom ‘n dag van genade en verlossing. Die Trompette moet dit uitbasuin dat die Koning van die Wêreld op daardie dag gebore is. Daarom is dit ‘n Sabbatdag.

Lev 23:24 Spreek met die kinders van Israel en sê: In die sewende maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle ‘n rusdag wees, ‘n gedenkdag deur basuingeklank, ‘n heilige vierdag.

Baie interessant is wat die Messiach gesê oor sy wederkoms. Niemand weet die dag en die uur nie. Dit beteken ons as mense weet nie wanneer die volgende jaar gaan begin nie, want ons moet eers wag vir die nuwemaan wat die nuwe jaar sal aankondig. Hy gaan kom op een van die Feesdae, maar niemand weet vooruit watter dag die Feesdae gaan val nie, en watter jaar die koms gaan wees nie.

Op die eerskomende nuwemaan begin die nuwe jaar, en dan eers kan ons bepaal op watter dae die Feeste hierdie jaar gaan wees.

Weet jy hoe lyk ‘n nuwemaan en waar sien jy hom?
 

 

“..A “new moon” is the day on which the first visible crescent of the moon is observed. It occurs 29 or 30 days after the preceding visible crescent and traditionally signaled the start of a Jewish lunar month..”CDJIV: 

Die oorspronklike gedagte was Sondag en Saterdag.

Vragies:
1) Watter dag is dag 1 vir die Jode?
2) Is die Jode se Nuwe Maan korrek?
3) Op watter dag is Yashua gekruisig?
4) Is die “derde dag” die “derde dag van die week”, of Yashua se “derde dag in die vis”?

Eva: 
1) Sondag
2) Soos ek vroeër gesê het – nee – hulle volg kalender nuwemaan.
3) Woensdag
4) Jeshuah se derde dag in die Vis en nie die RKK se derde dag nie.

CDJIV: 

1) Watter dag is dag 1 vir die Jode?
Eva: Sondag. Volgens die Bybel, hoekom?

2) Is die Jode se Nuwe Maan korrek?
Eva: Soos ek vroeër gesê het – nee – hulle volg kalender nuwemaan. Maar hoe lyk Nuwe Maan volgens die Bybel? (Psalm 81:3) en hoe lyk dit volgens jou?

3) Op watter dag is Yashua gekruisig?
Eva: Woensdag Volgens Matteus, Markus en Lukas, of volgens Johannes?

4) Is die “derde dag” die “derde dag van die week”, of Yashua se “derde dag in die vis”?
Eva: Jeshuah se derde dag in die Vis en nie die RKK se derde dag nie. Wat het die RKK met my vrag uittewaai? Is die “derde dag” die “derde dag van die week”, of Yashua se “derde dag in die vis”? Bedoel die Bybel die “derde dag” as die derde dag van n Hebreeuse week?
  

 

 

Eva: 

N.a.v. CDJIV,

 “Is die “derde dag” die “derde dag van die week”, of Yashua se “derde dag in die vis”?” 

Eva:  Die derde dag nadat Hy gesterf het.

 

N.a.v. CDJIV,

1) Watter dag is dag 1 vir die Jode?
Eva: Sondag. Volgens die Bybel, hoekom?

Ek verstaan nie die strekking van jou vraag nie.
2) Is die Jode se Nuwe Maan korrek?
Eva:   Soos ek vroeër gesê het – nee – hulle volg kalender nuwemaan. Maar hoe lyk Nuwe Maan volgens die Bybel? (Psalm 81:3) en hoe lyk dit volgens jou?

Ek glo nie die Bybel verduidelik hoe nuwemaan lyk nie, maar jy sal ‘n uitgebreide verduideliking kry in die Boek van Henog.
3) Op watter dag is Yashua gekruisig?
Eva:   Woensdag Volgens Matteus, Markus en Lukas, of volgens Johannes?

Hierdie vraag is al herhaalde kere op hierdie bespreking verduidelik
4) Is die “derde dag” die “derde dag van die week”, of Yashua se “derde dag in die vis”?
Eva:   Jeshuah se derde dag in die Vis en nie die RKK se derde dag nie. Wat het die RKK met my vrag uittewaai? Is die “derde dag” die “derde dag van die week”, of Yashua se “derde dag in die vis”? Bedoel die Bybel die “derde dag” as die derde dag van n Hebreeuse week?
 

 

GE:  

Eva, dankie vir dit: “Die derde dag nadat Hy gesterf het.  Gaan vertel KKKKoos dit.

 

CDJIV: 

N.a.v. Eva,   “Weet jy hoe lyk ‘n nuwemaan en waar sien jy hom?”

 

CDJIV: 

Dis my vraag. Wat is Nuwe Maan? Hoe lyk Nuwe Maan.

 

EVA: 
Nuwemaan is wanneer die son op die maan begin skyn, en dan net so ‘n baie dun strepie op die maan gooi. Jy sien hom net voordat die son ondergaan, so dertig grade bokant die westelike horison. Van daar af “groei” die maan soos al meer son op hom skyn, totdat dit volmaan is. Van volmaan af neem die son se skyning op die maan weer af, totdat dit donkermaan is.

Hierdie donkermaan reken die kalender as nuwemaan, en voor die hand ligging is dit foutief, want nuwemaan sê presies wat dit is. Dit is dan ook die begin van ‘n nuwe maand.

Gaan kyk hier hoe nuwemaan lyk, maar kyk mooi want jy sien hom amper nie raak nie. As jy eers gesien het hoe nuwemaan lyk, sal jy weet waarvoor om te kyk.
 

 

GE:  

Ek verskil. Ek reken Israel se priesters het die nuwemaan astrometries uitgewerk. Maar ek gaan dit nie hier bespreek nie. Gaan lees maar op as jy wil, boek 1/1, ‘Crucifixion’. 

 

“Ek is bevrees vir julle, dat ek miskien verniet gearbei het” ––– Paulus.
Hoekom?
Want julle ‘kyk mooi hoe nuwemaan lyk, en dae, en seisoene, en jare.
 

Eva:  

Die nuwemaan sê vir my wanneer is die YHWH se “appointed time for His feasts” en nie die wêreld s’n nie. Die woord moed beteken nie NET SEISOENE NIE.

Gen 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasonsH4150 , and for days, and years:

H4150
מועדה מעד מועד
mô‛êd mô‛êd mô‛âdâh
mo–ade’, mo–ade’, mo–aw–daw’
From H3259; properly an appointment, that is, a fixed time or season; specifically a festival; conventionally a year; by implication, an assembly (as convened for a definite purpose); technically the congregation; by extension, the place of meeting; also a signal (as appointed beforehand): – appointed (sign, time), (place of, solemn) assembly, congregation, (set, solemn) feast, (appointed, due) season, solemn (–ity), synagogue, (set) time (appointed).

Jy sien ek neem juis Sy tekens waar wat Hy daargestel het spesiaal vir ons as rigtingwysers.

Quote:

“Want julle ‘kyk mooi hoe nuwemaan lyk, en dae, en seisoene, en jare.”

Ai nou sing jy so lekker saam met die “kerk” “wêreld” want soos jy gesien het het die kerk haar eie reëls buite die “vastestelde tye” van YHWH.
Rev 18:4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.
 

 

GE: 

Jesus, die Man van Nasaret, Seun van God en van die mens,
is gekruisig en het gesterf, OP:
1) Jh19:14; “Die Voorbereiding van die PASGA”;
2) Mk14:12/17, “die eerste dag van ‘a’/sonder/ont/–suurdeeg”;
“wanneer hulle altyd die pasga(lam) geslag het”;
3) Mt26:17, “die eerste dag van ‘a’/sonder/ont/–suurdeeg”;
4) Lk22:7/14, “die eerste dag van ‘a’/sonder/ont/–suurdeeg”;
“wanneer die pasga(lam) geslag MOET word”.

Vier Evangelies: vier uit vier = 100 per honderd, “feestyd en heilige vierdag van die HERE .... op die veertiende dag van die Eerste Maand”: ‘Pasga’. Lv23:4–5.

 

Jesus, die Man van Nasaret, Seun van God en van die mens ––– sy liggaam ––– is van die kruis afgehaal, berei, en, begrawe TOE:
1) Jh19:31,38; “Dit die Voorbereiding was, WANT daardie dag was groot–dag–sabbat (dis hoekom!) .... het die Jode; .... Na hierdie dinge het Josef”.
2) Mk15:42, “En dit al aand was, OMDAT dit die Voorbereiding WAT die Voorsabbat is, geword het”;
3) Mt27:57, “OMDAT die aand al aangebreek het”;
4) Lk23:50, “Almal het verdwaas en rasend teruggegaan huistoe ..... Sowaar, daag Josef daar op .... en waag dit om Pilatus op te soek”.

Vier uit vier Evangelies = 100 per honderd, “feestyd en heilige vierdag van die HERE .... op die vyftiende dag van die Eerste Maand”: ‘pasgaFEES’ EN, eerste dag van ongesuurdebrood EET, EN, ‘pasgasabbat’, 23:11.

EN, “die Voorbereiding wat die Voorsabbat is” –– al hierdie beteknisse gelyktydig (op Vrydag). 

 

Jesus deur opstanding uit die dode Here en Christus :
Mt28:1, Ef1:19, Hd2:36, Eks31:17c, Js58:14a, Es46:1,2,12. Lk14:5, Jh9:14 et al, Mt12:40, iKor15:4 et al

“op die dag na die (pasga)sabbat, die sestiende dag van die Eerste Maand: Eerste Gerf Beweegoffer voor die HERE”, Lv23:10–12.
Dt5:15c

EN, eerste dag van fyftig dae tot Pinkster toe.


Beste Eva,
In alle erns en ––– ja, ––– Christelike liefde vir ‘n medegelowige Christen, Levitikus 23 het al ––– honderde jare voor Christus met die oog op Hom, onderskeid getref tussen “My feestye”, en “My feestye”, almal, “feestye van die HERE”. 23:2.

Eerstens: SONDER ENIGE MENSLIKE AANDEEL aan nog die vasstelling, nog die uitroep daarvan: “Op die Sewende Dag .... DIT, is die Sabbat van die HERE in AL julle blyplekke”. Waarookal die gelowige sou gewoon het, hy KON en hy MAG nie HIERDIE enkele dag met waarneming van maande of seisoene “waargeneem” het nie. Dit sou hom as afgodediens toegereken geword het as hy sou. Want hierdie was die uitverkore dag van die HERE jou God op grond van twee dinge: “Dit is die dag wat die HERE gemaak / geskep het” in die begin; en, “Aanskou jou verlossing hierdie dag” ––– soos uit Egipte en soos telkemale deur die geskiedenis van die Volk van God. HIERDIE Sabbat, word aan die WERKE van God, geken en uitgeken; dit is God se heilige dag vir ewig. In die volheid van tyd, BETOON God die Sewende Dag, sy Sabbat, deurdat Hy daarin en daarop, Jesus Christus uit die dode opwek.

Dit is, en dit was, HEEL anders met ENIGE ander heilige vierdae van die HERE. Lv23:4 ––– “Hierdie is die feestye van die HERE, die heilige vierdae wat 1) JULLE, 2) MOET, 3) UITROEP / proklameer, 4) op HULLE tyd (nie, op God, se tyd nie), 5) BEPAAL / vasgestel / uitgevind / bereken” .... d.m.v. hulle “TYE” of “seisoene”.
En dan word begin by die “Eerste Maand” en die “eerste dag” daarvan vir die eerste dag van die “jaar” vir julle (Israel).

Dit is die feestye van die HERE wat julle moet uitroep .... BEHALWE die sabbatte van die HERE ....” wat Hy Self, so, “deur die Seun .... in hierdie laaste dae”, “aldus aangaande gespreek het:  En God het op die Sewende Dag van AL SY WERKE, GERUS.” Hebreërs.

Hierdie dinge het verbygegaan omdat God dit verby laat gaan het, net soos Hy hulle begin het, nie van die begin van sy skepping af nie, maar eers binne die geskiedenis van die gevalle mensdom.

Sedert en OMREDE die koms van die Messias is laasgenoemde sabbatte met en in Christus ––– net soos met die Sewende Dag Sabbat ––– aan die kruis genael en mee weggedoen: MAAR .... Maar weer tref God, VERSKIL, daarin dat hulle almal in Christus NUUT waargeneem word, en tot uiting kom in die lewe van die Liggaam van Christus se Eie waar die, Hom, op die Sewende Dag Sabbat, in Gees en in Waarheid aanbid en dien. (Soos die hele NT getuig.) ONS VIND EENVOUDIG IN DIE NUWE BESTEL onder die HEERSKAP ––– die Wet ––– van Christus, dat die hele Wet en AL die profete, in HOM, opgevat en bewaarheid word, en die Sewende Dag Sabbat in die lewe van sy Liggaam, vergestalt NET SOOS die lewe van sy Liggaam, die Kerk, op en met die Sewende Dag Sabbat van die HERE jou God, vergestalt. Dit is die werklikheid van die Nuwe–Testamentiese Kerk. Dit laat vir NIKS anders ruimte nie, en die hele NT is baie duidelik daaroor. Duidelikste, in die nuwe naam vir die Sabbatdag, ‘Kuriakee Heemera’ “die Dag van die Here” Jesus, “Here van die Sabbat”. NET wat aan Christus Jesus as die Here van sy Kerk geken en uitgeken kan word, “geld steeds vir die Volk van God” (Hb4:9).

Daarom is dit nie ek wat met die wêreld saampraat nie, maar Paulus wat teen die wêreld, die waarheid soos dit in Christus is, verkondig in Gal4:10. 

 

N.a.v. Eva:   

Ai nou sing jy so lekker saam met die “kerk” “wêreld” want soos jy gesien het het die kerk haar eie reëls buite die “vastestelde tye” van YHWH.
Rev 18:4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

GE:
Soos ek gesê het, dis nie ek wat saamsing nie. Maar om reëls wat vandag slegs geld onder afgodedienaars, op die ware Kerk te wil afdwing, verskil niks, met die manier of met die dag wat die “kerk” “wêreld” toepas op Sondag nie. Sondag val binne die kader van “dae bygelowig waargeneem ... volgens die armoedige eerste beginsels (reëls) van die wêreld” waarmee “julle julleself van voor af in slawerny bring”. Dieselfde ‘reëls’ moet uit die regverdigheid van God vir alle of enige dag so ‘waargeneem’, geld.

NS:
Ek sê nie jy moenie die heilige dae wat aan hulle tye uitgeken word, ook ag nie; ek sê jy moet hulle in Christus, sien en in Hom, ag ––– sodat hulle almal in die Dag van die Here Jesus, steeds die enige Sewende Dag Sabbat van die Here jou God, in feesvieringe van erkentlikheid, dankbaarheid en aanbidding van die HERE Jesus Christus, tot uiting EN WAARNEMING sal kom. 

 

Ek glo ek bring aan jou ‘n vervullende, maar ook terselfdertyd bevrydende boodskap, geagte Eva. Moenie dit minag nie. Die Sabbat van die Here jou God is bedoel dat sy kinders daarop en daardeur sal rus – eintlik maar net in hulle harte en verstand. Want die rus van die Sabbatdag word in Jesus Christus bevat; Hy is die rus van God van die Sabbatdag. God maak nooit sy rus los van sy Sabbatdag en ons onderhouding daarvan nie. Maar hy het ons regtig, van onder al die gestrenghede van wette van die vorige bedeling gaan uithaal om Hom in die ware essensie daarvan, in Gees en in Waarheid deur Jesus Christus te kom aanbid op die Dag wat Hy daarvoor gemaak het ––– gemaak het, vir ons naamlik, deur Jesus Christus daarop uit die dode uit op te gewek het. 

 

N.a.v. Eva:  

Jy sien ek neem juis Sy tekens waar wat Hy daargestel het spesiaal vir ons as rigtingwysers.
GE:
Dis tog sekerlik verkeerd? Nee, nee, nee! Gaan lees weer daarso: Nêrens ‘spesiaal vir ons’ nie. Gaan lees daar, spesiaal vir wat ....
Ek voltooi self: Om te HEERS oor.... moenie dit, oor JOU, laat heers nie, want dan is dit jou god!

 

CDJIV:  

Kan iemand vir my die volgende verduidelik want ek raak deurmekaar. Al wat ek wil sien is dit:
1) Wanneer was Jesus gekruisig?
2) Wanneer was die lam geslag?
3) Wanneer was die maaltyd?
4) Wanneer was die eerste dag van ongesuurde brode?
5) Wanneer het Jesus opgestaan?
Voeg 1–5 by korrekte plek in.
Nisim 13 begin met nag: __________________ ??
Nisim 13 eindig met dag: __________________ ??
Nisim 14 begin met nag: __________________ ??
Nisim 14 eindig met dag: __________________ ??
Nisim 15 begin met nag: __________________ ??
Nisim 15 eindig met dag: __________________ ??
Nisim 16 begin met nag: __________________ ??
Nisim 16 eindig met dag: __________________ ??

