DIE GETUIENIS VAN JESUS CHRISTUS

 

 

1:1-8

22:6-21

PROLOOG

SEUN   VAN   DIE   MENS   TUSSEN   SEWE   KANDELARE

OP DIE DAG VAN DIE HERE

EPILOOG

2:1 – 3:22

 

1:9 – 20

 

21 – 22:5

SEWE  BRIEWE     KERK

 

TROON,     VERSEËLDE     BOEK

 

NUWE    JERUSALEM     KERK

6:1-7

 

4  EN  5

 

 

20

VIER ENGELE, VERSEËLDES EN MARTELARE

 

   EERSTE  DRIE  SEËLS

8:2–11:18

7

 

19

CHRISTELIKE      ERA    

 

 

GOD   IN   SY   TEMPEL

11:19

 

 

 

   EERSTE  VIER  BASUINE

12-13

 

16-18

 

 

 

 

EWIGE

EVANGELIE

14, 15

 

        VREUGDE      EN

 

 

   REIN    VROU     EN

 

 

 

 

 

 

 

 

OORWINNAARS

SING  LIED

VAN  MOSES

EN  VAN  DIE  LAM

HOER     EN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

I

N

D

 

T

Y

D

 

 

VAN ALLE TYE

SEËLS  4  &  5

BASUINE  5  &  6

DRAAK

BABILON

OORWINNING

DUISEND   JAAR

NUWE SKEPPING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STILTE IN HEMEL

DRUIWE EN KORINGOES

OORDEEL

ARMAGEDDON  EN 

PLAE

SEËLS 6 & 7

7DE BASUIN

DERDE WEE

WEDERKOMS

OPSTANDING

LIED VAN MOSES EN VAN DIE LAM

NUWE   JERUSALEM   EN

BRUILOFSMAAL

 

STRYDENDE  KERK

 

SEËVIERENDE  KERK

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE GETUIENIS VAN JESUS CHRISTUS

 

 

1:1-8

22:6-21

PROLOOG

SEUN   VAN   DIE   MENS   TUSSEN   SEWE   KANDELARE

OP DIE DAG VAN DIE HERE

EPILOOG

2:1 – 3:22

 

1:9 – 20

 

21 – 22:5

SEWE  BRIEWE      KERK

 

TROON,     VERSEËLDE     BOEK

 

NUWE    JERUSALEM     KERK

6:1-7

 

4  EN  5

 

 

20

VIER ENGELE, VERSEËLDES EN MARTELARE

 

   EERSTE  DRIE  SEËLS

8:2–11:18

7

 

19

CHRISTELIKE      ERA    

 

 

GOD   IN   SY   TEMPEL

11:19

 

 

 

   EERSTE  VIER  BASUINE

12-13

 

16-18

 

 

 

 

EWIGE

EVANGELIE

14, 15

 

        VREUGDE      EN

 

 

   REIN    VROU     EN

 

 

 

 

 

 

 

 

OORWINNAARS

SING  LIED

VAN  MOSES

EN  VAN  DIE  LAM

HOER     EN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

I

N

D

 

T

Y

D

 

 

VAN ALLE TYE

SEËLS  4  &  5

BASUINE  5  &  6

DRAAK

BABILON

OORWINNING

DUISEND   JAAR

NUWE SKEPPING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STILTE IN HEMEL

DRUIWE EN KORINGOES

OORDEEL

ARMAGEDDON  EN 

PLAE

SEËLS 6 & 7

7DE BASUIN

DERDE WEE

WEDERKOMS

OPSTANDING

LIED VAN MOSES EN VAN DIE LAM

NUWE   JERUSALEM   EN

BRUILOFSMAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRYDENDE  KERK

 

SEËVIERENDE  KERK