By voorbaat dank.

 

Js53:5, “Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor; ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom; deur sy wonde het daar vir ons, genesing gekom.”

Hierdie skrywer praat van iets wat al klaar gebeur het. In hierdie geval sou ons veronderstel het die profeet moes vorentoe praat, nie agtertoe nie. Waarom praat hy agtertoe? Die “vaste, positiewe geloof” in iets wat nog nie gematerialiseer het nie, só positief dat dit in n tipe realiteit verander asof–dit–al–klaar–gebeur–het wat as die dryfkrag/motiveerder dien, dink ek nie gaan hier kan tel nie. Dis my mening. 

 

GE: 

N.a.v. CDJIV:  

Kan iemand vir my die volgende verduidelik want ek raak deurmekaar. Al wat ek wil sien is dit:
1) Wanneer was Jesus gekruisig?”

GE:
“Voor die (pasga)Fees(dag)”; “Voorbereiding van die pasga”, Nisan 14; “op die dag van ont–suurdeeg”; “die eerste dag waarop hulle die pasga(lam) geslag het / moet geslag het”: “die derde uur” (9vm)

N.a.v. CDJIV:  

 2) Wanneer was die lam geslag?
GE:
“tussen die twee nagte”; gedurende die dag(lig); “VOOR die aand”/’ereb’–’sonsak(kende).
N.a.v. CDJIV:  

3) Wanneer was die maaltyd?
GE:
Watter ‘maaltyd’? ‘Die laaste Avondmaal’, of “hulle pasga”, Jh18:28c?
Die laaste avondmaal, “Maaltyd van die Here”: Mk14:12/17, Mt26:17/20, Lk22:7/14, Jh13:1.
‘Hulle pasga’:
Nisan 15 volgens die hele Skrif behalwe Eksodus, “in die nag”. Jh18:28X19:31.

N.a.v. CDJIV:  

4) Wanneer was die eerste dag van ongesuurde brode?   
GE:
‘Brood’, ‘ge–eet’: Nisan 15 volgens die hele Skrif behalwe Eksodus, “in die nag”.
N.a.v. CDJIV:  

5) Wanneer het Jesus opgestaan?
GE: 

Mt28:1: IN SABBATSVOLHEID (‘opse de sabbatoon’) IN DIE MIDDEL VAN DIE LIG SKYNENDE DAG VAN DIE SABBAT (‘sabbatoon tei epifooskoesei’) VOOR die eerste Dag van die week (‘eis mian (heemeran) sabbaton’) : “TOE God ..... die uitnemendheid van die grootheid van die krag van sy sterkte gewerk het .... in die heerlikheid van die Vader”; “En God het op die Sewende Dag van al sy werke GERUS; Toe “Jesus aan hulle rus verskaf het .... sy eie rus as God inganende” (Hb4:8,10) en met Homself, die kalf in die put, “op die Sabbat, uitgehaal” het. “Die HERE het op die Sewende Dag gerus en herlewe / opgelewe / opgewek” Eks31:17; “die derde dag volgens die (pasga–)Skrifte”, Nisan 16 ––– “Eerste Gerf Beweeg–Offer voor die HERE”. 

 

Ja, dit is duidelik, jy HET dit opgemerk, die VERSKIL tussen Eksodus en die hele res van die Skrifte. Want hoe anders kon jy dit gesê het?:

“Nisim 13 begin met nag: __________________ ??
Nisim 13 eindig met dag: __________________ ??
Nisim 14 begin met nag: __________________ ??
Nisim 14 eindig met dag: __________________ ??
Nisim 15 begin met nag: __________________ ??
Nisim 15 eindig met dag: __________________ ??
Nisim 16 begin met nag: __________________ ??
Nisim 16 eindig met dag: __________________ ?”

 

Eers was vir sondes–onthalwe (Ro5:20), feesdae van sondoffers van sonop to sonop gereken; Dit MOES, verander het, sodat alle dae lateraan volgens die (sondelose) skeppingsorde van sononder tot sononder gereken kon geword het.   Dit alleen, verklaar die “Voorbereiding van die pasga”, en twee datums vir die slag en eet van die pasga, Nisan14 en 15; asook die twee datums van 9 en 10 Tisri.

 

1) Wanneer was Jesus gekruisig?
2) Wanneer was die lam geslag?
3) Wanneer was die maaltyd?
4) Wanneer was die eerste dag van ongesuurde brode?
5) Wanneer het Jesus opgestaan?

Voeg 1–5 by korrekte plek in.
Nisim 13 begin met nag: __________________ ??
Nisim 13 eindig met dag: __________________ ??
Nisim 14 begin met nag: __________________ ??
Nisim 14 eindig met dag: __________________ ??
Nisim 15 begin met nag: __________________ ??
Nisim 15 eindig met dag: __________________ ??
Nisim 16 begin met nag: __________________ ??
Nisim 16 eindig met dag: __________________ ??
 
GE:
Ek kan nie jou plasings regkry nie, omrede:
1) Nisan 13 kom gladnie voor nie.
2) Nisan 14 se begin en einde het vorentoe geskuif met een halwe daggedeelte.
3) Slagoffers was slegs bedags gemaak.
4) Jesus se begrafnis het HEELDAG op drie ure na van Nisan 15 in beslag geneem.
5) Jesus staan nog aan die begin, nog aan die einde van Nisan 16 op; Hy staan, “OP / IN die Sabbat” op; trouens: “IN DIE (‘tei’) METDAT (Datief) MID/EGTE (‘epi’) LIG/DAG (‘foos’) SYNDE (‘oesei’).”

NS:
As ek nou met daardie gaatjies kaartjies eksamen moes geskryf het, het ek nul uit agt gekry; terwyl ek die ou is wat volpunte verdien, en die vraestel–opsteller, nul uit agt.

 

Eva: 

N.a.v. CDJIV,   “Kan iemand vir my die volgende verduidelik want ek raak deurmekaar. Al wat ek wil sien is dit:
1) Wanneer was Jesus gekruisig?
2) Wanneer was die lam geslag?
3) Wanneer was die maaltyd?
4) Wanneer was die eerste dag van ongesuurde brode?
5) Wanneer het Jesus opgestaan?
 

 

Eva: 
Voeg 1–5 by korrekte plek in.
Nisim 13 begin met nag: ______niks ______
Nisim 13 eindig met dag: _ Lammetjie geslag
Nisim 14 begin met nag: __ Maaltyd
Nisim 14 eindig met dag: Voorbereiding – Gekruisig 09:00 – gesterf 15:00 en weggelê in graf
Nisim 15 begin met nag: __ Ongesuurde brode
Nisim 15 eindig met dag: __ graf verseël
Nisim 16 begin met nag: _____in graf
Nisim 16 eindig met dag: _____in graf
Nisan 17 begin met nag: ____ in graf
Nisan 17 eindig met dag: __ opgestaan
 

 

GE: 

N.a.v. Eva:  

Nisim 13 begin met nag: ______niks ______
Nisim 13 eindig met dag: _ Lammetjie geslag
 
GE: 
Aanhaling:
Die veertiende / Op die veertiende dag van die maand moet jy dit slag, mid–namiddag teen / voor die aand (met sononder begin)”

N.a.v. Eva:  

Nisim 14 begin met nag: __ Maaltyd 
GE: 
Teksplase:
Maaltyd van die Here”: Mk14:12/17, Mt26:17/20, Lk22:7/14, Jh13:1.

N.a.v. Eva:  

Nisim 14 eindig met dag: Voorbereiding – Gekruisig 09:00 – gesterf 15:00   
GE: 
Daarna, en VOOR Mk15:42, Mt27:57, Lk23:50, Jh19:31/38 –––
Aanhaling:
Voorbereiding VAN DIE PASGA”, Jh19:14.
En die HELE skare wat vir HIERDIE skouspel saamgekom het, het verdwaas en verskrik teruggegaan. En AL sy bekendes het HIERDIE DINGE gesien.

N.a.v. Eva:  

Nisim 15 begin met nag: __ Ongesuurde brode 
GE: 
JUIS! Skrifture: Mk15:42, Mt27:57, Lk23:50, Jh19:31/38
OGB eerste keer geëet – deur die Jode, Jh18:28X19:31

N.a.v. Eva:  

“Nisim 15 eindig met dag: __ weggelê in graf, en graf verseël”

GE: 

Lk23:54–56, Mk15:47; Mt vroeër: 27:66, Jh19:42.

Korrek! PRESIES: ‘epefoosken sabbaton’=“mid–namiddag”=3nm Vrydag. NOU, was dit pasgasabbat GEWEES – amper, met nog 3 ure oor.

N.a.v. Eva:  

“Nisim 16 begin met nag: _____in graf” 
GE: 
BEAAM! “En die vroue het die Sabbat volgens die

(Liefdes–)Gebod begin rus deur stil te wees”, Lk23:56b.

N.a.v. Eva:  

Nisim 16 eindig met dag: _____in graf 
GE:  
Teen die tyd, Eva, VALS! Want Nisan 16, Mt28:1: IN SABBATSVOLHEID (‘opse de sabbatoon’) IN DIE MIDDEL VAN DIE LIG SKYNENDE DAG VAN DIE SABBAT (‘sabbatoon tei epifooskoesei’) VOOR die eerste Dag van die week (‘eis mian (heemeran) sabbaton’) : staan Christus OP. Nisan 16 eindig MET Christus OPGESTANE!

N.a.v. Eva:  

Nisan 17 begin met nag: ____ in graf

GE: 

Nisan 17 begin met nag: “Toe die Sabbat verby was” (net na sononder) Mk16:1.  Reeds opgestaan!  Rede: Mt28:1–4 en Jh20:1

N.a.v. Eva:  

Nisan 17 begin met nag: ____ in graf 

GE: 

TOTAAL IRRELEVANT en VALS! Toe was ALLES, VERBY, en word die klip, eerste deur Maria “van die graf af weggerol gesien: terwyl dit nog vroeg donkerte was”.

N.a.v. Eva:  

Nisan 17 eindig met dag: __ opgestaan” ....  
GE: 

Terwyl die dag ver gevorderd was”, Lk24:29, nadat Hy “vroeg op die Eerste Dag (reeds) eerste aan Maria Magdalena verskyn het.”  

 

Eva, jy het groot gewag daarvan gemaak toe ek durf praat het van “Die vroue het begin om die Sabbat volgens die (Vierde) Gebod te rus”; ek het kwansuis, die woord ‘vierde’, bygevoeg.

Maar jy gryp ‘n ganse dag uit die lug –– nee, erger, –– uit die holtes van jou brein uit, en DRUK dit tussen die “drie dae” van die Skrifte in as ‘n vierde dag, ‘bygevoeg’; maar dis alles in die haak, my skat.  Eva, ek het jou gewaarsku om jou nie in te laat met die maangeplade waarneming van dae nie: kyk nou hoe’t jy van jouself die nar van die sirkus gemaak: VYF dae vir die “drie dae”, “volgens die Skrifte”!

 

Hier is nog ‘n VOLSTREKTE BEWYS van die waaragtigheid van die volgende: “En die HELE skare wat vir HIERDIE skouspel saamgekom het, het verdwaas en verskrik TERUGGEGAAN; en ook AL sy bekendes het HIERDIE DINGE gesien.” PUNT! en die LEUENAGTIGHEID van: “Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat Hom van Galilea af gevolg het, het op ‘n afstand BLY STAAN” asof om ononderbroke te sien wat kamtig dadelik sou volg, naamlik hoe die liggaam begrawe sou word! LASTER! DOWE SKYNHEILIGE BEWAKERS VAN DIE MURE! 

 

 

KKKKoos: 

N.a.v. CDJIV,   “Kan iemand vir my die volgende verduidelik want ek raak deurmekaar. Al wat ek wil sien is dit:
1) Wanneer was Jesus gekruisig?
2) Wanneer was die lam geslag?
3) Wanneer was die maaltyd?
4) Wanneer was die eerste dag van ongesuurde brode?
5) Wanneer het Jesus opgestaan?

Voeg 1–5 by korrekte plek in.
Nisim 13 begin met nag: __________________ ??

KKKKoos: 

Nisim 13 eindig met dag: Dag voordat pasga aanbreek

Nisim 14 begin met nag: Pasga breek aan d.w.s. dag van voorbereiding. Laaste Avondsmaal, gebed, verraad, gevange geneem, gefolter en aan Vloekhout vasgenael, sterf op presies dieselfde tyd wat pasgalam geslag is, en ter graf gelê. Einde van 14 Abib.

Nisim 15 begin met nag: Aanbreek van Heilige vierdag (sabbat) eerste dag van fees van ongesuurde brode. Yahshua in graf
Nisim 15 eindig met dag: Yahshua in graf vir eerste dag en gedeelte van tweede dag, want Hy is weggelê voordat die Heilige vierdag sou aanbreek.

Nisim 16 begin met nag: dag voor aanbreek van weeklikse sabbat.
Nisim 16 eindig met dag: Yahshua tweede en gedeelte van derde dag in graf.

Nisim 17 begin met nag: Aanbreek van weeklikse sabbat. Yahshua staan op op presies dieselfde tyd as wat Hy begrawe was. M.a.w. voordat die sabbat verby was. Presies op die sekond drie dae en nagte in graf.
Nisim 17 eindig met dag: Einde van weeklikse sabbat ook eerste sabbat van reeks van 7 sabbatte. Graf reeds leeg.
 

GE:  

N.a.v. KKKKoos:  

Nisim 13 eindig met dag: Dag voordat pasga aanbreek 

GE:
Amen!

N.a.v. KKKKoos:  

Nisim 14 begin met nag: Pasga breek aan d.w.s. dag van voorbereiding. Laaste Avondsmaal, gebed, verraad, gevange geneem, gefolter en aan Vloekhout vasgenael, sterf op presies dieselfde tyd wat pasgalam geslag is, ............ 
GE:
Tot hiertoe die Here ons gelei!

N.a.v. KKKKoos:  

en ter graf gelê. Einde van 14 Abib. 
GE:
Nee. Eers eindig Nisan 14 Mk15:40–41, Mt27:55–56, Lk23:48–49, Jh19:30. Jesus sterwe en ALMAL VERLAAT Golgota.

N.a.v. KKKKoos:  

Nisim 15 begin met nag: Aanbreek van Heilige vierdag (sabbat) eerste dag van fees van ongesuurde brode.   
GE:
Juis! ––– Mk15:42/Mt27:57, Lk23:50, Jh19:31/38 NOU EERS kom Josef te voorskyn en BEGIN onderneem om die liggaam te begrawe

N.a.v. KKKKoos:  

Yahshua in graf. Nisim 15 eindig met dag: Yahshua in graf vir 
GE:
Vir laaste gedeelte van Nisan 15 daglig. WEEREENS: “En almal het huistoe gegaan”, Lukas.

N.a.v. KKKKoos:  

want Hy is weggelê voordat die Heilige vierdag sou aanbreek.”
GE:
Want Hy is “NIE HEELNAG aan die hout laat hang nie”, maar, is “VOOR DIE LIG OPKOM” (Dt21:22–23) van die kruis gehaal, weggevat, voorberei, graf toe geneem deur twee mans, gevolg deur TWEE vroue, in die graf gelê; die graf toegemaak, terwyl “die vroue GESIT en toekyk het” (Teenstellend met die BAIE vroue wat STAAN en toekyk het die dag toe Hy gekruisig was.) Nisan 15 heilige vierdag aan sy EINDE “mid–namiddag”, DRIE URE VOOR sononder en die einde van Nisan 15 “groot–dag–sabbat”–van–die–pasga.

N.a.v. KKKKoos:  

Nisim 16 begin met nag: dag voor aanbreek van weeklikse sabbat. 
GE:
Nisan 16 begin metdat die vroue BEGIN RUS HET volgens die ‘entolee’: Liefdesgebod soos omtrent elke keer in die NT gebruik. Daarom, ‘Sabbat’, volgens die ‘morele’ Wet van Tien “Gebooie” –– nie, ‘nomos’ nie.

N.a.v. KKKKoos:  

Nisim 16 eindig met dag: Yahshua tweede en gedeelte van derde dag in graf. 
GE:
Nisan 16,   die dag na die sabbat” van die pasga, Eerste Gerf Beweeg–Offer en Opstandingsdag van Jesus uit die dode, “Sabbatsvolheid van die daglig synde

N.a.v. KKKKoos:  

Nisim 17 begin met nag: Aanbreek van weeklikse sabbat. 
GE:
Nisan 17 begin met nag: MK16:1 NA die EINDE van weeklikse Sabbat.

N.a.v. KKKKoos:  

Yahshua staan op op presies dieselfde tyd as wat Hy begrawe was. M.a.w. voordat die sabbat verby was. Presies op die sekond drie dae en nagte in graf. 
GE: 
Yahshua staan op op presies dieselfde tyd as wat Hy begrawe was. M.a.w. voordat die sabbat verby was.
Hy was NOOIT : “Presies op die sekond drie dae en nagte in graf” nie; want dan moes Hy op die vierde dag van sy doodsdeurganing uit die dood uit deurgegaan het. Maar God het Hom “uit die DOOD, uit TERUGGEBRING” toe Hy vir drie dae en vir drie nagte helse smarte ingegaan en deurgegaan en uitgegaan het.
Hoeveel keer verklaar Jesus uitdruklik, en so ook Petrus op PinksterSabbatdag, “Julle het gedood .... Hom het God opgewek.” “die derde dag”!

Die drie dae en drie nagte word begrens deur die aanvang en ingang in die Smarte–Koninkryk van Christus en die verheerliking van die Vader, onmiddellik, toe, “MY UUR GEKOM HET”. Dit is die Woord van God, die Skrifte; nie die mentale drogbeelde van Martin en maatjies nie.
 

 

KKKKoos, jy bou jou GANSE HOOP op die WANvoorstelling daar mag geen werk op ‘n heilige vierdag gedoen geword het nie, wat, soos ek baie kere op hierdie en ander braaistokke op KK gewys het, totaal ongegrond is. Ek herhaal, Nisan 15 – en op die dag NADAT die pagsa geslag was – was “dit wat oorgebly het”, uitgeneem, weggeneem, en buitekant Egipte (wat vir Jerusalem staan) verbrand (wat vir teraardebestelling staan).

Eva: 

KKKKoos, ek het dit presies net soos jy, dat Jehshuah op presies dieselfde tyd gesterf het as wat die OT se voorskrif is, op die veertiende dag, teen die aand.  Maar duidelik kan ons sien dat Hy die Avondmaal met die aanbreek van die 14de geëet het.
Hoe verklaar ‘n mens dit?

 

 

GE:  

Eva, verskoon my asseblief, want ek sien jy praat eintlik met KKKKoos.  So laat my asseblief op hierdie baie NUGTERE vraag van jou antwoord.  


Dit is die ALGEMENE FOUT van die Vrydag–kruisigingsmense om te maintain die ‘laaste avondmaal’ was die pasgalam en OGB–ete.


Hier moet mens die Afrikaanse Bybel krediet gee, dat hy nooit praat asof Jesus en sy dissipels die pasga sou geëet het nie. Hierdie aand, die aand voor die pasgalam die volgende dag geslag sou geword het, STEL Jesus die “Maaltyd van die Here” Jesus, IN! ‘n NUWE ding, die Christelike gedenkmaal van ONS, PasgaLam, die Lam van God!

TWEE dinge slegs, word benoem met die konstruksie, “Die Here se” of “Heerlike”, die Byvoeglike Naamwoordsvorm, en nie die S.nwsvorm, Genitief soos in “die dag van die HERE”, ‘heemera kyrioe’ nie. Daardie twee dinge is wat die Here Jesus s’n is en ALLEENLIK SYNE: “Die Dag van die Here”, “die Sewende Dag Sabbat van die HERE jou God”, waarvan die Here Jesus Christus verklaar HY, “Here IS”. En die ‘Nagmaal’, of te wel “Maaltyd van die Here” Jesus; of te wel, ‘Die Laaste Avondmaal’ in ons eie lekker taal.

Daarom sien mens DUIDELIK dat die Jode om hulleself nie te verontreinig nie, die oggend geweier het om die heiden se huis in te gaan, sodat hulle nadat hulle later die dag die pasga sou geslag het, hulle dit na sononder kon eet.  Daarom wyfel hulle nie om die nag in Pilatus se kasteel in te gaan nie. Jh18:28X19:31.

 

Nêrens, word van die laaste Avondmaal gesê dat Jesus (of die dissipels) die ‘pasga’, “geëet het” – Indikatief – nie: NÊRENS NIE. Dit is ALTYD die Subjunkief (of (Konjunktief – baie dieselfde ding); die Subjunktief of die Toekomstige tyd subjunktief toegepas: “dat ons die pasga MAG eet”. “Voorberei vir die pasga”. En dis die werklike gedagte met die hele ete! Jesus word vir SY pasga wat voorlê, “voorberei”; so ook sy dissipels wat nog geen begrip gehad het van wat aan’t komme was nie.


DAAR BESTAAN OPSIGTELIK NIE DIE MINSTE OOREENKOMS tussen die Maaltyd van die Here en die pasga–ete nie. Sien boek 1/1 – hoofstukke oor.

Die “Maaltyd van die Here” was gehou in die nag van Nisan 14, d.w.s. aan sy begin, “toe die uur aangebreek het” (Lukas) ek sou sê dit beteken so een uur na die sononder aanvang van Nisan 14;
Die ‘pasga’, was geëet volgens Joodse gebruik volgens Eks12, kort voor middernag in die nag van Nisan 15 – onteenseglik; daarvoor bestaan al die tekse met die datum Nisan 15.

 

Kat: 

Ek wil nou nie in jou en Eva en KKKKoos se sop val nie, maar wat beteken dit alles? Wie wat waar gehou het en dit het nie met liefde gepaard gegaan nie? Liefde wat alles bedek en ons tot vandag toe nog die ewige vrede verseker in die wete, ons hoef nie alles te verstaan om alles net in liefde te kan geniet nie. 

 

Kameraad Eksteen: 

Kat ek stem heelhartig met jou saam, wat sou Jesus oor so ń haarklowery gesê het? Pleks dat die man sy geloof uitleef spandeer hy ure en ure om dinge te probeer bewys, soos ń skrifgeleerde van ouds, ń oneerlike een daarby. 

 

GE:

Ja Kat, jy praat alewig oor die liefde, maar met dieselfde woord is jy maar net besig om te oordeel hoe liefdeloos (en dus oneerlik) ons – en ek spesifiek – is. Dis jou oordeel dit laat my koud en liefdeloos. Jou liefdesstories is wat ek as oneerlik veroordelend en skynheiligheid verstaan en nog met elke plasing van jou ervaar het. So skei uit met soetsappigheid; dis nie die liefde van Christus nie. Jy, én die heer Eksteen.

Tog mag daar ‘n stukkie eerlikheid agter jou liefdessnedighede sit. Ek SAL daarop antwoord, al weet ek jy gaan dit nie ‘n greintjie aandag gee nie. Ek doen dit BLOOT om aan myself, verantwoording, voor my Skepper en Saligmaker te doen. Maar BLOOT, DUIDELIK EN UITDAGEND, dat die spul lafhartige swakkelinge en bedrieërs wat ons Bybels vir ons vertaal en ROEM: ‘DIT, is die Woord van God’, terwyl dit die TEENOORGESTELDE as die Woord van God is, hulle braaksel, vir die Skone Evangelie van Christus Jesus. Dit behoort vir jou alles te verduidelik, waarom ek hier, en duisende bladsye elders my hele lewe lank al STRY VIR DIE SAAK VAN DIE WAARHEID SOOS DIT IN CHRISTUS BEHOORT TE WEES maar nie is nie maar verskeurd en vermink oor die bladsye van ons Bybels lê.

 

 

Kameraad Eksteen: 

Ek verstaan julle SDA’s ook glad nie, julle raak so vasgevang met tegniese onbelangrikhede.
So vertel ons, as die Bybel so vermink is, watter manuskripte gebruik jy?
 

 

Kat:   

My God is werklik vir my oral, selfs in jou saad beskuit resep wat ek dikwels bak en deel met my vriende. Almal praat met lof oor jou saad beskuit resep. Maar ek sal nie nou jou saad beskuit resep hier uitlê in liefde soos ek dit verstaan nie. Want after all, ons is nie op die bakkery bespreking nie, ons is op Ras7 se bespreking oor Sondag? Saterdag?

My God laat Hom nie beperk nie. Nie tot ‘n Sondag of ‘n Saterdag nie. Hy bly Liefde vir my, elke oomblik. En Hy laat Hom beslis nie beperk tot EEN Boek nie.

En GE, ek is jammer as jy my opregte Liefde wat oral is, as ‘n oordeel ervaar. Dit is nooit my bedoeling nie. 

 

GE: 

‘Liewe Kat’: Jy doen dit weer; met jou slobberbekkige liefdeskwyl veroordeel jy maar net voort. Want ‘jou God’ is nie soos hierdie arme tolllenaars se God wat Hom laat beperk tot ‘n ‘n Saterdag en EEN Boek nie. Joune is gewone en deursigtige, skynheilige liefdesgeveins.

 

Kat: 

Al glo ek en Kameraad Eksteen nie dieselfde nie, is ons volwasse genoeg om te erken wanneer ons saam stem oor ‘n saak.  En oor hierdie onderwerp, stem ons saam. As ‘n resep nie gebak word nie, wat baat die woorde van ‘n resep om ‘n nasie te voed?

GE: 

Lv23:6–8,

Op die VYFTIENDE dag van dieselfde (Eerste) Maand is die Fees(sabbat) van ongesuurde brood (eet) aan die HERE: vir sewe dae moet julle ongesuurde brood eet. Op die eerste dag (nl. hierdie (groot) dag (sabbat) van Nisan 15 waarop julle die eerste keer ogb. eet) moet julle heilige samekoms hou: julle mag geen beroeps(– / winsbejag– / harde uitputtende fisiese “servile”) werk daarop doen nie: Maar JULLE:
MOET:
offers MAAK:
MET VUUR:
vir die HERE:
(NET SOOS) sewe dae lank.
Op die sewende dag (wat julle ogb. eet, is dit weer so:) heilige samekoms: (weereens, op hierdie sewende dag,) mag julle geen ‘servile’ winsbejag beoefen nie.

Godsdienstige WERK, was VERPLIGTEND, soos vuurmaak, wat op selfs die Sewende Dag Sabbat, beveel was om gemaak te geword het vir godsdienstige redes, maar verbode was vir eie ‘servile’ of gerief-doeleindes.

Die Volk van God naamlik – nie die ongelowiges nie – was onder wetlike verpligting gebring deur die Woord van God op doodsdreigement, om met alle krag en mag die hele dag van Abib 15, nag en dag, UIT TE TREK, met alle laste op die skouers en alle profane besittings en versiersels die LOT! OP DIE VYFTIENDE groot–dag–sabbat van die heilige vierdag en dag van heilige samekoms, Abib / Nisan 15!!! “En hulle het van Rameses vertrek in die Eerste Maand, op die VYFTIENDE dag van die Eerste Maand, in die oggend (vroeg net na middernag net) na die pasga (geëet was Eks12:11–12).” Nm33:3. DIESELFDE DAG ABIB 15 slaan hulle hulle tente ook nog op –– OP “daardie die einste groot–dag–sabbat.” (Nm33:5 en Jh19:31)

Ek hoop dit verduidelik dat Josef, “volgens die (wetlike) gebruik van die Jode om te begrawe” VERPLIG was om Jesus se liggaam, “dit wat oorgebly het”, OP ABIB 15 (vyftien) “groot–dag–sabbat” te begrawe.

 

Eva: 

Kat,  Hoe hou jy Bybelstudie?.
Ek sal sommer die vraag namens jou antwoord.
Jy vat jou Bybel, lees ‘n hoofstuk, bid en sê amen. Hoogstens sal jy miskien ‘n boek van een of ander skrywer bysleep en lees wat hy/sy te sê het oor die versie, en daarmee is jy tevrede.
Dit is Bybellees en nie Bybelstudie nie.
Ons is besig met ernstige Bybelstudie. Die woord sê:  SOEK EN JY SAL VIND.

Isa 58:2 Wel soek hulle My dag vir dag en het ‘n behae in die kennis van my weë! Soos ‘n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle My na die regverdige verordeninge; hulle het ‘n behae in die toenadering tot God.
Wat is behae anders as LIEFDE?
 

Kat: 

“Jy vat jou Bybel, lees ‘n hoofstuk, bid en sê amen.”

Nee. Ek aanbid my God van Liefde in die regte orde.
Ek bid eers en vra Hy moet asb aan my voorsien, wat ek vandag nodig het en kan gebruik, selfs uit die Bybel en dan lees ek die Bybel.


Kameraad Eksteen: 

Is daar ń verskil tussen ernstige Bybelstudie en harekloof?
Verskaf die Bybel ander antwoorde na “ernstige Bybelstudie”?
Hoe ernstig is hierdie Bybelstudie, as julle nie Grieks, Aramees, Hebreeus ens. magtig is nie en julle julself nie steur aan die oorspronklike manuskripte nie?
  

 

GE:  

Harekloof is reg vir jou Eksteen; moet net nie oor die Sabbat harekloof nie, want dan’s harekloof, harekloof.

 

CliffordS: 

Kat, Koos, Eva, KE
Is ek darm jammer ek het die week so laat tyd gekry om bietjie saam met julle lieflike mense te kan gesels. Kat jy hou goed koers.

Om te reken ons moet een of ander taal magtig wees of ‘n seker vlak van onderrig kry om die Bybel te verstaan is nonsense. Almal kan sekerlik STRONGS gebruik, of hoe, download esword. Dan is die stelling ook glad nie Bybels nie, want:

Joh 16:13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
Nou hoe dan nou.

Oor die Woesdag storie maak iets nie sin nie:
Mar 16:9 En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het.
Weetie, klink vir my redelik voor die hand liggend.

 

Eva: 

In Matheus sê die vertalers: laat ná die Sabbat toe dit begin lig word. Na die Sabbat moet dit mos eers donker word?

Peshitta Aramaic/English Interlinear New Testament
Now in the evening of the Sabbath as it was twilight the first of the week came Miryam of Magdala and the other Miryam that they might see the grave.

In the end G3796 of the Sabbath G3796 opse op–seh’   From the same as G3694 (through the idea of backwardness); (adverbially) late in the day; by extension after the close of the day: – [b](at) even[/b], in the end.

as it began to dawn G2020 epiphōskō   A form of G2017; to begin to grow light: – begin to dawn, X draw on.

toward G1519 the first day of the week G1519 eis ice   A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered)

Duidelik beteken “dawn” hier nie dagbreek of lig nie, maar “draw on”  Die vers in Matheus lees verder presies net soos die Peshitta as hy reg vertaal is.

In die Johannes Evangelie sê die vertalers die vrouens het by die graf gekom toe dit nog donker was. Eerstens bly die vraag, wat sal vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans?.

Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, G4404 unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
G4404 prōi    Adverb from G4253; at dawn; by implication the day break watch: – early (in the morning), (in the) morning.
G4253 pro   A primary preposition; “fore”, that is, in front of, prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: – above, ago, before, or ever. In compounds it retains the same significations.

when it was G5607  ōn ousa on   The feminine, the neuter and the present participle of G1510; being: – be, come, have.

yet G2089 dark,  G2089 eti     Perhaps akin to G2094; “yet”, still (of time or degree): – after that, also, ever, (any) further, (t–) henceforth (more), hereafter, (any) longer, (any) more (–one), now, still, yet.

Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene before dark comes henceforth
Dit lees m.a.w. “Op die eerste dag van die week voor dit begin donker word het” ....... was die graf leeg.

Lukas sê duidelik toe die vroue die oggend by die graf kom was dit leeg.

Vat die kommas weg by Markus, wat daar nie was in die oorspronklike geskrifte nie, dan kan die sin heeltemal anders lees.


CliffordS: 
GE,  ek vra weer waar is die liefde dan? Ek sien dit nie jammer. 

 

GE:  

Ek vergeet jou baie nonsens, CliffordS, omdat jy darem een sinvolle ding hier gesê het:
Mar 16:9 En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna

Vir my maak alles sin, wat’s jou probleem? Ek weet baie goed, jy’s mesmerised met menslike tradisie. Om jou te help om hierdie Skrif reg te verstaan, vra jouself, Wat is die werkwoord van hierdie sin; die res val onmiddellik in plek, probeer maar.

 

Eva: 

Julle geleerdes darem! Ai ai?
Wie was die uitverkore Dissipels? Vissermanne, tentmakers, al die eenvoudiges en ongeletterdes. Hoekom? Want aan hulle het die Koninkryk behoort. Selfs die Messiach was bekend as die “seun van die eenvoudige skrynwerker” Josef.

Want die geleerdes het “gedink” hulle is volleerd en het die lering van die Messiach nie nodig gehad nie, daarom het hulle Hom verag, en die Koninkryk verbeur, soos dit vandag nog steeds gaan.
Liewer ongeletterd en met die Gees vervul as geleerd en die Gees kort.
 

 

KE:  

Handomkeer verander die ernstige studente in eenvoudiges en ongeletterdes? Ek is jammer as ek en Kat julle eenvoudige ongeletterdheid kom versteur het. 


GE: 

Eksteen, jy’s ongenooide gas.

 

Karel Kat: 

Ek dag almal mag deelneem hier. En dit lyk nie vir my of Kameraad Eksteen die een is wat sy maniere verloor het in hierdie gesprek nie. 

 

GE: 

Eksteen is ‘n allycat, hy dwaal al die strate rond op soek na ‘n fait. Hy agtervolg jou soos ‘n spook van krot tot krot. Ek’t hom nog nie een keer IETS kontruktiefs sien skryf nie. Hy gaan daarop uit om ‘n stok in die speke van elkeen se wiele te steek.
Ons was en is so hier en daar tussen al die wol wat ander hier ouens in die ore kom prop, besig met ‘n duidelike ONDERWERP. Ons probeer immers om koers te hou. Nou kom verkoop elkeen sy spookasem langs ons braaivuurtjie en stamp moedswillig ons biere om. Swerkaters!

 

KE: 

Uit hierdie opbouende positiewe pos van jou kan ons sien watter Christelike waardes jy onderskryf. Daar is nie een gespreksgenoot op die bespreking wie jy nog nie persoonlik beledig het nie.

Dis die punt wat ek nog heeltyd maak, julle SDA’s kloof hare oor Saterdag of Sondag en so gaan die hele Bybel se boodskap julle verby.

 

GE:  

Christelike waardes” .... die grootste politieke swendelary van die apartheidsjare!

 

Kat: 

Liewe GE: aanhaling: “Swerkaters!”

As ek een verskuiwing maak aan Kameraad Eksteen se naam dan is ons drie katte in GE se moeilikheid, liewe Karel Kat;
KaT meraad Ek()seen.  Die hakkie gedeelte wys net waar ek die T weggeneem het en na KA ingelas het by Kameraad Eksteen
. 

 

GE:  

Oulik!

CDJIV:  

N.a.v. Eva:  

“Liewer ongeletterd en met die Gees vervul as geleerd en die Gees kort.”

CDJIV:  

Is dit nie altyd toevallig dat die persoon wat dit sê altyd doodseker is hulle is gevul met die ‘regte gees’ nie? Dis ALTYD die ander mense wat gevul is met die verkeerde gees. Ek het nog nooit ooit n gelowige gesien wat gebieg het hy is tans met die ‘verkeerde gees’ gevul nie. Dis altyd die ‘regte een’. Hoe werk dit?

Ten minste was hierdie ongeletterdes van die NT omtrent al die tale magtig van daai tyd en Strong help ook net soveel. 

 

N.a.v. CliffordS:  

“Mar 16:9 En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het.

CDJIV:  

Lectio brevior lectio potior. Lectio difficilior potior

 

KKKKoos:  

N.a.v. GE:

“Die Volk van God naamlik – nie die ongelowiges nie – was onder wetlike verpligting gebring deur die Woord van God op doodsdreigement, om met alle krag en mag die hele dag van Abib 15, nag en dag, UIT TE TREK, met alle laste op die skouers en alle profane besittings en versiersels die LOT! OP DIE VYFTIENDE groot–dag–sabbat van die heilige vierdag en dag van heilige samekoms, Abib / Nisan 15!!! “En hulle het van Rameses vertrek in die Eerste Maand, op die VYFTIENDE dag van die Eerste Maand, in die oggend (vroeg net na middernag net) na die pasga (geëet was Eks12:11–12).” Nm33:3. DIESELFDE DAG ABIB 15 slaan hulle hulle tente ook nog op –– OP “daardie die einste groot–dag–sabbat.” (Nm33:5 en Jh19:31)
Ek hoop dit verduidelik dat Josef, “volgens die (wetlike) gebruik van die Jode om te begrawe” VERPLIG was om Jesus se liggaam, “dit wat oorgebly het”, OP ABIB 15 (vyftien) “groot–dag–sabbat” te begrawe.
 

KKKKoos:  

Nee dit verduidelik niks,want jou chronologie is heel skeef. Die fees van die ongesuurde brode is eers later ingestel en was nog nie van toepassing tydens die uitog uit Egipte nie. Dit was juis ingestel ter viering van die uitog uit Egipte. 

 

GE:  

Eksodus 12 gee ‘n heel ander prentjie. Dieselfde dag wat die Israeliete die pasgalam moes geslag het, moes hulle suurdeeg verwyder het, ongesuurde deeg aangemaak het, en dit saam uit Egipte uit gevat het.

Met die eerste insidensie al was die dood beveel vir dié wat hulle nie aan die wet sou steur nie.

 

Dieselfde dag nog wat hulle uitgetrek het, het hulle ongesuurde brood gebak en geëet by Sukkot. Dit was hulle ENIGSTE proviand vir sewe dae! 

 

Dit was veertig jaar, voordat hulle die Jordaan sou oorsteek.

 

Die fees van die ongesuurde brode was as integrale deel van pasga ingestel en was van dag een af van toepassing tydens die uitog uit Egipte. Dit was juis ingestel ter voorbereiding in die geloof vir die koms van die Sondelose Sondedraer van die Volk van God— mens sien dit in die NT in vervulling gaan vandat Jesus verklaar het dat sy ‘UUR’, aangebreek het om sy Vader te verheerlik deur Sy Doodsdeurgang en Pasga van Jawe.

 

Maar omdat, met die uittog, die lam eers net voor middernag geëet was en hulle direk na middernag moes uittrek, kon die Israeliete hulle ongesuurde brood eers die volgende dag eet— op wat lateraan Abib 15 gedateer sou word. Daar was dus streng gesproke nooit ‘n enkele Ongesuurde Brood Fees op Abib 14 nie. Omdat die Ongesuurde Brood en die Offer met dieselfde maaltyd geëet moes word, maar op Abib 15, is die datums aangepas, en was suurdeeg verwyder en die offer geslag op Abib 14, en beide offer en brood saam op Abib 15 “in die nag”, “die nag om plegtig onderhou te word”, geëet.

 

GE: 

Oor Mk16,9....
Ons kan vertalings vermenigvuldig, en kommentare en selfs woordeboeke; hulle almal sing deesdae net die populêre liedjies.

 

Gaan terug na die eeue voor die einde van die negentiende eeu: dié Engelse Bybels gee eenparig aan “In” en “Op” in Mt28:1. Dit was metdat die Kerk begin bewus word het van die implikasies van verskeie Skrifture vir die Sondagopstandingsaanvaardes, dat hulle aan hierdie eeue oue egte of nader aan egte vertalings van o.a. ‘opse’ en ‘tehi epifooskoesei’ begin torring het. Dis ‘n historiese FEIT aantoonbaar selfs in die jong geskiedenis van ons Afrikaanse Bybelvertalings.

Ek het al Mt28:1 lettergreep vir lettergreep en woord vir woord en frase vir frase en sin vir sin op hierdie braaistok aangetoon dat dit letterlik en idiomaties “In / Op Sabbats” beteken ––– uitsluitlik, beteken.

Jou lys hierbo, Eva, verwar net verder waar daar voorheen net verwarring bestaan het. Jou bronne lyk omtrent almal klaar aangepas te geword het om Sondagglorie te besing.

Wat Mk16:9 aanbetref: Ek het CliffordS ‘n leidraar gegee. Soek die Werkwoord en wen die waarheid. Maar selfs hierdie sleutelbegrip vir die waarheid, word oortref deur die vindingrykheid van die teksbederwers. Hulle sal die naakte Woord van God uitoorlê. Hier is ‘n voorbeeld van wat ek bedoel: (Ek het al nog twee sulke voorbeelde op hierdie braailat aangebied, Jh19:42 en Mk16:8)

Noudan, Mk16:9: ––– Hier is jou korrekte waarneming oor die plasing van die komma, te berde. Dit behels egter ook om die woordorde te verander om die regte betekenis uit te bring –––

OAV: “En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria ....”.

Dit is duidelik die vertalers het geweet waarmee hulle hier te doen het, en het eenvoudig besef hulle sou van hulleself gekke gemaak het as hulle nie die Partisipium vir ‘n Partisipium sou laat deurgaan het nie. Toe alreeds – vóór 1930 – probeer hulle om met kommas en woordorde soveel as moontlik die indruk te skep Mk16:9 gee die opstanding op Sondagmôre aan.

Maar sou mens enigsins daarvan bewus wees ‘anastas’–”opgestane” is geen Werkwoord nie, en dat die ENIGSTE werkwoord van hierdie sin, “Hy het verskyn”—’efánee’ is, dan sou hulle oëverblindery hulle in hulle bose plan, niks gehelp het nie.

Nou die ouens is nie onnosel nie, en dis hoekom die NAB se vertalers met hierdie stukkie genialiteit vorendag gekom het:

NAB:
“Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het Hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn.”

Hulle skelmgeit het nie perke nie! Die Deelwoord is steeds ‘n deelwoord, en die Werkwoord, die Werkwoord. Al wat hulle ontoelaatbaar gaan doen het (maar wat vir die onwetende oog onsigbaar is), is om die Bywoord op die verkeerde woord te gaan toepas het. Want ‘n Bywoord het op ‘n Werkwoord, betrekking; nie op ‘n Naamwoord nie. In hierdie geval, het die Bywoord en bywoordelike frase, “vroeg op die Eerste Dag”, uitsluitlik op die ENIGSTE Werkwoord van die sin, “Hy het verskyn”, betrekking. Die Partispium, ‘Anastas’, is kontekstueel, na aard en betekenis, enkel Naamwoordelik: “Hy (Jesus), as die Opgestane EEN”=‘Anastás’, het vroeg op die Eerste Dag eerste aan Maria verskyn.” Alleen hierdie manier, laat aan elke aspek van die sin reg geskied. Maar hulle perversie is so redeloos as wat dit sedeloos is.

N.a.v. Eva:    

In Matheus sê die vertalers: laat ná die Sabbat toe dit begin lig word. Na die Sabbat moet dit mos eers donker word?
Peshitta Aramaic/English Interlinear New Testament
Now in the evening of the Sabbath as it was twilight the first of the week came Miryam of Magdala and the other Miryam that they might see the grave
.”

GE:
Die ‘Peshitta Aramaic’ is KLAAR ‘, vertaling; ‘n FOUTIEWE ‘vertaling’, te oordeel aan die hand van bg. vertaling.

N.a.v. Eva:  

In the end G3796 of the Sabbath G3796 opse op–seh’   From the same as G3694 (through the idea of backwardness); (adverbially) late in the day; by extension after the close of the day: – (at) even, in the end.
GE:
Wat is “
through the idea of backwardness”? Dis nonsens.

Waarvan praat hierdie verwysing nou eintlik? Van ‘opse’, of van ‘tei epifooskoesei’?
1) Die Grieks vir lg. is, letterlik en idiomaties identies:
“synde=om te wees=is”, ‘epi—fohs–k–ousei’ ‘oesei’ < ‘oesees’ < ‘eimi’, ‘om te wees’. In elk geval,
2) in die Datief, en MET
3) die Lidwoord in die Datief, dus,
“IN DIE LIG SYN/WEES”; en BOWENDIEN, MET
4) die Voorsetsel, ‘epi’ wat klem en essensie aandui: “in die toppunt / heldere, lig synde/wesende DAG”;
Alles samevattende ekwivalent in gewone mensetaal,
“middel van die namiddag”; is gelyk aan: 3 n.m..

Die Grieks vir ‘opse’, is ALTYD en sonder uitsondering, BYWOORDELIK; dit is NOOIT ‘n Voorsetsel nie. Die voorsetsel–storie, vir so ver waar dit sy aanvang gemaak het by Philostratus, is die wanhopigste gegryp na ‘n grashalmpie van die Sondagaanbidders. NIE EERS by Philostratus word ‘opse’ gebruik as ‘n Voorsetsel nie, Ablatief of nie Ablatief nie. En al sou dit as ‘n Voorsetsel by Philostratus aangewend word, BLY die betekenis STEEDS, ‘laat in / laat op’, maak nie saak WAT hulle probeer nie.   En dan kyk ons na Grieks drie eeue NA die Koinee van die NT!!   Fatale foute van die verbrouereerders!  

 

 

Kat:  

.... net omdat ek en jy verskil oor op wie se Sabbat moet wat gedoen word, maak mos nie dat jy my (mag) beledig het nie? As my gesindheid teenoor jou opvoeding aan my reg is, hoekom moet ek voel jy het my beledig?
Geloof gaan werklik nie vir my oor wie wat hoe in die Bybel verstaan nie. Maar help my godsdiensbeoefening my om by my God van liefde uit te kom, nie net op die Sabbat nie, maar elke oomblik en wat maak ek dan met wat ek vind in elke oomblik waarin ek Liefde vind.
  

Eva:   

N.a.v. GE:  

“Jou lys hierbo, Eva, verwar net verder waar daar voorheen net verwarring bestaan het. Jou bronne lyk omtrent almal klaar aangepas te geword het om Sondagglorie te besing.” 

Eva: 
Ag nee GE ek weet nie hoe jy in al my vorige poste kon inlees dat ek die eerste dag opstanding promoveer nie. Jy beskuldig ander mense van goed wat jyself doen.

MOENIE IN MY POSTE GOED INLEES WAT EK NIE GESê HET NIE.
Ek gaan dit nou vir jou groot skryf dat jy verstaan wat ek sê:
DIE MESSIACH HET:
OP DIE SABBAT OPGESTAAN,
GEDURENDE DIE SABBAT
TERWYL DIT NOG SABBAT WAS
DIE VROUENS HET NOG TERWYL DIT SABBAT WAS,
NA DIE GRAF GEGAAN,
EN DIE GRAF WAS TOE ALREEDS LEEG.
DIT IS WAT MAT 28:1 DUIDELIK Sê
WAT EK OOK UIT DIE PESHITTA BEWYS HET.

EK Sê DIT WEER:
DIE MESSIACH HET OP DIE SABBAT OPGESTAAN
KAN EK DIT DUIDELIKER STEL????????
  

 

GE:  

Hokaai, Eva, ek kom in vrede! Ek het nie na al jóú ‘poste’ verwys nie; ek praat van die een waarmee ek tans besig is om dit punt vir punt te beantwoord – die een met al die verwysings. Voorbeeld:

 

N.a.v. Eva:  

as it began to dawn G2020 epiphōskō   A form of G2017; to begin to grow light: – begin to dawn, X draw on.
GE:
Honderde kere al uitgewys as die grootste lieg uit. Sien behandel, boek 2: Ieder en elke insidensie in konteks uit die hele Griekse lektuur soos dit beskikbaar was in enige bron beskikbaar in die Hans Merensky Biblioteek van Tuks gedurende die jare min of meer tussen 1960 en 2009.

Die laatste – eeue na die eerste eeu –, en ENIGSTE insidensie met bg. betekenis: Hier’s die storie daarvan, en oordeel aan die storie, of die betekenistoepassing vertrou kan word.

‘n Sekere apostel en sy geleide is op pad vir ‘n debat met een of ander ongelowige êrens ver. Hulle slaap oor in die hotel, en die apostel maak deur die nag voorbereiding vir die debat. Maar die luise pla hom so hy kan niks doen nie. Toe beveel hy die luise: Gaan sit almal daar in die hoekie! En al die luise het hom uitgelos en in die hoekie gaan sit. En “toe die dag begin breek” (‘epifooskoo’ .... of was dit ‘epifauskoo’? Ek kan nie meer onthou nie.) Ewentwil, soos dit begin lig word het, het al die luise toe ewe gehoorsaam, hulle gewoonlike skuilplekke gaan opsoek – op lee mage onnodig om te vermeld.

Daar’s jou ENIGSTE geval waar dit, waar was: “as it began to dawn G2020 G2020 epiphōskō A form of G2017; to begin to grow light: – begin to dawn, X draw on.”

In ieder van die ander kere van die gebruik van die woord voor die datum van hierdie storie (vierde eeu?), word dit gebruik vir die periode van middag (12vm.) af tot sononder, en soms vir die periode van middag (12vm.) af tot sons–mid–onder–draaipunt, middernag. NOOIT, vir daarna nie; NOOIT vir ‘vroegoggend’, watter tyd ná middernag OOIT nie.


N.a.v. Eva:  

toward G1519 the first day of the week   G1519 eis ice   A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered)
GE:
Hier’s nou ‘n uitstekende voorbeeld van die hopelose swak gehalte van moderne verwysingsbronne.  Want dié ‘outoriteit’ LIEG al die pad Kerk toe en Preekstoel toe en in die Bybel in. Arme to’orders! Arme lesers!

A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered” is die KORREKTE omskrywing van ‘eis’— ja— MET DIE DATIEF! Maar dis die ewigheid ver van ‘eis’ met die AKKUSATIEF se betekenis: “Met die oog op die dag van Christus (oordeel)”; “tot die opstanding van die dode” (Flp1:10, 3:11 ––– wat nog DOER in die verre toekoms lê! Begrensing is die hoof–kenmerk van die Akkusatief: ‘tot’, of, ‘na toe’; maar nie ‘in’ nie. Om in te gaan, is kenmerkend van die Datief soos in die LXX, ‘eis’ met Datief.

Vgl. Mt2:12, “They departed into their own country” ––– hulle kon onmoontlik in Egipte vertrek het en terselfdertyd in hulle eie land gewees het. Daarom: ‘eis’ + “Akkusatief stel die perke” ––– die ENIGSTE manier van voorkoms in die NT!

Vir jou ‘outoriteit’ se verduideliking van die betekenis van ‘eis’ sal jy na die LXX moet gaan om voorbeelde te kry soos die priester wat sy vinger “IN die water insteek”: Lokatiewe betekenis. Jy het dit nie, in die NT nie. Hierdie ‘outoriteit’ is verteenwoordigend van hedendaagse kwasie–geleerdheid.

 

Dit maak nie saak hoe imponerend die boeke van buite lyk nie. Ek het nou die dag na die nuwe ‘Greens’ gekyk, en opgemerk hoe hy homself presies ‘aangepas’ het volgens die ‘dinamies–ekwivalente metode’ of ‘– beginsel’.

CDJIV:  

Opsomming soos ek aflei sovêr:

– Christus het gesterf teen die einde van Nisim 14. (Net voor Nisim 15 begin)
– Die volgende dag was die Sabbat van die eerste dag van die O–brode, Nisim 15.
– Christus staan op n ander Sabbat op (teen die einde van daai sabbat)

Kan almal hierop saamstem? Korrek sovêr?
  


Eva:  

Ek stem!  

 

 

GE:  

N.a.v. CDJ4:  

Christus het gesterf teen die einde van Nisim 14.  (Net voor Nisim 15 begin)

GE:  

Ja, maar nie te kort teen die einde nie; “die negende uur” (“Is daar nie 12 ure in die dag nie?”) 3nm. Dit staan geskryf.

N.a.v. CDJ4:  

Die volgende dag was die Sabbat van die eerste dag van die O–brode, Nisim 15.   
GE:  

Ja! 100%! PLUS:  Op hierdie “groot–dag–sabbat” van Jh19:31 begrawe Josef die liggaam.

N.a.v. CDJ4:  

Christus staan op n ander Sabbat op (teen die einde van daai sabbat). 
GE:

Juis, MAAR nie sommer net ‘n ander Sabbat nie; die onmiddellik op die Nisan 15 groot–dag–sabbat-van-die-pasga volgende Sewende Dag “volgens-die- (Vierde) Gebod–Sabbat”, Nisan 16, “Eerste Gerf Beweeg–Offer–dag”, en “die dag ná die sabbat” van die pasga, Nisan 15.

En weereens, letterlik: “Sabbatsmidnamiddag”=3n.m.

N.a.v. CDJ4:  

Kan almal hierop saamstem? Korrek sovêr? 
GE:  

Dit sal ek nie weet nie; kan maar net hoop ––– en bid (in liefde).

 

KKKKoos: 

GE, Nee ek kan nie met jou vertolking saamstem nie.

Luk. 23:54 56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.”

Net volgens die teksgedeelte blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding in die graf neergelê is , m.aw. nisan 14.

Die volgende teks gooi egter ‘n spanner in die works.

Mark. 16:1 2. “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”

hieruit blyk dit dat Luk. praat van ‘n dag van voorbereiding wat na die OB sabbat die speserye gekoop het . Dus was daar ‘n dag tussen die twee sabatte. Dit alleen sou dan jou 15de dag van begrafnis bevestig. As ons van dieselfde vrou en speserye praat kon hulle tog onmoontlik die speserye voorberei het voordat dit gekoop was.

Matt. gee egter ‘n ander perspektief wat die saak duidelik maak.

Die ander vroue wat van vêr af dit aanskou het het salf voorberei en gaan rus vir die OB sabbat. Josef het Yahshua begrawe op dieselde dag waar die twee Maria’s voor die graf gesit het. Hulle het toe gaan rus op die OB sabbat. Die volgende dag (nisan 15) gee gee Pilatus dat die graf bewaak moes word tot die derde dag. Op nissan 16 na die dabbat, gaan koop die twee Maria’s en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.

Dus volstaan ek met my verklaring. Begrawe 14 nisan en opgestaan 17 nissan.
 


GE:  

N.a.v. Eva:  

.... Dit lees m.a.w. “Op die eerste dag van die week voor dit begin donker word het” ....... was die graf leeg. 


GE:   
Eva, ek stem met jou GEVOLGTREKKING, saam, maar nie met hoe jy daar uitgekom het nie.

Van bo af:
Jy vra: “
wat sal vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans?” Dis ‘n goeie vraag om te vra.

Daar was ‘n wag aangestel om Jesus se dissipels weg te hou van die graf af: “Dat sy disspels nie miskien in die nag kom en Hom steel nie”. Die implikasie is duidelik: Jesus het gesê: “Oor drie dae staan Ek op”, of beter gestel: “Die derde dag staan Ek op”. En die Jode het gevra: “Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die derde dag” waarvan Jesus gespreek het! (Of, beter gestel, “tot die derde dag” waarvan Jesus gespreek het, “om is”.) Hierdie is daardie ‘derde dag’! Maar vannag gaan daardie – dit is, hierdie, “die derde dag” – óm wees en “dié verleier” vanselfsprekend nog in die graf (het die Jode geglo); ons, moet net seker maak “dat sy disspels nie miskien in die nag kom en Hom steel nie”.

Vir die Jode sou hierdie dag sononder, verby wees; vir die Romeinse wag sou hy middernag, verby wees. Dus, middernag kan enigeen maar kom kyk het— die liggaam sal verseker nog daarin gewees het. Min het hulle geweet .... Dis hoekom mens sou kon verwag dat die vroue in die nag juis, na die graf toe sou gaan.

Verder: Mt28:1 meld dat die twee Marias van voornemens was “om na die graf te gaan kyk”, “Sabbatsmidnamiddag” naamlik al! “Maar skielik was daar ‘n groot aardbewing”: toe kon hulle nie.

Vrydag direk ná “midnamiddag” het juis hierdie twee vroue, nadat die graf toegemaak was, “speserye en salf gaan berei”, vanselfsprekend om sodra geleentheid hulle dit sou toelaat, die liggaam in die graf te gaan salf. Die vanselfsprekende eerste geleentheid vir hulle sou ná die Sabbat, gewees het. En dit sou vanselfsprekend in die nag na sononder, in die nag, moes gewees het.

Die vroue kon nie geweet het dat die wag die Sabbat–”oggend na die Jode se voorbereidings” (van die Vrydagnamiddag), aangestel sou word nie. Maar toe hulle “Sabbatsmidnamiddag vertrek het om na die graf te gaan kyk”, moes hulle ook sekerlik van die wag te hore gekom het, en besef het dat hulle verniet sou probeer het om na die graf te gaan kyk. Boonop kom daar toe nog ook die “groot aardbewing”. Met hul voornemens was dit verby.

Maar Maria Magdalena kan haarself nie weerhou om net na sononder, tóg die graf te gaan opsoek nie. “En sy sien die klip van die graf af weggeneem! Toe hardloop sy (terug) en kom by Simon Petrus en (Johannes).

Mens verstaan maklik, en kan eintlik nie anders nie, as om te verstaan “
wat vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak” het in hierdie geval.
Bowendien was die volmaan en pasgafeestyd. Almal kon die “NAG om plegtig te onderhou”, in volkome veiligheid – al die katastrofale gebeure ten spyte – waargeneem het; dit was immers die Jode se belangrikste nagtelike fees.

Dis die eerste deel van jou vraag beantwoord, vertrou ek.

 

N.a.v. Eva:  

In die Johannes Evangelie sê die vertalers die vrouens het by die graf gekom toe dit nog donker was. Eerstens bly die vraag, wat sal vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans? 
GE:
Tweedens:
Die vraag bly altyd, eerstens: Is my basiese ‘feite’, reg? En in hierdie geval is dit ‘n baie belangrik, want dit kan die wêreld se verskil maak. Dus, “vrouens”, of een vrou, Maria Magdalena? Waarom is dit belangrik dat dit net, Maria was? Omdat daar gedurende hierdie nag nie net een nie, maar verskeie besoeke bý die graf gemaak sal word.

Nou, “toe dit nog donker was”.
Jy is heeltemal reg, ‘die vertalers’ is heeltemal verkeerd. Hulle is moedswillig verkeerd. Want volgens hulle, vind net een besoek aan die graf plaas gedurende al die tyd vandat die liggaam begrawe was, tot die Sondagoggend met die opstanding toe, en dit was, Sondagoggend met die opstanding! Daarom sê die vertalers in die Johannes–Evangelie Maria het by die graf gekom, “toe dit nog donker was”. Hulle lieg kom uit die bose uit.

Dít, was nie – soos meeste beweer – “net na middernag nie”. En dít, was nie – soos meeste beweer – saam met ander vroue nie. Want Maria was die eerste om allenig, na die graf te gaan, en eerste aan wie die Here, allenig, verskyn het. Op geen manier kan van net een besoek van al die vroue gelyktydig met Jesus se opstanding, sprake wees nie. Dit is ‘n totale, valse indruk wat vertalers met slim maar foutiewe woorde skep, net om te kan ‘bewys’, dat Jesus nie op die Sabbat nie, maar op die Sondag, opgestaan het.

Maria het na die graf toe aangekom, (‘eis to mneeméíon’), en het, sonder om in die graf in te gegaan het (Akkusatief van Begrensing), van ver af al gesien dat dit oopgemaak was. Sy het in haar spore omgedraai en teruggehardloop.

“Vroeg”—
‘proo–i’. Van ‘pro’, “A primary preposition”, wat ‘fore’, dit is, ‘in front of’, ‘prior’, beteken, volgens gesag van jou bron, Eva.

Die woord ‘proo–ï’–’vroeg’ kom tien keer in die Nuwe–Testament voor:

(1) Onbepaald ‘eerste ligdag’

Mt16:2–3, “In die aand (‘opsías ghenoménees’) voorspel julle, Mooiweer (vir môre)!, want die lug is rooi. En in die oggend–’proo–ï’ (voorspel julle), Stormweer vandag!, want die lug is
donkerrooi. … Julle weet goed om (tye uit) die voorkoms van die lug te onderskei, maar kan nie Die Tekens van die Tye (van die Christus) onderskei nie?” Duidelik beteken ‘proo–ï’ hierso, ‘oggend’, en net so duidelik, die ‘eerste’ deel van ‘lig–dag’, voor, én / óf, na, sonop – ‘proo–ï’ staan immers teenoor ‘opsías’.

Mt20:1, “‘n Huisheer het vroeg in die môre uitgegaan om arbeiders vir sy wingerd te huur.” ‘Vroeg in die môre’–’háma proo–ï’ – ‘met ligdag / met dagbreek’ = ‘mét eerste (deel van lig–)dag’. Dit kon voor én na sonop gewees het, want die arbeiders werk vir twaalf ure (‘n volle dag), of minder.

(2) ‘Vroeg’, begin van Dagbreek

Mk1:35, “Vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan na ‘n eensame plek en daar gebid.” “Vroeg in die môre, nog diep in die nag” – “proo–ï énnuga lían”. “Nog in die nag”, en “nog baie–’lian’ (diep) in die nag”, is duidelik “eerste lig van dagbreek”, of nog gedúrende, ‘sons–ópkoms’. Alhoewel hierso bedoel word die eerste ligskynsel, is dit steeds die eerste deel van die dag se lig vandat die son middernag al begin het om ‘fisies’, weer op te kom.

Mk15:1, “Vroeg in die more, sonder versuim, het die owerpriesters … en hele Raad, besluit …”. “Vroeg in die more” – ‘proo–ï’, = begin van dagbreek relatief kort na middernag (vgl. Jh13:30b) lank voor sonop, of, ‘eerste dagbreek’, en omdat Pilatus – ná sy lang verhoor en 6v.m. sonop eers –, vir Jesus oorgelewer het om gekruisig te word, Jh19:14. (Sien ook Mt27:1 en Jh18:28,
‘proo–ïas’, ‘Toe die eerste / vroeë oggendlig begin het’.)

(3, 1) Eerste ure van die dag vóór sonop

Mk16:2, OAV, “Baie vroeg op die Eerste Dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.” “Baie vroeg op die Eerste Dag van die week, kom hulle, net nadat die son begin opkom het, wéér by die graf aan.” “Kai lían proo–ï tei miái toon sabbátoon érgontai epí to mnééma, anatéílantos toe heelíoe.” Dit was nie “na sonop” nie, maar ook nie te lank vóór sonop nie, synde nog maar die eerste lumier / baie vroeg. Maria het agterna “by die graf bly staan”, tot Jesus later daar aangekom het, omtrent die tyd wat die tuinier sou begin werk het met sonop. Dus, “Baie vroeg” in vers 2, beteken ‘n rukkie vóór dagbreek.

(3, 2) Eerste ure van Ligdag, ná sonop

Mk11:20, “Toe hulle vroeg in die oggend verbygaan, sien hulle die vyeboom, verdroog.” “Vroeg in die oggend”–’háma proo–ï’ = ‘eerste van ligdag’; ‘Ligdag’ is die kontekstuele geïmpliseerde noodwendigheid; dit word nie in die enkele woord ‘proo–ï’=‘vroeg’, bevat nie. (Sien ook Mt21:18, ‘proo–ï’ = begin of ‘éérste’, vroeë deel van, die dag.)

Mk16:9, “En nadat Hy opgestaan het, het (Jesus), vroeg op die eerste dag, eerste, aan Maria Magdalena verskyn.” Jesus het omtrent sonop aan Maria verskyn. Dit kon ‘n rukkie ná sonop gewees het, maar nie ‘vroeër’ of ‘voor’ sonop nie, want Hy het aan haar verskyn omtrent die tyd wat die tuinier by die tuin sou opgedaag het om te begin werk, en dit sou waarskynlik met sonop wanneer die werksdag begin het, gewees het. Toe was dit wel nog “baie vroeg op die Eerste Dag” en nog maar die eerste uur na sonop – maar beslis nié ‘baie vroeg / lank vóór sonop’, nie. Nou verskyn Jesus aan Maria Magdalena, alleen, en “eerste”: ‘próóton Marian’! (Sien ook Jh21:4, ‘proo–ïas’ – ‘daar dit reeds dag was’ = die begin van die dag / die eerste sonskyn van die dag.)

Die woorde ‘prooton’ en ‘proo–ï’ is verwant en word van dieselfde grondwoord afgelei – wat vir enigeen sonder enige kennis van Grieks, opsigtelik behoort wees. Die kortste vorm van hierdie woord is die Voorsetsel ‘pro’, wat baie dinge kan beteken, maar hoofsaaklik gebruik word om ‘voor’ of ‘eers’, te sê.

Toe Jesus aan Maria verskyn het, was die ander vroue nie by nie – wat duidelik is uit Johannes (20:11 verder) se verhaal en uitdruklik in Mk16:9 staan! Dit is ook duidelik
dat Jesus, toe Hy later die oggend aan die ánder vroue verskyn het, Hy aan húlle, en dié keer nét aan hulle, terwyl Maria nié by was nie, verskyn het.

Saam met die son, vroeg, tot laat
Mk13:35, “Julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, laat in die dag, of middernag, of met hanekraai, of vroeg in die more nie.” “Of vroeg in die more” – ‘ee proo–ï’: Duidelik eerste van ligdag, en ná sonop, ná, ‘hanekraai’ – teenoorliggend ten opsigte van ‘laat in die dag’ namiddag, terwyl die dag eindig, ‘opsé’. ‘Proo–ï’–’vroeg’, kan dus hierso van die vroegste oggend tot selfs die middag duur; en ‘opsé’–’laat’, van middag tot middernag! Dit impliseer ‘n middernag tot middernag siening van ‘vroeg’ en ‘laat’ – soos in ons tydsberekening –, maar het tog niks te make met die vasstelling van dae of van die dagsiklus nie.

Hd28:23, “Deur kragtige getuienis het hy vir hulle die Koninkryk van God uitgelê, van die more vroeg tot die dag laat.”, ‘apó proo–ï héoos hespêras’ – ‘van die eerste lig tot die laaste lig’; ‘Hespêras’ – weste, sonsondergang. ‘Proo–ï’ kan hier daarom ook die hele voor–dag insluit.

Jakobus 5:7, “Het geduld met die vrug totdat dit die vroeë en die laat reën (van die seisoen) ontvang het …”, ‘héoos próminon kai ópsimon’ = ‘van die eerste / vroeë (seisoenale) reëns tot die laaste / laat (seisoenale) reëns’.

Dit dan, vir sover die Adjektiewe Bywoord ‘vroeg’–’proo–ï’ in die Nuwe–Testament met tyd verband hou. In die Nuwe–Testament daarom, beteken ‘proo–ï’, die ‘eerste’ van enige bepaalde tyd, hetsy die ‘eerste’ (gedeelte) van die hele dag, van net die ligdag, of van die nag; van net die oggend van die nag (na middernag); van net die oggend van die dag (voor sonop); van net die namiddag van die dag; van net die eerste deel of begin van ‘n werk, van iemand se rus aanvanklik – trouens, ‘die eerste’ van wat ookal! Soos die vroeë of eerste tydperk van en binne ‘n jaar, ‘n maand, ‘n seisoen; ‘n regering, ‘n koninkryk, ‘n oorlog.

 

‘Proo–ï’ in die LXX ten opsigte van die oggend van die dag, voor, en na, sonop:

Maar, protesteer hierdie gesaghebbende en septer–swaaiende uitgriffelaars van Woord en Betekenis, ‘In die Septuaginta – die Griekse Ou–Testament – word ‘proo–ï’ uitsluitlik vir die vroeg–oggend van die dag gebruik; dit beteken nooit, iets anders nie! Sodat dit ook in die Nuwe Testament, net een ding beteken, en dit is, ‘vroeg in die oggend’. Maria was vroeg sonop – nie in die aand na sononder nie –, saam met die ander vroue dáár, toe die graf oopgemaak was en die Here opgestaan het!’ Altans ... so, versin hulle!
Ek sê nie ‘proo–ï’ beteken nie vroeg–oggend nie. Dit beteken dit wel elke keer as dit allenig staan. Die konteks – die inhoud van die betrokke gedeelte dus –, sal moet bepaal of ‘proo–ï’ iets anders gaan beteken. Ek gaan nie al die plekke vir u noem van waar ‘proo–ï’–’oggend’ beteken nie – ons stem mos daaroor saam. Maar daar is baie. Met ‘n vinnige kyk het ek minstens 70 gevalle getel.

 

U moet ook onthou dat die letterlike betekenis van ‘proo–ï’ nie ‘oggend’ is nie, maar eerder die ‘voorste’ of ‘eerste’ deel – die begin–gedeelte van enigiets wat binne ‘n bepaalde verband verwag mag word.

Tweedens, dit is juis binne die verband van gevalle waar ‘proo–ï’ ‘oggend’ beteken, dat die presedent geskep word vir betekenisse wat in tyd, vérder van ‘oggend’, verwyderd lê.

Hier verwys ek nou na gevalle waar ‘proo–ï’ (– net soos ons gesien het toe ons die Nuwe–Testamentiese insidensies ondersoek het –) óf die oggend na middernag aandui, óf die oggend voor sonop, óf die oggend na sonop, óf die oggend voor middag – vier verskillende moontlikhede van die betekenis van ‘proo–ï’, nét ten opsigte van die begrip ‘oggend’! Waarom dan nie, sal ‘proo–ï’ nie ook op tydsperiodes wat nóg verder van juis ‘sonop’ af is, van toepassing wees nie? Daar bestaan geen rede hoekom nié. En ons gaan u plek en vers gee, vir elke aanspraak waarom wél. Want dit is nie waar dat ‘proo–ï’ in die LXX uitsluitlik vir die vroeg–oggend van die dag gebruik word nie, en ek sal dit nou aan die hand van werklike gevalle uit die Ou–Testament vir u wys.

(1) Oggend na middernag:
Ex8:20, ‘orthrison to proo–ï’
Ex34:2, ‘ghínoo hétoimos eis to proo–ï … kai órthrinos anébee eis to hóros’, “Wees gereed teen die oggend … en hy het baie vroeë oggend gereedgemaak en na die berg gegaan.”
**Nm14:4, ‘Orthrisántes toproo–ï’ – ‘eerste skynsel van sonsopkoms’ (“first streak of daybreak”) ** Grensgeval?

(2) Oggend voor sonop:
**Nm14:4, ‘Orthrisantes toproo–ï’ – ‘eerste skynsel van daglig’ (“first streak of daybreak”) ** Grensgeval?
Gn44:3, ‘proo–ï diéfause’ – ‘eerste lig’
Ex16:6–7, ‘proo–ï ópsesthe’ – ‘oggend sodra julle sal (kan) sien’

(3) Oggend na sonop:
Ex16:12–14, ‘toproo–ï eghéneto katá pauoménees tees drósoe kúklooi tees paremboléés’, “wanneer die son die dou opgedroog het, het die manna verskyn”

(4) Oggend voor middag:
Ex16:22, ‘proo–ï proo–ï héénika diethérmainen ho héélios etééketo’, “Elke oggend wanneer die son warm geword het, het (die manna) gesmelt / verdwyn.”

(5) ‘Proo–ï’ (‘oggend’) om die middag:– na sonop en voor sononder:

(1) Ex30:7, ‘Proo–ï’–’oggend’, kan teenoor ‘opsé’ staan; dus die vroeë lig teenoor die later lig van die ligdag, of te wel, vroeg ligdag, hééldag vóór middag (9–12 vm.), teenoor laat ligdag, hééldag ná middag (12–3 nm.).
(2) Ex27:21, 30:7–8, ‘Proo–ï’–’oggend’, kan ook teenoor ‘hespéra’ staan; dus die vroeë lig (6–9 vm.) teenoor die laaste lig van die ligdag (3–6 nm.).
(3) Ex29:39,41, ‘Proo–ï’–’oggend’, kan ook teenoor ‘deilee/deilinon’ staan; dus sonop (6 vm.) teenoor sononder (6 nm.).
(4) Nm9:21–22, ‘Proo–ï’–’oggend’, teenoor ‘nuuks’, ‘nag’; dus ‘dag’ heeldag, teenoor ‘nag’ heelnag. “Kai éstai hôtan ghéneetai heh nefélee, af hespêras héoos proo–ï, kai anabééi hee nefélee toproo–ï, kai aparóésin heemêras, ee nuktós.” “En sal dit gebeur dat die wolk van die aand af (‘af’ hespéras’) tot die oggend toe (‘héoos proo–ï’) gaan staan, en sou begin om op te styg, moet hulle uittrek, óf dag, óf nag.”

‘Kai ... ee ...’, ‘óf ... óf’: ‘Toproo–ï’ is by wyse van ellips in beide gevalle van ‘heemêras’–’dag’, én, ‘nuktós’–’nag’, van toepassing, as volg: ‘toproo–ï kai heemêras, toproo–ï ee nuktós’: “Hulle moet uittrek of dit by eerste nag–donkerte of by eerste dag–lig is!

As nog so ‘n geval van ellips, mag Nm28:4 (en daar is meer van hulle) genoem word. “Ton amnón ton héna poiééseis to toproo–ï, kai ton amnón ton deúteron poiééseis to (toproo–ï) pros hespêran.” “Die een bok moet hy in die voor–oggend offer, en die tweede bok moet hy in die (voor–)aand, offer.”

Waarom word ‘proo–ï’ telkemale noukeurig omskrywe, as dit vanselfsprekend die vroeë dag met sonop beteken het? Omdat dit nóg vanselfsprekend, nóg uitsluitlik, die vroeë dag met sonop beteken, en letterlik en vanselfsprekend, op heel ander tye van die dag, óf van die nag, van toepassing kan wees – en is – eenvoudig omdat ‘proo–ï’, ‘vanselfsprekend’ en op sigself – d.w.s., letterlik –, ‘eerste’, of ‘vroeë’, of ‘voorste’ (van wat ookal), beteken!

(6) ‘Proo–ï’ (‘Oggend’):

(1) vir: ‘Dag’, ‘Dieselfde dag’:
LXX, Lv7:5–6, “Die offerande moet op dieselfde dag–’heemérai’ waarop dit geoffer was, geëet word; niks mag tot die volgende dag–’proo–ï’ oorbly nie; op watter dag–’heemérai’ ookal hy sy offerande offer, op dieselfde dag–’aurion’ moet hy dit eet.”

(2) vir: ‘Heeldag / Altyd’:
Lv6:9, “Dit is die wet van die gehele brandoffer; dit is die gehele brandoffer gerooster op die altaar nag en dag ononderbroke; die vuur van die altaar sal daarop bly brand; dit mag nie doodgemaak word nie.” ‘Nag en dag ononderbroke’, “Hôleen teen núkta héoos toproo–ï”.

(7) ‘Proo–ï’ vir ‘Voor Sononder’

Dieselfde dag nog: ‘Toproo–ï’–’voor–sononder’, en nie, ‘Toproo–ï’–’voor–sonop’ die vólgende dag, nie!

LXX, Lv19:13, “kai oë mee koimeethéésetai ho misthós toe misthootóé soe pará soi héoos proo–ï.” Engels: “Neither shall the wages of thy hireling remain with thee until the morning.” Die bedoeling is nié dat jy die werker sy loon nie later as die volgende môre (voor of na sonop, maak nie saak nie) mag gee nie! Die bedoeling is jy moet hom onmiddelik, sonder enige verwyl, op die plek, dieselfde dag – daar en dan, soos wat hy van sy werkplek af wegstap –, betaal! Vergelyk maar Jak5:4, “Die loon van die arbeider wat deur julle agtergehou is, roep uit!” Mt20:8, “Sodra die dag klaar (gewerk) was,** beveel die meester … Roep die arbeiders en betaal hulle hul loon!
[** “Sodra dit aand geword het”]

Wat beteken die Grieks van die LXX, ‘proo–ï’, dan essensieel? In kern, dít, soos wat die OAV die Hebreeus in Dt24:15 weergee: “Op die dag self moet jy sy loon gee, sodat die son nie oor hom ondergaan nie!” Nou sal dit interessant wees om te sien wat die LXX in Dt24:15 sê – wat tog presies maar sal moet wees wat die LXX in Lv19:13 met “… héoos proo–ï”, sê!: “As die arbeider arm is, mag jy nie met sy loon nog by jou gaan slaap nie; jy moet hom verseker betaal voordat die son gesak het: ‘pros dusmás heelíoe’.” “… héoos proo–ï” = “pros dusmás heelíoe”!!

 

Sekulêre voorbeelde van ‘proo–ï’–’vroeg’ – op enige tydseenheid van toepassing:

‘proo–ï / próó–ïdzos / próó–ïos ‘, betyds (binne enige tydsbestek)
‘próó–een’, té vroeg

‘proo–ïáíteron, proo–ïáítata’, vroeër,vroegste (t.o.v. enigiets)

‘proo–ï éti heemêras’ / ‘heemêras to proo–ï ‘, ‘nog vroeg–dag’ / ‘vroegdag’: enigiets van sonop to middag
próó–ïdza – ‘eer–gister’, die–dag–voor–gister

‘hee proo–ïa hóóra’ – die vroeë / eerste / begin–uur

‘déílee proo–ïa’, vroeë namiddag, teenoor ‘déílee opsía’, laat namiddag

‘próói–a toon karpímoon’, voeë seisoen / vrugte

 

N.a.v. Eva:  

when it was G5607 ōn ousa on    The feminine, the neuter and the present participle of G1510; being: – be, come, have. yet dark, G2089 eti    Perhaps akin to G2094; “yet”, still (of time or degree): – after that, also, ever, (any) further, (t–) henceforth (more), hereafter, (any) longer, (any) more (–one), now, still, yet.   
GE:   
As ‘proo–ï’ dan van ‘lig’ die begin of ‘eerste’ lig sal aandui, of as ‘proo–ï’ dan van ‘n dag die begin of ‘eerste’ gedeelte sal aandui, of van wat ookal die begin of ‘eerste’ gedeelte, waarom dan nié, die begin of ‘eerste’ gedeelte van die nag of donker nie? Word ‘proo–ï’ nie van die Voorsetsel, ‘pro’–’voor’, afgelei nie? Beteken ‘pro’ nie, “Met die Genetief, t.o.v. Tyd, ‘voor’, ‘in die begin’, ‘no sooner than’” (Classic Dictionary, Greek/English) watter tyd ookal nie? Waarom dan nie in Johannes 20:1, “Éér / vóór die donker, synde / terwyl dit nog voor–aand is, kom Maria na die graf toe aan en sien die klip weggerol” nie? Dit is tog akkuraat letterlik wat daar geskrywe staan: “Ergetai Maria proo–ï skotías eti oesees”!

“Proo–ï skotias eti oesees” in Johannes 20:1 mag nie “synde nog die vroeë / eerste van die donker / nag” van die aand voordat dit heeltemal donker geword en die son heeltemal ‘gesak’ het, beteken nie?? Hoe ver sal ons tog gaan om die woord ‘proo–ï’–’vroeë’ in die frase “proo–ï skotias eti oesees”–’nog synde vroeë/vóór–donker’, skaamteloos DOOD te ignoreer en dit “skotias eti oesees”–’nog donker/nag synde’, te maak? Hoe ver sal ons gaan en die drogrede bly handhaaf dat Jesus “Lank ná die Sabbat” (OAV), opgestaan het? Skandelike brawade! Deur dit om Sondagslewenswil, “skotias eti oesees”–’nog donker/nag synde’ te maak, word die woord ‘proo–ï’–’vroeë’ in die frase “proo–ï skotias eti oesees”–’nog synde vroeë/vóór–donker’ in Jh20:1 soos ‘n gangreen– besmette ledemaat, sondermeer, geamputeer!

Nou as Johannes letterlik en vir net wat hy sê, opgeneem moet word, naamlik, “En op die Eerste Dag van die week, synde pas / nog vroeg–nág / eerste–dónker / vóór–nag / áánd, kom Maria na die graf toe aan en sien die klip weggerol”, wanneer dan, was die graf oopgemaak?

Wanneer dan, was die graf oopgemaak?
Antwoord: Presies, wannéér, en sóós, Matteus verklaar, en wannéér, en sóós – jare later – deur Johannes reg hier in 20:1 bewys word: “In die Sabbat se laat (ure) … met die Eerste Dag van die week aanstaande”. Na sononder hierna, “sodra die Sabbat verby was, het Maria, die ander Maria en Salome, spesrye gaan koop”, Mk16:1 – natuurlik vir Salome se onthalwe. En “Nog vroegdonker” hierna, “op die Eerste Dag”, sê Johannes, “kom Maria na die graf toe aan en sien die klip weggerol. Toe hardloop sy terug en gaan vertel …”, want sy het gedink die liggaam was gesteel, vers 2.

Daarom dan, vra ek weer, wanneer was die graf oopgemaak as Maria dit “klaar oopgemaak, gesien het terwyl dit nog vroeg (of ‘eerste’)–donker / nog vroeg (of ‘eerste’ deel) van die nag was”? Antwoord: Mt28:5a, “Verduidelik die engel aan die vroue … In die Sabbat laat, vroeg namiddag en vooraand van die Eerste Dag van die week …”! Dis wanneer!

En vir hierdie – korrekte – vertaling, “Verduidelik die engel aan die vroue … In die Sabbat laat, vroeg namiddag en vooraand van die Eerste Dag van die week …”, sit ek my kop op die spreekwoordelike blok!

Kom ons eerbiedig die Sabbatdag waarvan “die Seun van die Mens, Here is”, “Dag van die Here” Jesus, “die Sewende Dag naamlik, aangaande waarvan God aldus gespreek het, En God het op die Sewende Dag van al sy werke gerus!” Kom ons eerbiedig die Sabbatdag met die eer en waardigheid wat die Here God self daarvoor verwerf het deurdat Hy Jesus Christus op die Sabbatdag uit die dood en dode opgewek het en daarmee aan “die Volk van God … rus verskaf het, en daarom onderhouding van die Sabbat, vir die Volk van God, geldend, (laat) oorbly het.” (Mk2:27, Op1:10, Hb4:4–5, 8–9)

 

 

N.a.v. KKKKoos:  

Luk. 23:54 56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.”
Net volgens die teksgedeelte blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding in die graf neergelê is , m.aw. nisan 14.

GE: 
Wat gee jou die idee, KKKKoos, dit was “
die dag van voorbereiding .... m.aw. nisan 14.”?
Kom ons steek eers voor hierdie onderstebo stinkbos vas en leer van die duiwel ‘n paar dinge, voordat ons verder gaan.

Jy hou dat die kruisiging en sterwe op Nisan 14 was.
Ek glo jy glo dit op grond van Jh19:14 en die OT voorskrifte om die pasgalam op Nisan 14, in die daglig, tussen sonop en vóór sononder te slag.
Jy hou dat die Bybeldag met sononder en daaropvolgende aand met daaropvolgende nag–helfte, BEGIN, om dan met daglig–helfte, al die pad weer na sy einde toe uit te loop om met sononder klaar te wees.
Jy hou dus “die dag van voorbereiding .... m.aw. nisan 14” het tot die aand toe aangehou en met die sononder opgehou.
Jy plaas AL die Jode se knoeiery met Pilatus om die kruise verwyder te kry, op hierdie dag tussen “mid–namiddag” en vóór sononder.
Jy plaas Josef se onderneming “hierna” (Jh19:38), binne dieselfde tydsgrense, ná 3 n.m. en vóór sononder.
Gevolgtrekking: KKKKoos sê, dit het ALS klaar gebeur, vóór sononder en vóór die aand begin het en vóór dit nag geword het.

KKKKoos, Jy het óf vergeet van, óf jy ignoreer moedswillig daardie een faktor wat ek by duisende, ja, miljoene, om die waarheid te sê, by die hele Christenwêreld gesien het, as moedswillig geïgnoreer. So geïgnoreer dat die wat dit dalk aandag sou gegee het as hulle kon, mislei word sodat dit vir hulle onmoontlik gemaak word om dit op te let.

Jy kan jouself gaan vergewis van wat ek hier, met alle sekerheid konstateer: Gaan vergelyk jou KJV of selfs jou OAB met NIV of NAB by Mk15:42. (Dis nou die hoeveelste voorbeeld wat ek gee van die uittartende hovaardigheid van die vertalers om “Wet en Tye” van God te “verander”. Hulle konkel so in die donkerte, maar verraai hulleself telkens net opsigteliker. Terloops, dis hier wat ek hulle skimme die eerste keer gewaargeword het— toe ek nog jonk was .)

OAV: Bietjie dubbelsinnig, maar lees hom soos ‘n kind, en hy sê:
En toe dit aand geword het omdat dit die Voorbereiding was, dit is, die Voorsabbat ....”;
So: Phillips: “When the evening came, because it was the day of preparation, that is the day before the Sabbath ....;
So: KJV: “And now when the even was come, because it was the Preparation ....”;

So: MLB en RSV, en verbasend genoeg, NKJV: “When evening had come, since it was the day of preparation, that is, the day before the Sabbath ....”.

Teenoor:  

NIV: “As evening appraoched” (manier nr. 1);
LB: “Late that afternoon” (manier nr. 2);
So, NAB: “Dit was Vrydag, dit is die dag voor die sabbatdag, en dit was al die MIDDAG laat”.

Vergeet nou maar eers van of dit Vrydag was of nie. Dit gaan nou eers oor of dit “klaar aand geword het” (die letterlike Grieks), of, of dit nog ‘die middag laat’ was.

Jy sal sien die valse profete knoei op een van twee maniere: Die een klomp sien kans om met grammatika te toor: Hulle veander die TYDSASPEK van die Voltooide Verlede Tyd, “(Dit het) al klaar aand geword”, na die Durende Verlede Tyd: “As evening appraoched”.

Die tweede lot, sien nie kans om met die strenge presiesheid van die Griekse taalkunde te peuter nie; hulle takel die woordbetekenis self – regte Don Kioutie–styl. Nee, sê hulle, ‘opsia’ beteken nie aand na sononder nie. Dit kan mos net sowel “laat middag” beteken, sê die braafstes (die Boere); of dit moet op die laatste, “late afternoon” wees, sê die effens skrikkeriges (die Rooinekke).

HOEKOM wil almal ewig aan die letterlike betekenisse van grammatiese of filologiese aard staan peuter? Want hulle is BANG VIR DIE DONKERTE VAN DIE NAG!!! Want hulle HAAT DIE IDEE Josef het die liggaam van Jesus NA die Kruisigingsdag EERS BEGIN verkry om Hom EERS die VOLGENDE ligdag, klaar te begrawe het.
Soos ek gesê het, hierdie is die hoeveelste voorbeeld van sulke onderduimse knoeiery met die Skrifte om Sondagsaanbiddings ontwil. Dapper in hulle grotte; te bang om hulle gesigte buitekant te wys. Dis hoekom ek nie sterk genoeg beledigings en skeldwoord kan vind om hulle uit hulle grotte uit te rook nie.

Nou, KKKKoos, jy skaar jou mos by hierdie spul lafaards deur die “aand” in Mk15:42/Mt27:57, Lk23:48–50 en Jh19:31/38 teen alle bewyse in te bly ontken???

 

N.a.v. KKKoos,   Hieruit blyk dit dat Lukas praat van ....”. “Hieruit ....” Uit wat uit? Uit: “Mark. 16:1 2. “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”
Hieruit blyk dit dat Luk. praat van ‘n dag van voorbereiding ....”. “‘n dag van voorbereiding ....” NA, “toe die Sabbat verby was ....”?! NA, “toe die Sabbat verby was ....” volgens Mk16:1?! Wat’s die sin van “‘n dag van voorbereiding” wat op die Sabbat volg?

Mk15:46b–16:1: “En (Josef) .... het Hom afgehaal en in linne toegedraai en Hom neergelê ... en hy het ‘n klip teen die opening van die graf gerol. En Maria Magdalena en Maria die moeder van Joses het gesien waar Hy neergelê was. En toe die Sabbat verby was het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus (of ‘Joses’?) EN Salome, spesrye gaan koop.

Onvergisbaar veronderstel Markus die verloop van die Sabbatdag tussen 15:46b tot 47, en 16:1, want hy vermeld die afloop daarvan met soveel woorde in 16:1.
Enige mens kan sien dit was nie daardie dag – dag van begrafnis – wat volgens 15:46b–47 ‘einde se kant toe gestaan het’, wat in 16:1, “deurgegaan het / om was” nie. Inderdaad “Dus, was daar ‘n dag tussen(in). Niemand gaan dit tussen Mk15:46b tot 47, en 16:1, ontken nie. Want niemand kan nie.

Niemand kan nie, want Markus is in presiese ooreenstemming met Lukas, waar dié óók, net soos Markus, melding maak van die dag van begrafnis en hoe dit “einde se kant toe gestaan het”, “in die rigting van die Sabbat” (‘epefoosken sabbaton’), en die twee Marias, op HIERDIE dag direk, onmiddellik, vóór die ‘Sabbat’, “speserye en salf voorberei het” en toe dadelik, op hierdie geantisipeerde “Sabbat volgens die Gebod”, “begin rus het”. En niemand kan verder wil ontken dat Markus van HIERDIE ‘Sabbat’ verklaar, dat “Toe die Sabbat verby was” die ander groep van die drie vroue hierdie keer, sonder twyfel ter wille van Salome wat nie ‘eergister’, op die dag voor hierdie pas afgelope Sabbat, by was nie, “speserye gaan koop het”, naamlik, “sodat hulle, wanneer hulle gaan, Hom kon gaan salf”. 16b.

Maar julle Woensdag–kruisigingsvoorstanders is blind vir die verskille tussen die vroue op die dag voor die Sabbat, en die vroue op die dag na die Sabbat; en julle hou julle blind vir die verskil tussen speserye en salf voorberei, en speserye, gaan koop. Julle sluit julle oë vir baie dinge meer; want julle wil nie sien nie, want julle sal eenvoudig nie fout erken nie.

In die verband (konteks) van Mk16:1–2 hou julle julle veral blind vir die ongelukkige menslike teksindeling, waardeur die kontinuïteit van Mk15:46b tot 47 en 16:1 vernietig word; en kontinuïteit tussen 16:1 en 16:2 kunsmatig geskep word.

Daarom:
Luk. 23:54–56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het [die vroue by name genoem in Markus en Matteus, die twee Marias], het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.

Volgens hierdie teksgedeelte in ooreenstemming met die ander Evangelies, blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding, “wat die Voorsabbat is”, Mk15:42, en wat terselfdertyd “daardie groot dag van die (pasga)sabbat was”, Jh19:31, in die graf neergelê is, Abib 15.

Volgens hierdie teksgedeelte Lukas 23:54–56, in ooreenstemming met die ander Evangelies, blyk dit verder dat die “Sabbat naderende was”, en dat “die vroue” toe “op die Sabbat volgens die Gebod begin rus het”. Soos Markus 16:1 by implikasie bevestig, “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf.

Hieruit blyk dit dat Lukas praat van die OB–sabbat wat op die “dag van voorbereiding” voorgeval het. Want Lukas praat hoegenaamd NIE, van vroue wat “die speserye gekoop het” nie. Maar Markus sê dit. Dus was daar geen dag tussen die twee sabatte nie. Hulle het ‘rug aan rug’, gelê. Dit alleen bevestig dan 15de dag van die Eerste Maand as die dag van begrafnis. In KKKKoos se eie woorde: “
As ons van dieselfde vroue en speserye praat kon hulle tog onmoontlik die speserye voorberei het voordat dit gekoop was.

 

N.a.v. KKKKoos:  

Matt. gee egter ‘n ander perspektief wat die saak duidelik maak.   Die ander vroue wat van vêr af dit aanskou het het salf voorberei en gaan rus vir die OB sabbat.
GE:
Matt. .... (maak) duidelik. Die ander vroue wat van vêr af dit aanskou het....

KKKKoos, jy is hierso by die kruisigingstoneel; nie by die begrafnistoneel nie! Jy verwar Mt27:60–61, met 55–56! Let op die miljarde verskille en die grootheid van die verskille. Dis onmoontlik met mekaar verwarbaar; maar jy kry dit reg? Ek gaan nie eers hier op die verskille in nie, dis so duidelik vir enigeen om te sien. Maar weet jy wat maak jou so blind, geagte, liewe, broeder KKKKoos? Die feit dat jy doelbewus en met voorbedagte rade, vers 57 verbykyk. Maak jou oë vir 57 oop, en dan eers, sal jy op die werklike ‘perspektief’ wat Matteus gee, en die HELE saak duidelik maak, kan infokus.

Want Matteus skryf geen woord van “ander vroue” nie, of van “salf voorberei” nie, of van vroue wat “gaan rus” het, of dat hulle “vir die OB sabbat” gaan rus het nie. Dis Lukas wat skryf van TWEE vroue, die Marias uitgesonder, wat “gaan rus” het, en dat hulle “vir die Sabbat volgens die Gebod–’Entolee’(Liefdesgebod [met erkenning aan Eva]) gaan rus het”.  Dit is die perspektief van die twee Marias, wat Matteus op Lukas werp. 

 

N.a.v. KKKKoos: 

Josef het Yahshua begrawe op dieselde dag waar die twee Maria’s voor die graf gesit het. Hulle het toe gaan rus op die OB sabbat. Die volgende dag (nisan 15) gee gee Pilatus dat die graf bewaak moes word tot die derde dag. Op nissan 16 na die dabbat, gaan koop die twee Maria’s en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.
Dus volstaan ek met my verklaring. Begrawe 14 nisan en opgestaan 17 nissan.

GE:
Dis darem baie vreemd, dat jy hier openlik konstateer, “
Dus volstaan ek met my verklaring. Begrawe 14 nisan en opgestaan 17 nissan.” Want dan is dit, BEGRAWE: Nisan 17, 16, 15, én, 14— VIER dae in die graf, volgens jou, VIER dae, “in die hart van die aarde”. Maar “volgens die Skrifte opgestaan die derde dag”.

Josef het Yahshua begrawe op dieselfde dag waar die twee Maria’s voor die graf gesit het, die dag NADAT: hulle tussen “baie ander vroue en bekendes” in “die buitekring van die massa”, “van ver gestaan en aanskou het, alles wat plaasgevind het”. Hulle het toe op hierdie dag DAARNA, die VOLGENDE dag, “gaan rus op die Sabbat volgens die Gebod”(— ‘hee entolee’— nie ‘volgens die verordeninge van die wet’, ‘nomos’, nie).

HIERDIE dag (Nisan 15) gee Pilatus bevel dat die liggaam aan Josef, “afgegee” moes word; waar hy reeds toestemming aan die Jode verleen het dat al drie die liggame aan die kruise, se “bene gebreek moes word, SODAT hulle nie (op HIERDIE prospektiewe dag), aan die kruise sou bly hang nie OMDAT daardie dag groot–dag–sabbat van die Jode was”— TERWYL dit ook “die Voorbereiding was wat aangebreek het”. Jh19:31.

Op die oggend na hulle voorbereidings” (Mt27:62) van juis die VORIGE die vyftiende dag van die Eerste Maand, “gee Pilatus bevel dat die graf bewaak moes word tot die derde dag ....” OP, Nissan 16, dié heilige sabbat, wat die Jode in hulle naywer en haat nie eens bemerk het nie!

N.a.v. KKKKoos:  

Op nissan 16 na die sabbat, gaan koop die twee Maria’s en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.
GE:
“....
gaan hulle na die graf” om wat te doen? Om die liggaam te gaan salf?

Markus vertel, deur in vers 2 (nadat hy in vers 1 afgesluit het) van voor af te vertel: “En baie vroeg op die Eerste Dag van die week, net voor sonop (OAV, “net ná sonop” is verkeerd – dis ‘n ander onderwerp.) kom hulle by die graf aan.” Dit, terwyl Lukas die Evangelie is wat melding maak daarvan dat die vroue – verskeie vroue, onder wie die twee Marias – met hulle speserye en olies “BY / aan /met hulle”, alreeds, by die graf was. Die besoek in Markus – sonder speserye of olies – kom dus kronologies ná die besoek deur Lukas verhaal.

N.a.v. KKKKoos:  

Op nissan 16 na die sabbat, gaan koop die twee Maria’s en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.
GE:
Jy verklaar, “
op, die eerste van die sabbatte”; maar nounet, was dit, “Op nissan 16 na, die sabbat”. Is dit ‘op’, of is dit ‘na’?

En toe die Sabbat”, Mk16:1, Abib 16, “verby was, het die twee Maria’s MET Salome by hulle (die keer) speserye gaan KOOP, om wanneer hulle sou gaan, hulle hom sou kon salf.

Volgens jou, volg die dae mekaar dan só op: Omdat KKKKoos sê Kruisiging was op Woensdag Nisan 14:
B) “Op nissan 16 (op Vrydag) na die (pasga)sabbat (Mk16:1,
A) op Donderdag Nisan 15), gaan koop die twee Maria’s en Salome speserye en”—
C) “na die sabbat....” Hier slaan jy mos klaar een dag in die volgorde oor.

Kom ons kyk weer. Volgens jou, volg die dae mekaar dan só op: Omdat KKKKoos sê Kruisiging was op Woensdag Nisan 14:
B) “
Op nissan 16 (op Vrydag) na die (pasga)sabbat (Mk16:1,
A) op Donderdag Nisan 15),
gaan koop die twee Maria’s en Salome speserye en”—
C) “
na die sabbat” (eerste frase Mt28:1, veronderstel om Saterdag (en Nisan 17) te gewees het)—
D) “
op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) (en dus op Sondag tweede frase van Mt28:1, op Nisan 18) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.”

Of is dit, volgens KKKKoos omdat KKKKoos sê Kruisiging was op Woensdag Nisan 14:
B) “
Op nissan 16 (op Vrydag) na die (pasga)sabbat (Mk16:1,
A) op Donderdag Nisan 15),
gaan koop die twee Maria’s en Salome speserye en”—
C) “
na die sabbat op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) (en dus op Sondag tweede frase van Mt28:1, op Nisan 17) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf”?

1) Want volgens KKKKoos, “
gaan hulle na die graf”, eerstens, NADAT die opstanding op die Sewende Dag Sabbat PLAASGEVIND HET, en tweedens TERWYL hulle die graf op die dag daarna, Sondag, “LEEG VIND”!

2) Volgens KKKKoos vind die Opstanding op die Sewende Dag Sabbat plaas— Woensdag, Donderdag, Vrydag— die VIERDE dag ná Woesdag; nié, “op die dérde dag volgens die Skrifte” van die pasga nie.

3) Volgens KKKKoos vind die Opstanding op die Sewende Dag Sabbat plaas: Woensdag Nisan 14; Donderdag Nisan 15; Vrydag Nisan 16; Saterdag (“die Sabbat”) Nisan 17— Opstandingsdag, volgens KKKKoos: “op die eerste van die sabbatte”.

 

Eksodus 12:10–11 verklaar “op die dag ná die sabbat” (dit is, “ná die sabbat” van Nisan 15), moet die Eerste Gerf Beweeg–Offer gebring word: dus op Abib 16 – sestien. Maar volgens KKKKoos is Saterdag Nisan 17 nie “ná die sabbat” van Nisan 15 of “ná”, enige ‘sabbat’ nie.

4) Volgens KKKKoos vind die Opstanding op die Sewende Dag Sabbat plaas: Woensdag Nisan 14; Donderdag Nisan 15; Vrydag Nisan 16; Saterdag (“die Sabbat”) Nisan 17— Opstandingsdag. Volgens KKKKoos: “
Op nissan 16 na die sabbat, gaan koop die twee Maria’s en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf” en “vind dit leeg”. Dus was die Opstanding reeds op Nisan 15. En dus was Opstandingsdag, volgens KKKKoos, die Donderdag al.  Of: Dus was die Opstanding reeds op Nisan 16. En dus was Opstandingsdag, volgens KKKKoos, die Vrydag al. OF: volgens KKKKoos: “En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf”, en “vind dit leeg”. Dus was die Opstanding op die vorige dag van die week, “die Sabbat voor die Eerste Dag van die week”— drie verskillende moontlike dae, volgens KKKKoos. En dus, kom KKKKoos se “op die eerste na die sabbatte” uiteindelik toe neer op eenvoudig, “op die eerste dag van die week”.

Eisjjj! Daar’s nie op enige plek of manier, kop of stert uit te maak nie! Nog enetjie? Vir later ....

 

GE:  

Dit is vandag Sondag, en nounou sit meeste Christengelowiges in Suid–Afrika in die kerk en bely daardeur – groottendeels ONWETEND – die armsalige eerste beginsel van die wêreld van die bygelowige waarneming van dae, maande, seisoene en jare, waardeur die Kerk van Christus teruggekeer het na die nie–gode van hulle afvallige en heidense voorvaders.

Ek steek die volgende tjop weer op hierdie lat, en brei so êfens daarop uit ––– hoe warmer hy van die vuur geëet word, hoe lekkerder gaan hy wees.

KKKKoos, Daar bestaan ‘n betekisvolle nuanse van verskil tussen jou siening en myne.
Jy sê: “
Vry van die wet. En dat hulle hulle nie moet laat mislei deur ander wat nog nie losgekoop is nie. Dit sluit egter nie die ware sabbat in nie. Dit moet nogsteeds onderhou word. Ek dink ons stem oor die punt saam.
Ek sê, n.a.v. spesifiek Kol2: Vry van die WET WAT aan die kruis genael is: Vry van Christus Jesus as my OORDEEL, want in HOM het ek, alle oordele van God oor die sonde volgens die Wet ondergaan en deurloop. En dat hulle hulle nie moet laat “OORDEEL / VEROORDEEL / VERDOEM NIE. “Mislei” is nie naby in die woord, ‘krinoo’, “om te oordeel / veroordeel / verdoem” nie.


“....
deur ander wat nog nie losgekoop is nie”: Absoluut! Hier word die magte, die kragte, die owerhede en heersers VAN DIE WÊRELD bedoel: direk, op die man af, BEDOEL. Hier word GEEN Romeine 14 ‘probleem’ veronderstel nie. Hier in Kol2 word gesê wat bedoel en veronderstel word; dis nie die ‘issue’ van Romeine 14 van GELOWIGE EN MEDEGELOWIGE teen mekaar nie; Dis ONGELOOF en die seevierende en feesvierende Gelowiges, teenoor mekaar.

Jy sê: “
Dit sluit egter nie die ware sabbat in nie.”
Ek sê: Dit – Kolossensiers – praat van, en bedoel niks anders as ‘die ware’ Sabbatdag nie ––– die ware Jakob van die aardse bestaan en lewe van die Gelowiges “Die Liggaam van Dié van Christus Se Eie”. (17)

Dan, soos jy sê: Hierdie Sabbatdag van –– ek kwoteer Paulus: “
Maand of Sabbattefees”, “moet nog steeds onderhou word”. Ek dink ons stem oor die punt saam BEHALWE dat hier van geen ‘moet’ sprake is nie; want ‘moet’ is ‘wet en wettiesheid, en daar sal geween wees en ‘n gekners van die tande. Nee! Hier, in Kol2 word van VRYHEID EN VRYGEMAAKTES EN VRYHEIDSDAG, ‘geskrywe’. Hier is alleen in die feit hierdie status koo en lewendigheid staan geskrywe in die Skrifte, sprake van ‘Wet’ en ‘Die Wet’. Maar eerstens en van wesenlike belang is dat hier van Goddelike Wet in die Persoon van die Gekruisigde en Opgestane Lewende WOORD van God, Jesus Christus, geskrywe word. Die Heilige Gees oortuig van OORDEEL; Die Heilige Gees oortuig van Christus. Die Heilige Gees oortig van sonde; Die Helige Gees oortuig van Christus. Die Wet Christus het gekom dat dood en sonde herken en geken en erken kan word na die Liefde van God die Vader. Kyk die gelowige na die Wet op kliptafels kyk hy na die Wet van God wat nie lewend kan maak nie; wat nie eens self dood kan maak nie; wat nie eens self kan bewusmaak van sonde nie. Maak God die oog van die geloof oop, skep God die hart om te herken, om te ken, om te erken, Skep Hy die Beeltenis van Christus Jesus in die innerlike mens, en oortuig die lewende Jesus van oordeel en sonde, dood hy die ou mens en self , handel Christus die Wet van sonde en van die dood in my, en dood Hy in my die ander wet in my lede, en wek Hy in my siel, my op uit die dood van sonde, soos ek in Hom en met Hom en deur Hom, reeds mede gekruisig en in Sy dood medebegrawe en in Sy opstanding reeds medeopgewek is tot die nuwe en ewige lewe, my lewe saam met Christus verborge in God. Jesus Christus die Wet van sonde en die dood vir my die Wet van die Lewe volgens die WET van Onvernietigbare Lewe.

Jy –– lyk dit my –– veronderstel steeds ‘net, seremonieële sabbatte’; ek nie. Ek neem hierin die Enkel Ware Wet van God Sy Ewige Lewende Woord Christus Jesus, gekruisig en weer opgestaan waar. Ek neem hierin sowel, die enkel en enigste ewige “Sabbat van die Here jou God, Sewende Dag” van God se skeppende en velossende Spreke, waar. Want soos Christus my in Homself en Homself ook in my vestig en bevestig, vestig en bevestig hy my in die fees van sy geregtigheid, in die Sabbat van die HERE jou God, en Sewende Dag van sy welbehae en nie van die behae en begeerte van die wêreld nie. “Want My Sabbatte is teken tussen My en julle, dat Ek julle God is wat julle heilig” en van die wêreld afsonder om vir My ‘n Volk te mag wees en te moet wees: onder “die Wet van Vryheid”, Christus Jesus.


CliffordS:   

Wag GE ek is stom geslaan ek het amper al my sinne verloor met die kompliment. Nou waa die liefde vandaan, dankie trek net jou been.

Terug na Eva: Jy moet die dag sien soos God dit ingestel het:
Gen 1:5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.
“Aand toe more, die eerste dag” – die Bybel soos met profesie verklaar himself (2Pe 1:20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;).
Nou dit is eers nag en dan die dag. Nou lees ons

Mat 28:1 In the ende of the Sabbath, as it began to dawne (SON OPKOMS)(G2020) towards the first day of the weeke, came Mary Magdalene, and the other Mary, to see the sepulchre.

Dawn:
Strong’s Number G2020 matches the Greek
πιφώσκω (epiphōskō), which occurs 2 times in 2 verses in the Greek concordance of the KJV  Page 1 / 1 (Mat 28:1 – Luk 23:54)

Ok so ons het bevestig dat:
1. Dit is aand en dan more
2. Dit was op die son opkoms (towards) die eerste dag van die week.
So dit maak 100% sin dat die hulle laat na die Sabbath met sonsopkom sou gaan na die liggaam.

Sabbat soos ons dit nou ook hou:
Sabbat word gevier vanaf Vrydag aan 6 uur tot Saterdag aan 6 uur. So Vrydag stop teen 6 uur vrydag. So die Sabbat is dan in vandag se terme vrydag aand en Saterdag deur die dag. Sondag begin dan met sononder Saterdag of Sondag aand is eintlik Saterdag aand and Sondag deur die dag.

Dit is hoe ek dit sien.:
1Pe 1:19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,
1Pe 1:20 wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,
1Pe 1:21 julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.
1Pe 1:22 As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart;
1Pe 1:23 want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.
1Pe 1:24 Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,
1Pe 1:25 maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.

Shabbat Shalom
Die Sabbat begin oor ‘n bietjie meer as drie ure. Ek kan nie wag nie.
 

 

GE:  
Ja, ek sien jy praat met Eva hier, CliffordS. Dis mooi en goed, Ek sien ook uit na die op hierdie oomblik komende Sabbat, dieselfde tyd nou as die Vrydag “Voorbereidingstyd en dag wat die Voorsabbat is” toe Josef die graf toegemaak het, “mid–namiddag” – ‘epéfoosken sabbaton’, Lk23:54–56:– “
which occurs”, more, than “2 times in 2 verses in the Greek” text of the NT. AND NEVER – in or outside the NT – with the meaning of: “laat na die Sabbath met sonsopkom”, of, met die betekenis, “as it began to dawne (SON OPKOMS)(G2020) towards” nie. Maar altyd, maar letterlik, soos ek nou al hoeveelkeer GEWYS het, met die betekenis gewoon, van “mid–namiddag” = 3nm.

Gaan werk hieraan gedurende die heilige ure van “die Sewende Dag Sabbat van die HERE jou God”, Christengroete, sonder soetsappigheid of bedrog.

 

Eva: 

GEbersohn, in alle liefde,
Ek gaan die stuk hier aanhaal soos die Messiach dit self vertel soos wat dit gebeur het, in die Nuwe Openbaring van Johannes. Boek 11 Hoofstukke 74 en 76.

73 [2] Nota bene. Dit is nou absoluut nie die bedoeling om hier alles te herhaal wat in die evangelie van Johannes al uitvoerig behandel is nie – want dié geskrif moet die evangelie van Johannes in die geheel nie oorbodig maak nie – maar in die navolgende historiese gebeurtenisse sal alleen aangevul word, wat as leemte ervaar kan word.

Kruisiging, dood en begrafnis van Jesus

[18] Daar word berig dat daar `n duisternis ingetree het, toe My liggaam aan die kruis gehang het. Ja, `n groot innerlike duisternis het daar oor Jerusalem geval, maar geen uiterlike nie. `n Innerlike duisternis, waardeur elkeen die gevoel gehad het asof hy iets verloor het, sonder om te weet wat dit was, en selfs die hoëpriesters, skrifgeleerdes, fariseërs en tempeljode, wat tog baie na My dood verlang het, beleef geen bevrediging en geen vreugde aan hulle daad nie.

[19] Dit was ook die rede waarom die tempel glad geen stappe onderneem het teen My leerlinge en naaste verwante nie, ook nie teen Nikodemus, Josef van Arimathea en Laserus, wat almal na My kruis gekom het en in My laaste lewensuur aanwesig was. Myne het dit vernaamlik deur die aansien van Nikodemus as lid van die Hoë Raad te danke, dat hulle toestemming gekry het om baie nader in die omgewing te bly, terwyl die plek andersins deur soldate afgesper is en daar niemand toegelaat was nie. Op sy voorspraak word daar `n uitsondering gemaak.
My allernaaste leerlinge egter, behalwe Johannes, was nie aanwesig nie, soos Ek vroeër al dikwels gesê het. Die herder was geslaan, derhalwe het die skape verstrooi geraak. Na My gevangeneming het hulle deels na Laserus gevlug, en deels was hulle deur vriende verberg gehou.

[20]
Slegs Johannes waag dit om hom orals openlik te vertoon en om die moeder van My liggaam, Maria, tot steun en troos te wees.

[21] Petrus, wat na sy val deur diep berou gegryp was, volg weliswaar heimlik die stoet wat My deur die strate van Jerusalem van die een heerser na die ander bring, maar bly tog ver van alle broers, omdat sy siel die behoefte voel om alleen te wees en nou eers volledige duidelikheid verkry met betrekking tot My werksaamheid, waarby veral die oefeninge in Efraim baie nuttig vir hom was. Hy deursien die wese en die doel van My aardse sterwe en was ook deurdring van die noodsaak daarvan, asook van My opstanding, wat Ek voorgesê het en waarop hy vas vertrou het, origens sonder om `n woord daaroor te sê.

[27] Toe My liggaam gesterf het en die groot groep vyande se wraak volledig verkoel het, versprei die volk hom ook baie gou, omdat `n innerlike huiwering – die innerlike, reeds vermelde duisternis – elkeen daartoe gebring het om beskerming in sy eie huis te soek,
waar die Judeërs hulle volgens hulle voorskrifte nou moes voorberei op die Sabbat, wat met sonsondergang begin het.


[28] My aanhangers het nou steeds digterby die plek van teregstelling gekom, sodat die kring van diegene wat na aan My gestaan het, behoorlik groter geword het. Josef van Arimathea het al vroeër na Pilatus gegaan en het hom vir My liggaam gevra – `n guns wat nie altyd verleen was nie.

[29] Maar Pilatus het dit graag aan hom verleen, omdat hy daarmee die Judeërs wou erger, netsoos deur die opskrif boaan die kruis in drie tale, waarop gestaan het dat Ek die koning van die Judeërs was.

[30]
My vriende neem die liggaam dadelik van die kruis af, reinig en salf dit en dra dit met baie sorg na `n rotsgraf, wat die eiendom was van Josef van Arimathea, op `n stuk grond wat hy van Nikodemus gekoop het om mettertyd sy eie laaste rusplek daar te vind.

[31] Golgotha was weliswaar `n rotsheuwel, maar het vlakby `n digbevolkte dorpswyk gelê, waar baie ryk Romeine en Judeërs grond gekoop het en pragtige landhuise gebou het; van daar is die nabyheid van die tuin te verklaar.

[32] In die graf lê hulle die liggaam en beskerm dit goed, uit vrees dat die Judeërs in hulle boosaardigheid andersins ook die lyk nog kwaad wou aandoen.

[33] Maar hulle was op hulle beurt weer bang dat My aanhangers die lyk wou ontvoer en dan stellig beweer dat Ek opgestaan het; want hulle het gehoor en het baie goed geweet dat die woorde oor My voorspelde dood en ook van My opstanding onder die volk die ronde gedoen het. Daarom vra hulle Pilatus vir bewakers, wat dit ook vir hulle toestaan, al was dit maar net uit nuuskierigheid of daar miskien iets wonderbaarlik sou gebeur, soos alom deur die vriende verwag was en deur vyande gevrees word. Daar word dus bewakers aangestel, Romeinse soldate, wat vyf dae lank by die graf op wag moes staan.

Die opstanding en hemelvaart van Jesus

76
Op die derde Pasgadag keer die Godheid terug en roep die liggaam van die Menseseun aan, wat onmiddellik geheel en al opgelos word en wat nou as gewaad nog aan die siel toegevoeg word. Dié gebeurtenis sien die Romeinse wagters as `n skitterende lig, wat die grafholte geheel verlig; daarvan skrik hulle so, dat hulle onmiddellik weghardloop om te gaan vertel dat Ek opgestaan het. Die klip word van die opening weggewentel, sodat elkeen nou in die grafgewelf kon kyk.

[2] Die soldate gaan meteens na Pilatus, wat hoogs verbaas was en dit met `n sekere leedvermaak aan die Hoë Raad meedeel. Enkele lede van die Hoë Raad gaan dadelik daarheen en tref die plek leeg aan, waarop hulle vanweë die volk, waarvan hulle die ontevredenheid ken, naarstig die saak probeer te verdoesel, die soldate geld gee en hulle opdra om te sê dat die leerlinge die lyk gesteel het, terwyl hulle geslaap het. Tegelykertyd waarborg hulle hulle dat hulle nie gestraf sou word deur Pilatus nie, wat `n dergelike vergryp, naamlik slaap terwyl hulle op hulle pos moes gestaan het, met die dood sou bestraf het.

[7] Wat daar nou nog belangrik is uit hierdie tyd, vanaf Ek van die Olyfberg weggeneem was, sal nou baie in die kort vermeld word.

[8] Die eerste wat My gesien het was Maria Magdalena (van Magdala). Dit het presies gebeur soos wat Johannes dit beskryf het (Johannes 20:1–18).

[9] Maria het met nog ses ander vroue al baie vroeg na die graf gegaan – nog voordat die Hoë Raad op die hoogte was – om daar te bid en die welriekende salf, wat die liggaam vir ontbinding moes oppas, nogmaals daaroor uit te giet. Hulle tref die graf egter leeg aan en gaan onmiddellik terug om dit aan die leerlinge te vertel.

[10] Toe hulle opwinding bedaar het en almal teruggaan om die ander in kennis te stel, wat nog nie geweet het dat daar iets gebeur het nie, bly Maria Magdalena alleen agter.

[11] Daar is al gesê waarom Ek haar tereggewys het met die woorde: “Raak My nie aan nie!” – Haar nog onsuiwere liefde vir My sou haar vernietig het, as sy My nou suiwer geestelike Wese sou aangeraak het.

[12] Verder berig Johannes dat Ek aan die leerlinge verskyn het toe hulle agter geslote deure bymekaar was (Johannes 20:19–23). Dit het op die volgende manier gebeur: Nadat die fariseërs hulle valse berig rondgestrooi het, ontstaan daar weldra `n groot onrus onder die volk in Jerusalem. Die meeste glo nie die tempeldienare nie; want daarteenoor staan die duidelike oortuiging, dat dit iets ongehoord was wanneer Romeinse soldate `n plek, wat hulle moes bewaak, sodanig sou verontagsaam dat daar `n graf geopen en leeggema